ឧកញ៉ា ហួត អៀងតុង ៖ ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុសម្បូរបែបរបស់ធនាគារ ហត្ថា ចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋ

ភ្នំពេញ ៖ ស្របពេលវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាកំពុងមានរីកចម្រើន ធនាគារ ហត្ថា បាននិងកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ តាមរយៈការផ្តល់ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុសម្បូរបែបជូនប្រជាពលរដ្ឋ និងនាំមកនូវបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់សេវាធនាគារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់។

លោកឧកញ៉ា ហួត អៀងតុង ប្រធានអគ្គនាយក ធនាគារ ហត្ថា បានមានប្រសាសន៍ថា បច្ចុប្បន្ននេះ វិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា នៅតែមានភាពរឹងមាំ ហើយទន្ទឹមនឹងនេះ ធនាគារ ហត្ថា ចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ តាមរយៈការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុជូនដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ឬអតិថិជនរបស់ធនាគារ។

លោកឧកញ៉ា ហួត អៀងតុង  បានបញ្ជាក់ដូច្នេះថា ៖

“យើងឃើញថា យើងបានផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអតិថិជនប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ របស់ធនាគារ ហត្ថា មានចំនួនជាង ៣០ ម៉ឺននាក់ ដែលបានយកទុនពីធនាគារ ហត្ថា ទៅប្រើប្រាស់ក្នុងមុខរបរទទួលទាន។ បច្ចុប្បន្ន ទុនរបស់ធនាគារ ហត្ថា កើនឡើងដល់ជា ១,៩ ពាន់លានដុល្លារ ដែលជាចំនួនកើនឡើងគួរកត់សម្គាល់។”

លោកឧកញ៉ា បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថា ៖

“ធនាគារ ហត្ថា មានគោលដៅរួមមួយ គឺការចូលរួមជំរុញ និងលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើង។ យើងផ្តោតអារម្មណ៍ច្រើនទៅលើមុខរបររកស៊ីទទួលទាន ធម្មតាយើងហៅថា SMEs (សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម) ដែលធនាគារ ហត្ថា ផ្តោតអារម្មណ៍ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីជួយជំរុញមុខជំនួញអាជីវកម្មទាំងអស់នោះ ឱ្យពួកគាត់មានដើមទុនគ្រប់គ្រាន់ ក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់។”

ជាមួយគ្នានេះ បច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ក៏កំពុងមានការរីកចច្រើនផងដែរនោះ ធនាគារ ហត្ថា បានវិនិយោគលើការនាំមកនូវបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុចុងក្រោយសម្រាប់ទីផ្សារកម្ពុជា ពិសេសការអភិវឌ្ឍ Hattha Mobile ដើម្បីសម្រួលដល់ប្រជាជនក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុនានារបស់ធនាគារដោយផ្ទាល់។

លោកឧកញ៉ា ហួត អៀងតុង  បានលើកឡើងថា ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូល ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋ កំពុងមានការរីកចម្រើន និងទទួលយកនូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ ដូច្នេះដើម្បីដើរឱ្យស្របនឹងទីផ្សារ ធនាគារ ហត្ថា បានផ្តោតលើការវិនិយោគលើបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ។ បច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេនាពេលបច្ចុបន្នក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ គឺ Mobile App ដែលយើងគិតថា ជា App មួយ ជួយសម្រួលដល់អតិថិជនរបស់យើងបានច្រើន ក្នុងការធើ្វប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមិនចាំបាច់មកធនាគារដោយផ្ទាល់។ ដូច្នេះ វាចំណេញពេលវេលា និងថវិកា ដោយមិនចាំបាច់ប្រើថវិកាធ្វើដំណើរមករកសាខាការិយាល័យ ហើយអតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការគ្រប់យ៉ាងតាមរយៈទូរសព្ទដៃរបស់ពួកគាត់ នៅគ្រប់ទីកន្លែង និងគ្រប់ពេលវេសា។

លោកឧកញ៉ា ហួត អៀងតុង  បានថ្លែងថា ៖

“មាន Mobile Banking ឬ Hattha Mobile របស់យើង គឺដូចមានសេវាធនាគារគ្រប់សព្វ […] មាន Mobile Banking មួយ ហាក់ដូចជាមានធនាគារនៅក្នុងដៃ ដូច្នេះអតិថិជនអាចគ្រប់គ្រងគណនីរបស់គាត់ ពិនិត្យតុល្យភាព សាច់ប្រាក់ក្នុងគណនី ធ្វើប្រតិបត្តការសាច់ប្រាក់ ធ្វើប្រតិបត្តិការមិនមែនសាច់ប្រាក់។ អតិថិជនអាចធ្វើការទូទាត់លើការទិញទំនិញ ផ្ទេរសាច់ប្រាក់ទៅកាន់គ្រប់ធនាគារទាំងអស់ និងសេវាផ្សេងៗទៀត។ និយាយជារួម មាន Hattha Mobile App នៅក្នុងទូរសព្ទដៃ ដូចជាមានធនាគារមួយនៅក្បែរខ្លួន។”

ដោយឡែក សម្រាប់គោលដៅក្នុងរយៈពេលមធ្យម និងរយៈពេលវែងរបស់ធនាគារ ហត្ថា ក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ពិសេសេសេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជន លោកឧកញ៉ា បានថ្លែងបញ្ជាក់ថា ធនាគារ ហត្ថា នៅតែមានជំហរក្នុងការចូលអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ តាមរយៈការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ ដែលអតិថិរបស់យើងត្រូវការ ហើយយើងផ្តល់សេវាកម្មថ្មីៗជាច្រើនទៀត ពិសេសផ្តល់ឥណទាន និងជួយដល់ SMEs ក្នុងការទទួលបានកម្ចី ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងមុខរបរទទួលទានរបស់ពួកគាត់។

សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា ធនាគារ ហត្ថា បានផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់អតិថិជន រួមមានប្រាក់កម្ចី ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក សេវាផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងធនាគារទៅកាន់ធនាគារក្នុងស្រុក សេវាផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងប្រទេស សេវាអេធីអឹម សេវាធនាគារចល័ត (Hattha Mobile) សេវាបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ ក៏ដូចជាភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រង​ និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនទៀត។ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត បានប្រែក្លាយជា ធនាគារពាណិជ្ជជាផ្លូវការក្នុងនៅ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២០ បន្ទាប់ពីបានផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជិត ៣០ ឆ្នាំ។ គិតត្រឹមខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៣ ធនាគារ ហត្ថា មានការិយាល័យសាខាសរុបចំនួន ១៧៧ ការិយាល័យ ATM ចំនួន ១៤៣ ទីតាំង និងគណនីរបស់អតិថិជនជាង ៦៤៣ ពាន់គណនី ដែលមានផលប័ត្រសរុបជាង ១.៩ ពាន់លានដុល្លារ និងផលប័ត្រសន្សំសរុបជាង ១.៣ ពាន់លានដុល្លារ៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 13/06/2024

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ

អាជីវកម្មកែច្នៃភេសជ្ជៈទឹកអំពិលទុំផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុក កំពុងមានតម្រូវការខ្ពស់

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 13/06/2024

សហគ្រាសទឹកអំពិលទុំស្នាដៃអ្នកម្តាយ TAPT ជាសហគ្រាសដែលកំពុងផលិតភេសជ្ជៈទឹកអំពិលទុំមានរសជាតិឆ្ងាញ់ និងកំពុងមានតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់

គិតត្រឹមត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ ស្ថានភាពបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជា ស្ថិតក្នុងភាពអាចគ្រប់គ្រងបាន

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 13/06/2024

ស្ថានភាពបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជា គិតត្រឹមត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ នេះ នៅតែត្រូវបានវាយតម្លៃថា ស្ថិតក្នុងភាពអាចគ្រប់គ្រងបាន ពោលគឺនៅតែមាន “ចីរភាព” និង “ហានិភ័យកម្រិតទាប” ដដែល

ការជួបជុំធុរជនជិត ៥ពាន់នាក់មកពី ៥០ប្រទេសនៅសៀមរាប ផ្តល់ចំណូលដល់វិស័យទេសចរណ៍ និងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 13/06/2024

ការជួបជុំធុរជនជិត ៥ ពាន់នាក់មកពី ៥០ប្រទេស ទីក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ផ្តល់ចំណូលដល់វិស័យទេសចរណ៍ និង សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

សម្ដេចធិបតី ៖ យើងមិនអាចរស់ដោយពឹងគេរហូតទេ ត្រូវតែពង្រឹងខ្លួនឯងឱ្យដើរចេញពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិច

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 13/06/2024

សម្រាប់កម្ពុជា គឺកំពុងតែរំកឹលខ្លួនបន្តិចម្ដងៗចេញពីប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប ទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំខាងមុខនេះ

មធ្យោបាយ​ធ្វើដំណើរ​ទៅកាន់បណ្ដាខេត្ត​ជាប់​សមុទ្រ​នឹង​កាន់តែសំបូរបែប​នាពេលឆាប់ៗនេះ ខណៈ​សក្ដានុពល​វិនិយោគ​ក៏​កាន់​តែ​ទាក់​ទាញ​​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 13/06/2024

តំបន់​សមុទ្រ​កាន់តែបង្ហាញពីសក្ដានុពល​ទាក់ទាញខ្លាំង ក្រោយសមិទ្ធផល​ និងគម្រោង​វិនិយោគ​របស់រដ្ឋ​ និងឯកជន​បានបង្ហាញ​ខ្លួន​ជា​បន្តបន្ទាប់

ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានចំនួន ៦ មានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 13/06/2024

យោងតាម​ការ​ព្យាករណ៍​របស់ Maybank Research Pte Ltd បានឲ្យដឹងថា ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសអាស៊ានទាំង ៦ រួមមាន៖ ឥណ្ឌូណេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី សិង្ហបុរី ថៃ វៀតណាម និងហ្វីលីពីន

ម៉ាឡេស៊ី ចំណាយលុយពង្រឹងវិស័យយោធាជើងទឹកតាមរយៈកុងត្រាសាងសង់នាវាចម្បាំងធុនធ្ងន់ថ្មីចំនួន៣គ្រឿង

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 13/06/2024

STM នឹងចាប់ផ្តើមសាងសង់នាវាចម្បាំងទាំង៣គ្រឿងនៅក្នុងឆ្នាំ២០២៤នេះហើយនឹងបញ្ចប់ការងារព្រមទាំងប្រគល់នាវាទៅឱ្យម៉ាឡេស៊ីក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំកន្លះខាងមុខ

តំណាងធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងម្ចាស់អាជីវកម្មធុន មីក្រូ តូច និងមធ្យម ប្រមាណ ៣០០ នឹងមានវត្តមានក្នុងពិធីសម្ពោធកម្មវិធី «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ រដូវកាលទី២»

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 13/06/2024

តំណាងធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងម្ចាស់អាជីវកម្មធុន មីក្រូ តូច និងមធ្យម ប្រមាណ ៣០០នាក់ នឹងមានវត្តមានក្នុងពិធីសម្ពោធកម្មវិធី «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ រដូវកាលទី២»

កម្ពុជា-សហភាពអឺរ៉ុប ឯកភាពក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មបន្ថែម

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 12/06/2024

កម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំង ចំពោះការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប និងអរគុណសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានជួយកម្ពុជាក្នុងការស្ដារប្រទេសជាតិឡើងវិញក្រោយវិបត្តិផ្សេងៗ ដូចជាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ កសិកម្ម ធនធានមនុស្ស និងការបោសសម្អាតមីនជាដើម...