សេវាសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលរបស់ក្រសួងដែនដី ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើន ទាំងប្រជាពលរដ្ឋ ទាំងវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

ភ្នំពេញ ៖ ប្រតិបត្តិករក្នុងវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ បានលើកឡើងថា ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវសេវាសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ នឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងវិស័យធនាគារ ក៏ដូចជាវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈការការផ្ទៀងផ្ទាត់កម្មសិទ្ធិដីធ្លី និងឯកសារគតិយុទ្ធផ្សេងៗ ជាពិសេស ជួយសម្រួលដល់ការធ្វើប្រតិបត្តិការឥណទានប្រកបដោយទំនុកចិត្ត និងលឿនរហ័សជាងមុន។

សេវាសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី គឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅរកការធានាបានថា ប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ និងគ្រប់ស្ថាប័ន នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អាចទទួលបាន និងប្រើប្រាស់សេវាសុរិយោដី និងសំណង់សំខាន់ៗបានយ៉ាងងាយស្រួលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងមានសុវត្ថិភាពជាងមុន និងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ព្រមទាំងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទាំងមូល។

លោក សុខ វឿន ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី បានថ្លែងប្រាប់ AMS ថា ការដាក់ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវសេវាសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ជាផ្លូវការកាលពីថ្មីៗនេះ ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយដល់វិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ ព្រោះប្រព័ន្ធនេះជួយឱ្យប្រតិបត្តិការឥណទានមានដំណើរការរលូន និងលឿនរហ័សជាងមុន។ លោក បានបន្តថា ក្នុងករណីប្រតិបត្តិការឥណទាន ដែលអតិថិជនត្រូវប្រើប្រាស់ប្លង់កម្មសិទ្ធិអចលនទ្រព្យជាទ្រព្យធានាតម្តល់នៅធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុណាមួយ ហើយធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ និងពិនិត្យឯកសារទាក់ទងនឹងប្លង់អចលនទ្រព្យជាទ្រព្យធានាលឿន និងរហ័ស ហើយអាចផ្តល់ព័ត៌មានជូនអតិថិជនក្នុងថ្ងៃតែមួយ។

លោកបានបន្តថា កាលពីមុនដែលមិនទាន់មានប្រព័ន្ធនេះ ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុត្រូវដាក់ឯកសារទៅតាមនិតីវិធីនៅក្រសួង ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារទាំងនេះ ដែលប្រើប្រាស់រយៈពេល ៣ ថ្ងៃ ទៅ មួយសប្តាហ៍ឯណោះ។

លោក សុខ វឿន បានថ្លែងដូច្នេះថា ៖

“អីឡូវនេះ យើងអាចមើលខ្លួនឯងបាន វាលឿន វារហ័ស ដូច្នេះ វាធ្វើឱ្យដំណើរការឥណទានចំណេញទាំងអស់គ្នា ទាំងអតិថិជន គាត់ចំណេញពេលវេលារបស់គាត់ដែលទទួលបានព័ត៌មានលឿនរហ័ស ហើយសម្រាប់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុវិញធ្វើការបានលឿនរហ័សដូចគ្នា។ នេះហើយគឺសារៈសំខាន់ និងសារៈប្រយោជន៍របស់សេវាសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលដែលក្រសួងដែនដីបានដាក់ចេញ។”

លោកជំទាវ ឌិត​ នីតា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បានលើកឡើងថា សមាគមធ្លាប់ជួបសំដែងការគួសមជាមួយឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ សាយ សំអាល់ កាលពីឆ្នាំ២០២៣ ហើយនាពេលនោះ សមាគមក៍បានបង្ហាញអំពីភាពលំបាកមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការពិនិត្យ ផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរបស់អតិថិជនដែលជាកម្ម​វត្ថុនៃទ្រព្យធានាបំណុល។

សមាគមក៍បានបង្ហាញផងដែរអំពីក្តីកង្វល់នៃហានិភ័យក្នុងការប្រើប្រាស់ប្លង់ទុនដើម្បីធានាបំណុល។ ការដាក់ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការសេវាសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី បង្ហាញថា ការលំបាក និងក្តីកង្វល់របស់សមាគម និងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។

លោកជំទាវ បានបន្តថា សេវាសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធអនទ្បាញនេះ គឺជាផ្លែផ្កានៃការប្តេជ្ញារបស់សមីក្រសួង និងភាគីពាក់ព័ន្ធ ហើយវាជាមោទនភាពសម្រាប់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ក្នុងការគាំទ្រដំណើរផ្លាស់ប្តូរដ៍ធំធេងនេះ។ សមិទ្ធផលដ៍ថ្លៃថ្លានេះ គឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅរកការធានាថាប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ និងគ្រប់ស្ថាប័ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចទទួលបាន និងប្រើប្រាស់សេវាសុរិយោដី និងសំណង់សំខាន់ៗ បានយ៉ាងងាយស្រួល ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងមានសុវត្ថិភាពជាងមុន។

លោកជំទាវ ឌិត​ នីតា មានប្រសាសន៍ថា ៖

“ប្រព័ន្ធដ៏ទំនើបនេះនឹងចូលរួមលើកកម្ពស់វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងសុខុមាលភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ តាមរយៈការជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលសមាជិករបស់សមាគមជួបប្រទះ ជាពិសេសក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់កម្មសិទ្ធិដីធ្លី និងឯកសារគតិយុត្តផ្សេងៗ។”

លោកជំទាវ បានបន្តថា តាមរយៈប្រព័ន្ធនេះនឹងសម្រួលដល់ការធ្វើប្រតិបត្តិការឥណទានប្រកបដោយទំនុកចិត្ត ដែលផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ និងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទាំងមូល។ មិនតែប៉ុណ្ណោះសមិទ្ធផលនេះជាទំនើបកម្មថ្មីមួយរបស់ក្រសួងក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់បរិវត្តកម្មឌីជីថល ដែលជាចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិទី៧។

លោកជំទាវ សង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា ប្រព័ន្ធឌីជីថលទំនើបទាំងនេះ នឹងក្លាយជាចំណែកមួយលើកស្ទួយវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អតិថិជន និងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឱ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួល៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកបម្រើការងារតាមផ្ទះរួមចំណែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ និងជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

ប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មករការងារតាមផ្ទះ រួមចំណែកមួយផ្នែកធំដល់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ និង បានរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា

ផលិតផលថ្មីរបស់គ្រឿងហ្លួង កាន់តែជួយគាំទ្រ និងផ្សព្វផ្សាយមុខម្ហូបខ្មែរ

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 17/06/2024

គ្រឿងហ្លួង សាបារា ត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងទូលាយថាជាផលិតផលក្នុងស្រុកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Sabara Best Food សម្រាប់ជាគ្រឿងផ្សំរសជាតិទៅលើមុខម្ហូបបែបខ្មែរ

សម្ដេច​ធិបតី​ ជំរុញឱ្យ​​គិតគូរ ​និងអនុវត្តន៍ឱ្យបានតឹងរ៉ឹង​លើ​គម្រោង​ប្លង់មេក្នុង​តំបន់​ក្រុង​រណប ​និង​បុរី

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/06/2024

សម្ដេច​ធិបតី​ ហ៊ុន ម៉ាណែត បានជំរុញឱ្យ​រៀបចំ​ និងអនុវត្ត​ឱ្យ​បានតឹងរ៉ឹង​​ចំពោះ​គម្រោង​ប្លង់​មេ​នៅក្នុងតំបន់​ក្រុង​រណប និង​តាមបុរីនានា​

ផែនការមេដឹកនាំរុស្ស៊ីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមបង្កប្រតិកម្មពីប្រទេសជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

វៀតណាមបានធ្វើពហិកាមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅស្វីស ប៉ុន្តែបញ្ជូនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទៅចូលរួម BRICS នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទៅវិញកាលពីសប្តាហ៍មុននេះ

ទុនពីវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជួយបង្កើនចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសកសិករ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 17/06/2024

វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានបង្កើតផលិតផលឥណទានកសិកម្ម និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសម្បូរបែប ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាកសិករ និងសហគមន៍កសិកម្មនៅតាមមូលដ្ឋាន

រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្ម ៖ ការចិញ្ចឹមត្រីតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវធានាបានសុវត្ថិភាព គុណភាព និងរសជាតិមិនចាញ់ត្រីធម្មជាតិឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានលើកឡើងថា ការចិញ្ចឹមត្រីអនុវត្តតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវ អាចធានាបានសុវត្ថិភាព គុណភាព និងរសជាតិមិនចាញ់ត្រីធម្មជាតិឡើយ

ក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោក BOSCH នឹងមកសិក្សាពីលទ្ធភាពបើករោងចក្ររបស់ខ្លួននៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

ក្រុមហ៊ុន BOSCH លំដាប់ពិភពលោកដែលមានបុគ្គលិកជិត ៤៣ ម៉ឺននាក់ នឹងមកសិក្សាពីលទ្ធភាពបើករោងចក្ររបស់ខ្លួននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

សហភាពអឹរ់ុបមានផែនការដាក់ពន្ធបន្ថែមជិត ៤០ ភាគរយលើរថយន្តអគ្គិសនីនាំចូលពីចិន

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/06/2024

សហភាពអឺរ៉ុបមានផែនការដាក់ពន្ធបន្ថែមលើរថយន្តអគ្គិសនីដែលនាំចូលពីចិនចន្លោះពី ១៧,៤ ភាគរយទៅ ៣៨,‌១ ភាគរយ ខណៈដែលអត្រាពន្ធបច្ចុប្បន្នមាន ១០ ភាគរយ

ធនាគារ វីង បើកសម្ពោធសាខាថ្មីក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំង

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 14/06/2024

សេវាធនាគារដ៏សម្បូរបែបរបស់ធនាគារ វីង ឥឡូវនេះបានពង្រីកទៅដល់ក្រុងកំពង់ឆ្នាំងហើយ ដើម្បីជួយសម្រួលប្រជាជនក្នុងខេត្តនេះជាមួយនឹងតម្រូវការសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃកាន់តែប្រសើរ

៤០ឆ្នាំក្នុងនាមជារោងចក្រពិភពលោក តែមិនប្រាកដថាអាចបន្តភាពជោគជ័យក្នុងទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីនោះឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

រថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិន មិនប្រាកដថាអាថវាយឡុកទីផ្សារពិភពលោកបានជោគជ័យដូចជាទីផ្សារផលិតផល និងទំនិញរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ធ្វើបានជាង៤០ឆ្នាំនោះឡើយ