កម្មវិធីជំរុញផលិតកម្មស្រូវ-អង្ករសម្រាប់នាំចេញបានរួមចំណែក50ភាគរយនៃផលិតផលកសិកម្មសរុបសម្រាប់នាំចេញ

ក្រៅពីមានតួនាទីចម្បងក្នុងការជំរុញផលិតភាពផ្នែកផលិតកម្មកសិកម្ម ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវសន្តិសុខស្បៀងក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងកូវីដ-19 ក្រសួងកសិកម្មបានខិតខំអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពផលិតធានាឲ្យបានទាំងបរិមាណ គុណភាព និងសុវត្ថិភាពឱ្យស្របតាមស្តង់ដារតម្រូវរបស់ទីផ្សារអន្តរជាតិដែលបានកំណត់។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញពីឆន្ទ:យ៉ាងមុតមាំក្នុងការប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាឱ្យទៅជាជង្រុកស្រូវ និងជាប្រទេសដែលមានសមត្ថភាពនាំចេញស្រូវ-អង្ករដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន តាមរយៈគោលនយោបាយស្រូវ-អង្ករ។ ដើម្បីសម្រេចគោលនយោបាយនេះក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទដែលមានអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មជាសេនាធិការបានលើកសំណើគម្រោងកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា “កម្មវិធីជំរុញផលិតកម្មស្រូវ និងនាំចេញអង្ករ (Rice-SDP) ( Rice Com​mercialization Sector Development Program – Rice-SDP)។

និយាយពីការនាំចេញផលិតផលដំណាំស្រូវ អង្ករ បានចូលរួមចំណែកប្រមាណជា 50ភាគរយនៃផលិតផលកសិកម្មសរុបសម្រាប់នាំចេញ ហើយប្រាកដណាស់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកផលិតកម្មមួយនេះបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន ក៏ដូចជាពេលអនាគត។

ឯកឧត្តម ស្រី វុឌ្ឍី អគ្គលេខាធិការក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានប្រាប់AMSថា កម្មវិធីខាងលើនេះទទួលបានជំនួយហិរញ្ញប្បទានពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី និងបានចែកចែញជាពីរប្រភេទ ទី1-កម្មវិធីកម្ចី (Program Loan) ជាកម្ចីដែលទ្រទ្រង់ថវិការបស់ជាតិឱ្យមានតុល្យភាព តែត្រូវអនុវត្តទៅតាមកម្មវិធីដែលADBតម្រូវ(បំពេញលក្ខខណ្ឌ) ​ដូចជាការធ្វើច្បាប់ និងកំណែទម្រង់​។ ដោយឡែកគម្រោងកម្ចី(Projec Loan) គឺជាការធ្វើសកម្មភាពនៃថវិកាដែលបានខ្ចីនៅក្នុងគម្រោងតែម្តង។

ឯកឧត្តម ស្រី វុឌ្ឍី បានបញ្ជាក់ថា៖«ជំនួយហិរញ្ញប្បទានរបស់ ADB នេះ គឺជាជំនួយសម្រាប់ទ្រទ្រង់វិស័យកសិកម្ម នៅក្នុងកម្ចីដែលទ្រទ្រង់ថវិកាជាតិ ឱ្យមានតុល្យភាព»។

យោងតាមរបាយការណ៍ពិស្តាររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម (ថ្ងៃទី9 ខែមិថុនា) បានឱ្យដឹងថា៖

Rice-SDP ត្រូវបានអនុវត្តដោយក្រសួងចំនួន4 និងរដ្ឋបាលខេត្តចំនួន3 រួមមាន៖ ទី1 ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជាភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិ, ទី2 ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ, ទី3 ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម និងទី4 ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ដែលជាភ្នាក់ងារអនុវត្តន៍នៅថ្នាក់ជាតិ។ ដោយឡែករដ្ឋបាលខេត្ត រួមមាន ខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តព្រៃវែង និងរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ (សរុបមាន 13ស្រុក 90ឃុំ និងអ្នកទទួលផលដោយផ្ទាល់ចំនួន 22,000នាក់ និងដោយប្រយោលចំនួន 66,000 នាក់) ដែលភាគច្រើនពួកគាត់ជាកសិករ សហគមន៍កសិកម្ម កសិដ្ឋាន/ស្ថានីយ៍កសិកម្ម ក្រុមអ្នកផលិតគ្រាប់ពូជស្រូវ រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ និងមន្ត្រីនៃមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្ត។

គោលបំណងចម្បងរបស់ Rice-SDP គឺបង្កើនផលិតភាពផលិតកម្មដំណាំស្រូវ និងប្រាក់ចំណូល​សុទ្ធរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មស្រូវ-អង្ករដែលត្រូវបានសម្របសម្រួលតាមរយៈការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវបរិយាកាសផ្នែកច្បាប់ និងការវិនិយោគដែលធន់នឹងអាកាសធាតុ។ Rice-SDP មានសមាសភាពសំខាន់ធំៗចំនួន06 ដូចខាងក្រោមគឺ៖ ទី1- ការកសាងច្បាប់ និងបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធក្រោមច្បាប់ ទី2- ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការកំណត់តំបន់ដាំដុះកសិកម្ម ទី3- ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មស្រូវ-អង្ករដែលធន់នឹងអាកាសធាតុ ទី4- ការបង្កើនសេវាកម្មគាំទ្រដល់ខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មស្រូវ-អង្ករ ទី5- ការរៀបចំការធានារ៉ាប់រងទៅលើដំណាំដែលប្រែប្រួលទៅតាមអាកាសធាតុ និងទី6- ការអនុវត្ត និងការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

របាយការណ៍ក៏បានបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តសមាសភាពសំខាន់ៗទាំង6 ខាងលើ និងទិសដៅអនុវត្តបន្ត ដោយក្រសោបយកន័យសំខាន់ទាក់ទងនឹងការងារកសាងច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តក្រោមច្បាប់ការងារបច្ចេកទេសក្នុងការបង្កើនផលិតភាពផលិតកម្មការរៀបចំផែនទីកំណត់តំបន់ដាំដុះ។

ជាមួយគ្នានេះដែរ ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មស្រូវ-អង្ករ ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រសំខាន់ៗសម្រាប់ការកែច្នៃ ការបង្កើនសេវាគាំទ្រការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មគ្រាប់ពូជ ការពង្រឹងសមត្ថភាពកសិករ សមាជិកសហគមន៍ វិស័យឯកជនតាមរយ:ការបណ្តុះបណ្តាល និងផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេស ការងារស្រាវជ្រាវ ការអនុវត្តផលិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ចសន្យាការអនុវត្ត CamGAP, GMP និងការអនុវត្តអនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យក្នុងរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ និងការរៀបចំចងក្រងឯកសារបច្ចេកទេសដំណាំស្រូវជាដើម៕


ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមិនផ្តោតលើទ្រព្យធានាមុននឹងផ្តល់កម្ចីនោះទេ តែទាមទារភាពច្បាស់លាស់លើផែនការអាជីវកម្ម

ភ្នំពេញ ៖ អ្នកជំនាញ និងថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងវិស័យធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ជាក់ថា ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជាប្រភពហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងសំខាន់ក្នុងជួយពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ប្រជាជន…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

តោះ! ឈ្វេងយល់ពីអត្រាការប្រាក់ និងទំហំកម្ចីនៃ «គម្រោងសហហិរញ្ញប្បទានស្ដារវិស័យទេសចរណ៍» ទឹកប្រាក់ ១៥០លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ ៖ អ្នកប្រកបអាជីវកម្មក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ដែលមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុអាចទទួលបានកម្ចីពីគម្រោងសហហិរញ្ញប្បទាន ១៥០ លានដុល្លាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាល តាមរយៈធនាគារសហគ្រាសធុនតូច…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

តំបន់តាមបណ្ដោយមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនឹងក្លាយជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មដ៏ទាក់ទាញ

ភ្នំពេញ ៖ តំបន់ដែលស្ថិតនៅអមសងខាងបណ្ដោយមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាន និងកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ទៅជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មដ៏ទាក់ទាញ ខណៈពេលដែលបច្ចុប្បន្ន រាប់ចាប់ពីចំណុចគល់ស្ពានអាកាស…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

ចិន នៅតែជាប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ចិនគឺនៅតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជា ហើយបានក្លាយជាគោលដៅនាំចេញអង្ករ និងចេកដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជា ជាក់ស្ដែងភាគីទាំងពីរបានសម្រេចគោលដៅទំហំពាណិជ្ជកម្ម…
ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវ ៖ ពលរដ្ឋអាមេរិកជាង៤០លាននាក់កំពុងរងការគំរាមកំហែងពីទន្លេ Colorado

ទន្លេ Colorado គឺជាប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយរបស់ពលរដ្ឋជាង៤០លាននាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងរដ្ឋចំនួន៧របស់សហរដ្ឋអាមេរិកភាគនរតីដោយហូរកាត់ចំងាយជាង ៥០០ម៉ាល ឬ ជាង…
ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

ផ្លែឈើសម្ងួតរបស់កម្ពុជាត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិតាមរយៈក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក MISOTA

បាត់ដំបង ៖ ក្រុមហ៊ុន MISOTA មានឯកទេសក្នុងការកែច្នៃ និងចែកចាយផ្លែឈើសម្ងួត និងផលិតផលម្ហូបអាហារសម្រាប់ទីផ្សារក្នុងស្រុក និងនាំចេញ ក្រោមការបង្កើតឡើងដោយប្តីប្រពន្ធ…
ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

ផ្សារបោះដុំឃ្លាំងរំសេវថ្មីសែនសុខ ផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ និងជួយសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ឱ្យរស់រវើក

ផ្សារបោះដុំឃ្លាំងរំសេវថ្មី សែនសុខ បានក្លាយជាផ្សារយ៉ាងមានសក្តានុពលដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុក យកចិត្តទុកដាក់ និងគិតគូរខ្ពស់ពីការទទួលខុសត្រូវសង្គមដើម្បីចូលរួម…
ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

ផ្សារបោះដុំឃ្លាំងរំសេវថ្មីសែនសុខ កំពុងផ្តល់ឱកាសចំណេញ និងទីតាំងល្អសម្រាប់អាជីវករលក់ដុំ

ភ្នំពេញ ៖ បន្ទាប់ពីទទួលបានសេចក្ដីសម្រេច និងអនុញ្ញាតពីសំណាក់រដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញឱ្យរៀបចំដំណើរការផ្សារបោះដុំឃ្លាំងរំសេវថ្មីសែនសុខនៅពេលនេះ គណៈគ្រប់គ្រងផ្សារបានធ្វើការរៀប…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

IMF គាំទ្រការព្យាករសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ២០២២ នឹងសម្រេចបានក្នុងកំណើន ៥,១% ហើយឆ្នាំ២០២៣ អាចលើស ៦,២%

ភ្នំពេញ ៖ ក្រុមបេសកកម្មរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ពីការវាយតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០២២នេះថា នឹងអាចសម្រេចបានប្រមាណ ៥,១% ហើយក្នុងឆ្នាំ២០២៣ នឹងអាចមានកំណើនខ្ពស់ជាងការព្យាករកាលពីពេលមុនក្នុងអត្រា ៦,២% ដែលគាំទ្រដោយនិន្នាការល្អជាងការរំពឹងទុកនៃវិស័យទេសចរណ៍ ។
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

ការសិក្សាបង្ហាញថា ប្រជាជនកម្ពុជាងាកចេញពីការប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់សុទ្ធទៅរកការទូទាត់តាមរយៈឌីជីថល

ភ្នំពេញ ៖ ក្រុមហ៊ុន Visa ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថលឈានមុខគេនៅក្នុងពិភពលោក បានចេញផ្សាយការសិក្សាចុងក្រោយរបស់ខ្លួន និងបានបញ្ជាក់ថា…