គម្រោងចំនួន ៣៨ ត្រូវបានកម្ពុជាអនុម័តក្រោមទុនវិនិយោគសរុបជាង២ពាន់លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ ៖ ស្ថិតនៅក្នុងត្រីមាសដំបូងដើមឆ្នាំ២០២២នេះ គម្រោងវិនិយោគក្នុងការបង្កើតរោងចក្រ និងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងវិស័យសំណង់សរុបដល់ចំនួន ៣៨គម្រោងត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាអនុម័តរួចរាល់ ដោយគិតជាទឹកប្រាក់សរុបជាង ២ពាន់លានដុល្លារ អាមេរិក។

គម្រោងវិនិយោគដែលមានទំហំទុនវិនិយោគយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ទាំង ៣៨នេះ រួមមានដូចជា៖

១. គម្រោងបង្កើតរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់របស់ក្រុមហ៊ុន XIN HONGRUI (CAMBODIA) GARMENT CO., LTD ដែលមានទីតាំងវិនិយោគនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ មានទុនប្រមាណ ៥លានដុល្លារ បង្កើតការងារបានជាង១ពាន់កន្លែង។

២. គម្រោងបង្កើតរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់របស់ក្រុមហ៊ុន COMO APPAREL CO., LTD មានទីតាំងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ មានទុនវិនិយោគប្រមាណ ១៤,៧លាន ដុល្លារអាមេរិក បង្កើតការងារបានជិត៣ពាន់កន្លែង។

៣. គម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតកាបូបគ្រប់ប្រភេទ និងវ៉ាលិសរបស់ក្រុមហ៊ុន LEONA (CAMBODIA) CO., LTD មានទីតាំងស្ថិតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ មានទុនវិនិយោគប្រមាណ ៥,៨លានដុល្លារអាមេរិក បង្កើតការងារបានជាង១ពាន់កន្លែង។

៤. គម្រោងបង្កើតរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់របស់ក្រុមហ៊ុន SINCERE SEASON (CAMBODIA) GARMENT CO., LTD ដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅខេត្តកណ្តាល មានទុន វិនិយោគប្រមាណ ៥,៦លានដុល្លារ និងបង្កើតការងារបានជាង១ពាន់កន្លែង។

៥. គម្រោងបង្កើតរោងចក្រកាត់ដេរ សម្លៀកបំពាក់នៃក្រុមហ៊ុន POWERFUL RICHES GARMENT (CAMBODIA) CO., LTD ដែលមានទីតាំងវិនិយោគនៅខេត្តកណ្តាល មានទុនវិនិយោគប្រមាណ ៥លានដុល្លារ បង្កើតការងារបានជាង ១ពាន់កន្លែង។

៦. គម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតកាបូប និងថង់យួរគ្រ់ប្រភេទរបស់ក្រុមហ៊ុនGREEN BAG (CAMBODIA) CO., LTD ដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ មានទុនវិនិយោគចំនួន ៥លានដុល្លារ អាចបង្កើតការងារបានជាង ១ពាន់កន្លែង។

៧. គម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតកាបូបគ្រប់ប្រភេទរបស់ក្រុមហ៊ុន GLOBAL SUPPLY REDWOOD CO., LTD ដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ មានទុនវិនិយោគប្រមាណ ៣លានដុល្លារ អាចបង្កើតការងារបានជាង ៧០០កន្លែង។

៨. គម្រោងបង្កើតរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់របស់ក្រុមហ៊ុន INKYUNG WONDANG APPAREL CO., LTD មានទីតាំងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជាមួយទុនវិនិយោគប្រមាណ ៣លានដុល្លារ បង្កើតការងារបានចំនួនជាង៦០០កន្លែង។

៩. គម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតកេសកាតុង និងផលិតផលប្លាស្ទិករបស់ក្រុមហ៊ុន Cambodian Shenghong Packaging Co., Ltd ដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ខេត្តព្រះសីហនុ មានទុនវិនិយោគចំនួន ៦៨ម៉ឺនដុល្លារ អាចបង្កើតការងារបានចំនួនកន្លែង។

១០. គម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតសម្ភារៈសត្វចិញ្ចឹមរបស់ក្រុមហ៊ុន Best-Run Technology (Cambodia) Co., Ltd មានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តព្រះសីហនុ មានទុនវិនិយោគចំនួន ៥០ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក និងអាចបង្កើតការងារបាន ៦០កន្លែង។

១១. គម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតម្សៅស៊ីលីកា (Micro Silica & Silica Powder) នៃក្រុមហ៊ុន YH FINE MATERIALS CO., LTD ដែលមានទីតាំងវិនិយោគនៅខេត្តព្រះសីហនុ មានទុនវិនិយោគ ប្រមាណ ១៨,៦លានដុល្លារ និងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន ២០៨កន្លែង។

១២. គម្រោងបង្កើតរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់របស់ក្រុមហ៊ុន MASTERY (MFG) CO., LTD ដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅក្នុងខេត្តតាកែវ មានទុនវិនិយោគចំនួន ៣,៥លានដុល្លារ និងបង្កើតការងារបានជាង ៥០០កន្លែង។

១៣.គម្រោងបង្កើតរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់របស់ក្រុមហ៊ុន INDEPENDENCE CLOTHING (CAMBODIA) CO., LTD ដែលមានទីតាំងវិនិយោគនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ មានទុនវិនិយោគ ប្រមាណ ៣,១លានដុល្លារ និងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន៧១៤កន្លែង។

១៤. គម្រោងវិនិយោគបង្កើតរោងចក្រកែច្នៃក្តារបន្ទះ (ពីឈើនាំចូល និងឈើដាំដុះក្នុងស្រុក) របស់ក្រុមហ៊ុន CAMBODIAN GUOXING YI QUN LANG PLYWOOD CO., LTD មានទីតាំង វិនិយោគស្ថិតនៅខេត្តកំពង់ធំ មានទុនវិនិយោគប្រមាណ ៣,៤លានដុល្លារ អាចបង្កើតការងារ បានជិត ២០០កន្លែង។

១៥. គម្រោងបង្កើតរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់របស់ក្រុមហ៊ុន MUTITA TEXTILE SOCIAL ENTERPRISE CO., LTD ដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅខេត្តបាត់ដំបង មានទុនវិនិយោគប្រមាណ ៣,៩លានដុល្លារ និងមានលទ្ធភាពបង្កើតការងារបានជាង ៦០០កន្លែង។

១៦. គម្រោងវិនិយោគបង្កើតរោងចក្រផលិតការ៉ូជ័រ កម្រាលបាតទ្រនាប់កម្រាលបាត និងជើងជញ្ជាំងជ័ររបស់ក្រុមហ៊ុន HAOPAI DECORATION MATERIAL (CAMBODIA) CO., LTD ដែលមានទីតាំងវិនិយោគនៅខេត្តកណ្តាល មានទុនវិនិយោគប្រមាណ៤,២លាន ដុល្លារអាមេរិក និងអាចបង្កើតការងារបានជិត២០០កន្លែង។

១៧. គម្រោងបង្កើតរោងចក្រកែច្នៃ និងវេចខ្ចប់សាច់ (មាន់ ទា ជ្រូក គោ) និងផលិតម្ហូបអាហារ នៃក្រុមហ៊ុន TMH POULTRY CO., LTD ដែលមានទីតាំងវិនិយោគនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ មានទុន វិនិយោគប្រមាណ៥,៧លានដុល្លារ និងអាចបង្កើតការងារបានជាង ២០០កន្លែង។

១៨. គម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិត និងផ្គុំដំឡើងបន្ទះសូឡារបស់ក្រុមហ៊ុន ACADEMIC SOLAR ENERGY MFG CO., LTD ដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល មានទុនប្រមាណ៨,២លានដុល្លារ បង្កើតការងារបានជាង ២០០កន្លែង។

១៩. គម្រោងវិនិយោគកសិកម្មដំណាំចេក និងដំណាំហូបផ្លែនៃក្រុមហ៊ុន LONGFUITER ANLONG VENG ODDOR MEANCHEY AGRICULTURE PARK CO., LTD ដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ មានទុនវិនិយោគចំនួន ៥១លានដុល្លារអាមេរិក និងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន ជិត២ពាន់កន្លែង។

២០. គម្រោងវិនិយោគសាងសង់ និងអាជីវកម្មសណ្ឋាគារថ្នាក់ផ្កាយ៥ ចំនួន ៥២៨បន្ទប់ នៃក្រុមហ៊ុន K.B.X INVESTMENT CO., LTD ដោយមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញ មានទុនវិនិយោគចំនួន ១២៩លានដុល្លារ និងបង្កើតការងារបានជាង៧០០កន្លែង។

២១. គម្រោងវិនិយោគអភិវឌ្ឍន៍វារីអគ្គិសនីស្ទឹងតាតៃលើ អានុភាព ១៥០ MW របស់ក្រុមហ៊ុន CAMBODIAN UPPER TATAY HYDROPOWER CO., LTD ដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅ ខេត្តកោះកុង មានទុនវិនិយោគប្រមាណ ៣៨៩ លានដុល្លារអាមេរិក និងអាចបង្កើតការងារបានជាង ១ពាន់កន្លែង។

២២. គម្រោងវិនិយោគអភិវឌ្ឍន៍មណ្ឌលភ័ស្តុភារកម្ម និងកំពង់ផែពហុបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុន KAMPOT LOGISTICS AND PORT COMPANY LIMITED ដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅ ខេត្តកំពត មានទុនវិនិយោគចំនួន ១.៣០០លានដុល្លារ និងអាចបង្កើតការងារបានជិត ៦០០កន្លែង។

២៣. គម្រោងវិនិយោគបង្កើតរោងចក្រកែច្នៃវេចខ្ចប់កសិផល (ផ្លែចេក…) និងកសិដ្ឋានដំណាំចេក របស់ក្រុមហ៊ុន SING HE YI AGRICULTURE CO., LTD ដែលមានទីតាំងវិនិយោគនៅខេត្តរតនគិរី មានទុនវិនិយោគចំនួន ៦លានដុល្លារអាមេរិក បង្កើតការងារបានជាង ៤០០កន្លែង។

២៤. គម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតសំបកកង់យានយន្តគ្រប់ប្រភេទរបស់ក្រុមហ៊ុន General Intelligence (Cambodia) Co., Ltd. ដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ខេត្តព្រះសីហនុ មានទុនវិនិយោគប្រមាណ ២៩៧លានដុល្លារអាមេរិក និងបង្កើតការងារបានជាង ១ពាន់កន្លែង។

២៥. គម្រោងសាងសង់និងអាជីវកម្មមន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាលចំនួន ២០០គ្រែ របស់ក្រុមហ៊ុន PHNOM PENH GENERAL HOSPITAL CO., LTD ដែលមានទីតាំងវិនិយោគនៅ រាជធានីភ្នំពេញ ទុនវិនិយោគចំនួន ១៥លានដុល្លារ អាមេរិក និងអាចបង្កើតការងារបានជាង ៤០០កន្លែង។

២៦. គម្រោងបង្កើតរោងចក្រខារអំបោះរបស់ក្រុមហ៊ុន GLOBAL XILIN GARMENT ACCESSORY CO., LTD មានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅសួនឧស្សាហកម្មកាណាឌីយ៉ា រាជធានីភ្នំពេញ មានទុន វិនិយោគប្រមាណ ៣,៤លានដុល្លារអាមេរិក និងអាចបង្កើតការងារបានជិត ២០០កន្លែង។

២៧. គម្រោងបង្កើតរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់របស់ក្រុមហ៊ុន TOYOKI APPAREL (CAMBODIA) CO., LTD ដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង មានទុនវិនិយោគ ប្រមាណ៤,៥លានដុល្លារ និងអាចបង្កើតការងារបានជាង២ពាន់កន្លែង។

២៨.  គម្រោងបង្កើតរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់របស់ក្រុមហ៊ុន KH WIN STAR GARMENT CO., LTD ដែលមានទីតាំងវិនិយោគនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ មានទុនវិនិយោគប្រមាណ ៥,៣លានដុល្លារ អាមេរិក និងអាចបង្កើតការងារបានជាង ១ពាន់កន្លែង។

២៩. គម្រោងបង្កើតរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់របស់ក្រុមហ៊ុន HONG RI (CAMBODIA) CLOTHING CO., LTD ដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញ មានទុនវិនិយោគប្រមាណ៥,៤លានដុល្លារ និងអាចបង្កើតការងារបានជាង ១ពាន់កន្លែង។

៣០. គម្រោងបង្កើតរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់របស់ក្រុមហ៊ុន XING KAI SEN GARMENT CO., LTD មានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញ មានទុនវិនិយោគប្រមាណ ២,២លានដុល្លារ អាមេរិក និងអាចបង្កើតការងារបាន៦០០កន្លែង។

៣១. គម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតកាបូបគ្រប់ប្រភេទនៃក្រុមហ៊ុន XIN JIALE INTERNATIONAL (CAMBODIA) CO., LTD មានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ មានទុនប្រមាណ ៥,៤លាន ដុល្លារ អាចបង្កើតការងារបានជាង២ពាន់កន្លែង។

៣២. គម្រោងបង្កើតរោងចក្រផ្គុំដំឡើងអំពូលភ្លើង គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក និងគ្រឿងបន្លាស់អេឡិច ត្រូនិកគ្រប់ប្រភេទរបស់ក្រុមហ៊ុន MEKO INTELLIGENT (CAMBODIA) CO., LTD ដែលមាន ទីតាំងវិនិយោគនៅខេត្តតាកែវ ជាមួយទុនវិនិយោគប្រមាណ ៣២លានដុល្លារ និងអាចបង្កើតការងារ បានជិត២ពាន់កន្លែង។

៣៣. គម្រោងសាងសង់ផ្សារទំនើបនៃក្រុមហ៊ុន KHALANDALE CO., LTD ដែលមានទីតាំងវិនិយោគ ស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញ មានទុនវិនិយោគចំនួន ១០លានដុល្លារអាមេរិក និងអាចបង្កើតការងារបានជាង៦០០កន្លែង។

៣៤. គម្រោងបង្កើតរោងចក្រផ្គុំដំឡើងរថយន្ត អ៊ីស៊ូហ្ស៊ុ (ISUZU) របស់ក្រុមហ៊ុន K (CAMBODIA) CO., LTD ដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ មានទុនវិនិយោគប្រមាណ ៧,៣លានដុល្លារ និងអាចបង្កើតការងារបានជិត២០០កន្លែង។

៣៥. គម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតចំហាយទឹក និងខ្យល់ក្តៅផ្គត់ផ្គង់ឱ្យរោងចក្រផលិតស្រាបៀរ និងភេសជ្ជៈរបស់ក្រុមហ៊ុន B.E.C.I.S (CAMBODIA) CO., LTD ដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅ រាជធានីភ្នំពេញ មានទុនវិនិយោគប្រមាណ ៦,៧លានដុល្លារអាមេរិក និងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន ៨២កន្លែង។

៣៦. គម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតម្ភារៈប្រើប្រាស់សត្វចិញ្ចឹមរបស់ក្រុមហ៊ុន CAMBODIAN PAW SHIELD CO., LTD ដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅខេត្តព្រះសីហនុ មានទុនវិនិយោគ ៥,៥លាន ដុល្លារអាមេរិក និងអាចបង្កើតការងារបានជិត៥០០កន្លែង។

៣៧. គម្រោងបង្កើតរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់នៃក្រុមហ៊ុន X.Y.H. (CAMBODIA) GARMENT CO., LTD ដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ មានទុនវិនិយោគប្រមាណ ៥,៤លានដុល្លារ និងអាចបង្កើតការងារបានជិត៣ពាន់កន្លែង។

៣៨. រោងចក្រផលិតស្បែកជើង របស់ក្រុមហ៊ុន SKUON SHOES MANUFACTURE CO., LTD ដែលមានទីតាំងនៅខេត្តកំពង់ចាម ក្នុងទុនវិនិយោគប្រមាណ ២,៥លានដុល្លារ និងអាចបង្កើតការងារបានជាង៤០០កន្លែង៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

អាជីវកម្មដាំដើមអម្ពិល បេះត្រួយលក់ អាចមានតម្លៃប្រមាណ ១៨០០០រៀល ទៅ ២០ ០០០ រៀល ក្នុងមួយគីឡូក្រាម

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 23/07/2024

មិនធម្មតា ទីផ្សារត្រួយអម្ពិលគេអាចលក់បានក្នុងចន្លោះពី ១៨០០០ - ២០០០០រៀលក្នុងមួយគីឡូក្រាម

យល់ដឹងពីគំនិតអាជីវកម្មមួយចំនួននៅក្រៅប្រទេសដែលមានភាពរឹងម៉ាំទៅនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 23/07/2024

នៅក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិសកល មានក្រុមហ៊ុនខ្លះខាតបង់ធ្លាក់ចំណូល និងខ្លះទៀតឈានទៅដល់បិទទ្វារក៏មាន ប៉ុន្តែមានអាជីវកម្មខ្លះនៅតែអាចដំណើរការល្អ និងទាញបានប្រាក់ចំណេញ

វិវាទដីធ្លីជិត ១ម៉ឺន ៤ពាន់ ករណីបានត្រូវដោះស្រាយ

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 23/07/2024

ពីឆ្នាំ២០២៣គិតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន ក្រសួងដែនដីបានដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីសម្រេចជាង១៣០០០ករណី ស្មើនឹងជិត៩០​ភាគ​រយនៃជម្លោះ

ក្រសួងដែនដី រៀបចំកិច្ច​ប្រជុំជាមួយ​វិស័យ​ឯកជន​ក្នុងវិស័យ​សំណង់ និង​អច​លនទ្រព្យ​ ដើម្បី​រកបញ្ហា​ និ​ងដំណោះស្រាយ

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 23/07/2024

ក្នុងគោលដៅជំរុញការ​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​សំណង់ ​និងអចលនទ្រព្យ ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា​បន្ថែម ក្រសួង​រៀបចំដែន ​និងវិស័យឯកជន ​បានជួ​បពិភាក្សារកដំណោះស្រាយរួមគ្នា

ផលិតផលជលផល កំពុងត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់លើខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនៃការផលិត និងជំរុញការនាំចេញ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 23/07/2024

គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ក្រោយប្រមូលផល(CAPFISH-Capture) នៃវិស័យជលផលកំពុងជំរុញខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មឱ្យកាន់តែទូលាយដើម្បីនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ

សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណេត កត់សម្គាល់ពីការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 23/07/2024

សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណេត កត់សម្គាល់ពីការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជា ខណៈឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនថ្មី កោតសរសើរពីរសជាតិស្វាយចន្ទីខ្មែរ

ប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជាបន្តរក្សាបានភាពធន់ និងរឹងមាំ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 23/07/2024

ប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជាបន្តរក្សាបានភាពធន់ និងភាពរឹងមាំ ខណៈសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅមិនទាន់ប្រាកដប្រជា

ក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មវាយនភ័ណ្ឌចិន៤០ក្រុមហ៊ុន មកស្វែងយល់កាលានុវត្តភាពវិនិយោគនៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 23/07/2024

ក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មវាយនភ័ណ្ឌចិនចំនួន៤០ក្រុមហ៊ុន បានមកស្វែងយល់ពីបរិយាកាស និង កាលានុវត្តភាពវិនិយោគនៅកម្ពុជា

ថៃអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសមកពី ៩៣ ប្រទេសអាចស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសបានរយៈពេល ៦០ ថ្ងៃដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការ ឬ Visa

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 23/07/2024

ថៃអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសមកពី ៩៣ ប្រទេសអាចស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសបានរយៈពេល ៦០ ថ្ងៃដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការ ដើម្បីទាក់ទាញទេសចរ

ការរៀបចំយន្តការតាមដាន និងវាយតម្លៃការអនុវត្ដយុទ្ធសាស្រ្ដបញ្ចកោណដំណាក់កាលទី១ ជាដំណាក់កាលសំខាន់

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 23/07/2024

ការរៀបចំយន្តការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្ដយុទ្ធសាស្រ្ដបញ្ចកោណដំណាក់កាល ទី១ គឺជាដំណាក់កាលសំខាន់នៃគោលនយោបាយរាជរដ្ឋាភិបាល