ភាពជាដៃគូនៃ ESCAP-iBAN កំពុងជំរុញអាជីវកម្មបរិយាបន្ននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍

បរទេស៖ យោងតាមប្រភពពី UNESCAP បានលើកឡើងថា​ អាជីវកម្មបរិយាបន្នគឺជាដំណោះស្រាយផ្អែកលើទីផ្សារ ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពអ្នកក្រីក្រ ឬអ្នកចំណូលទាបនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច​​ ដោយផ្តល់ឱកាសដល់ពួកគេក្នុងការរកចំណូលបន្ថែម ទិញទំនិញ និងប្រើប្រាស់សេវាកម្មជាមូលដ្ឋានប្រកបដោយតម្លៃសមរម្យ និងគុណភាពដោយស្មើភាពគ្នា។

ទន្ទឹមនឹងនេះ រដ្ឋាភិបាលអាចលើកទឹកចិត្តដល់ការរីកលូតលាស់នៃអាជីវកម្មបរិយាបន្នដោយការអនុវត្តគោលនយោបាយ ជួយសម្រួលដល់ការវិនិយោគដែលមានផលប៉ះពាល់។ បន្ថែមពីនេះ ពួកគេក៏អាចផ្តល់រង្វាន់ដល់ក្រុមហ៊ុនដែលមានឥទ្ធិពលលើសង្គម និងជំរុញការបង្កើតថ្មីៗដែលអនុញ្ញាតឱ្យអាជីវកម្មបរិយាបន្នទទួលបានប្រាក់ចំណេញ។ កាលពីឆ្នាំ ២០១៩ បណ្តាញសកម្មភាពធុរកិច្ចបរិយាបន្ន (iBAN) និងគណៈកម្មការ​សេដ្ឋកិច្ច និង​សង្គម​សម្រាប់​អាស៊ី និង​ប៉ាស៊ីហ្វិក(ESCAP) របស់អង្គសហប្រជាជាតិបានប្រកាសគំនិតផ្តួចផ្តើមរួមគ្នា ដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់គោលនយោបាយសម្រាប់អាជីវកម្មបរិយាបន្ននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ។

លើសពីនេះ ភាពជាដៃគូ iBAN-ESCAP នឹងផ្តោតលើផ្នែកសំខាន់ៗចំនួន ៣ រួមមាន៖ ការផ្តល់យោបល់និងការវាយតម្លៃកម្រិតថ្នាក់ជាតិ, ការពិភាក្សាគោលនយោបាយក្នុងតំបន់ និងការផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹង។ បន្ថែមពីនេះ ពួកគេធ្វើការសិក្សាកំណត់អត្តសញ្ញាណក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មបរិយាបន្នបច្ចុប្បន្ន និងអនាគតនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗ រួមទាំងវិភាគបរិបទទាំងមូលដែលពួកគេប្រតិបត្តិការផងដែរ។ ផ្អែកលើការស្រាវជ្រាវទាំងនេះ ពួកគេនឹងផ្តល់នូវការណែនាំដល់អ្នកបង្កើតគោលនយោបាយ និងស្ថាប័ននានា ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អាជីវកម្មបរិយាបន្ន។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ពួកគេផ្តល់ឱ្យអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយនូវសេវាកម្មបច្ចេកទេស និងប្រឹក្សា ដើម្បីជួយពួកគេរៀបចំគោលនយោបាយអាជីវកម្មបរិយាបន្ន។ បន្ថែមពីនេះ ESCAP នឹងប្រមូលផ្តុំប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់, ជំរុញការពិភាក្សាគោលនយោបាយ, និងការព្រមព្រៀងគ្នានៅកម្រិតតំបន់។

បណ្តាញសកម្មភាពអាជីវកម្មបរិយាបន្ន (Inclusive Business Action Network ឬ iBAN) គឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមជាសកលដែលគាំទ្រដល់ការពង្រីក និងការអនុវត្តគំរូអាជីវកម្មបរិយាបន្នដែលមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូល។ តាមរយៈសសរស្តម្ភយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនពីរគឺ iBAN blue និង iBAN weave បណ្តាញសកម្មភាពអាជីវកម្មបរិយាបន្ន iBAN គ្រប់គ្រងវេទិកាចំណេះដឹងលើប្រព័ន្ធអនឡាញប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតសម្រាប់អាជីវកម្មបរិយាបន្ន និងផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពផ្តោតសំខាន់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលបានជ្រើសរើស ក៏ដូចជាអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ និងកំពុងរីកចម្រើន។ iBAN បង្កើតកន្លែងមួយដែលចំណេះដឹងផ្អែកលើភស្តុតាង ដែលលើកទឹកចិត្តក្នុងការទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗ និងកសាងភាពជាដៃគូថ្មីៗ។ នេះគឺជាវេទិកាអនឡាញដែលផ្តល់ចំណេះដឹងអំពីអាជីវកម្មបរិយាបន្នរបស់ iBAN (https://www.inclusivebusiness.net/)។  ជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់លើការលើកកម្ពស់គំរូអាជីវកម្មបរិយាបន្នឲ្យកាន់តែធំ និងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកក្រីក្រ iBAN កំពុងរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ iBAN ត្រូវបានផ្តល់មូលនិធិដោយសហភាពអឺរ៉ុប និងក្រសួងសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច ហើយត្រូវបានអនុវត្តដោយអង្គការ​អភិវឌ្ឍន៍​អន្តរជាតិ​អាល្លឺម៉ង់ (GIZ)។

គួរឲ្យបញ្ជាក់ដែរថា iBAN គឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមជាសកលដែលអនុវត្តដោយ អង្គការ​អភិវឌ្ឍន៍​អន្តរជាតិ​អាល្លឺម៉ង់ (GIZ) ដែលគាំទ្រដល់ការធ្វើមាត្រដ្ឋាន និងការចម្លងនៃគំរូអាជីវកម្មបរិយាបន្ន ដើម្បីកែលម្អជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកចំណូលទាប និងអ្នកក្រីក្រ។ ESCAP គឺជាវេទិកាអន្តររដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅអាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក ដែលប្រើប្រាស់ជំនាញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការលើកកម្ពស់អាជីវកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព ការច្នៃប្រឌិតមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូល និងការវិនិយោគដែលមានផលប៉ះពាល់ ដើម្បីគាំទ្រអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយក្នុងការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយអាជីវកម្មបរិយាបន្ន និងផ្តល់ជាវេទិកាសម្រាប់ចែករំលែកចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍នៅទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ស្វែងយល់ពីសេវាហិរញ្ញវត្ថុ ដែលកំពុងមានវត្តមាន និងពេញនិយមនៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 25/06/2024

បច្ចុប្បន្ន សេវាឥណទាន ឬហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ ដែលផ្តល់ដោយគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ (គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ) បាន និងកំពុងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

មន្ត្រីកសិកម្ម ៖ កិច្ចអន្តរាគមផ្នែកបច្ចេកទេស ជាអាទិភាពដើម្បីរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាកសិករដែលជួបបញ្ហាពីការផ្ទុះឡើងករណីដង្កូវហ្វូង

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 25/06/2024

ឯកឧត្តម ងិន ឆាយ បានថ្លែងថា ការងារអន្តរាគមន៍ខាងផ្នែកបច្ចេកទេស ជាអាទិភាពចាំបាច់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករនៅតាមមូលដ្ឋាន

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រើនរំលឹកដល់សាធារណជនឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះផ្លែទុរេនជ្រលក់សារធាតុគីមី

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 25/06/2024

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីពេលថ្មីៗនេះ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីករណីនាំចូលផ្លែទុរេនពីប្រទេសជិតខាង មកដាក់លក់លើទីផ្សារកម្ពុជា ដោយមានប្រើសារធាតុគីមី

៥​ខែ​ដើមឆ្នាំ២០២៤ ការនាំចេញ​របស់​កម្ពុជា​ទៅកាន់ប្រទេសសមាជិក​ RC​E​P​ ​មានការកើន​ឡើង​ ​

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 25/06/2024

របាយការណ៍ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបង្ហាញថា រយៈពេល៥ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៤ ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាជាមួយប្រទេសដៃគូសេដ្ឋកិច្ច RCEP បានកើនឡើងដល់ ១៤,១៧ ពាន់លានដុល្លារ

ស្ថាប័ន OECD ព្យាករពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសកល ២៥ឆ្នាំក្រោយ ខណៈចិននឹងក្លាយជាមហាអំណាចថ្មីជំនួសអាមេរិកយ៉ាងប្រាកដ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 25/06/2024

រយៈពេល២៥ឆ្នាំខាងមុខនេះមានបម្រែបម្រួលជាច្រើនដោយក្នុងនោះអង្គការអន្តរជាតិ OECD បានមើលឃើញថា ពិភពលោកនឹងអាចមានចំនួនមនុស្សកើនឡើងទៅដល់៩ពាន់លាននាក់

PillTech និង Sanofi GHU រួមគ្នា ដើម្បីជួយវិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាកាន់តែប្រសើរ

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 24/06/2024

ក្រុមហ៊ុន PillTech ជាធុរកិច្ចខ្មែរឈានមុខផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាវិស័យសុខាភិបាល និង Sanofi Global Health Unit (GHU) ដែលជាអង្គភាពមិនរកប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុន Sanofi បានចាប់ដៃគូក្នុងគោលបំណងអោយការផ្តល់សេវាសុខាភិបាល

ប្រជាកសិករយល់ដឹងកាន់តែច្រើនពីផលប៉ះពាល់របស់ជីគីមី ហើយងាកមកប្រើជីធម្មជាតិជំនួស

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 24/06/2024

អាជីវកម្មជីធម្មជាតិ កំពុងទទួលបានការគាំទ្រស្ទើរទូទាំងប្រទេស ខណៈដែលប្រជាកសិករមានការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនពីផលប៉ះពាល់របស់ជីគីមី ហើយងាកមកប្រើជីធម្មជាតិជំនួសវិញ។

ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ និងវាយនភណ្ឌ ជាសសរស្តម្ភនៃសេដ្ឋកិច្ច ខណៈរោងចក្រម៉ៅការដេរដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 24/06/2024

ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ និង វាយនភណ្ឌជាសសរស្តម្ភនៃសេដ្ឋកិច្ច ខណៈរោងចក្រម៉ៅការដេរដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជា ។

សារៈសំខាន់នៃកិច្ចសន្យាឥណទានដែលអ្នកប្រើប្រាស់កម្ចីផ្លូវការគួរស្វែងយល់

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 24/06/2024

កិច្ចសន្យាឥណទាន គឺសំដៅទៅលើកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់រវាងអតិថិជន និងស្ថាប័នផ្ដល់កម្ចីផ្លូវការដែល រូមមាន ធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ...

សក្ដានុពល​ក្នុងវិស័យកសិកម្មនៃតំបន់​ប៉ូលសេដ្ឋកិច្ចទី៤ នឹងកាន់តែទាក់ទាញ​ការ​វិនិយោគក្រោយ​គម្រោង​​ធារាសាស្ត្រ​ធំៗ​លេចជារូបរាង​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 24/06/2024

សក្ដានុពល​ក្នុងវិស័យកសិកម្មនៃតំបន់​ប៉ូលសេដ្ឋកិច្ចទី៤ នឹងកាន់តែទាក់ទាញ​ការ​វិនិយោគក្រោយ​គម្រោង​​ធារាសាស្ត្រ​ធំៗ​លេចជារូបរាង​