គន្លឹះហិរញ្ញវត្ថុចំនួន ៥ សម្រាប់សហគ្រិន និងម្ចាស់អាជីវកម្មវ័យក្មេង

ភ្នំពេញ ៖ ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់មនុស្សពេញវ័យគ្រប់រូប។ នៅពេលអ្នកគ្រប់គ្រងលុយមិនត្រឹមត្រូវ អ្នកនឹងប្រឈមមុខនឹងបន្ទុកបំណុលដ៏ធ្ងន់ ដោយគ្មានផែនការហិរញ្ញវត្ថុ ដែលអាចបណ្តាលឱ្យប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍ និងភាពតានតឹងក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។ ជំនាញគ្រប់គ្រងលុយបានល្អ និងជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរឹងមាំ គឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។

សហគ្រិន និងម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវតែចាត់វិធានការបន្ថែម ក្នុងការយល់ដឹងពីរបៀបគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេ ព្រោះពួកគេមិនត្រឹមតែត្រូវការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែពួកគេក៏ត្រូវយល់ដឹងអំពីហិរញ្ញវត្ថុអាជីវកម្មរបស់ពួកគេផងដែរ។

នៅពេលអ្នកជាម្ចាស់អាជីវកម្មមួយ អ្នកកំពុងស្ថិតក្នុងទីតាំងដ៏ល្អ ដើម្បីបង្កើតប្រាក់របស់អ្នកតាមរយៈក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។ នៅពេលអ្នកបង្កើនប្រាក់ចំណេញនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នក នោះនឹងបង្កើតទុន និងទ្រព្យសម្បត្តិកាន់តែច្រើន។ ចូរគិតពីអាជីវកម្មរបស់អ្នក មិនត្រឹមតែជាអ្នកបង្កើតប្រាក់ចំណូលប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាទ្រព្យសម្បត្តិហិរញ្ញវត្ថុដែលអ្នកអាចបង្កើនផងដែរ។ នៅពេលអ្នកធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនមានតម្លៃខ្ពស់ នោះអ្នកនឹងបង្កើតលុយច្រើនសម្រាប់ខ្លួនឯង ក្នុងនាមម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន ឬម្ចាស់អាជីវកម្ម។

ខាងក្រោមនេះគឺជាគន្លឹះហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនសម្រាប់សហគ្រិន និងម្ចាស់អាជីវកម្មវ័យក្មេង ៖

១. ពិនិត្យមើលផ្នត់គំនិតបង្កើតលុយរបស់អ្នក

របៀបដែលអ្នកគិតអំពីបង្កើតលុយ និងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយលុយនឹងកំណត់ភាពជោគជ័យនៃអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ ត្រូវប្រាកដថា អ្នកមិនត្រូវគិតពីបញ្ហា ដែលអាចរារាំងអ្នកពីការកសាងអាជីវកម្ម និងទទួលបានផលចំណេញច្រើននោះទេ ពោលគឺត្រូវមានផែនការអាជីវកម្មច្បាស់លាស់ និងការវាយតម្លៃហានិភ័យនៃអាជីវកម្មឱ្យបានជាប់លាប់។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកជឿថា អ្នកមានគឺជាមនុស្សអាក្រក់ នោះអាចរារាំងអ្នកពីការបង្កើតលុយសម្រាប់ខ្លួនអ្នក។

២. លុបបំបាត់បំណុលអាជីវកម្ម និងបំណុលផ្ទាល់ខ្លួន

ការជំពាក់បំណុល​គឺធ្វើឱ្យមាន​ចំណាយ​ប្រាក់ច្រើន​លើ​ការ​ប្រាក់ ដូច្នេះ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​មាន​បំណុល​ផ្ទាល់ខ្លួន ឬ​អាជីវកម្ម សូម​កាត់បន្ថយ ឬផ្ចាច់​វាចោល។ នៅពេលដែលអ្នកមានបន្ទុកបំណុល អ្នកអាចជួបបញ្ហាលំហូរសាច់ប្រាក់ និងបញ្ហាក្ស័យធន។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងជំពាក់បំណុលគេ ត្រូវប្រាកដថា កុំចំណាយលើសខ្ទង់លើខ្លួនឯង ឬអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ ចូរគណនាចំណាយ និងចំណូលឱ្យច្បាស់លាស់។

៣. បង្កើតផែនការហិរញ្ញវត្ថុ

ផែនការហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកបង្ហាញអ្នកពីទីតាំង ឬស្ថានភាព ដែលអ្នកកំពុងស្ថិតនៅ និងព្យាករណ៍ពីគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុ ដែលអាជីវកម្មរបស់អ្នកចង់បាន។ ជាឧទាហរណ៍ ឧបមាថា អ្នករកលុយបាន ២៥ ម៉ឺនដុល្លារពីអាជីវកម្មរបស់អ្នក ហើយចង់បង្កើន និងបង្កើតប្រាក់ចំណូលឱ្យបាន ១ លានដុល្លារ។ ក្នុងករណីនោះ ផែនការហិរញ្ញវត្ថុនឹងគូសផែនទីពីទីតាំង និងស្ថានភាព ដែលអ្នកនៅបច្ចុប្បន្ន និងអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។

៤. ត្រូវមានមូលនិធិក្នុងគ្រាអាសន្ន ឬទុកលុយសម្រាប់គ្រាបន្ទាន់ណាមួយ

មនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការមូលនិធិសម្រាប់គ្រាអាសន្ន ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលអាចកើតឡើង ដោយមិននឹកស្មានដល់ ដូចជាការចំណាយបន្ទាន់ឱ្យខានតែបាន ការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ច ឬកង្វះសាច់ប្រាក់ក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ ការត្រៀមខ្លួនឱ្យរួចរាល់នឹងកាត់បន្ថយភាពតានតឹង និងធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍រឹងមាំក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

៥. កំណត់ការចំណាយរបស់អ្នក

មនុស្សគ្រប់រូបត្រូវរស់នៅតាមមធ្យោបាយ ឬកំណត់ការចំណាយរបស់ពួកគេ សូម្បីតែមហាសេដ្ឋីក៏ដោយ។ ការរស់នៅដោយកំណត់ការចំណាយរបស់អ្នក គឺត្រូវចំណាយប្រាក់តិចជាងអ្វីដែលអ្នកកំពុងរកបាន។ ការរស់នៅដោយមិនបានកំណត់ការចំណាយ មានន័យថា អ្នកកំពុងចំណាយប្រាក់ច្រើនជាងចំណូល ដែលអាចឱ្យអ្នកជាប់បំណុល។ ចំណុចសំខាន់គឺថា វាមិនមែនជាចំនួនប្រាក់ប៉ុន្មាន ដែលអ្នករកបាន ដែលធ្វើឱ្យអ្នកក្លាយជាអ្នកមាន តែគឺត្រូវគ្រប់គ្រងលុយរបស់អ្នកឱ្យបានច្បាស់លាស់។ អ្នកនឹងបង្កើនលុយបានច្រើន នៅពេលអ្នកប្រើជំនាញចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ទាំងអាជីវកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនបានត្រឹមត្រូវ៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ម៉ាឡេស៊ីកំពុងត្រៀមខ្លួនក្នុងការចូលរួមជាសមាជិកក្រុមប្រទេស BRICS

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

នាយករដ្ឋមន្រ្តីម៉ាឡាស៊ី អាន់វ៉ា អ៊ីប្រាហ៊ីម លើកឡើងថា ម៉ាឡេស៊ីបានបានធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការចូលរួមជាមួយ BRICS ហើយនឹងដាក់នីតិវិធីជាផ្លូវការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ខណៈដែលកំពុងរង់ចាំលទ្ធផលចុងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូង

អាជីវកម្មរាប់រយដកខ្លួនចេញពីទីផ្សាររុស្សី ប៉ុន្តែយីហោធំៗបន្តម៉ាកពាណិជ្ជកម្មក្នុងទីផ្សារ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

Coca Cola បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងទីផ្សាររុស្ស៊ីតាំងតែពីឆ្នាំ១៩៨០ក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនាទីក្រុងមូស្គូ និងឆ្នាំ១៩៩០ នៅតាមហាង McDonald's

អ្នកជំនាញប្រាប់ពីរបៀបប្រើប្រាស់កម្ចី ដើម្បីឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 19/06/2024

អ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រើប្រាស់លុយកម្ចី ឬឥណទានពីធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ហើយវិធីសាស្ត្រទាំងនេះរួមមានការផ្តោតលើការប្រើប្រាស់កម្ចីឱ្យចំគោលដៅ

គម្រោង​វិនិយោគ​ពាក់ព័ន្ធនឹង​អគារ​ជាប់គាំង​​នៅខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ទទួលបានការលើក​ទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារ​ ៨ ​ចំណុច​សំខាន់ៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 19/06/2024

រាជរដ្ឋាភិបាល​បានលើកទឹកចិត្ត​ផ្នែកពន្ធដារ​ជាច្រើន​ដល់​វិនិយោគិនណាដែលមានបំណងមក​វិនិយោគ​នៅខេត្តព្រះសីហនុ ជាពិសេស​លើ​គម្រោងអគារ​ជាប់គាំង​

ទីផ្សារប្តូរប្រាក់រុស្ស៊ី MOEX ផ្អាកការជួញដូរជាប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់អឺរ៉ូ ដោយសារទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិក

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 19/06/2024

ទីផ្សារប្តូរប្រាក់រុស្ស៊ី Moscow Exchange (MOEX) បានផ្អាកការជួញដូរជាប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់អឺរ៉ូចូលជាធរមាននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដោយសាររតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញពីទណ្ឌកម្មថ្មីមកលើប្រទេសនេះ

សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងសហព័ន្ធធុរកិច្ចសិង្ហបុរី ជំរុញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងសហព័ន្ធធុរកិច្ចសិង្ហបុរី នឹងចុះ MOU ជំរុញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម និង ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរ

ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកបម្រើការងារតាមផ្ទះរួមចំណែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ និងជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

ប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មករការងារតាមផ្ទះ រួមចំណែកមួយផ្នែកធំដល់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ និង បានរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា

ផលិតផលថ្មីរបស់គ្រឿងហ្លួង កាន់តែជួយគាំទ្រ និងផ្សព្វផ្សាយមុខម្ហូបខ្មែរ

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 17/06/2024

គ្រឿងហ្លួង សាបារា ត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងទូលាយថាជាផលិតផលក្នុងស្រុកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Sabara Best Food សម្រាប់ជាគ្រឿងផ្សំរសជាតិទៅលើមុខម្ហូបបែបខ្មែរ

សម្ដេច​ធិបតី​ ជំរុញឱ្យ​​គិតគូរ ​និងអនុវត្តន៍ឱ្យបានតឹងរ៉ឹង​លើ​គម្រោង​ប្លង់មេក្នុង​តំបន់​ក្រុង​រណប ​និង​បុរី

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/06/2024

សម្ដេច​ធិបតី​ ហ៊ុន ម៉ាណែត បានជំរុញឱ្យ​រៀបចំ​ និងអនុវត្ត​ឱ្យ​បានតឹងរ៉ឹង​​ចំពោះ​គម្រោង​ប្លង់​មេ​នៅក្នុងតំបន់​ក្រុង​រណប និង​តាមបុរីនានា​

ផែនការមេដឹកនាំរុស្ស៊ីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមបង្កប្រតិកម្មពីប្រទេសជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

វៀតណាមបានធ្វើពហិកាមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅស្វីស ប៉ុន្តែបញ្ជូនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទៅចូលរួម BRICS នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទៅវិញកាលពីសប្តាហ៍មុននេះ