លោក រ័ត្ន សោភ័ណ បង្ហាញពីចក្ខុវិស័យ និងសសរស្តម្ភចំនួន ៤ ដើម្បីបង្កើនសក្តានុពលវិស័យធនាគារ

ភ្នំពេញ ៖ លោក រ័ត្ន សោភ័ណ ដែលមានសមាសភាពជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារ មេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាប្រធានសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា សម្រាប់អាណត្តិទី១០​ ឆ្នាំ២០២៤-២០២៥ ហើយក្នុងអាណត្តិទី១០​ នេះ លោកបង្ហាញពីចក្ខុវិស័យ និងសសរស្តម្ភចំនួន ០៤ ដើម្បីបង្កើនសក្តានុពលវិស័យធនាគារបន្ថែមទៀតក្នុងការចូលរួមចំណែកដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងវិបុលភាពជាតិ។

គួររំលឹកថា សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២៤ បានប្រកាសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាថ្មីសម្រាប់អាណត្តិ ឆ្នាំ ២០២៤-២០២៥ នៅក្នុងមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ២០២៣។ បន្ថែមពីលើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាធនាគារអាណត្តិថ្មី សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា ក៏បាន​បង្ហាញជូនសមាជិកផងដែរ អំពីរបាយការណ៍ការងារប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងគម្រោងប្រើប្រាស់ថវិកាឆ្នាំ២០២៤ ផងដែរ។​

លោក Raymond Sia ដែលជាអតីតប្រធានសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា បានថ្លែងអំណរគុណដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា និងក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានទាំងអស់ និងបានកោតសរសើរពីការចូលរួមចំណែក និងការលះបង់ក្នុងការគាំទ្រដល់សមាជិក និង
វិស័យធនាគារនៅកម្ពុជា។ ជាមួយគ្នានេះ សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា សូមប្រកាសអំពីសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សា ទាំង១២រូប ដែលបានជាប់ឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី១០​ ឆ្នាំ២០២៤-២០២៥ រួមមាន៖

១.លោក រ័ត្ន សោភ័ណ ជាប្រធានសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា ដែលមានសមាសភាពជា ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ នៃធនាគារ មេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

២.លោក Raymond Sia Say Guan ជាអនុប្រធានសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា ដែលមានសមាសភាពជា ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ នៃធនាគារកាណាឌីយ៉ា ក.អ

៣.លោក ហាន ប៉េងក្វាង ជាហេរញ្ញិកសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា ដែលមានសមសភាពជា អគ្គនាយកនៃធនាគារ វីង (ខេមបូឌា) ម.ក

៤.លោកស្រី ម៉ារ អមរា ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា ដែលមានសមាសភាពជា ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិចាត់តាំង នៃធនាគារ អេស៊ីលីដា ភិអិលស៊ី

៥.លោក Mr. Zhiger Atchabarov ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា ដែលមានសមាសភាពជា នាយកប្រតិបត្តិការ នៃ ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់

៦.លោក ឌិត សុចល ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា ដែលមានសមាសភាពជា ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ  នៃធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា

៧.លោក តូច ចៅចេក ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា ដែលមានសមាសភាពជា ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ នៃ​ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ

៨.លោក Ong Ming Teck ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា ដែលមានសមាសភាពជា ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ នៃធនាគារ កម្ពុជាសាធារណៈ ភិអិលស៊ី

៩.លោក  ប៉ែន មករា ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា ដែលមានសមាសភាពជា អគ្គនាយក នៃធនាគារឯកទេស អង្គរកាពីតាល

១០.លោកជំទាវ ឌិត នីតា ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា ដែលមានសមាសភាពជា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា

១១.លោក ប៉ិល រ៉េមីស៊ីសុផុន ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា ដែលមានសមាសភាពជា ប្រធានសមាគមសមាគមសហព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ និងបច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា

១២.លោក គា បូរាណ ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា ដែលមានសមាសភាពជា ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ អេ អឹម ខេ

​​លោក រ័ត្ន សោភ័ណ ប្រធានសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា ដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មី បានថ្លែងអំណរគុណដល់អតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់ ចំពោះការដឹកនាំប្រកបដោយភាពស្វាហាប់និងរឹងមាំក្នុងរយៈពេល០២ឆ្នាំមកនេះ និងបានអបអរសាទរជូនក្រុមប្រឹក្សាថ្មីរបស់សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាផងដែរ។ លោក រ័ត្ន សោភ័ណ មានប្រសាសន៍បន្ថែមថា លោកពិតជាមានកិត្តិយសក្នុងការបម្រើដល់វិស័យធនាគារ និងសមាជិករបស់ខ្លួន។

ជាមួយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាថ្មី លោកនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអាណត្តិថ្មី នឹងដឹកនាំសមាគមទៅកាន់កម្រិតខ្ពស់មួយបន្ថែមទៀត ដោយលោកបានគូសបញ្ជាក់ពីចក្ខុវិស័យរបស់លោក និងសរសរស្តម្ភចំនួន ០៤។ ទី១/-កំណត់នូវរចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ចល្អ និងមុខងារ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា។ ទី២/-ផ្តល់ប្រឹក្សាលើការគ្រប់គ្រង និងប្រតិបត្តិធនាគារប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ និងផ្អែកលើគុណតម្លៃ ដើម្បីបង្កើនជំនឿទុកចិត្តពីសាធារណជន ជំរុញបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងលើកកម្ពស់ភាពរឹងមាំ និងភាពលូតលាស់នៃវិស័យធនាគារ ដើម្បីគាំទ្រដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច។ ទី៣/-លើកកម្ពស់វប្បធម៌នៃការរៀនសូត្របន្តសម្រាប់ធនាគារិក និងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពរបស់ធនាគារិកក្នុងជំនាញបច្ចេកទេស ឧត្តមភាពវិជ្ជាជីវៈ និងភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយក្រមសីលធម៌។ ទី៤/-បង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីធនាគារបន្ថែមទៀត ដើម្បីបង្កើនសក្តានុពលនៃវិស័យធនាគារ ដើម្បីបង្កើនសក្តានុពលវិស័យធនាគារបន្ថែមទៀត ក្នុងការចូលរួមចំណែកដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងវិបុលភាពជាតិ៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

សម្តេចធិបតី ៖ ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកបានកាន់តែល្អ អាចជួយដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 11/04/2024

ទឹកគឺជាធនធានដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច ហើយការប្រើប្រាស់ធន​ធានទឹកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងស័ក្ដិសិទ្ធិភាព គឺពិតជារបៀបវារៈសំខាន់ខ្លាំងបំផុត។

ស្លឹកទ្រាំង មានប្រយោជន៍ច្រើន និងធ្វើកាបូបបានស្អាតប្លែក និងប្រើបានយូរ

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 11/04/2024

ទ្រាំង ជាដំណាំមួយប្រភេទដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើន សូម្បីស្លឹកក៏អាចយកទៅវិញកែច្នៃជាសម្ភារប្រើប្រាស់ ជាពិសេសធ្វើជាការបូបដ៏មានសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាត។

វិស័យកម្មន្តសាល និងការងើបឡើងវិញ ជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 11/04/2024

ADB ព្យាករថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកើនឡើងក្នុងអត្រា ៥,៨% ក្នុងឆ្នាំ២០២៤និង៦,០%ក្នុងឆ្នាំ២០២៥ ដោយសារកំណើនក្នុងវិស័យកម្មន្តសាល និង វិស័យទេសចរណ៍ ។

ភាពរីកចម្រើននៃប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នូវជំនឿទុកចិត្តរបស់សាធារណជន និងវិនិយោគិនមកលើវិស័យនេះ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 11/04/2024

ក្នុងរយៈពេល ៣០ឆ្នាំនេះ ប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជារក្សាបានភាពរីកចម្រើឥតឈប់ឈរ ដោយបន្តរក្សាបាននូវភាពធន់ និងបោះជំហានទៅមុខជាលំដាប់ ក្នុងការរួមចំណែកជំរុញសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច

តម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃ ១​ ដុល្លារបន្ថែមក្នុងមួយបារ៉ែល បន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារនៅតំបន់ហ្គហ្សា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 11/04/2024

តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ១,២ ភាគរយ ឬ ៩០,៤៨ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ១,២ ភាគរយ ឬ ៨៦,២១ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

កម្ពុជា និងតំបន់ឈូងសមុទ្រពិសេស ចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 11/04/2024

ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍និងតំបន់ឈូងសមុទ្រពិសេសចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច

តួកគីកំពុងមានជម្លោះពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែល ទាក់ទងទៅនឹងសង្រ្គាមនៅតំបន់ហ្គាហ្សា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 11/04/2024

ទីក្រុងអង់ការ៉ាបានដាក់ការរឹតបន្តឹងលើពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ការនាំចេញផលិតផល ៥៤​ ប្រភេទទៅកាន់អ៊ីស្រាអែល ​បន្ទាប់​ពី​រដ្ឋាភិបាល​អ៊ីស្រាអែល​បដិសេធ​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ជំនួយ​តួកគី​ទម្លាក់​ចូល​ក្នុង​តំបន់​ហ្គាហ្សា

សម្ដេច​ធិបតី ៖ គម្រោង​ព្រែកជីកហ្វូណន​តេជោ​ ជីកថ្មីតែ​៧គីឡូម៉ែត្រ​ប៉ុណ្ណោះ

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 11/04/2024

គម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ​​ គ្រោង​នឹង​បើក​ការដ្ឋាន​នៅ​ពាក់​កណ្ដាល​ឆ្នាំ ២០២៤​នេះ ហើយគម្រោងនេះ មានប្រវែង​ប្រមាណ១៨០គ.ម ប៉ុន្តែជីក​ថ្មីតែ៧គ.មប៉ុណ្ណោះ

សម្តេចធិបតី ៖ តម្លៃទីផ្សារកសិផលប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់ ខណៈរាជរដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រែងរក្សាលំនឹងទីផ្សារ​

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 11/04/2024

សម្តេចធិបតីបានគូសបញ្ជាក់ថា វិស័យកសិកម្មនៅតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ហេតុនេះហើយរាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញ និងលើកកម្ពស់

ចង្ក្រានបរិស្ថាន ៖ ជួយពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារឱ្យសន្សំសំចៃថវិកាបានច្រើនជាងមុន

ធុរកិច្ចបរិយាបន្ន, ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 11/04/2024

តាមរយៈចង្ក្រាននេះ គេអាចប្រើអុសតិចជាងមុន អាចតម្លើង ឬបន្ថយកម្ដៅបាន និងអាចកាត់បន្ថយផ្សែងរហូតទៅដល់ ៩៥% ដែលជាការគិតគូដល់សុខមាលភាពអ្នកប្រើប្រាស់