ខេត្តស្វាយរៀង កំពង់ស្ពឺ និងកំពង់ធំ ប្រើប្រាស់ឥណទានជាមធ្យមច្រើនជាងគេ

ភ្នំពេញ ៖ របាយការណ៍ក្រុមហ៊ុន ក្រេឌីត ប្យួរ៉ូ ខេមបូឌា (CBC) បានឱ្យដឹងថា នៅក្នុងឆ្នាំ២០២៣ ខេត្ត រាជធានីចំនួន ៣ ដែលប្រើប្រាស់ឥណទានជាមធ្យមច្រើនជាងគេធៀបនឹងចំនួនប្រជាជនដែលមានវ័យចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ រួមមាន ខេត្តស្វាយរៀង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងខេត្តកំពង់ធំ ខណៈខេត្ត រាជធានីចំនួន៣ ដែលមានសមតុល្យឥណទានច្រើនជាងគេ គឺរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្តាល និងខេត្តសៀមរាប។

CBC បានឱ្យដឹងថា របាយការណ៍ស្ថានភាពឥណទាននៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០២៣ កត់ត្រាទិន្នន័យរបស់រូបវន្តបុគ្គល និងគ្រឹះស្ថាន ឬ សហគ្រាស ដែលបានមកពីគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុដែលជាសមាជិករបស់ CBC ទាំងអស់ចំនួន ១៩៤ ស្ថាប័ន នៅក្នុងឆ្នាំ២០២៣។ របាយការណ៍នេះផ្ដោតលើ សមតុល្យឥណទាន ទំហំទីផ្សារឥណទាន គុណភាពឥណទាន និងទិដ្ឋភាពនៃចំនួនស្ថាប័នធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលអតិថិជនមានកម្ចី តាមបណ្តាខេត្តសំខាន់ៗ។

សមតុល្យឥណទាននៅក្នុងឆ្នាំ២០២៣នេះ មានចំនួនសរុប ២៣២,៣៩៣,៣៩៤ លានរៀល ដែលមានប្រជាជន ប្រើប្រាស់ចំនួន ៤.៩៨លាននាក់ នៅក្នុង២៥ រាជធានី ខេត្ត។ ក្នុងនោះរាជធានី ខេត្តចំនួន ៣ គឺរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្តាល និងខេត្តសៀមរាប បានផ្តល់ឥណទានជិត ៦០% នៃសមតុល្យឥណទានសរុប។

រាជធានីភ្នំពេញមានបរិមាណឥណទាន ច្រើនជាងគេចំនួន ១១៤,៤៩៦,២១៤ លានរៀល ស្មើនឹង ៥០% នៃសមតុល្យឥណទានទូទាំងប្រទេស និងមានអ្នកខ្ចីប្រាក់សរុបចំនួន ៦៧.៧ម៉ឺននាក់។ បន្ទាប់មក គឺខេត្តកណ្ដាល មានបរិមាណឥណទានចំនួន ១៣,១៦៣,៥៩៣ លានរៀល ស្មើនឹង ៧,៨% នៃសមតុល្យឥណទានទូទាំងប្រទេស និងមានអ្នកខ្ចីប្រាក់សរុបចំនួន ៣៨.៤ ម៉ឺននាក់។ ខេត្តសៀមរាប គឺជាខេត្តបន្ទាប់ដែលមានបរិមាណឥណទានខ្ពស់លំដាប់ទី៣ គឺប្រមាណ ១០,៦៦៧,៨១២ លានរៀល ស្មើនឹង ៤.៦% នៃសមតុល្យឥណទានទូទាំងប្រទេស និងមានអ្នកខ្ចីប្រាក់សរុបចំនួន ៣២.៥ ម៉ឺននាក់។ ខេត្តដែលមានបរិមាណឥណទានទាបជាងគេចំនួន៣ មានដូចជា ខេត្តមណ្ឌលគិរី ខេត្តប៉ៃលិន និង ខេត្តកែប។

សម្រាប់ការប៉ាន់ស្មានអំពីទំហំទីផ្សារវិញ គិតត្រឹមចុងឆ្នាំ២០២៣ អត្រានៃការប្រើប្រាស់ឥណទានលក្ខណៈ បុគ្គល ជាមធ្យមនៅក្នុងខេត្តនីមួយៗមានប្រមាណ៤៩% ធៀបនឹងចំនួនប្រជាជនសរុប ដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំ ឡើងទៅ។ ខេត្ត រាជធានីចំនួន ៣ ដែលមានអត្រារៀងគ្នានៃការប្រើប្រាស់ឥណទានជាមធ្យមច្រើនជាងគេធៀបនឹងចំនួនប្រជាជនដែលមានវ័យចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅគឺ ខេត្តស្វាយរៀង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងខេត្តកំពង់ធំ ដែលមានអត្រា ៦២.៧%, ៦២.១% និង ៦១.១%។ ដោយឡែកខេត្តចំនួន៣ ដែលនៅមានអត្រាប្រើប្រាស់ឥណទាននៅទាបនៅឡើយ ដែលមានដូចជា ខេត្តព្រៃវែង (៤០%) ខេត្តត្បូងឃ្មុំ (៣៩%) និងខេត្តបាត់ដំបង (៣៧%)។

បើមើលទៅលើគុណភាពឥណទានវិញ ជារួមអត្រានៃការសងត្រឡប់យឺតលើសពី៩០ថ្ងៃ មានចំនួន៤.៦% ត្រឹមចុងឆ្នាំ២០២៣។ ខេត្តដែលមានអត្រានៃការសងត្រឡប់យឺតលើសពី៩០ថ្ងៃ ទាបជាងគេមាន ខេត្តស្វាយរៀង (២.៧%) ខេត្តតាកែវ (៣.១%) ខេត្តព្រៃវែង (៣.២%) ខេត្តកែប (៣.២%) និងខេត្តស្ទឹងត្រែង (៣.៣%)។ បើយើងមើល ទៅលើខេត្ត និងរាជធានីដែលមានការប្រើប្រាស់កម្ចីច្រើនជាងគេ (៦០%) ខាងលើ យើងឃើញថាមានអត្រានៃអ្នកសង ត្រឡប់យឺតលើសពី៩០ថ្ងៃ ជាមធ្យម ៥.២% មានដូចជា រាជធានីភ្នំពេញ (៥.២%) កណ្ដាល (៥.០%) និងសៀមរាប(៧.៨%)។

ជារួមមានអតិថិជនប្រហែល ៧៦% នៃអតិថិជនទូទាំងប្រទេសខ្ចីប្រាក់តែពី ១ ស្ថាប័នប៉ុណ្ណោះ និងប្រហែល ២០% នៃអតិថិជនទូទាំងប្រទេស ខ្ចីប្រាក់ពី២ស្ថាប័ន ហើយ ៤% នៃអតិថិជនទូទាំងប្រទេស ខ្ចីប្រាក់ពី៣ស្ថាប័ន។ ខេត្តស្វាយរៀង និងខេត្តព្រះសីហនុ នៅតែមានអត្រាអ្នកខ្ចីប្រាក់តែពី១ស្ថាប័ន ខ្ពស់ជាងគេលើសពី ៨០% ដែលជាអត្រាមួយល្អ។ ចំណែក ឯខេត្តឧត្តរមានជ័យ ខេត្តព្រះវិហារ និងខេត្តប៉ៃលិន មានអត្រាអ្នកខ្ចីប្រាក់តែពី១ស្ថាប័ន ទាបក្រោម ៧០% មានន័យ ថាអតិថិជនខ្ចីចាប់ពី២ស្ថាប័នទៅ មានចំនួនប្រហែល៣០% នៅខេត្តទាំងបី។

សរុបចំពោះទិដ្ឋភាពទូទាំងប្រទេស ចំនួនប្រជាជនដែលប្រើប្រាស់ឥណទានសរុបមានចំនួន ៤.៩៨លាននាក់ នៅក្នុង២៥ រាជធានី ខេត្ត ជាមួយនឹងកម្ចីសរុបចំនួន ២៣២,៣៩៣,៣៩៤ លានរៀល ចំណែកឯទំហំទីផ្សារឥណទាន ទូទាំងប្រទេសវិញ គឺមានអត្រាអ្នកប្រើប្រាស់ចំនួន ៤៩% បើធៀបនឹងប្រជាជនសរុប (១៨ឆ្នាំឡើង)។ ចំណែកឯ គុណភាព ឥណទានវិញគឺមានអត្រាយឺតយ៉ាវក្នុងការសងត្រឡប់លើសពី៩០ថ្ងៃ មានអត្រា ៤.៦% និងអតិថិជនភាគច្រើន (៧៦%) ខ្ចីប្រាក់តែពី១ស្ថាប័ន៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

សម្តេចធិបតី ៖ ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកបានកាន់តែល្អ អាចជួយដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 11/04/2024

ទឹកគឺជាធនធានដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច ហើយការប្រើប្រាស់ធន​ធានទឹកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងស័ក្ដិសិទ្ធិភាព គឺពិតជារបៀបវារៈសំខាន់ខ្លាំងបំផុត។

ស្លឹកទ្រាំង មានប្រយោជន៍ច្រើន និងធ្វើកាបូបបានស្អាតប្លែក និងប្រើបានយូរ

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 11/04/2024

ទ្រាំង ជាដំណាំមួយប្រភេទដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើន សូម្បីស្លឹកក៏អាចយកទៅវិញកែច្នៃជាសម្ភារប្រើប្រាស់ ជាពិសេសធ្វើជាការបូបដ៏មានសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាត។

វិស័យកម្មន្តសាល និងការងើបឡើងវិញ ជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 11/04/2024

ADB ព្យាករថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកើនឡើងក្នុងអត្រា ៥,៨% ក្នុងឆ្នាំ២០២៤និង៦,០%ក្នុងឆ្នាំ២០២៥ ដោយសារកំណើនក្នុងវិស័យកម្មន្តសាល និង វិស័យទេសចរណ៍ ។

ភាពរីកចម្រើននៃប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នូវជំនឿទុកចិត្តរបស់សាធារណជន និងវិនិយោគិនមកលើវិស័យនេះ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 11/04/2024

ក្នុងរយៈពេល ៣០ឆ្នាំនេះ ប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជារក្សាបានភាពរីកចម្រើឥតឈប់ឈរ ដោយបន្តរក្សាបាននូវភាពធន់ និងបោះជំហានទៅមុខជាលំដាប់ ក្នុងការរួមចំណែកជំរុញសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច

តម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃ ១​ ដុល្លារបន្ថែមក្នុងមួយបារ៉ែល បន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារនៅតំបន់ហ្គហ្សា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 11/04/2024

តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ១,២ ភាគរយ ឬ ៩០,៤៨ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ១,២ ភាគរយ ឬ ៨៦,២១ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

កម្ពុជា និងតំបន់ឈូងសមុទ្រពិសេស ចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 11/04/2024

ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍និងតំបន់ឈូងសមុទ្រពិសេសចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច

តួកគីកំពុងមានជម្លោះពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែល ទាក់ទងទៅនឹងសង្រ្គាមនៅតំបន់ហ្គាហ្សា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 11/04/2024

ទីក្រុងអង់ការ៉ាបានដាក់ការរឹតបន្តឹងលើពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ការនាំចេញផលិតផល ៥៤​ ប្រភេទទៅកាន់អ៊ីស្រាអែល ​បន្ទាប់​ពី​រដ្ឋាភិបាល​អ៊ីស្រាអែល​បដិសេធ​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ជំនួយ​តួកគី​ទម្លាក់​ចូល​ក្នុង​តំបន់​ហ្គាហ្សា

សម្ដេច​ធិបតី ៖ គម្រោង​ព្រែកជីកហ្វូណន​តេជោ​ ជីកថ្មីតែ​៧គីឡូម៉ែត្រ​ប៉ុណ្ណោះ

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 11/04/2024

គម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ​​ គ្រោង​នឹង​បើក​ការដ្ឋាន​នៅ​ពាក់​កណ្ដាល​ឆ្នាំ ២០២៤​នេះ ហើយគម្រោងនេះ មានប្រវែង​ប្រមាណ១៨០គ.ម ប៉ុន្តែជីក​ថ្មីតែ៧គ.មប៉ុណ្ណោះ

សម្តេចធិបតី ៖ តម្លៃទីផ្សារកសិផលប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់ ខណៈរាជរដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រែងរក្សាលំនឹងទីផ្សារ​

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 11/04/2024

សម្តេចធិបតីបានគូសបញ្ជាក់ថា វិស័យកសិកម្មនៅតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ហេតុនេះហើយរាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញ និងលើកកម្ពស់

ចង្ក្រានបរិស្ថាន ៖ ជួយពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារឱ្យសន្សំសំចៃថវិកាបានច្រើនជាងមុន

ធុរកិច្ចបរិយាបន្ន, ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 11/04/2024

តាមរយៈចង្ក្រាននេះ គេអាចប្រើអុសតិចជាងមុន អាចតម្លើង ឬបន្ថយកម្ដៅបាន និងអាចកាត់បន្ថយផ្សែងរហូតទៅដល់ ៩៥% ដែលជាការគិតគូដល់សុខមាលភាពអ្នកប្រើប្រាស់