មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍធុរកិច្ច រៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពី «ការលើកទឹកចិត្តពន្ធ និងអាករ សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម»

ភ្នំពេញ ៖ ក្នុងគោលបំណងបន្តលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង បង្កើនសមត្ថភាព និងជំរុញការចូលរួម​របស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជាអនុវត្តត្រឹម​ត្រូវ​ស្របតាមច្បាប់ មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍធុរកិច្ច បានរៀបចំសិក្ខា​សាលា​​ស្ដីពី «ការលើកទឹកចិត្តពន្ធ និងអាករ សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម» ក្រោមអធិប​តីភាពរបស់រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខា​ធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជា​ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សា​ភិបាលមជ្ឈមណ្ឌល​អភិវឌ្ឍ​ធុរកិច្ច។

មានប្រសាសន៍នៅក្នុងអង្គពិធីទាំងមូល លោកបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប នារសៀលថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ បានលើកឡើងថា សិក្ខាសាលានេះ គឺជាសកម្មភាព គាំទ្រធុរកិច្ចមួយ​របស់មជ្ឈ​មណ្ឌលអភិវឌ្ឍធុរកិច្ចដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង ក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើម និងអនុសាសន៍ ដឹកនាំជាបន្ត​បន្ទាប់របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

សិក្ខាសាលានេះ គឺជាសកម្មភាពលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងជំរុញការចូលរួមរបស់​វិស័យឯកជន ក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយ និងបទប្បញ្ញត្តិ​របស់រា​ជ​រដ្ឋា​ភិបាល ក្រោមការដឹកនាំ​ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដោយ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី ដែលបានផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍ​សហគ្រាស​ធុនតូច និងមធ្យម។

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានបញ្ជាក់ថា ៖

“រាជរដ្ឋាភិបាលមានគោលដៅបន្តពង្រឹងការអភិវឌ្ឍ​សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម, លើកកម្ពស់សហគ្រិនភាព និង​សហគ្រាសបង្កើតថ្មី ដើម្បីជំរុញ​ផលិតកម្មក្នុងស្រុកតភ្ជាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនវិនិ​យោគផ្ទាល់​ពីបរទេស និងជំរុញការ​នាំ​ចេញ។ រាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់​ចេញ «គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យ​ឧស្សាហកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៥-២០២៥» ក្នុងនោះការពង្រឹង និងទំនើបកម្ម​សហគ្រាស​ធុនតូច និងមធ្យម គឺជាវិធានការគោលនយោបាយអាទិភាព”

តាមរយៈនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ការលើកទឹកចិត្ត ក្នុងការបង្កើតចង្កោមសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (SME Cluster) និងបង្កើតយន្តការនានា ដើម្បី​គាំទ្រ រួមមាន ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា, ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា, មូលនិធិអភិវឌ្ឍសហគ្រិន, មូលនិធិ​អភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ, មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះធុរកិច្ចថ្មី «តេជោ», មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ធុរកិច្ច, ព្រមទាំងរៀប​ចំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ពិសេសអនុក្រឹត្យស្តីពីការលើកទឹកចិត្តផ្នែក​ពន្ធដារ និងគយ សម្រាប់​សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម។

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប បានលើកឡើងថា ទោះបីយ៉ាងណា, សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនជាអាទិ៍ ការទទួលបានឥណទាននៅមានកម្រិត, ប្រភពទុនវិនិយោគនៅមានភាពចង្អៀត, កង្វះសហគ្រិនភាព និងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងសហគ្រាស​ខ្លួនឯងផ្ទាល់ និងការលើកទឹកចិត្តពន្ធអាករមិនទាន់មានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។ បញ្ហាប្រឈមទាំងនេះត្រូវបានដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់ តាមរយៈការដាក់ចេញគោល​នយោបាយ និងយន្តការនានា ។ ជាមួយនេះ រាជរដ្ឋាភិបាល​ក៏បាន​ផ្តល់​ការ​លើកទឹកចិត្តជារួម តាមវិស័យអាទិភាព ពិសេសវិស័យកសិកម្ម និងការលើកទឹកចិត្ត​ដោយ​ឡែក សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម។

ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំសិក្ខាសាលានេះ ឯកឧត្តម អ៊ឹម សុខធី នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌល​អភិវឌ្ឍធុរកិច្ចបានមានប្រសាសន៍ថា ការរៀបចំសិក្ខា​សាលា​នេះ​ឡើង គឺក្នុងគោលបំណងទី១ លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងសហគ្រាសធនតូច និងមធ្យមដែលជាអ្នកទទួលផលពីការលើកទឹកចិត្ត ឬក៏គោល​នយោបាយ​គាំទ្រ​ផ្សេងៗរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។ ទី២គឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀត ឱ្យកាន់តែទូលំ​ទូលាយ​នូវគោលនយោបាយ ក៏ដូចជាច្បាប់បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ​របស់រាជរដ្ឋាភិបាល​ពាក់​ព័ន្ធនឹងការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់​សហគ្រាស​ធនតូច និងមធ្យម ទី៣គឺក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ការផ្ដល់នូវ កិច្ចសហការ ឬក៏ទំនាក់ទំនង​ផ្សេងៗ​​​​​ក្នុង​ចំណោម​តួអង្គពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ សហគ្រាសធនតូច និងមធ្យមនៅ​កម្ពុជាទៅមុខទៀត។

ឯកឧត្តមក៏បានបន្តសង្កត់ធ្ងន់ដែរថា ៖

“សិក្ខាសាលានេះគឺជាសកម្មភាពមួយក្នុងការចូលរួមចំណែកគាំទ្រ​បំពេញបន្ថែមទៅលើ​អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបាន​អនុវត្ត​កន្លង​មក ហើយសកម្មភាព​នេះក៏ទទួល​បាននូវ​ការគាំទ្រច្រើនពីអ្នកចូលរួមផងដែរ ហើយទៅមុខទៀត មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ធុរកិច្ចប្ដេជ្ញាខិតខំ​បន្តនូវបេសកម្ម ភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមចំណែកអនុវត្តនូវគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល ក៏ដូចជាជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។ “

សូមបញ្ជាក់ថា មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍធុរកិច្ច គឺជាអង្គភាពមួយនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីផ្តល់កន្លែងប្រមូលផ្តុំគំនិត​ផ្តួច​ផ្តើម​នានា ឲ្យនៅក្រោម​ហេដ្ឋារចនា​សម្ព័ន្ធតែមួយ និងផ្តល់សេវាកម្ម និងអនុវត្តកម្មវិធី ឬគម្រោងគាំទ្រធុរកិច្ច ព្រមទាំងធ្វើការសម្រប​សម្រួល និងកិច្ចសហការ​ក្នុង​ការអភិវឌ្ឍធុរកិច្ច។ ក្នុងន័យនេះ សិក្ខាសាលានេះ ត្រូវបានរៀប​ចំឡើងដោយមានកិច្ចសម្របសម្រួល និងកិច្ចសហការក្នុងចំណោមតួអង្គពាក់ព័ន្ធ ព្រមទាំង​កិច្ច​សហការ និងការគាំទ្រពីសហគ្រិនខ្មែរ, អគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ និងវិស័យឯកជន៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុជាបំណិនជីវិតមួយជួយឱ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហិរញ្ញវបានត្រឹមត្រូវ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 20/06/2024

ស្របពេលចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុក្លាយជាកម្លាំងចលករមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយជំរុញឱ្យមានការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ដែលជាប្រភពទុនដ៏សមស្រប មានតម្លៃទាប ហានិភ័យទាបសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅផ្សេងៗ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក៏ដូចជាសមាគមហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបាននិងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លើការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ក្រុមគោលដៅ និងសាធារណៈជនទូទៅ។

កម្មវិធី «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ រដូវកាលទី២» ត្រូវបានបើកសម្ពោធដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការហើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 20/06/2024

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤នេះ កម្មវិធី «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ រដូវកាលទី២» ដែលផ្តួចផ្តើមផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន អប្សរា មេឌា សឺវីស AMS ត្រូវបានបើកសម្ពោធដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការ

កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី ​ផ្តួចផ្តើម​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការថ្នាល​ច្រក​របៀង​តម្លា​ភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 20/06/2024

កម្ពុជានិងសិង្ហបុរី បានដាក់ដំណើរការថ្នាលច្រករបៀងតម្លាភាពហិរញ្ញវត្ថុដែលគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះជំរុញកំណើនពាណិជ្ជកម្ម និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាក់ព័ន្ធ

លំអងឃ្មុំ ជាទិន្នផលបានពីការចិញ្ចឹមឃ្មុំមានគុណតម្លៃច្រើនសម្រាប់សុខភាព

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 20/06/2024

លំអងឃ្មុំ ជាទិន្នផលមួយបានពីការចិញ្ចឹមឃ្មុំ ក៏មិនខុសពីផលិតផលពីឃ្មុំដទៃទៀតដែរ ដែលមានតម្លៃថ្លៃ និងមានគុណប្រយោជន៍ច្រើនចំពោះសុខភាពអ្នកទទួលទាន។

អាកាស​យានដ្ឋានអន្តរជាតិតេជោ​ចាយអស់​ ១,១ពាន់លានដុល្លារ​អាមេរិកហើយ ខណៈ​រដ្ឋាភិបាល​កំពុង​អភិវឌ្ឍន៍​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជុំវិញ​បន្ថែម

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 20/06/2024

អាកាស​យានដ្ឋានអន្តរជាតិមរតកតេជោ​ចាយអស់​ ១,១ពាន់លានដុល្លារ​អាមេរិកហើយ ខណៈ​រដ្ឋាភិបាល​កំពុង​អភិវឌ្ឍន៍​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជុំវិញ​បន្ថែម

ធនាគារពិភពលោកលើកឡើងពីបញ្ហាកំពុងកើតឡើង ៣ ដែលរារាំងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកល

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 20/06/2024

ប្រធានសេដ្ឋវិទូរបស់ធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលហាក់ដូចជាកំពុងនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកស្ថិរភាព ប៉ុន្តែពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យមួយចំនួន

ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកដល់ប្រទេសវៀតណាម

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 20/06/2024

កាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ យន្តហោះរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានចុះចតនៅទីក្រុងហាណូយ ហើយវៀតណាមគឺជាគោលដៅចុងក្រោយរបស់គាត់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ី

វេទិកា​ធុរកិច្ច​ កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី​​ នឹង​ជួយ​ជំរុញ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី និងបង្កើត​ភាពជា​ដៃគូ​យូរអង្វែង​នៅ​ក្នុង​វិ​ស័​យ​សំខាន់​ៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​ ​និង​សហ​ព័ន្ធ​ធុរកិច្ច​សិង្ហបុរី​ ​បាន​សហការ​គ្នា​រៀបចំ​វេទិកា​ធុរកិច្ច​កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី​ ​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១​៩​ ​ខែ​មិថុនា​ ​នៅ​សណ្ឋាគារ​ ​Co​nr​a​d​ ​Cent​e​nn​i​a​l​ ​Singapore

អាហារសម្រន់ប្រភេទថ្មី មានទាំងរសជាតិឆ្ងាញ់ ផ្តល់គុណតម្លៃដល់សុខភាព និងរួមចំណែកជួយដល់ជីវភាពកសិករក្នុងតំបន់

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 19/06/2024

ថ្មីៗនេះ Sabara Best Food បានចេញលក់នូវផលិតផលអាហារសម្រន់ថ្មីបីមុខ ដែលមានរសជាតិថ្មី ប្លែកមាត់ខុសពីគេ និងចូលរួមជួយដល់ជីវភាពកសិករកាន់តែច្រើន។

រដ្ឋមន្រ្តីកសិកម្ម កៀរគរកសិករឱ្យចងក្រងជាសហគមន៍កសិកម្មទំនើប ដើម្បីទទួលបានផលចំណេញច្រើន ហើយផ្សារភ្ជាប់ទៅកាន់ទីផ្សារ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

ឯកឧត្តម ឌិតទីណា បានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាកសិករជាសមាជិកសហគមន៍ដាំបន្លែនៅខេត្តតាកែវ ក្នុងបំណងកៀរគរកសិករឱ្យចងក្រងជា «សហគមន៍កសិកម្មទំនើប»