លោក ស៊ឹម សេនាជាតិ ដឹកនាំប្រាសាក់រហូតក្លាយជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេនៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ លោក ស៊ឹម សេនាជាតិ ដែលជាប្រធាន និងជានាយកប្រតិបត្តិគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់បានប្រកាសលាលែងពីតំណែង បន្ទាប់ពីធនាគារ KB Kookmin របស់កូរ៉េខាងត្បូង បានទិញភាគហ៊ុននៅសល់នៅក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ ដើម្បីកាន់កាប់ទាំងស្រុងលើគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំជាងគេមួយនេះនៅកម្ពុជាកាលពីខែតុលា ឆ្នាំ២០២១កន្លងមកនេះ។

ក្នុងនាមជាប្រធាន និងជានាយកប្រតិបត្តិអស់រយៈពេល ១៨ ឆ្នាំ លោក ស៊ឹម សេនាជាតិ បាននាំមកនូវភាពរីកចម្រើនយ៉ាងច្រើនដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញវត្ថុមួយនេះ ដោយជួយឱ្យប្រែក្លាយពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុតូចមួយទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។

នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុថ្មីៗនេះ ប្រាសាក់បានបង្ហាញថា នៅចន្លោះឆ្នាំ២០០៤ នៅពេលដែលខ្លួនទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ រហូតដល់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ទ្រព្យសកម្មសរុបបានកើនឡើង ៥៤៣ ដងពី ៩ លានដុល្លារទៅ ៤ពាន់លានដុល្លារ ហើយភាគហ៊ុនសរុបបានកើនឡើង ១ ២០៤ ដង ពី ៥២០ ០០០ ដុល្លារដល់ ៦៣៤ លានដុល្លារ។

ក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នានេះ ផលប័ត្រប្រាក់កម្ចីរបស់ខ្លួនបានកើនឡើងប្រហែល ៤៥៣ ដងពី ៧,៧ លានដុល្លារទៅ ៣,៥ ពាន់លានដុល្លារ សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងពី ១៩៦ ០០០ ទៅ ២,៤ ពាន់លានដុល្លារ ហើយចំនួនបុគ្គលិកបានកើនឡើងជិត ២៥ ដងពី ៣៧២ ទៅ ៩ ២០៣នាក់។

លោក ស៊ឹម សេនាជាតិ ដែលប្រកាសបានលាលែងតំណែងជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៅមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់កាលថ្មីៗនេះ បានប្រាប់កាសែតអន្តរជាតិជាភាសាអង់គ្លេសមួយថា លោកបានកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិអស់រយៈពេល ១៨ឆ្នាំ ហើយបានធ្វើការជាមួយប្រាសាក់អស់រយៈពេលជាង ២៥ ឆ្នាំ ដូច្នេះវាដល់ពេលដែលត្រូវចាកចេញ ដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ធនាគារ KB ចូលរួមយ៉ាងពេញលេញក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះ។

លោក ស៊ឹម សេនាជាតិ បានថ្លែងដូច្នេះថា ៖

“ខ្ញុំរំពឹងថា ការផ្លាស់ប្តូរការគ្រប់គ្រងនឹងអាចឱ្យប្រាសាក់ឈានទៅរកកម្រិតល្អប្រសើរថ្មីមួយទៀត។ នៅពេលនេះ ក៏មិនទាន់មានគម្រោងធ្វើការនៅឡើយទេ។ ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថា ខ្ញុំនឹងអាចបន្តធ្វើការក្នុងវិស័យនេះដើម្បីឱ្យខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំក្នុងការជួយដល់វិស័យ”

ធនាគារ KB Kookmin កាលពីថ្ងៃទីថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងមកនេះ បានប្រកាសថា ខ្លួនបានទិញភាគហ៊ុននៅសល់នៅក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ ដើម្បីកាន់កាប់ទាំងស្រុងលើគ្រឹះស្ថានទទួលប្រាក់បញ្ញើមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំជាងគេនៅកម្ពុជាមួយនេះ។

ធនាគារ KB Kookmin បានទិញភាគហ៊ុន ៧០ ភាគរយនៅក្នុងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ ៦០៣.៤ លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុន LOLC Holdings ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសស្រីលង្កា កាលពីខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ដោយក្លាយជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំជាងគេនៅក្នុងស្ថាប័ននេះ។ ទោះបីជាយ៉ាងក៏ដោយ តម្លៃភាគហ៊ុន ៣០ ភាគរយ ដែលធនាគារ KB Kookmin បានទិញយកថ្មីៗនេះមិនទាន់ត្រូវបានបង្ហាញឱ្យដឹងនៅឡើយទេ។

ការទិញយកភាគហ៊ុនដែលនៅសល់របស់ធនាគារពាណិជ្ជ KB Kookmin បានធ្វើឱ្យប្រាសាក់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្លាយជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធទាំងស្រុងរបស់ធនាគារកូរ៉េមួយនេះ។ ប្រាសាក់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺជាគ្រឹះស្ថានដាក់ប្រាក់បញ្ញើមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈរលំដាប់ថ្នាក់លេខ ១ របស់កម្ពុជា ដែលមានចំណែក ៤៤,៦ ភាគរយនៃចំណែកទីផ្សារ និងមានជាង ១៨០ សាខា។ របាយការណ៍បង្ហាញថា គ្រឹស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះទទួលបានប្រាក់ចំណេញសុទ្ធប្រចាំឆ្នាំចំនួន ១០៩ លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុន កើនឡើង ៥ ភាគរយ ធៀបនឹងឆ្នាំមួយទៀត។

មន្រ្តីធនាគារ KB Kookmin បាននិយាយថា ៖«យើងមានគម្រោងពង្រីកផលប័ត្ររបស់ប្រាសាក់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរទៅជាធនាគារពាណិជ្ជ ហើយគ្រោងនឹងបន្ថែមចំណុចខ្លាំងរបស់ធនាគារ KB Kookmin ក្នុងដំណើរការប្រតិបត្តិការនេះ»។ មន្ត្រីរូបនេះបានបន្ថែមថា គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់នឹងក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលស្នូលរបស់ KB Kookmin ក្នុងការជំរុញអាជីវកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន៕


ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

ផ្សារបោះដុំឃ្លាំងរំសេវថ្មីសែនសុខ ទទួលបានការអនុញ្ញាតជាផ្លូវការក្នុងនាមជាផ្សារបោះដុំស្របច្បាប់នៅរាជធានីភ្នំពេញ

ភ្នំពេញ ៖ ដោយមើលឃើញពីតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក៏ដូចជាបណ្តាអាជីវករទូទៅចំពោះប្រភេទទំនិញលក់បោះដុំ និងរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឱ្យមានរបៀបរៀបរយ…
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

ន.ម.ក. និង ADB ជំរុញដំណើរការនៃការបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណនិរន្តរភាព និងកាលានុវត្តភាពសម្រាប់កម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា (ន.ម.ក.) និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) បានសហការគ្នារៀបចំកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ដំណើរការនៃការបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណនិរន្តរភាព…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ៖ កម្ពុជាលើកកម្ពស់អាស៊ាន និងផ្ដោតលើចលនាការនៃការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន

(ដាវ៉ូស-ក្លូស្ទើរ, ស្វីស) ៖ ប្រធានបទ « ទិដ្ឋភាពយុទ្ធសាស្រ្តស្តីពីអាស៊ាន និងតួនាទីជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០២២ » បានក្លាយជាការពិភាក្សាពិសេស ដែលរៀបចំឡើងនៅវេទិកា…
ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

រថយន្តអគ្គិសនីកំពុងចរាចរណ៍លើផ្លូវថ្នល់ទូទាំងពិភពលោកមានចំនួនជាង ១៦,៥លានគ្រឿង

យោងតាមទីភ្នាក់ងារថាមពលអន្តរជាតិ IEA ដែលបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃដើមសប្តាហ៍កន្លងមកនេះថា ប្រតិបត្តិការលក់រថយន្តអគ្គិសនីនៅទូទាំងទីផ្សារពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ២០២១ទទួលបាន…
ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី (Bamboo Finance Plc) ចូលរួមយុទ្ធនាការបរិច្ចាកឈាម ដើម្បីសង្គ្រោះជីវិត

ភ្នំពេញ ៖ ខណៈតម្រូវការឈាមដើម្បីសង្រ្គោះអាយុជីវិតមានការកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ហើយការផ្គត់ផ្គង់ឈាមបានធ្លាក់ចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈមក…
ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុកំពុងគាំទ្រសង្វាក់ផលិតកម្មរោងចក្រ សហគ្រាសជាង១៧០

នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុ ដែលមានទាំងគម្រោងរោងចក្រផលិតសំបកកង់ដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនចិន JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO.LTD…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បន្តផ្សព្វផ្សាយពីសក្តានុពល និងឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជា ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគពីតំបន់អឺរ៉ុប

(ដាវ៉ូស-ស្វីស) ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានបន្តធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីសក្តានុពល និងឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជា ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគនៅតំបន់អឺរ៉ុប..
ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

ប្រធានប្រតិបត្តិនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ចង់ឃើញកម្ពុជាបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលទាញប្រយោជន៍ពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤

ស្វីស ៖ រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឯកឧត្តម បណ្ឌិត កៅ គឹមហួន បានឱ្យដឹងថា ស្ថាបនិក និងជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក បានបង្ហាញពីបំណងចង់ឃើញនូវការបង្កើត…
ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

ONiON Mobility Assembly Plant Officially Launched

Cambodia is evolving into a more prosperous foreign investment destination and towards green development by 2050 in Southeast Asia and with the world…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករំពឹងថាធូរស្រាលបន្តិចវិញ ក្រោយបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មរវាងមហាយក្សចិន និងអាមេរិកត្រូវបានដោះស្រាយ

បញ្ហាដ៏ចម្រូងចម្រាស់រវាងមហាយក្សចិន និងសហរដ្ឋអាមេរិករហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែបន្តជម្លោះចំពោះការតម្លើងពន្ធនៅឡើយខណៈដែលសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មមួយនេះបានកើតមានឡើងតាំងតែ…