ស្វែងយល់​ពីតម្លៃសន្មត​ក្នុង​ការទិញ-លក់អចលនទ្រព្យ​​ ដែល​អ្នកវិនិយោគគួ​រតែដឹង​

ភ្នំពេញ ៖​ ប្រសិនជាអ្នកកំពុងទិញ ឬលក់អចលនទ្រព្យ ឬអាជីវកម្មក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ អ្នកនឹងដឹងថា​ ការវាយតម្លៃទ្រព្យ សម្បត្តិពាណិជ្ជកម្ម​ គឺជាជំហានសំខាន់មួយនៅក្នុងដំណើរការប្រតិបត្តិការ ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ចាប់តាំងពីច្បាប់ពន្ធថ្មីត្រូវបានណែនាំនៅឆ្នាំ២០២១ ការយល់ដឹងអំពីទីផ្សារនៃពន្ធលើតម្លៃសន្មតក្នុងបរិបទនៃវិស័យឧស្សាហ៍កម្មរោងចក្រ និង​គ្រឿង​បរិក្ខា​​ គឺតែងតែមានការប្រែប្រួល។ នៅពេលតម្លៃសន្មតមិនបានប្រតិបត្តិច្បាស់លាស់ វាអាចមានផលវិបាកលើបំណុលពន្ធ និង​បញ្ហា​ប្រឈម​ផ្សេង​ទៀត។

ក្នុងផ្នែកឧស្សាហកម្ម តម្លៃទិញដ៏ត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌ត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិរោងចក្រ និងគ្រឿង​បរិក្ខារជាក់ស្តែង និងការកំណត់តម្លៃតាមទីផ្សារ ។ ដំណើរការនេះហៅថា តម្លៃសន្មត ឬ​ ការសន្មត់ថ្លៃទិញ។ គេប្រើតម្លៃសន្មតលើ​សម្ភារ:ការិយាល័យ បដិសណ្ឋារកិច្ច រហូតដល់វិស្វកម្មសំណង់ រោងចក្រ និង​គ្រឿង​បរិក្ខារ​ផ្សេង​ៗ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​នៅ​គ្រប់​វិស័យ។ ដោយសារទ្រព្យសកម្មទាំងនេះអាចរំលោះលឿនជាងអចលនទ្រព្យផ្សេងៗទៀត គឺតម្រូវអោយមានការវាយតម្លៃដែលមានវិជ្ជាជីវ:ខ្ពស់ ។

ច្បាប់ពន្ធត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព អនុវត្តចំពោះការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិពាណិជ្ជកម្មបានចូលជាធរមានតាំងពីខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។ ដូច្នេះ តើមានអ្វីផ្លាស់ប្តូរ ជំនួសឱ្យអ្នកទិញ និងអ្នក​លក់​ទទួលខុសត្រូវលើតម្លៃពន្ធរបស់ពួកគេផ្ទាល់ ។​ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ពន្ធតម្រូវឱ្យភាគីទាំងពីរយល់ព្រមជាមួយតម្លៃសន្មត់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ និង​ចម្លង​តម្លៃ​ទាំង​នេះ​នៅ​ក្នុងការប្រកាសពន្ធរបស់ពួកគេ។ ច្បាប់ការបែងចែកតម្លៃទិញទាំងនេះឥឡូវ គឺជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់ការលក់ និងទិញនៃការផ្គត់ផ្គង់ចម្រុះរាប់ចាប់ពីតម្លៃទិញ ១ ០០០ ០០០ ដុល្លាអា​មេ​រិ​ក (ពន្ធលើទំនិញនិងសេវាកម្ម​ ហៅថា​ GST) ឡើងទៅ។ ពីមុនមិនមានច្បាប់តម្រូវឱ្យភាគីពាក់ព័ន្ធអនុម័តការបែងចែកដូចគ្នានោះទេ។

ហេតុផល​មួយ​ចំនួន​ដែលតម្រូវអោយមាន​ការ​វាយ​តម្លៃ​រោងចក្រ និង​ឧបករណ៍​ឱ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​ ៖

១. លទ្ធផលអវិជ្ជមានលើពន្ធ៖ ការកើនឡើងហានិភ័យនៃពន្ធ គឺជាបញ្ហាសំខាន់ដែលកើតឡើងសម្រាប់អ្នកទិញ ដោយសារតែអ្នកលក់បែង​ចែកតម្លៃ​ជាផលប្រយោជន៍​នៃ​ការ​កា​ត់​បន្ថ​យ​ការ​ទទួលខុសត្រូវពន្ធផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ ផលប្រយោ​ជន៍​​ប្រកួតប្រជែងទាំងនេះអាចនាំទៅដល់ការកាត់រំលស់នាពេលអនាគតរបស់អ្នកទិញ នូវពេលពន្ធលើការសន្សំ​​​​ត្រូវ​បានរឹត​ត្បិត​កា​ន់តែខ្លាំង។ ជារឿយៗ បញ្ហាទាំងនេះ​ត្រូវបានដឹង​​ គឺវា​យឺត​ពេលទៅហើយ។ ការ​មិន​គោរព​តាម​ច្បាប់​ទាំង​នេះ​អាច​នាំ​ឱ្យ​មាន​ការ​ពិន័យ​ទៅ​ថ្ងៃ​ក្រោយ។ ជា​ធម្មតា​នៅ​ពេល​ដែល​អតិ​ថិ​ជនត្រូវបានធ្វើសវនកម្មកំឡុងពេល ៣-៥ ឆ្នាំក្រោយនៃប្រតិបត្តិ ពួកគេត្រូវរកឃើញកំហុសហើយត្រូវបានប្រឈមមុខនៃការជំពាក់ពន្ធ” ។

២. របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ៖ តម្លៃនៃតម្លៃសន្មត់មិនត្រឹមត្រូវក៏អាចជះឥទ្ធិពលជាសារវន្តលើប្រាក់ចំ​ណូល​ដែលបានរាយការណ៍ក្នុងកំឡុងពេលអនាគតផងដែរ។ តម្លៃនៃតម្លៃសន្មត់មិនត្រឹមត្រូវ អាចប៉ះពាល់ដល់ការវាយតម្លៃទីផ្សារ ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ការធានារ៉ាប់រង និងការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលអាចនិយាយបានថាធ្លាក់ចុះ ។ តម្លៃសន្មតត្រឹមត្រូវ អាចធានាបាននូវរបាយការណ៍ត្រឹមត្រូវនៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលរបស់ក្រុម​ហ៊ុនដែលទទួលបាននៅលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកទិញ។ ព័ត៌មាននេះមានសារៈសំខាន់សម្រា​ប់អ្ន​ក​​វិនិយោគ អ្នកពាក់ព័ន្ធ និងស្ថាប័ននិយតកម្ម ដើម្បីវាយតម្លៃភាពសក្តិសមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃទ្រព្យសកម្ម និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុនៃការទិញយក។

៣​. ផែនការអនាគត ៖ អ្នក​ដឹង​ទេ​ថា​ តើអ្នក​អាច​បន្ត​ប្រើ​ម៉ាស៊ីន​របស់​អ្នក​បាន​យូរ​ប៉ុណ្ណា​មុន​នឹង​ត្រូវ​ការ​ជួសជុល​? តម្លៃសន្មត អាចជួយបាន។ វា​ជា​ឧបករណ៍​ដ៏មាន​ប្រយោជន៍​សម្រាប់​ការ​ប៉ាន់​ប្រមាណ​អាយុកាល​ដែល​នៅ​សល់​នៃ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​រោងចក្រ និង​គ្រឿងបរិក្ខា។ ការអះអាងនេះអាចជួយអ្នកទិញរៀបចំផែនការសម្រាប់ការចំណាយលើការថែទាំ កាត់បន្ថយពេលវេលារងចាំរបស់ទ្រព្យសកម្ម និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាព។

៤. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ៖ ភាពសកម្មអំពីការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការរក្សាអាជីវកម្មដំណើរការ។ ជាមួយនឹងការវាយតម្លៃសម្រាប់រោងចក្រ និងគ្រឿងម៉ាស៊ីន អ្នកអាចឃើញហានិភ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងភស្តុភាកម្ម​ ហើយរៀនពីរបៀបកាត់បន្ថយ។ នៅក្នុងបរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចមិនច្បាស់លាស់ ការគ្រប់គ្រងហានិ​ភ័យគឺ​ជាគំនិត​សំខាន់​សម្រាប់​ក្រុមប្រតិបត្តិ ។

៥. ពន្យាពេលនៃប្រតិបត្តិការ៖ ដំណើរការនៃប្រតិបត្តិការអាចចំណាយពេលច្រើន និងធុញទ្រាន់ទាំងអ្នកទិញ និងអ្នកលក់។ ពេលវេលាគឺតែងតែមានសារ:សំខាន់ ហើយការពន្យា​រ​ពេល​ដែលមិនអាចមើលឃើញជាមុនធ្វើឱ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ខកចិត្ត និងអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ការលក់។ ប្រតិបត្តិការ ក៏អាចនាំឱ្យថ្លៃសេវាកើនឡើងដូចជា ថ្លៃសេវាអ្នក​បិទ​ការ​លក់​ មេធាវី និងគណនេយ្យករ។ តម្លៃសន្មត​ ច្បាស់លាស់ជាវិធីសាស្រ្តមួយដើម្បីជៀសវាងពេលវេលាភ្ញាក់ផ្អើលណាមួយ ៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

អ្នកជំនាញណែនាំដល់កសិករឱ្យចេះប្រើឱកាសដាំដំណាំតាមរដូវកាល និងក្នុងបរិបទមានបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/07/2024

កសិករអាចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹកបានតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពតាមបច្ចេកទេសកសិកម្មទំនើប ដែលអាចជួយសន្សំទឹកបានរហូតដល់៤០ភាគរយ

កូរ៉េផ្តល់ជំនួយឥតសំណង៨លានដុល្លារជួយកម្ពុជា កសាងសមត្ថភាពបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/07/2024

ប្រទេសកូរ៉េបានផ្តល់ជំនួយឥតសំណងចំនួន៨លានដុល្លារអាមេរិកជួយកម្ពុជាលើការកសាងសមត្ថភាព និងបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សខាង ICT និងបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ

កូរ៉េ នឹងជួយបណ្តុះបណ្តាលពលករកម្ពុជាឱ្យមានជំនាញខាងកសិកម្មដើម្បីចូលរួមកសាងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/07/2024

សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ នឹងជួយបណ្តុះបណ្តាលពលករ/កសិករកម្ពុជាឱ្យមានជំនាញខាងកសិកម្មច្បាស់លាស់ ដើម្បីចូលរួមកសាងសេដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍជាតិ

តម្លៃប្រេងសកលធ្លាក់ចុះបន្តិច ខណៈដែលការនាំចូលប្រេងរបស់ចិនកើនឡើងយឺតជាងការរំពឹងទុក

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/07/2024

តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក Brent ធ្លាក់ចុះត្រឹម៨៥,៦៣ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក WTI ធ្លាក់ចុះ នៅត្រឹម ៨២,៤៦ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

កម្ពុជា នឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ«វេទិកាសហគ្រិន និងពានរង្វាន់សហគ្រិនអាស៊ាន២០២៤» ជាលើកដំបូង

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 18/07/2024

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំ«វេទិកាសហគ្រិន និងពានរង្វាន់សហគ្រិនអាស៊ាន២០២៤» ជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ

ក្រុមប្រទេស​ G7 គ្រោងផ្តល់កម្ចី ៥០ ពាន់លានដុល្លារជួយអ៊ុយក្រែនកសាងប្រទេសឡើងវិញ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 18/07/2024

ក្រុមប្រទេស G7 បានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយស្តីពីការប្រើប្រាស់ការប្រាក់ពីការបង្កកមូលនិធិរុស្ស៊ី ដោយគ្រោងផ្តលកម្ច ៥០ ពាន់លានដុល្លារក្នុងការជួយអុយក្រែ

តម្លៃមាសឡើងថ្លៃដល់កម្រិតខ្ពស់ជិតដល់ ២ ៥០០ ដុល្លារក្នុងមួយអោន

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 18/07/2024

តម្លៃមាសនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិបានឡើងថ្លៃដល់កម្រិតខ្ពស់ ២ ៤៨០ ដុល្លារក្នុងមួយអោន ហើយតម្លៃមាសអាចនឹងឡើងថ្លៃដល់ ៣ ០០០ ដុល្លារក្នុងមួយអោនក្នុងរយៈពេល ១២ខែបន្ទាប់

អ្នកជាប់ពន្ធត្រៀម ! ពន្ធដារ នឹងចុះធ្វើសវនកម្មដល់ទីកន្លែងលើសហគ្រាសជាង៣០០០ ក្នុងឆ្នាំ២០២៤

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 18/07/2024

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានចេញសេចក្តីប្រកាសថា មន្ត្រីជំនាញពន្ធដារនឹងចុះធ្វើសវនកម្មដល់ទីកន្លែងលើសហគ្រាសជាង៣០០០ ក្នុងឆ្នាំ២០២៤

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី៣នៃបក្សកុម្មុយនីស្តចិនធ្វើឡើងចំពេលសេដ្ឋកិច្ចមានកំណើនយឺតយ៉ាវ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 18/07/2024

ចិនបន្តជួបបញ្ហារាំងស្ទះជាច្រើនក្រោយពេលវិបត្តិកូវីដដែលរួមមានបញ្ហាបំណុលក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ និងបញ្ហានៃការធ្លាក់ចុះទំនុកចិត្តទីផ្សារជាដើម

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ស្នើជប៉ុន​បង្កើន​ការ​វិនិយោគ​បន្ថែម​នៅ​កម្ពុជា​ ដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/07/2024

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃកម្ពុជា បានស្នើឱ្យជប៉ុនបង្កើនការវិនិយោ​គ​​បន្ថែមទៀតនៅកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច