ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី ៖ ប្រព័ន្ធការងារពាក់ព័ន្ធធុរកិច្ចថ្មីរបស់កម្ពុជា​កំពុង​អភិវឌ្ឍន៍​យ៉ាងឆាប់

ភ្នំពេញ៖ យោងតាមរបាយការណ៍​ថ្មី​មួយ​របស់ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី (ADB) បានបង្ហាញថា ប្រព័ន្ធធុរកិច្ចថ្មី​ដែលផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យា(technology-based startups) របស់កម្ពុជាបានរីក​ចម្រើន​យ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាន​ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធការងារពាក់ព័ន្ធ​គាំទ្រ (supporting ecosystem)ជំរុញដោយគោល​នយោ​បាយ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតម្រង់​ឆ្ពោះ​ទៅរកការអភិវឌ្ឍ។

​តាមរយៈរបាយការណ៍របស់ ADB បានលើកឡើងថា កម្មវិធីមួយចំនួនដែល​រួម​មាន​​សហគ្រិនខ្មែរ​(Khmer Enterprise)និងកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិធុរកិច្ចថ្មីកម្ពុជា(Startup Cambodia​ National Program)បាន​លេចចេញជារូបរាងដើម្បីជួយដល់ធុរកិច្ចថ្មីក្នុងវិស័យ ដូចជា​វេទិកា​ឌីជីថលនានា ការផ្តល់មូលនិធិផ្លូវការដំបូង ​(seed funding)និងការស្រាវជ្រាវ។ កិច្ចខិត​ខំ​ប្រឹង​​​ប្រែងទាំងនេះត្រូវបានគាំទ្រ​ដោយគោល​នយោបាយ​ដូចជាក្របខណ្ឌគោលនយោ​បាយ​សេដ្ឋ​កិច្ច និងសង្គមឌីជីថលកម្ពុជា(CambodiaDigital Economy and Society Policy Framework)។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ស្តីពីប្រព័ន្ធការងារពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ធុរកិច្ចថ្មី ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារបស់កម្ពុជា​ (Cambodia’s Ecosystem for Technology Startups)​​។ 

លោក Paul Vandenberg សេដ្ឋវិទូរបស់​​ ADB  ​បានគូសបញ្ជាក់ថា ៖

“រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ពីសារៈ​សំខាន់​នៃធុរកិច្ចថ្មីផ្នែកបច្ចេក​វិទ្យាក្នុងការរីកចម្រើន និងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេស។ ដើម្បីសម្រួល​ដល់ការងារនេះរាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាលបាន​ដាក់​ចេញនូវយន្តការ និងគោល​នយោ​បាយសំខាន់ៗ​ដើម្បី​គាំទ្រដល់សហគ្រិន​ទាំងនោះ”

ប្រទេស របស់ខ្លួន និងចាប់ផ្តើមបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទីបួន (ឧស្សាហកម្ម 4.0)។ នៅក្នុងបរិបទនោះ ការជំរុញភាពជាសហគ្រិន និងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម គឺជាអាទិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលដ៏សំខាន់ ដែលកំពុងត្រូវបានដោះស្រាយនៅកម្រិតគោលនយោបាយខ្ពស់បំផុត។ ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានកម្ពុជាកំពុងធ្វើឱ្យស៊ីជម្រៅលើការធ្វើឌីជីថលនៃសេដ្ឋកិច្ចពិពណ៌នាថាមាន “ទិដ្ឋភាពនៃការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដ៏ជោគជ័យ” ដោយសារការកើនឡើងនៃការចាប់ផ្តើមបច្ចេកវិទ្យា (បច្ចេកវិទ្យា) និងការលេចឡើងនៃតួអង្គគាំទ្រជាច្រើននៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី។

របាយការណ៍នេះគូសផែនទីស្ថានភាពនៃការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណការគាំទ្រប្រព័ន្ធអេកូដែលត្រូវបានផ្តល់ជូន និងឧបសគ្គដែលនៅមាន។ វាផ្តោតលើការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មនៅក្នុងវិស័យជាក់លាក់ចំនួនបួន គឺគោលដៅសង្គម ការអភិវឌ្ឍន៍ បរិស្ថាន ព្រមទាំងសេដ្ឋកិច្ច ។

ក្នុងរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ដែរថា ដូចប្រទេសភាគច្រើនដែរបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់​វិស័យ​​ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ(fintech) និងអាជី​វ​កម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត(e-commerce)​ មាន​ចំនួន​ច្រើនក្នុងចំណោមធុរកិច្ចថ្មីនៅ​កម្ពុជា​ ខណៈ​ដែល​​​ធុរកិច្ចថ្មីដែលផ្តោតលើ​វិស័យ​អប់រំ​(បច្ចេក​វិទ្យាបម្រើវិស័យអប់រំ​ ឬ edtech) ​សុខាភិបាល (បច្ចេកវិទ្យា​បម្រើ​​វិស័យសុខាភិ​បាល​ ឬ​ healthtech) កសិកម្ម (បច្ចេកវិទ្យា​បម្រើ​វិស័យ​កសិកម្ម​ ឬ agritech) និង​បរិស្ថាន (បច្ចេក​វិទ្យា​​បម្រើវិស័យបរិស្ថាន​បៃតង ឬ greentech) ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានជះផល ​ខ្ពស់​ដល់​ការ​អភិវឌ្ឍ មានចំនួន​តិចនៅឡើយ។ 

បើតាមរបាយការណ៍បានបង្ហាញពីការជំរុញការលេចឡើងនៃធុរកិច្ចថ្មីកាន់តែច្រើនក្នុងតំបន់​អភិវឌ្ឍន៍​សំខាន់ៗគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយព្រោះវាទាមទារឱ្យ​សហគ្រិនកាន់តែ​ច្រើន​​ផ្តោតលើវិស័យទាំងបួន និង​ធ្វើ​ការ​អភិវឌ្ឍវា។ ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក៏អាចមានតួនាទី​ក្នុង​នោះ​​ដែរ ដោយផ្តល់ការគាំទ្រដែលបាន​កំណត់​ដូចជា​ការឧបត្ថម្ភសម្រាប់ដំណាក់កាល​អា​ជីវ​​កម្ម​ដំបូង​(incubators)និងសម្រាប់ដំណាក់​កាល​ពង្រីក​ខ្លួន​តាម​​​រយៈ​​​ការបង្កើតឱ្យ​មាន​ក្រុម​ផ្តល់ប្រឹក្សាដែលមានជំនាញ​ក្នុងវិស័យ​ទាំងនោះ​និងការគាំទ្រ​សកម្ម​ភាពស្រាវជ្រាវ​នៅ​តាម​គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា។

ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យាបានលេចឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ២០១០ ។ ពួកគេបានកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ចាប់តាំងពីពេលនោះមក ដោយកើនឡើងពីចំនួនតិចជាង ៥០ ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ដល់ ៣០០នៅឆ្នាំ២០១៨ ដែលជាចំនួនពិតប្រាកដ វាពិបាកក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ ព្រោះថាការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មីកំពុងលេចឡើង ខណៈ អ្នកផ្សេងទៀតបរាជ័យ និងចាកចេញពីអាជីវកម្ម។

នៅចុងឆ្នាំ ២០២១ អាជីវកម្មចាប់ផ្តើមសកម្មប្រហែល៩០បានចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីជាតិ Startup Cambodia។ ប្រភពមួយផ្សេងទៀតបានបង្ហាញថាប្រហែល ១៥០​ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដែលបានបញ្ចប់កម្មវិធី Impact Hub។ ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យាភាគច្រើនត្រូវបានចូលរួមនៅក្នុង fintech បន្ទាប់មកដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម e-commerce សេវាកម្មអភិវឌ្ឍន៍ និងទីផ្សារឌីជីថល។ សូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាល និងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត គាំទ្រយ៉ាងសកម្មដល់ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជា៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ធនាគារពិភពលោកលើកឡើងពីបញ្ហាកំពុងកើតឡើង ៣ ដែលរារាំងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកល

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 20/06/2024

ប្រធានសេដ្ឋវិទូរបស់ធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលហាក់ដូចជាកំពុងនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកស្ថិរភាព ប៉ុន្តែពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យមួយចំនួន

ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកដល់ប្រទេសវៀតណាម

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 20/06/2024

កាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ យន្តហោះរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានចុះចតនៅទីក្រុងហាណូយ ហើយវៀតណាមគឺជាគោលដៅចុងក្រោយរបស់គាត់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ី

វេទិកា​ធុរកិច្ច​ កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី​​ នឹង​ជួយ​ជំរុញ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី និងបង្កើត​ភាពជា​ដៃគូ​យូរអង្វែង​នៅ​ក្នុង​វិ​ស័​យ​សំខាន់​ៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​ ​និង​សហ​ព័ន្ធ​ធុរកិច្ច​សិង្ហបុរី​ ​បាន​សហការ​គ្នា​រៀបចំ​វេទិកា​ធុរកិច្ច​កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី​ ​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១​៩​ ​ខែ​មិថុនា​ ​នៅ​សណ្ឋាគារ​ ​Co​nr​a​d​ ​Cent​e​nn​i​a​l​ ​Singapore

អាហារសម្រន់ប្រភេទថ្មី មានទាំងរសជាតិឆ្ងាញ់ ផ្តល់គុណតម្លៃដល់សុខភាព និងរួមចំណែកជួយដល់ជីវភាពកសិករក្នុងតំបន់

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 19/06/2024

ថ្មីៗនេះ Sabara Best Food បានចេញលក់នូវផលិតផលអាហារសម្រន់ថ្មីបីមុខ ដែលមានរសជាតិថ្មី ប្លែកមាត់ខុសពីគេ និងចូលរួមជួយដល់ជីវភាពកសិករកាន់តែច្រើន។

រដ្ឋមន្រ្តីកសិកម្ម កៀរគរកសិករឱ្យចងក្រងជាសហគមន៍កសិកម្មទំនើប ដើម្បីទទួលបានផលចំណេញច្រើន ហើយផ្សារភ្ជាប់ទៅកាន់ទីផ្សារ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

ឯកឧត្តម ឌិតទីណា បានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាកសិករជាសមាជិកសហគមន៍ដាំបន្លែនៅខេត្តតាកែវ ក្នុងបំណងកៀរគរកសិករឱ្យចងក្រងជា «សហគមន៍កសិកម្មទំនើប»

ម៉ាឡេស៊ីកំពុងត្រៀមខ្លួនក្នុងការចូលរួមជាសមាជិកក្រុមប្រទេស BRICS

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

នាយករដ្ឋមន្រ្តីម៉ាឡាស៊ី អាន់វ៉ា អ៊ីប្រាហ៊ីម លើកឡើងថា ម៉ាឡេស៊ីបានបានធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការចូលរួមជាមួយ BRICS ហើយនឹងដាក់នីតិវិធីជាផ្លូវការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ខណៈដែលកំពុងរង់ចាំលទ្ធផលចុងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូង

អាជីវកម្មរាប់រយដកខ្លួនចេញពីទីផ្សាររុស្សី ប៉ុន្តែយីហោធំៗបន្តម៉ាកពាណិជ្ជកម្មក្នុងទីផ្សារ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

Coca Cola បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងទីផ្សាររុស្ស៊ីតាំងតែពីឆ្នាំ១៩៨០ក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនាទីក្រុងមូស្គូ និងឆ្នាំ១៩៩០ នៅតាមហាង McDonald's

អ្នកជំនាញប្រាប់ពីរបៀបប្រើប្រាស់កម្ចី ដើម្បីឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 19/06/2024

អ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រើប្រាស់លុយកម្ចី ឬឥណទានពីធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ហើយវិធីសាស្ត្រទាំងនេះរួមមានការផ្តោតលើការប្រើប្រាស់កម្ចីឱ្យចំគោលដៅ

គម្រោង​វិនិយោគ​ពាក់ព័ន្ធនឹង​អគារ​ជាប់គាំង​​នៅខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ទទួលបានការលើក​ទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារ​ ៨ ​ចំណុច​សំខាន់ៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 19/06/2024

រាជរដ្ឋាភិបាល​បានលើកទឹកចិត្ត​ផ្នែកពន្ធដារ​ជាច្រើន​ដល់​វិនិយោគិនណាដែលមានបំណងមក​វិនិយោគ​នៅខេត្តព្រះសីហនុ ជាពិសេស​លើ​គម្រោងអគារ​ជាប់គាំង​

ទីផ្សារប្តូរប្រាក់រុស្ស៊ី MOEX ផ្អាកការជួញដូរជាប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់អឺរ៉ូ ដោយសារទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិក

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 19/06/2024

ទីផ្សារប្តូរប្រាក់រុស្ស៊ី Moscow Exchange (MOEX) បានផ្អាកការជួញដូរជាប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់អឺរ៉ូចូលជាធរមាននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដោយសាររតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញពីទណ្ឌកម្មថ្មីមកលើប្រទេសនេះ