ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី ៖ ប្រព័ន្ធការងារពាក់ព័ន្ធធុរកិច្ចថ្មីរបស់កម្ពុជា​កំពុង​អភិវឌ្ឍន៍​យ៉ាងឆាប់

ភ្នំពេញ៖ យោងតាមរបាយការណ៍​ថ្មី​មួយ​របស់ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី (ADB) បានបង្ហាញថា ប្រព័ន្ធធុរកិច្ចថ្មី​ដែលផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យា(technology-based startups) របស់កម្ពុជាបានរីក​ចម្រើន​យ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាន​ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធការងារពាក់ព័ន្ធ​គាំទ្រ (supporting ecosystem)ជំរុញដោយគោល​នយោ​បាយ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតម្រង់​ឆ្ពោះ​ទៅរកការអភិវឌ្ឍ។

​តាមរយៈរបាយការណ៍របស់ ADB បានលើកឡើងថា កម្មវិធីមួយចំនួនដែល​រួម​មាន​​សហគ្រិនខ្មែរ​(Khmer Enterprise)និងកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិធុរកិច្ចថ្មីកម្ពុជា(Startup Cambodia​ National Program)បាន​លេចចេញជារូបរាងដើម្បីជួយដល់ធុរកិច្ចថ្មីក្នុងវិស័យ ដូចជា​វេទិកា​ឌីជីថលនានា ការផ្តល់មូលនិធិផ្លូវការដំបូង ​(seed funding)និងការស្រាវជ្រាវ។ កិច្ចខិត​ខំ​ប្រឹង​​​ប្រែងទាំងនេះត្រូវបានគាំទ្រ​ដោយគោល​នយោបាយ​ដូចជាក្របខណ្ឌគោលនយោ​បាយ​សេដ្ឋ​កិច្ច និងសង្គមឌីជីថលកម្ពុជា(CambodiaDigital Economy and Society Policy Framework)។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ស្តីពីប្រព័ន្ធការងារពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ធុរកិច្ចថ្មី ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារបស់កម្ពុជា​ (Cambodia’s Ecosystem for Technology Startups)​​។ 

លោក Paul Vandenberg សេដ្ឋវិទូរបស់​​ ADB  ​បានគូសបញ្ជាក់ថា ៖

“រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ពីសារៈ​សំខាន់​នៃធុរកិច្ចថ្មីផ្នែកបច្ចេក​វិទ្យាក្នុងការរីកចម្រើន និងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេស។ ដើម្បីសម្រួល​ដល់ការងារនេះរាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាលបាន​ដាក់​ចេញនូវយន្តការ និងគោល​នយោ​បាយសំខាន់ៗ​ដើម្បី​គាំទ្រដល់សហគ្រិន​ទាំងនោះ”

ប្រទេស របស់ខ្លួន និងចាប់ផ្តើមបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទីបួន (ឧស្សាហកម្ម 4.0)។ នៅក្នុងបរិបទនោះ ការជំរុញភាពជាសហគ្រិន និងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម គឺជាអាទិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលដ៏សំខាន់ ដែលកំពុងត្រូវបានដោះស្រាយនៅកម្រិតគោលនយោបាយខ្ពស់បំផុត។ ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានកម្ពុជាកំពុងធ្វើឱ្យស៊ីជម្រៅលើការធ្វើឌីជីថលនៃសេដ្ឋកិច្ចពិពណ៌នាថាមាន “ទិដ្ឋភាពនៃការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដ៏ជោគជ័យ” ដោយសារការកើនឡើងនៃការចាប់ផ្តើមបច្ចេកវិទ្យា (បច្ចេកវិទ្យា) និងការលេចឡើងនៃតួអង្គគាំទ្រជាច្រើននៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី។

របាយការណ៍នេះគូសផែនទីស្ថានភាពនៃការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណការគាំទ្រប្រព័ន្ធអេកូដែលត្រូវបានផ្តល់ជូន និងឧបសគ្គដែលនៅមាន។ វាផ្តោតលើការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មនៅក្នុងវិស័យជាក់លាក់ចំនួនបួន គឺគោលដៅសង្គម ការអភិវឌ្ឍន៍ បរិស្ថាន ព្រមទាំងសេដ្ឋកិច្ច ។

ក្នុងរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ដែរថា ដូចប្រទេសភាគច្រើនដែរបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់​វិស័យ​​ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ(fintech) និងអាជី​វ​កម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត(e-commerce)​ មាន​ចំនួន​ច្រើនក្នុងចំណោមធុរកិច្ចថ្មីនៅ​កម្ពុជា​ ខណៈ​ដែល​​​ធុរកិច្ចថ្មីដែលផ្តោតលើ​វិស័យ​អប់រំ​(បច្ចេក​វិទ្យាបម្រើវិស័យអប់រំ​ ឬ edtech) ​សុខាភិបាល (បច្ចេកវិទ្យា​បម្រើ​​វិស័យសុខាភិ​បាល​ ឬ​ healthtech) កសិកម្ម (បច្ចេកវិទ្យា​បម្រើ​វិស័យ​កសិកម្ម​ ឬ agritech) និង​បរិស្ថាន (បច្ចេក​វិទ្យា​​បម្រើវិស័យបរិស្ថាន​បៃតង ឬ greentech) ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានជះផល ​ខ្ពស់​ដល់​ការ​អភិវឌ្ឍ មានចំនួន​តិចនៅឡើយ។ 

បើតាមរបាយការណ៍បានបង្ហាញពីការជំរុញការលេចឡើងនៃធុរកិច្ចថ្មីកាន់តែច្រើនក្នុងតំបន់​អភិវឌ្ឍន៍​សំខាន់ៗគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយព្រោះវាទាមទារឱ្យ​សហគ្រិនកាន់តែ​ច្រើន​​ផ្តោតលើវិស័យទាំងបួន និង​ធ្វើ​ការ​អភិវឌ្ឍវា។ ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក៏អាចមានតួនាទី​ក្នុង​នោះ​​ដែរ ដោយផ្តល់ការគាំទ្រដែលបាន​កំណត់​ដូចជា​ការឧបត្ថម្ភសម្រាប់ដំណាក់កាល​អា​ជីវ​​កម្ម​ដំបូង​(incubators)និងសម្រាប់ដំណាក់​កាល​ពង្រីក​ខ្លួន​តាម​​​រយៈ​​​ការបង្កើតឱ្យ​មាន​ក្រុម​ផ្តល់ប្រឹក្សាដែលមានជំនាញ​ក្នុងវិស័យ​ទាំងនោះ​និងការគាំទ្រ​សកម្ម​ភាពស្រាវជ្រាវ​នៅ​តាម​គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា។

ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យាបានលេចឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ២០១០ ។ ពួកគេបានកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ចាប់តាំងពីពេលនោះមក ដោយកើនឡើងពីចំនួនតិចជាង ៥០ ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ដល់ ៣០០នៅឆ្នាំ២០១៨ ដែលជាចំនួនពិតប្រាកដ វាពិបាកក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ ព្រោះថាការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មីកំពុងលេចឡើង ខណៈ អ្នកផ្សេងទៀតបរាជ័យ និងចាកចេញពីអាជីវកម្ម។

នៅចុងឆ្នាំ ២០២១ អាជីវកម្មចាប់ផ្តើមសកម្មប្រហែល៩០បានចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីជាតិ Startup Cambodia។ ប្រភពមួយផ្សេងទៀតបានបង្ហាញថាប្រហែល ១៥០​ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដែលបានបញ្ចប់កម្មវិធី Impact Hub។ ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យាភាគច្រើនត្រូវបានចូលរួមនៅក្នុង fintech បន្ទាប់មកដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម e-commerce សេវាកម្មអភិវឌ្ឍន៍ និងទីផ្សារឌីជីថល។ សូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាល និងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត គាំទ្រយ៉ាងសកម្មដល់ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជា៕


ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

ជំនួញប្រេងឆៅនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទទួលបានអតិរេកខ្ពស់មិនធ្លាប់មានជាង២០ពាន់លានដុល្លារ

អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅបានធ្វើការប្រកាសបង្ហាញជាផ្លូវការនូវទំហំប្រាក់ចំណេញដែលបានមកពីការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឆៅក្នុងទំហំដ៏ច្រើនមិនធ្លាប់មានគិតត្រឹមត្រីមាសទី២កន្លងទៅនេះ…
ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

កាកសំណល់ផ្ទះបាយ ក្លាយជាជីដ៏មានតម្លៃចំពោះដំណាំ  

ភ្នំពេញ ៖ កាកសំណល់ផ្ទះបាយដែលយើងច្រកថង់បោះចោល គរទុកមុខផ្ទះចាំគេមកប្រមូល ឬទុកយូរអាចបង្ករឱ្យមានក្លិនស្អុយនោះ អាចផលិតទៅជាជីដ៏មានជីជាតិសម្រាប់ដំណាំ និងអាចជួយកាត់…
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

គ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្ចីខ្នាតតូចដល់ពលរដ្ឋនៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថា គ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទ បាន និងកំពុងរួមចំណែកផ្តល់សេវាឥណទានខ្នាតតូចនៅតាមតំបន់មូលដ្ឋាន ដើម្បីបំពេញតម្រូវការឥណទានទៅ…
ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

រដ្ឋាភិបាលប្រមូលពន្ធពីសម្ភារៈសំណង់បានជិត ១ ៣០០លានដុល្លារ

ភ្នំពេញៈ ក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈ អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជាបានប្រមូលពន្ធពីសម្ភារៈសំណង់ និងកម្រៃផ្សេងៗ បានចំនួន ៣២១,៦ ពាន់លានរៀលស្មើនឹង…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

ទីផ្សារប្រេងប្រេងឥន្ធនៈកម្ពុជាបន្តធ្លាក់ចុះ ខណៈទីផ្សារលក់រាយបារម្ភពីទំនិញឡើងថ្លៃដោយ​ឥទ្ធិពល​​អតិផរណា

ភ្នំពេញ៖ តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់ទីផ្សារលក់រាយនៅកម្ពុជា បានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ បើទោះជាសង្គ្រាម រុស្ស៊ី-អ៊ុយក្រែននៅបន្តរាំរ៉ៃក៏ដោយ ខណៈទីផ្សារលក់រាយនៅបារម្ភពីទំនិញឡើងថ្លៃ ស្របពេល…
ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

ពលរដ្ឋជប៉ុនវ័យក្មេងកាន់តែច្រើនមានទំនោរទៅរកទីផ្សារអាផាតមិនខ្នាតតូចមិនដល់១០ម៉ែត្រការ៉េ

អាផាតមិនខ្នាតតូច ឬ Tiny Apartments ជាច្រើនកន្លែងដែលកំពុងដំណើរការនៅកណ្តាលទីក្រុងតូក្យូមានទំហំមិនដល់ពាក់កណ្តាលនៃអាផាតមិនធម្មតាផងនោះ (ប្រហែលជា២០ម៉ែត្រការ៉េ)…
ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

តូក្យូ ពីភូមិអ្នកនេសាទដ៏តូចមួយក្លាយជាទីក្រុងសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់កំពូលរបស់ពិភពលោក

បច្ចុប្បន្ននេះ ទីក្រុងតូក្យូដែលជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសជប៉ុនបានក្លាយជាទីក្រុងដែលមានភាពទាក់ទាញបំផុតនៅលើពិភពលោកសម្រាប់អ្នកវិនិយោគលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសគឺសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

កម្ពុជាចម្រាញ់រ៉ែមាសបាន ៣ ៥៤៣គីឡូក្រាម និងចំណូលបានពីសួយសារជាង ៥,១លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ ៖ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួង រ៉ែ និងថាមពល បានលើកឡើងថា កម្ពុជាទទួលបានមាស ៣ ៥៤៣ គីឡូក្រាម ស្មើនឹង ២៣២ដុំមាស គិតត្រឹមដើមខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ដែលដុំមាសទាំងអស់បាន…
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

SME Bank បានបញ្ចេញឥណទានជិត ៨ លានដុល្លារ ដើម្បីជំរុញ និងស្តារវិស័យទេសចរណ៍ឡើងវិញ

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា (SME Bank) គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ បានបញ្ចេញឥណទានចំនួន ៧.៧៧ លានដុល្លារអាមេរិកនៃគម្រោងថវិកាសរុប ១៥០…
ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

គម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប-អង្គរ នឹងដាក់ឱ្យដំណើរការនៅត្រឹមខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

ក្រោយភាពរអាក់រអួលនៃដំណើរការសាងសង់ដោយសារផលប៉ះពាល់បណ្តាលមកពីជំងឺកូវីដ១៩អស់រយៈពេលជិត២ឆ្នាំ គម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប-អង្គរ…