សមាគមហិរញ្ញវត្ថុ និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធកំពុងជំរុញការផ្សព្វផ្សាយ និងលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រជាជនកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ សមាគមហិរញ្ញវត្ថុ និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាជាច្រើនបាន និងកំពុងជួយជំរុញការផ្សព្វផ្សាយ និងលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រជាជនកម្ពុជា ពិសេសប្រជាជននៅតាមបណ្តាខេត្ត និងជនបទដាច់ស្រយ៉ាល  ដែលជាកត្តាស្នូលមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ សំដៅសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

ថ្លែងក្នុងពិធីប្រកាសលទ្ធផល និងប្រគល់បានរង្វាន់ផលិតវីដេអូខ្លីស្តីពីចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ២០២២ នៅកម្ពុជាថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ លោក ង៉ោ លីកូ អនុប្រធាន គណៈកម្មាធិការបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ នៃសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា បានលើកឡើងថា ការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រជាជនកម្ពុជា គឺជារបៀបវារៈចម្បងមួយក្នុងចំណោមរបៀបវារៈចម្បងៗដទៃទៀត ដែលសមាជិក ក៏ដូចជាសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា ជាពិសេសគណៈកម្មាធិការបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ បាននិងកំពុងអនុវត្ត និងបានដាក់ចេញនូវសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់។

លោកបានបន្តថា តួយ៉ាង គណៈកម្មធិការយើងបាននិងកំពុងផលិតសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយស្តីពីចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗដទៃទៀត រួមមាន ៖ សៀវភៅនិយាយពីលុយសម្រាប់កុមារអាយុក្រោម ១៥ ឆ្នាំ កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងវីដេអូអប់រំខ្លីៗ ដែលឈានដល់ការប្រគល់រង្វាន់នាពេលនេះ ព្រមទាំងការផលិតវីដេអូ និងកម្មវិធីអប់រំផ្សេងៗទៀត។

ទន្ទឹមនេះ លោក ង៉ោ លីកូ បានថ្លែងថា ៖

“សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា បាននិងកំពុងចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា តាមរយៈសិក្ខាសាលាស្តីពីវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅតាមបណ្តាខេត្តនានា ដើម្បីលើកកម្ពស់ចំណោះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ និងការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលឱ្យបានទូលំទូលាយជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅតាមបណ្តាស្រុក ក្រុង និងខេត្តនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ”

លោកបានលើកចិត្តដល់យុវជន យុវនារីឱ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនានា ដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រជាជនកម្ពុជា ពិសេសប្រជាជននៅតាមបណ្តាខេត្ត និងជនបទដាច់ស្រយ៉ាល ដែលការទទួលបានព័ត៌មានរបស់គាត់ទាក់ទងនឹងចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុនៅមានកម្រិត។

លោក ខុម ច័ន្ទតារា នាយកផ្នែកប្រតិបត្តិការ នៃក្រុមហ៊ុនក្រេឌីតប្យួរ៉ូ (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី បានថ្លែងថា តាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ២០១៩-២០២៥ បានបង្ហាញថា ការយល់ដឹងលើចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាមានអត្រាតែ ១៨% ដែលស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី ១៣៥ ក្នុងចំណោម ១៤៤ ប្រទេស ដែលចំនុចនោះបង្ហាញថា ប្រទេសកម្ពុជាយើងសម្រាប់ការយល់ដឹងហិរញ្ញវត្ថុ នៅមានកម្រិតនៅឡើយ។

លោក ខុម ច័ន្ទតារា បានថ្លែងបន្តថា ក្នុងន័យនេះ ការជំរុញការយល់ដឹងលើចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាកត្តាស្នូលមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ សំដៅសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

លោកបានឱ្យដឹងទៀតថា ជាការពិតណាស់ ក្រុមហ៊ុន ស៊ីប៊ីស៊ី បានកំណត់ការយល់ដឹងលើចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុជាអាទិភាពមួយក្រោមគម្រោងបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជាចន្ទល់មួយដើម្បីគាំទ្រដល់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០១៩-២០២៥។ ដើម្បីសម្រេចបានូវអទិភាពនេះ ស៊ីប៊ីស៊ី បានប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុខមាំក្នុងការជំរុញការយល់ដឹងលើចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ និងចូលរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗ តាមរយៈសកម្មភាពមានជាអាទិ៍ ៖ ១) ការអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល ២) ការផ្សព្វផ្សាយ ៣) ការបង្កើតប្រព័ន្ធ និង Platform ឌីជីថល និង៤) ការស្រាវជ្រាវជាដើម។

លោក ទិត្យ​ កំរង ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនឫទ្ធិពល និងអេបកត់លុយ បានលើកឡើងថា ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុជាជំនាញជីវិត Life Skill មួយដែលចាំបាច់សម្រាប់ជីវិត វាជាជំនាញដែលទាក់ទងនឹងការរកចំណូល ការចំណាយ បំណុល និងការសន្សំ ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុបង្រៀនយើងពីការរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុ គម្រោងថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារ។ ស្របពេលដែលធនធានរបស់យើងមានកម្រិត ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុជួយយើងឱ្យចាត់ចែងធនធានទាំងនោះដើម្បីបម្រើឱ្យតម្រូវការចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃ អាចដោះស្រាយបាននូវបញ្ហា ឬគ្រោះថ្នាក់នានាដែលមិនអាចស្មានទុកជាមុន និងធានាបាននូវអនាគតដ៏ល្អប្រសើរមួយសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់ខ្លួន។ ជំនាញនេះកាន់តែសំខាន់សម្រាប់យុវជន ដើម្បីពួកគេអាចត្រៀមខ្លួនមុនពេលប្រឡូកចូលក្នុងជីវិតការងាររបស់ពួកគេ។

លោកបានបញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុនឫទ្ធិពលបានធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុតាំងពីឆ្នាំ២០១២ និងមានបទពិសោធរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាទាក់ទងនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុនៅតាមសហគមន៍ និងយុវជន និងបានធ្វើការងារជាមួយបណ្ដាអង្គការជាតិ និងអន្តរជាតិ ស្ថាប័នឯកជន ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល សកលវិទ្យាល័យនានាជាច្រើន។ 

លោក ទិត្យ​ កំរង បានឱ្យដឹងដូច្នេះថា ៖

“ដើម្បីឱ្យការបណ្ដុះបណ្តាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគម៍កាន់តែទទួលបានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ យើងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានូវ ចម្រៀង រឿងខ្លី និងរឿងកំប្លែងជាច្រើន ហើយខ្ញុំបាទផ្ទាល់ក៏ជឿជាក់ថា ការបង្រៀនដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលណាមួយនោះគឺនៅមានកម្រិតមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍អាចទទួលយកបាន តាមរយៈសិល្បៈដូចជាការសម្តែង ឬចម្រៀង គឺជាវិធីសាស្រ្តបង្រៀនមួយផ្សេងទៀតដែល បងប្អូននៅសហគមន៍អាចទទួលបានចំណេះដឹងពីសិល្បៈនោះដោយមិនដឹងខ្លួន និងមួយទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរីកចម្រើននៃប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម និងបច្ចេកវិទ្យានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរ”

លោកស្រី នី ដាលីន ប្រធានផ្នែកដំណោះស្រាយអាជីវកម្ម នៃក្រុមហ៊ុន VISA ប្រចាំនៅកម្ពុជា បានថ្លែងថា ស្របតាម យុទ្ធសាស្ត្រថ្នាក់ជាតិស្តីពីបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០១៩-២០២៥ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្រុមហ៊ុន Visa បានចូលរួមជាមួយសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាលើគម្រោងជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងចំណោមសិស្ស និស្សិត និងលើកកម្ពស់វប្បធម៌សន្សំក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជា។

លោកស្រីបានថ្លែងបន្តថា ៖

“យើងមានអារម្មណ៍ថា វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងខ្ញុំក្នុងការជួយកសាងសហគមន៍ឱ្យកាន់តែរឹងមាំ និងមាននិរន្តរភាពជាងមុន។ យើងអាចធ្វើដូច្នោះទៅបាន តាមរយៈការនាំយកផលិតផល និងសេវាកម្មឌីជីថលប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតទៅកាន់ទីផ្សារជុំវិញពិភពលោក ដោយការចាប់ដៃគូ ដើម្បីដោះស្រាយនូវគម្លាត និងតម្រូវការសំខាន់ៗ ខាងផ្នែកបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ និងចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ”

លោកស្រីបានបន្តថា ការអប់រំ គឺជាផ្នែកសំខាន់មួយទៀតនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើង។ ការគ្រប់គ្រងថវិកា គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃភាពជោគជ័យសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗ – ពិសេសសម្រាប់និស្សិតដែលថវិកាមានកម្រិត ស្ត្រីជាមេផ្ទះ ម្ចាស់អាជីវកម្មជាដើម។ល។  ក្រុមហ៊ុន Visa កំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីផ្តល់ឱ្យប្រជាជនកម្ពុជានូវជំនាញគ្រប់គ្រងថវិកា ដែលធ្វើឲ្យជីវិត ក៏ដូចជាអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់អាច អាចរីកចម្រើនទៅបាន៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

រម្លឹកឡើងវិញពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានក្រោយក្លាយខ្លួនជាគំរូអាជីវកម្មបរិយាបន្ន

ធុរកិច្ចបរិយាបន្ន, ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

អាជីវកម្មបរិយាប័ន្ន គឺជាអាជីវកម្មឈរលើគោលការណ៍ធុរកិច្ច ដែលបង្កើតដំណោះស្រាយជាប្រព័ន្ធ មានភាពច្នៃប្រឌិត និងមានទ្រង់ទ្រាយធំ ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈម ពាក់ព័ន្ធរបស់ប្រជាជនក្រីក្រ និងប្រជាជនមានចំណូលទាប

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងអង្គភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកូរ៉េ ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្មសិទ្ធិបញ្ញារួមគ្នា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង អង្គភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញា នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បានឯកភាពគ្នាសហការលើវិស័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ។

KOTO ភោជនីយដ្ឋានដ៏ល្បីមួយនៅវៀតណាមមានជំនាញខាងបណ្តុះបណ្តាលសិស្ស-និស្សិតក្រីក្រ

ធុរកិច្ចបរិយាបន្ន, ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

KOTO បានក្លាយទៅជាអាជីវកម្មដែលមានម៉ូដេលលើសពីម្ហូបអាហារ ហើយវាថែមទាំងមានបង្កើតជាកម្មវិធីផ្តល់អាហារូបករណ៍ និងបទពិសោធជាក់ស្តែងដល់និស្សិតក្រីក្រទៀតផង

ក្រុមហ៊ុនសំណង់​កូរ៉េ​ដ៏ធំមួយចាប់ដៃជាមួយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យនៅ​កម្ពុជា​ ស្វែងរក​​​​​​​​​​​​​​​​ឱកាស​វិនិយោគ​នៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/05/2024

ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍​អចលនទ្រព្យ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជាដ៏ធំមួយ បានចាប់ដៃ​ជាមួយកក្រុមហ៊ុន​សំណង់​និងវិស្វកម្ម​របស់កូរ៉េ​ ដើម្បីស្វែងរក​ការ​វិនិយោគ​​បន្ថែមនៅ​កម្ពុជា​

កាលីហ្វ័រញ៉ាចំណាយ១០០លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជួយពលរដ្ឋមានចំណូលទាបលើការប្រើប្រាស់ថាមពល

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

កាលីហ្វ័រញ៉ាចំណាយ១០០លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជួយពលរដ្ឋមានចំណូលទាបលើការប្រើប្រាស់ថាមពល

កំពង់ផែអន្តរជាតិកំពត តម្លៃ១៤០លានដុល្លារមានសមត្ថភាពខ្ពស់លើកដាក់ទំនិញចេញ-ចូលប្រមាណ ២០ម៉ឺន TEU

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/05/2024

កំពង់ផែអន្តរជាតិកំពត ដែលសាងសង់ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់១៤០លានដុល្លារអាម៉េរិកមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការលើកដាក់ទំនិញចេញ-ចូល ប្រមាណ ២០ម៉ឺន TEU ។

ក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេងអាស៊ីកំពុងចាប់អារម្មណ៍ប្រេងឆៅពីសហរដ្ឋអាម៉េរិក និងប្រេស៊ីល

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ០,៦ ភាគរយ ឬ ៨៣,២៧ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ០,៨ ភាគរយ ឬ ៧៩,២៣ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

វេទិកាធុរកិច្ច កម្ពុជា-សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បញ្ជាក់ថាកូរ៉េ គឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ គឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជា ដែលមានទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីសរុបប្រមាណ ៧៥១លានដុល្លារ

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមឃ្យូអរកូត កម្ពុជា-កូរ៉េ នឹងបម្រើប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងធុរជនរវាងប្រទេសទាំងពីរ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 17/05/2024

កម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់ទ្វេភាគីលើ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមឃ្យូអរកូត ដែលនឹងជួយសម្រួលដល់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម វិស័យទេសចរណ៍ លើកកម្ពស់ប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែន ការផ្ទេរប្រាក់ និងការទូទាត់ប្រាក់ដោយប្រើរូបិយវត្ថុជាតិ និងជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ និងធុរជនរបស់ប្រទេសទាំងពីរ។

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល ជួបក្រុមហ៊ុន ៩ នៅកូរ៉េ ដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល បានជម្រាបជូនអំពីសក្ដានុពលនានារបស់កម្ពុជា ការចំហនៃច្បាប់វិនិយោគរបស់កម្ពុជា ដែលអនុញ្ញាតឱ្យវិនិយោគិនបរទេសមានសិទ្ធិជាម្ចាស់