វិស័យធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជានៅតែមានភាពក្មេងខ្ចី និងទាមទារការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងជូនសាធារណជនបន្ថែម

ភ្នំពេញ ៖ បច្ចុប្បន្ននេះ បើទោះបីជាកម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងចំនួន ៣៨ ក្រុមហ៊ុន ដែលបាន និងកំពុងធ្វើអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងក៏ដោយ ក៏ទីផ្សារធានារ៉ាប់រងនៅមានទំហំតូចនៅឡើយ ដែលទាមទារវិស័យនេះផ្សព្វផ្សាយ និងបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងបន្ថែមជូនសារធារណជនបន្ថែម ដើម្បីការជំរុញកំណើននៃការប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយដូចបណ្តាប្រទេសជឿនលឿនលើសកលោក។

ឯកឧត្តម ប៊ូ ច័ន្ទភីរូ អគ្គនាយកនៃនិយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា ក្នុងសិក្ខាសិលាស្តីពី “ការចែករំលែកចំណេះដឹងជូនអ្នកសារព័ត៌មាន អំពីកិច្ចដំណើរការនៃទីផ្សារធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជា” កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងមក​ បានថ្លែងថា ទីផ្សារធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា បាននិងកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស ប្រមាណ ២០% ក្នុងរយៈពេល ៥ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ដោយមានទំហំទីផ្សារជាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដុល កើនឡើងដល់ប្រមាណ ៣០០ លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ២០២១ ។ ទោះបីជាសកលលោករងវិបត្តិនៃជំងឺកូវី៥-១៩ ក៏ដោយ ក៏ទីផ្សារធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា បន្តរក្សាបានកំណើនប្រមាណ ១០% ធៀបនឹងឆ្នាំ២០២០ ។

យ៉ាងណាមិញ បើពិនិត្យមើលអត្រាភាគទានធានារ៉ាប់រងក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា (Insurance Penetration Rate) មានតែ ១,១១% និងការប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងដង់ស៊ីតេធានារ៉ាប់រង (Insurance Density) មានតែ ១៨,៧៥ ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ ដែលតួរលេខនេះ ទាបជាងបណ្តាប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ និងសាកល។ សូចនាករទាំងនេះ បញ្ជាក់ថា ទី១. ទីផ្សារធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា នៅមានសក្តានុពលធំធេងសម្រាប់ការរីកចម្រើននាពេលអនាគត និងទី២. ការប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងនៅមានកម្រិតទាប ដែលចម្បងបណ្តាលមកពីការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនអំពីសេវាធានារ៉ាប់រងនៅតិចតួចនៅឡើយ។

ឯកឧត្តម ប៊ូ ច័ន្ទភីរូ បានថ្លែងដូច្នេះថា ៖

“ការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងដល់សាធារណជនអំពីសេវាធានារ៉ាប់រង និងអត្ថប្រយោជន៍នៃការធានារ៉ាប់រង គឺជាកត្តាគន្លឹះក្នុងការជំរុញកំណើននៃការប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយ ដូចបណ្តាប្រទេសជឿនលឿនលើសកលោក”

ឯកឧត្តមបានបន្តថា អាស្រ័យហេតុនេះ អ្នកសារព័ត៌មានមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ជាស្ថានចម្លងចំណេះដឹងអំពីសេវាធានារ៉ាប់រងពីទីផ្សារធានារ៉ាប់រងទៅកាន់ សាធារណជនគ្រប់រូប។ ជាការពិត ដើម្បីឱ្យសារព័ត៌មានអាចបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់លើកិច្ចការនេះ អ្នកព័ត៌មានត្រូវមានចំណេះដឹងឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងត្រឹមត្រូវអំពីសេវាធានារ៉ាប់រង មានដូចជា អត្ថប្រយោជន៍នៃការធានារ៉ាប់រង ផលិតផលធានារ៉ាប់រង ដំណើរការនៃទីផ្សារធានារ៉ាប់រង និងបទប្បញ្ញត្តិទាក់ទង នឹងការធានារ៉ាប់រងជាដើម។

លោក ហ៊ុយ វ៉ាថារ៉ូ ប្រធានសមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា  បានថ្លែងថា សារៈសំខាន់នៃធានារ៉ាប់រងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាទូទៅ ជាពិសេសនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន ដោយសារវាជាសំណាញ់សុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជួយលោក‑អ្នក និងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនឱ្យបានរួចផុតពីទុក្ខលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ នៅពេលមានគ្រោះអកុសលកើតឡើង ដូចជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត, អគ្គិភ័យ, គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើម។

លោក ហ៊ុយ វ៉ាថារ៉ូ បានបន្តថា ប៉ុន្តែសារៈសំខាន់នេះច្រើនត្រូវបានមើលរំលងដោយក្រុមគោលដៅមួយចំនួន ជាពិសេសនៅកម្ពុជាយើង  ដោយសារកត្តាជាសារវ័ន្តមួយចំនួន ដូចជាទីផ្សារធានារ៉ាប់រងនៅមានអាយុក្មេងខ្ចី និងកង្វះការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីហានិភ័យ ក៏ដូចជាមុខងារនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃធានារ៉ាប់រង។

បច្ចុប្បន្ន បើទោះជាកម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងចំនួន ៣៨ ក្រុមហ៊ុនកំពុងធ្វើអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងក៏ដោយ ក៏ទីផ្សារធានារ៉ាប់រងនៅមានទំហំតូចនៅឡើយ មានន័យថា ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនពុំមានធានារ៉ាប់រងដើម្បីការពារស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុដែលប៉ះពាល់ដោយការកើតឡើងនូវហានិភ័យផ្សេងៗនោះទេ ក្នុងន័យម៉្យាងទៀតការកើតឡើងនូវហានិភ័យដែលគ្មានការធានាទាំងនោះ បានធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះ ឬក្រុមគ្រួសាររបស់គេ ជួបប្រទះបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុធ្ងន់ធ្ងរ។

លោក ហ៊ុយ វ៉ាថារ៉ូ បានថ្លែងដូច្នេះថា ៖

“ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខក្នុងការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងសាធារណៈអំពីធានារ៉ាប់រង, និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា និងសមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា បាននិងកំពុងអនុវត្តនូវសកម្មភាពជាក់ស្តែងជាច្រើនក្នុងការអប់រំផង និងផ្សព្វផ្សាយផងដល់សារធារណជន  អំពីគោលការណ៍គ្រឹះធានារ៉ាប់រង ក៏ដូចជាស្ថានភាពទូទៅនៃទីផ្សារធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជា ដោយប្រើប្រាស់មធ្យោបាយចាំបាច់នានាដែលសមស្របនឹងសភាពការណ៍”

លោកបានថ្លែងបន្តថា ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងភាគច្រើន ក៏បានដើរតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្តល់ចំណេះដឹងធានារ៉ាប់រងជូនសាធារណជនផងដែរ តាមរយៈការរៀបចំសិក្ខាសាលាសាធារណៈសម្រាប់អតិថិជនគោលដៅ និងការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលដែលរំលេចទៅដោយខ្លឹមសារអប់រំអំពីអត្ថប្រយោជន៍ធានារ៉ាប់រង។ ទន្ទឹមនេះ បណ្តាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនក៏បានរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពនៃទីផ្សារធានារ៉ាប់រងកម្ពុជាផងដែរ៕


ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

ជំនួញប្រេងឆៅនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទទួលបានអតិរេកខ្ពស់មិនធ្លាប់មានជាង២០ពាន់លានដុល្លារ

អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅបានធ្វើការប្រកាសបង្ហាញជាផ្លូវការនូវទំហំប្រាក់ចំណេញដែលបានមកពីការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឆៅក្នុងទំហំដ៏ច្រើនមិនធ្លាប់មានគិតត្រឹមត្រីមាសទី២កន្លងទៅនេះ…
ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

កាកសំណល់ផ្ទះបាយ ក្លាយជាជីដ៏មានតម្លៃចំពោះដំណាំ  

ភ្នំពេញ ៖ កាកសំណល់ផ្ទះបាយដែលយើងច្រកថង់បោះចោល គរទុកមុខផ្ទះចាំគេមកប្រមូល ឬទុកយូរអាចបង្ករឱ្យមានក្លិនស្អុយនោះ អាចផលិតទៅជាជីដ៏មានជីជាតិសម្រាប់ដំណាំ និងអាចជួយកាត់…
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

គ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្ចីខ្នាតតូចដល់ពលរដ្ឋនៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថា គ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទ បាន និងកំពុងរួមចំណែកផ្តល់សេវាឥណទានខ្នាតតូចនៅតាមតំបន់មូលដ្ឋាន ដើម្បីបំពេញតម្រូវការឥណទានទៅ…
ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

រដ្ឋាភិបាលប្រមូលពន្ធពីសម្ភារៈសំណង់បានជិត ១ ៣០០លានដុល្លារ

ភ្នំពេញៈ ក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈ អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជាបានប្រមូលពន្ធពីសម្ភារៈសំណង់ និងកម្រៃផ្សេងៗ បានចំនួន ៣២១,៦ ពាន់លានរៀលស្មើនឹង…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

ទីផ្សារប្រេងប្រេងឥន្ធនៈកម្ពុជាបន្តធ្លាក់ចុះ ខណៈទីផ្សារលក់រាយបារម្ភពីទំនិញឡើងថ្លៃដោយ​ឥទ្ធិពល​​អតិផរណា

ភ្នំពេញ៖ តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់ទីផ្សារលក់រាយនៅកម្ពុជា បានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ បើទោះជាសង្គ្រាម រុស្ស៊ី-អ៊ុយក្រែននៅបន្តរាំរ៉ៃក៏ដោយ ខណៈទីផ្សារលក់រាយនៅបារម្ភពីទំនិញឡើងថ្លៃ ស្របពេល…
ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

ពលរដ្ឋជប៉ុនវ័យក្មេងកាន់តែច្រើនមានទំនោរទៅរកទីផ្សារអាផាតមិនខ្នាតតូចមិនដល់១០ម៉ែត្រការ៉េ

អាផាតមិនខ្នាតតូច ឬ Tiny Apartments ជាច្រើនកន្លែងដែលកំពុងដំណើរការនៅកណ្តាលទីក្រុងតូក្យូមានទំហំមិនដល់ពាក់កណ្តាលនៃអាផាតមិនធម្មតាផងនោះ (ប្រហែលជា២០ម៉ែត្រការ៉េ)…
ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

តូក្យូ ពីភូមិអ្នកនេសាទដ៏តូចមួយក្លាយជាទីក្រុងសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់កំពូលរបស់ពិភពលោក

បច្ចុប្បន្ននេះ ទីក្រុងតូក្យូដែលជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសជប៉ុនបានក្លាយជាទីក្រុងដែលមានភាពទាក់ទាញបំផុតនៅលើពិភពលោកសម្រាប់អ្នកវិនិយោគលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសគឺសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

កម្ពុជាចម្រាញ់រ៉ែមាសបាន ៣ ៥៤៣គីឡូក្រាម និងចំណូលបានពីសួយសារជាង ៥,១លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ ៖ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួង រ៉ែ និងថាមពល បានលើកឡើងថា កម្ពុជាទទួលបានមាស ៣ ៥៤៣ គីឡូក្រាម ស្មើនឹង ២៣២ដុំមាស គិតត្រឹមដើមខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ដែលដុំមាសទាំងអស់បាន…
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

SME Bank បានបញ្ចេញឥណទានជិត ៨ លានដុល្លារ ដើម្បីជំរុញ និងស្តារវិស័យទេសចរណ៍ឡើងវិញ

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា (SME Bank) គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ បានបញ្ចេញឥណទានចំនួន ៧.៧៧ លានដុល្លារអាមេរិកនៃគម្រោងថវិកាសរុប ១៥០…
ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

គម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប-អង្គរ នឹងដាក់ឱ្យដំណើរការនៅត្រឹមខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

ក្រោយភាពរអាក់រអួលនៃដំណើរការសាងសង់ដោយសារផលប៉ះពាល់បណ្តាលមកពីជំងឺកូវីដ១៩អស់រយៈពេលជិត២ឆ្នាំ គម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប-អង្គរ…