វិស័យធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជានៅតែមានភាពក្មេងខ្ចី និងទាមទារការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងជូនសាធារណជនបន្ថែម

ភ្នំពេញ ៖ បច្ចុប្បន្ននេះ បើទោះបីជាកម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងចំនួន ៣៨ ក្រុមហ៊ុន ដែលបាន និងកំពុងធ្វើអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងក៏ដោយ ក៏ទីផ្សារធានារ៉ាប់រងនៅមានទំហំតូចនៅឡើយ ដែលទាមទារវិស័យនេះផ្សព្វផ្សាយ និងបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងបន្ថែមជូនសារធារណជនបន្ថែម ដើម្បីការជំរុញកំណើននៃការប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយដូចបណ្តាប្រទេសជឿនលឿនលើសកលោក។

ឯកឧត្តម ប៊ូ ច័ន្ទភីរូ អគ្គនាយកនៃនិយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា ក្នុងសិក្ខាសិលាស្តីពី “ការចែករំលែកចំណេះដឹងជូនអ្នកសារព័ត៌មាន អំពីកិច្ចដំណើរការនៃទីផ្សារធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជា” កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងមក​ បានថ្លែងថា ទីផ្សារធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា បាននិងកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស ប្រមាណ ២០% ក្នុងរយៈពេល ៥ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ដោយមានទំហំទីផ្សារជាបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដុល កើនឡើងដល់ប្រមាណ ៣០០ លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ២០២១ ។ ទោះបីជាសកលលោករងវិបត្តិនៃជំងឺកូវី៥-១៩ ក៏ដោយ ក៏ទីផ្សារធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា បន្តរក្សាបានកំណើនប្រមាណ ១០% ធៀបនឹងឆ្នាំ២០២០ ។

យ៉ាងណាមិញ បើពិនិត្យមើលអត្រាភាគទានធានារ៉ាប់រងក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា (Insurance Penetration Rate) មានតែ ១,១១% និងការប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងដង់ស៊ីតេធានារ៉ាប់រង (Insurance Density) មានតែ ១៨,៧៥ ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ ដែលតួរលេខនេះ ទាបជាងបណ្តាប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ និងសាកល។ សូចនាករទាំងនេះ បញ្ជាក់ថា ទី១. ទីផ្សារធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា នៅមានសក្តានុពលធំធេងសម្រាប់ការរីកចម្រើននាពេលអនាគត និងទី២. ការប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងនៅមានកម្រិតទាប ដែលចម្បងបណ្តាលមកពីការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនអំពីសេវាធានារ៉ាប់រងនៅតិចតួចនៅឡើយ។

ឯកឧត្តម ប៊ូ ច័ន្ទភីរូ បានថ្លែងដូច្នេះថា ៖

“ការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងដល់សាធារណជនអំពីសេវាធានារ៉ាប់រង និងអត្ថប្រយោជន៍នៃការធានារ៉ាប់រង គឺជាកត្តាគន្លឹះក្នុងការជំរុញកំណើននៃការប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយ ដូចបណ្តាប្រទេសជឿនលឿនលើសកលោក”

ឯកឧត្តមបានបន្តថា អាស្រ័យហេតុនេះ អ្នកសារព័ត៌មានមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ជាស្ថានចម្លងចំណេះដឹងអំពីសេវាធានារ៉ាប់រងពីទីផ្សារធានារ៉ាប់រងទៅកាន់ សាធារណជនគ្រប់រូប។ ជាការពិត ដើម្បីឱ្យសារព័ត៌មានអាចបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់លើកិច្ចការនេះ អ្នកព័ត៌មានត្រូវមានចំណេះដឹងឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងត្រឹមត្រូវអំពីសេវាធានារ៉ាប់រង មានដូចជា អត្ថប្រយោជន៍នៃការធានារ៉ាប់រង ផលិតផលធានារ៉ាប់រង ដំណើរការនៃទីផ្សារធានារ៉ាប់រង និងបទប្បញ្ញត្តិទាក់ទង នឹងការធានារ៉ាប់រងជាដើម។

លោក ហ៊ុយ វ៉ាថារ៉ូ ប្រធានសមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា  បានថ្លែងថា សារៈសំខាន់នៃធានារ៉ាប់រងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាទូទៅ ជាពិសេសនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន ដោយសារវាជាសំណាញ់សុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជួយលោក‑អ្នក និងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនឱ្យបានរួចផុតពីទុក្ខលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ នៅពេលមានគ្រោះអកុសលកើតឡើង ដូចជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត, អគ្គិភ័យ, គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើម។

លោក ហ៊ុយ វ៉ាថារ៉ូ បានបន្តថា ប៉ុន្តែសារៈសំខាន់នេះច្រើនត្រូវបានមើលរំលងដោយក្រុមគោលដៅមួយចំនួន ជាពិសេសនៅកម្ពុជាយើង  ដោយសារកត្តាជាសារវ័ន្តមួយចំនួន ដូចជាទីផ្សារធានារ៉ាប់រងនៅមានអាយុក្មេងខ្ចី និងកង្វះការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីហានិភ័យ ក៏ដូចជាមុខងារនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃធានារ៉ាប់រង។

បច្ចុប្បន្ន បើទោះជាកម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងចំនួន ៣៨ ក្រុមហ៊ុនកំពុងធ្វើអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងក៏ដោយ ក៏ទីផ្សារធានារ៉ាប់រងនៅមានទំហំតូចនៅឡើយ មានន័យថា ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនពុំមានធានារ៉ាប់រងដើម្បីការពារស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុដែលប៉ះពាល់ដោយការកើតឡើងនូវហានិភ័យផ្សេងៗនោះទេ ក្នុងន័យម៉្យាងទៀតការកើតឡើងនូវហានិភ័យដែលគ្មានការធានាទាំងនោះ បានធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះ ឬក្រុមគ្រួសាររបស់គេ ជួបប្រទះបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុធ្ងន់ធ្ងរ។

លោក ហ៊ុយ វ៉ាថារ៉ូ បានថ្លែងដូច្នេះថា ៖

“ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខក្នុងការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងសាធារណៈអំពីធានារ៉ាប់រង, និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា និងសមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា បាននិងកំពុងអនុវត្តនូវសកម្មភាពជាក់ស្តែងជាច្រើនក្នុងការអប់រំផង និងផ្សព្វផ្សាយផងដល់សារធារណជន  អំពីគោលការណ៍គ្រឹះធានារ៉ាប់រង ក៏ដូចជាស្ថានភាពទូទៅនៃទីផ្សារធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជា ដោយប្រើប្រាស់មធ្យោបាយចាំបាច់នានាដែលសមស្របនឹងសភាពការណ៍”

លោកបានថ្លែងបន្តថា ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងភាគច្រើន ក៏បានដើរតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្តល់ចំណេះដឹងធានារ៉ាប់រងជូនសាធារណជនផងដែរ តាមរយៈការរៀបចំសិក្ខាសាលាសាធារណៈសម្រាប់អតិថិជនគោលដៅ និងការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលដែលរំលេចទៅដោយខ្លឹមសារអប់រំអំពីអត្ថប្រយោជន៍ធានារ៉ាប់រង។ ទន្ទឹមនេះ បណ្តាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនក៏បានរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពនៃទីផ្សារធានារ៉ាប់រងកម្ពុជាផងដែរ៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

រម្លឹកឡើងវិញពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានក្រោយក្លាយខ្លួនជាគំរូអាជីវកម្មបរិយាបន្ន

ធុរកិច្ចបរិយាបន្ន, ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

អាជីវកម្មបរិយាប័ន្ន គឺជាអាជីវកម្មឈរលើគោលការណ៍ធុរកិច្ច ដែលបង្កើតដំណោះស្រាយជាប្រព័ន្ធ មានភាពច្នៃប្រឌិត និងមានទ្រង់ទ្រាយធំ ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈម ពាក់ព័ន្ធរបស់ប្រជាជនក្រីក្រ និងប្រជាជនមានចំណូលទាប

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងអង្គភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកូរ៉េ ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្មសិទ្ធិបញ្ញារួមគ្នា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង អង្គភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញា នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បានឯកភាពគ្នាសហការលើវិស័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ។

KOTO ភោជនីយដ្ឋានដ៏ល្បីមួយនៅវៀតណាមមានជំនាញខាងបណ្តុះបណ្តាលសិស្ស-និស្សិតក្រីក្រ

ធុរកិច្ចបរិយាបន្ន, ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

KOTO បានក្លាយទៅជាអាជីវកម្មដែលមានម៉ូដេលលើសពីម្ហូបអាហារ ហើយវាថែមទាំងមានបង្កើតជាកម្មវិធីផ្តល់អាហារូបករណ៍ និងបទពិសោធជាក់ស្តែងដល់និស្សិតក្រីក្រទៀតផង

ក្រុមហ៊ុនសំណង់​កូរ៉េ​ដ៏ធំមួយចាប់ដៃជាមួយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យនៅ​កម្ពុជា​ ស្វែងរក​​​​​​​​​​​​​​​​ឱកាស​វិនិយោគ​នៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/05/2024

ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍​អចលនទ្រព្យ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជាដ៏ធំមួយ បានចាប់ដៃ​ជាមួយកក្រុមហ៊ុន​សំណង់​និងវិស្វកម្ម​របស់កូរ៉េ​ ដើម្បីស្វែងរក​ការ​វិនិយោគ​​បន្ថែមនៅ​កម្ពុជា​

កាលីហ្វ័រញ៉ាចំណាយ១០០លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជួយពលរដ្ឋមានចំណូលទាបលើការប្រើប្រាស់ថាមពល

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

កាលីហ្វ័រញ៉ាចំណាយ១០០លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជួយពលរដ្ឋមានចំណូលទាបលើការប្រើប្រាស់ថាមពល

កំពង់ផែអន្តរជាតិកំពត តម្លៃ១៤០លានដុល្លារមានសមត្ថភាពខ្ពស់លើកដាក់ទំនិញចេញ-ចូលប្រមាណ ២០ម៉ឺន TEU

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/05/2024

កំពង់ផែអន្តរជាតិកំពត ដែលសាងសង់ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់១៤០លានដុល្លារអាម៉េរិកមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការលើកដាក់ទំនិញចេញ-ចូល ប្រមាណ ២០ម៉ឺន TEU ។

ក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេងអាស៊ីកំពុងចាប់អារម្មណ៍ប្រេងឆៅពីសហរដ្ឋអាម៉េរិក និងប្រេស៊ីល

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ០,៦ ភាគរយ ឬ ៨៣,២៧ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ០,៨ ភាគរយ ឬ ៧៩,២៣ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

វេទិកាធុរកិច្ច កម្ពុជា-សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បញ្ជាក់ថាកូរ៉េ គឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ គឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជា ដែលមានទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីសរុបប្រមាណ ៧៥១លានដុល្លារ

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមឃ្យូអរកូត កម្ពុជា-កូរ៉េ នឹងបម្រើប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងធុរជនរវាងប្រទេសទាំងពីរ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 17/05/2024

កម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់ទ្វេភាគីលើ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមឃ្យូអរកូត ដែលនឹងជួយសម្រួលដល់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម វិស័យទេសចរណ៍ លើកកម្ពស់ប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែន ការផ្ទេរប្រាក់ និងការទូទាត់ប្រាក់ដោយប្រើរូបិយវត្ថុជាតិ និងជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ និងធុរជនរបស់ប្រទេសទាំងពីរ។

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល ជួបក្រុមហ៊ុន ៩ នៅកូរ៉េ ដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល បានជម្រាបជូនអំពីសក្ដានុពលនានារបស់កម្ពុជា ការចំហនៃច្បាប់វិនិយោគរបស់កម្ពុជា ដែលអនុញ្ញាតឱ្យវិនិយោគិនបរទេសមានសិទ្ធិជាម្ចាស់