វិស័យធំៗចំនួន៣ នឹងជំរុញឱ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រេចបានអត្រា៤,៨% សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២

ភ្នំពេញ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលបានព្យាករណ៍ថា សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងសម្រេចបានក្នុងកំណើននៃអត្រា ៤,៨% សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ ដោយសារតែកំណើននៃវិស័យចំនួន ៣ធំៗ ក្នុងនោះរួមមានវិស័យឧស្សាហកម្ម វិស័យសេវាកម្ម និងវិស័យកសិកម្ម ខណៈសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ២០២១ ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាមានកំណើនក្នុងអត្រា ២,៤%។

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២២ បានឱ្យដឹងថា តាមការវាយតម្លៃពាក់កណ្តាលឆ្នាំកន្លងមកនេះ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ២០២១ ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាមានកំណើនក្នុងអត្រា ២,៤%។ ការប៉ាន់ស្មានអត្រាកំណើននេះ គឺមាននិន្នាការ ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការវាយតម្លៃរបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិធំៗ ក្នុងរង្វង់ប្រមាណ ២,០%។

សេចក្តីព្រាងច្បាប់បានបញ្ជាក់ដូច្នេះថា ៖

«សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងសម្រេចបានក្នុងកំណើននៃអត្រា ៤,៨% ដែលធ្វើឱ្យ ផ.ស.ស (ផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក) ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន ស្ថិតក្នុងរង្វង់ ១២៤ ១៦២ ពាន់លានរៀល ឬសមមូលនឹងប្រមាណ ៣០ ៥៤៤ លានដុល្លារអាមេរិក បើធៀបនឹង ១ ៧៣០ ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ២០២១»

កំណើននេះគាំទ្រដោយការបន្តកើនឡើងនេះនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖

ទី១. វិស័យឧស្សាហកម្ម ត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើងក្នុងអត្រា ៧,៧% ក្នុងឆ្នាំ ២០២២ ពីកំណើន ៥,៧% ក្នុងឆ្នាំ២០២១ ដោយសារការរំពឹងទុកនៅក្នុងកំណើនល្អប្រសើរនៃអនុវិស័យកាត់ដេរ និងកម្មន្តសាលមិនមែនកាត់ដេរ ខណៈដែលអនុវិស័យសំណង់ត្រូវបានរំពឹងថានៅបន្តសម្រេចបាននូវកំណើនទាប។ អនុវិស័យកាត់ដេរ ត្រូវបាន រំពឹងថានឹងបន្តកើនឡើង ដោយសារការរំពឹងទុកនៃភាពល្អប្រសើរនៃតម្រូវការខាងក្រៅ ជាពិសេសទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិក និងចិន ស្របជាមួយការរំពឹងទុកការបង្វែររោងចក្រពី ប្រទេសម៉យ៉ាន់ម៉ា គួបផ្សំនិងការដាក់ចេញនៃយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យកាត់ដេរ ផលិតស្បែកជើង និងកាបូបកម្ពុជា ២០២១-២០២៥។

ទី២. វិស័យសេវាកម្ម ត្រូវបានព្យាករណ៍ថា នឹងបន្តកើនឡើងក្នុងអត្រា ៤១% ក្នុងឆ្នាំ ២០២២ ពីកំណើនត្រឹម ០,៣% ក្នុងឆ្នាំ២០២១ ដោយសារការងើបឡើងសន្សឹមៗនៃអនុវិស័យសណ្ឋាគារ និងភោជនីយដ្ឋាន និងវិស័យគាំទ្រទេសចរណ៍ផ្សេងទៀត។ អនុវិស័យសណ្ឋាគារ និងភោជនីយដ្ឋានត្រូវបានរំពឹងថានឹងងើបឡើងវិញ ប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងកម្រិត ទាបទាំងទំហំ និងអត្រាកំណើន ដោយសារការរំពឹងទុកនៃការងើបឡើងវិញក្នុងល្បឿន យឺតនៃភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ ខណៈដែលចំនួនភ្ញៀវទេសចរជាតិត្រូវបានងើបឡើងវិញ ក្នុងសន្ទុះលឿនជាង នៅពេលដែលការរាតត្បាតក្នុងសហគមន៍មានការស្រាកស្រាន្ត និងគ្រប់គ្រងបាន។ ស្របពេលនឹងការងើបឡើងវិញនៃអនុវិស័យគាំទ្រដល់សកម្មភាពដឹកជញ្ជូន និងនិន្នាការនៃការបន្តកើនឡើងនូវការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណេត គួបផ្សំនឹងការដាក់ចេញនូវក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថលកម្ពុជា ២០២១-២០៣៥ ដែលនឹងបង្កើនការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថល និងលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ ឌីជីថលនៅកម្ពុជា។

ទី៣. វិស័យកសិកម្ម ត្រូវបានព្យាករថានឹងសម្រេចបានកំណើនក្នុងអត្រាទាប ១,១% ក្នុង ឆ្នាំ២០២២ បើប្រៀបធៀបនឹងកំណើន ១,៤% ក្នុងឆ្នាំ២០២១ ដោយសារការំពឹងទុកន ការបន្តកំណើនល្អប្រសើរនៃអនុវិស័យដំណាំ និងអនុវិស័យចិញ្ចឹមសត្វ។ អនុវិស័យដំណាំ ត្រូវបានរំពឹងថានឹងនឹងបន្តកំណើនល្អប្រសើរ ដោយសារការរំពឹងទុកកំណើនល្អប្រសើរនៃការនាំចេញផលិតផលកសិកម្ម ជាពិសេសដំណាំរួមផ្សំ និងឧស្សាហកម្មដែលបន្តជំរុញ ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី គួបផ្សំជាមួយនឹងការបង្កើនការវិនិយោគជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល ពិសេសការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានក្នុងការជំរុញផលិតកម្មក្នុងស្រុក។

ដើម្បីសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វង់ ៤,៨% ក្នុងបរិបទនៃការកើនឡើងនូវភាពមិនប្រាកដប្រជាទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នឹងជំរុញអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រស្តារ និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ក្នុងការរស់នៅជាមួយកូវីដ-១៩ តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី ដែលនឹងត្រូវបានដាក់ចេញក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ព្រមជាមួយនឹងកាដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវវិធានការអន្តរាគមន៍សមស្រប និងទាន់ពេលក្នុងគោលបំណងរក្សាលំនឹងសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច និងជំរុញកំណើនឡើងវិញ។ ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយសមធម៌ និរន្តរភាព និងបរិយាបន្ន ក្នុងរយៈពេលវែងផងដែរ ដោយឈរលើសសរស្តម្ភចំនួន៣ (ឬហៅថា 3Rs) ដូច ជា៖

សសរស្តម្ភទី១-ការស្តារ (Recovery) តាមរយៈការកសាងមូលដ្ឋានរឹងមាំ សម្រាប់ស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឱ្យវិលស្ថិតលើមាគ៌ានៃកំណើនឡើងវិញ ដោយផ្តោតលើការធានា សុវត្ថិភាព ការគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់ ការរក្សាលំនឹង និងការរស់ឡើងវិញនៃធុរកិច្ច ដែលមានសក្តានុពល ជាពិសេសក្នុងវិស័យដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំង និងការបង្កើតការងារបន្ថែមឱ្យបានច្រើន និងឆាប់រហ័ស សំដៅជំរុញការងើបឡើងវិញនូវ ជីវភាពប្រជាជន ក៏ដូចជាផ្នែកអាជីវកម្ម និងធុរកិច្ច និងសង្គមទាំងមូល។


សសរស្តម្ភទី២-ការកែទម្រង់ (Reform) តាមរយៈការបន្តដាក់ចេញនូវវិធានការកែទម្រង់សំខាន់ៗជារចនាសម្ព័ន្ធ ដែលរួមមានការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវបរិយាកាស និងកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ការវិនិយោគ និងធុរកិច្ច និងការជំរុញ និងការអភិវឌ្ឍ ឌីជីថលូបនីយកម្ម ក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទាំងវិស័យសាធារណៈ និងវិស័យឯកជន។ សសរស្តម្ភទី៣-ការកសាងភាពធន់(Resilience) តាមរយៈការពង្រឹងការត្រៀមខ្លួន និងការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺ ឬស្ថានភាពស្រដៀងគ្នា ដែលអាចផ្ទុះឡើងនាពេលអនាគត ដោយផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធសុខាភិបាល និងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមដែលរឹងមាំ មានប្រសិទ្ធភាព និងការធានាចីរភាព និងបរិយាបន្នកម្មនៃការស្តារ និងការអភិវឌ្ឍសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច៕


ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

អាស៊ីទិញប្រេងបញ្ចុះតម្លៃពីរុស្ស៊ី បន្ទាប់ពីអឺរ៉ុបដែលបានដកខ្លួនចេញ

អន្តរជាតិ ៖ កំណើននៃតម្រូវការប្រេងបញ្ចុះតម្លៃរបស់រុស្ស៊ីនៅលើទីផ្សារអាស៊ី កំពុងជំនួសឱ្យទីផ្សារអឺរ៉ុបដែលដកខ្លួនចេញ និងធ្វើឱ្យជះឥទ្ធិពលដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បស្ចិមលោកក្នុងការទណ្ឌកម្មក្រុង…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

ពូជស្រូវសែនក្រអូបក្លាយជាជម្រើសមួយថ្មីសម្រាប់កសិករ និងអ្នកនាំចេញកម្ពុជាក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិ

ភ្នំពេញ ៖ ពូជស្រូវសែនក្រអូបបានក្លាយជាជម្រើសមួយថ្មីសម្រាប់កសិករ និងអ្នកនាំចេញកម្ពុជាក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិ ដែលប្រជាកសិករកម្ពុជាគប្បីពង្រឹង និងពង្រីកការបង្ករបង្កើនផល ស្របពេលដែលតម្រូវការ…
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

ការសិក្សា ៖ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបន្តងើបឡើងក្នុងត្រីមាសទី១ ដើមឆ្នាំ២០២២

ភ្នំពេញ ៖ បន្ទាប់ពីតម្រូវការទីផ្សារធំៗរបស់កម្ពុជា ព្រមទាំងសកម្មភាពធុរកិច្ច និងខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់ផលិតកម្មក្នុងស្រុក បាន និងកំពុងងើបឡើងជាបណ្តើរៗ គេសង្កេតឃើញថា ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា…
ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

អ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យ ៖ ការកើនឡើងនៃវិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យគ្មានផែនការ ធ្វើឱ្យការវិនិយោគវិស័យលើកសិកម្មត្រូវរំលង

ភ្នំពេញ ៖ វិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការរីកចម្រើន និងទទួលបានការវិនិយោគយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់វិនិយោគិនជាតិ និងអន្តរជាតិ ជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេល…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

កិច្ចប្រជុំកំពូល BRICS លើកទី១៤ ជាសារៈសំខាន់នៃកិច្ចអភិវឌ្ឍពិភពលោកទាំងមូល

កិច្ចប្រជុំកំពូល BRICS លើកទី ១៤ ដែលមានចិនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះឆ្នាំនេះនឹងបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២នេះហើយ។ កិច្ចប្រជុំដែលនឹងផ្តោតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្ទៃក្នុងរវាង…
ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

កម្ពុជាកំពុងដំណើរការស្នើសុំបញ្ចូលតំបន់អភិរក្សចំនួន២ ទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភ័ណ្ឌធម្មជាតិពិភពលោក

ភ្នំពេញ ៖ តាមរយៈក្រសួងបរិស្ថានកាលពីពេលថ្មីៗនេះ បានប្រកាសឱ្យដឹងអំពីដំណើរការក្នុងការស្នើសុំទៅកាន់អង្គការ UNESCO សម្រាប់ការបញ្ចូលតំបន់អភិរក្សចំនួន២កន្លែង ដាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ជី…
ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

ក្រសួងបរិស្ថានលើកទឹកចិត្តដល់ភោជនីយដ្ឋានដែលស្ម័គ្រចិត្តមិនលក់ម្ហូបធ្វើពីសាច់សត្វព្រៃ

ស្របទៅនឹងយុទ្ធនាការអន្ទាក់សូន្យ ក្រសួងបរិស្ថានបានចេញធ្វើសកម្មភាពជាច្រើន ក្នុងនោះក៏មានផងដែរនូវការជំរុញ លើកទឹកចិត្តអាជីវករដែលជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាននានាបញ្ឈប់ការផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារ…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

ធនាគារពិភពលោកអនុម័តថវិកា ២០ លានដុល្លារជូនសមាគមអាស៊ាន ដើម្បីចូលរួមលុបបំបាត់ការបំពុលដោយកាកសំណល់ប្លាស្ទិកក្នុងដែនសមុទ្រ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រុមប្រឹក្សានាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារពិភពលោក ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ បានអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាចំនួន ២០ លានដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ជួយដល់រដ្ឋសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិ…
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

ឆ្នាំ២០២១ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានដាក់ដេញថ្លៃប្រាក់ដុល្លារ ៦០០ លាន ដើម្បីធ្វើឱ្យមានស្ថិរភាពនៃអត្រាប្តូរប្រាក់

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC) បានធ្វើអន្តរាគមន៍យ៉ាងសកម្មនៅក្នុងទីផ្សារប្តូរប្រាក់បរទេស ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពអត្រាប្តូរប្រាក់នៅកម្ពុជា ខណៈ NBC បញ្ជាក់ថា ទុនបម្រុងអន្តរជាតិរបស់…
ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ជា សុផារ៉ា សម្រេចកែសម្រួលបែបបទនៃការផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់មួយចំនួន

ភ្នំពេញ៖ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ជា សុផារ៉ា រដ្ឋន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានសម្រេចប្រកាសស្ដីពីការកែសម្រួលចំណុចទី៧ និងទី៨ ក្នុងប្រការ៣ នៃប្រកាសលេខ…