ក្រសួងទេសចរណ៍ លើកទឹកចិត្តអាជីវកម្មទេសចរណ៍ក្នុងខេត្តសៀមរាប ទៅទទួលកម្ចីពីធនាគារ SME

ភ្នំពេញ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកវិស័យទេសចរណ៍ ជាវិស័យដ៏សំខាន់មួយដែលបានផ្តល់នូវការងារជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា និងបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។ ជាមួយគ្នានេះ ដើម្បីចូលរួមជំរុញការអនុវត្តស្មារតីនៃវេទិការាជរដ្ឋាភិបាល-ផ្នែកឯកជនលើកទី១៩ លើវិធានការគោលនយោបាយផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ប្រតិបត្តិករទេសចរណ៍ក្នុងខេត្តសៀមរាបឱ្យបានជោគជ័យ និងឆាប់រហ័ស ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា (SME Bank) បានដាក់ចេញនូវកម្មវិធីកម្ចីដោយផ្ទាល់ដល់ប្រតិបត្តិករទេសចរណ៍ក្នុងខេត្តសៀមរាប (Tourism Financing Scheme for Siem Reap – TFSS) ដើម្បីជួយស្តារ និងលើកស្ទួយស្ថានភាពទេសចរណ៍ក្នុងខេត្តសៀមរាប។

យោងតាម SME Bank បានឱ្យដឹងថា កម្មវិធីផ្តល់កម្ចីដោយផ្ទាល់ដល់ប្រតិបត្តិករទេសចរណ៍នៅខេត្តសៀមរាប (TFSS)  មានអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំត្រឹមតែ ៦.៥% និងលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះមួយចំនួនដែលអាចឱ្យប្រតិបត្តិករទេសចរណ៍ទទួលបានហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ការកែលម្អ, ការធ្វើទំនើបកម្ម ឬការពង្រីកខ្លួនបន្ថែម ក៏ដូចជាពិពិធកម្មនៃសេវាកម្មទេសចរណ៍របស់ខ្លួន។

ធនាគារអាចផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់អំពីផែនការអាជីវកម្ម និងស្វែងយល់បន្ថែមពីគម្រោងហិរញ្ញប្បទាននេះ។ ចំពោះទំហំហិរញ្ញប្បទានចាប់ពី ២ម៉ឺន ដល់ ៦០ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក ជាមួយនឹងរយៈពេលហិរញ្ញប្បទានរហូតដល់៨ឆ្នាំ ហើយរយៈពេលអនុគ្រោះបង់ប្រាក់ដើមរហូតដល់២៤ខែ និងការសងត្រឡប់មុនកាលកំណត់មិនមានការពិន័យ។

ជាមួយគ្នានេះ ក្រសួងទេសចរណ៍បានលើកទឹកចិត្តអាជីវកម្មទេសចរណ៍ក្នុងខេត្តសៀមរាបទាំងអស់ ដែលខ្វះខាតទុនវិនិយោគ ឬទុនបង្វិល សូមទំនាក់ទំនងទៅធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា។

លោកបណ្ឌិត លឹម អូន អគ្គនាយកធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា (SME Bank )ធ្លាប់បានលើកឡើងនាពេលកន្លងមកថា ៖ កម្មវិធីកម្ចីនេះសម្រាប់សហគ្រាសក្នុងវិស័យគោលដៅស្ថិតនៅខេត្តសៀមរាបដែលបម្រើសេវាកម្មដោយផ្ទាល់ជូនដល់ទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិដូចជា៖ សណ្ឋាគារ, ផ្ទះសំណាក់, រមណីយដ្ឋាន, ភោជនីយដ្ឋាន,  អាជីវកម្មផលិត និង/ឬលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍, ក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារទេសចរណ៍, សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវទេសចរណ៍,អាជីវកម្មអភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរណ៍,ការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល និង/ឬសេវាកម្មដទៃទៀតដែលគាំទ្រឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍អាចស្នើសុំហិរញ្ញប្បទានរហូតដល់៦០០ពាន់ដុល្លារអាមេរិក ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំត្រឹមតែ ៦.៥០%។

លោកបណ្ឌិតបានឱ្យដឹងទៀតថា ៖ កម្មវិធីកម្ចីនេះមានលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះជាច្រើនដូចជា៖រយៈពេលអនុគ្រោះបង់ប្រាក់ដើមរហូតដល់២៤ខែ,មិនគិតថ្លៃសោហ៊ុយរៀបចំឥណទាន មិនមានពិន័យចំពោះការសងត្រឡប់មុនកាលកំណត់ ព្រមទាំងផ្តល់នូវលក្ខខណ្ឌនៃការអនុម័តប្រាក់កម្ចី មានភាពទន់ភ្លន់ជាងឥណទានធម្មតា។     

លោកបណ្ឌិតបានបន្តថា៖កម្មវិធីកម្ចីនេះ នឹងរួមចំណែកក្នុងការស្តារ និងជំរុញកំណើនវិស័យទេសចរណ៍ខេត្តសៀមរាប ឱ្យត្រឡប់ទៅរកស្ថិរភាព និងមាគ៌ានៃកំណើនប្រកបដោយសក្តានុពល ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព និងបរិយាប័ន្ន ស្របតាមចក្ខុវិស័យនៃប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល ដោយមានការចូលរួមសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ក្នុងការជំរុញ ផ្សព្វផ្សាយ និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដូចជា ក្រសួងទេសចរណ៍អាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាប  សមាគមពាក់ព័ន្ធ និងម្ចាស់អាជីវកម្មដោយផ្ទាល់។

លោកជំទាវ ឆាយ ស៊ីវលីន ប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍កម្ពុជា បានមានប្រសាសន៍នាពេលកន្លងមកថា៖ កម្មវិធីកម្ចីដោយផ្ទាល់ដល់ប្រតិបត្តិករទេសចរណ៍នៅខេត្តសៀមរាបនឹងជំរុញលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន ដែលមានលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះដើម្បីបើកដំណើរការអាជីវកម្មឡើងវិញ ក៏ដូចជាធ្វើការកែលម្អ និងធ្វើទំនើបកម្មសេវាទេសចរណ៍ ព្រមទាំងការពង្រីកខ្លួន និងធ្វើពិពិធកម្ម សេវាទេស​ចរណ៍ សំដៅទាក់ទាញ និងទទួលភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ។

សូមជម្រាបថា៖ ជាទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រ រាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាចម្បងលើការជំរុញវិស័យទេសចរណ៍ឱ្យមានសក្តានុពល និងមានសម្ទុះងើបឡើងវិញ តាមរយៈការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយសំខាន់ៗជាច្រើនដូចជា៖ផែនការមេអភិ​វឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ខេត្តសៀមរាបឆ្នាំ២០២១-២០៣៥,និងកម្មវិធីពិសេសទស្សនាសៀមរាបឆ្នាំ២០២៤,ក៏ដូចជាកម្មវិធីកម្ចីដោយផ្ទាល់ដល់ប្រតិបត្តិករទេសចរណ៍សៀមរាប និងសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលជាបន្តបន្ទាប់ដូចជា៖ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរនិងការកែរលម្អរគុណភាពផ្លូវក្នុងខេត្តជាដើម។ទាំងនេះសុទ្ធតែជាគោលនយោបាយក្នុងគោលដៅជំរុញវិស័យ​ទេសចរណ៍ ដើម្បីធានាចីរភាពនៃការស្តារ និងគាំទ្រវិស័យទេសចរណ៍៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

គម្រោងលើកកម្ពស់គុណភាពផ្លូវជាតិលេខ៤៨ ស្រែអំបិល-កោះកុង សម្រេចបាន ៥២.១២ %

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 18/04/2024

បច្ចុប្បន្ននេះគម្រោងលើកកម្រិតគុណភាពផ្លូវជាតិលេខ៤៨(ស្រែអំបិល-កោះកុង)សម្រេចបានលទ្ធផល ៥២.១២% ហើយក្រសួងបានប្តេជ្ញាសម្រេចឱ្យបាន ៦០% នៅខែមិថុនា ។

World Bank ៖ បំណុល និងជម្លោះជាវិបត្តិសកលរយៈពេលខ្លី ប៉ុន្តែភាពក្រីក្រ ជាវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងររយៈពេលវែង

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 18/04/2024

វិបត្តិសកលទាំងអស់គឺមានការជាប់ទាក់ទងគ្នាយ៉ាងខ្លាំង រាប់ចាប់តាំងពីបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ, បញ្ហាបំណុល, បញ្ហាវិបត្តិស្បៀងអាហារ ទៅដល់ការពន្លឿននៃការរៀបចំប្រព័ន្ធខ្យល់អាកាស

អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុ សម្តែងរបាំត្រុដិ និងឆៃយ៉ាំ ទទួលស្វាគមន៍ទេសចរ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 18/04/2024

អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុ បានរៀបចំការសម្តែងរបាំត្រុដិ និងឆៃយ៉ាំ ដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ទេសចរបរទេសក្នុងឱកាសសង្រ្កាន្តឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​រៀបចំដែន​ដី ជំរុញឱ្យ​រៀបចំ​ទីក្រុង​ដើម្បី​សុខុមាលភាពពលរដ្ឋ​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 18/04/2024

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​រៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់​ បាន​ជំរុញឱ្យក្រសួង និងស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ​រៀបចំទីក្រុង​ដោយផ្ដោត​លើ​សុខុមាលភាព​ពលរដ្ឋ​

Dytech Limited ជួយបង្កើនចំណូលសហគមន៍នៅប្រទេសហ្សំប៊ីពីការផលិតទឹកឃ្មុំ និងការពារជីវៈចម្រុះ

ធុរកិច្ចបរិយាបន្ន, ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 18/04/2024

Dytech Limited បានធ្វើការជាមួយសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ដីសើមក្នុងការផលិតទឹកឃ្មុំ ដើម្បីឲ្យអ្នកភូមិចៀសឆ្ងាយពីការកាប់ដើមឈើ និងសកម្មភាពបរបាញ់ ដែលនាំឱ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវៈចម្រុះ

អត្រាអតិផរណានៅកម្ពុជារំពឹងថានឹងបន្តក្នុងកម្រិតទាប និងមានស្ថិរភាព

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 18/04/2024

អត្រាអតិផរណានៅកម្ពុជា ត្រូវបានព្យាករថានឹងបន្តថមថយនៅក្នុងរង្វង់ ២,០% នៅក្នុងរយៈពេល ២ ឆ្នាំខាងមុខ ស្របពេលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមានសម្ទុះវិជ្ជមានប្រសើរ

ត្រីមាស​ទី​១ ​ឆ្នាំ​២​០​២​៤​ កម្ពុជាទទួលបានចំណូលជិត ១០០លានដុល្លារពីការនាំចេញ​កង់​

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 18/04/2024

របាយការណ៍អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករបានឱ្យដឹងថាអំឡុងខែមករាដល់ខែមីនាកម្ពុជាបាននាំចេញកង់រួមទាំងកង់អគ្គិសនីដែលមានតម្លៃ ៩៦,៩ លានដុល្លារអាមេរិក

ទីផ្សារក្រមាខេត្តតាកែវ នៅតែមានប្រជាប្រិយភាព និងមានតម្រូវការទីផ្សារ

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 18/04/2024

បច្ចុប្បន្ន ទីផ្សារក្រមាក៏នៅតែមានដំណើរការ ព្រោះក្រៅពីការប្រើប្រាស់ ក្រមាក៏ជាអំណោយដ៏មានអត្ថន័យសម្រាប់ជូនដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ក្នុងឱកាសនានាផងដែរ។

ក្រុមហ៊ុនអ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង ទិញក្បាលម៉ាស៊ីនរថភ្លើងល្បឿនលឿនចំនួន ១១គ្រឿងពីប្រទេសជប៉ុន

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 18/04/2024

ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង បានទិញក្បាលម៉ាស៊ីនរថភ្លើងល្បឿនលឿនចំនួន ១១គ្រឿង ពីប្រទេសជប៉ុន ដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យរថភ្លើងនៅកម្ពុជា ។

ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​​រីករាយ​នឹង​ពិធី​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ថ្មី​ប្រពៃណី​ជាតិប្រកបដោយស្នាមញញឹម

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 18/04/2024

ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិក្នុងបរិយាកាសសាមគ្គីភាព រំភើប និងសប្បាយរីករាយ ជាមួយនឹងស្នាមញញឹម