ការសិក្សា ៖ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបន្តងើបឡើងក្នុងត្រីមាសទី១ ដើមឆ្នាំ២០២២

ភ្នំពេញ ៖ បន្ទាប់ពីតម្រូវការទីផ្សារធំៗរបស់កម្ពុជា ព្រមទាំងសកម្មភាពធុរកិច្ច និងខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់ផលិតកម្មក្នុងស្រុក បាន និងកំពុងងើបឡើងជាបណ្តើរៗ  គេសង្កេតឃើញថា ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានបន្តងើបឡើង ក្នុងត្រីមាសទី១ ដើមឆ្នាំ២០២២នេះ។

យោងតាមការព្យាករណ៍របស់ស្ថាប័នធំៗ បានឱ្យដឹងថា សេដ្ឋកិច្ចសកល បាន និងកំពុងងើបឡើងបណ្តើរៗ និងរំពឹងថានឹងសម្រេចបានកំណើន ៣,៦% ក្នុងឆ្នាំ២០២២ ដោយប្រទេសភាគច្រើន បាន និងកំពុងជំរុញវិធានការគោលនយោបាយស្តារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ, ពនឿនការចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ថែម និងធ្វើអន្តរាគមន៍នានា ដើម្បីបន្តបង្កើនភាពស៊ាំសហគមន៍រឹងមាំ និងការរស់នៅក្នុងគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី (New Normal)។

ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលប្រឈមនឹងការថមថយថែមទៀត ដោយសារការថមថយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិន, ការរឹតបន្ដឹងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក, ការអូសបន្លាយនៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ី-អ៊ុយក្រែន, និងការលេចឡើងនូវជំងឺកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី (New Variants) ដែលធ្វើឱ្យរំខាន និងបង្កភាពរអាក់រអួលនៃខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ច ក៏ដូចជាបានធ្វើឱ្យថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈ និងអត្រាអតិផរណាមានការកើនឡើងខ្ពស់ ។

ទន្ទឹមនេះ, យោងតាមព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំត្រីមាស​ទី១ ឆ្នាំ២០២២ បានឱ្យដឹងថា  សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ត្រូវបានរំពឹងថានឹងរក្សាបានកំណើន ៥,៤% ក្នុងឆ្នាំ២០២២នេះ បើទោះបីជារងការប៉ះទង្គិច ដោយប្រយោលពីការផ្ទុះឡើងនៃសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ី និងអ៊ុយក្រែនក៏ដោយ ។ ការរក្សាបានកំណើនេះ គឺដោយសារតែទីផ្សារធំៗ របស់កម្ពុជា នៅតែមានតម្រូវការ ព្រមទាំងសកម្មភាពធុរកិច្ច និងខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់ផលិតកម្មក្នុងស្រុក បាននិងកំពុងងើបឡើងជាបណ្តើរៗ ដោយសារការបន្តអនុវត្តវិធានការអន្តរាគមន៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាល រួមមានការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់ប្រជាជនក្រីក្រ ជនងាយរងគ្រោះ និងការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កម្មករនិយោជិតក្នុងអំឡុងពេលព្យួរការងារជាដើម។

របាយការណ៍បានបញ្ជាក់ដូច្នេះថា ៖

“ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២នេះ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា បានបន្តងើបឡើងតាមរយៈការកើនឡើងនូវផលិតកម្មក្នុងស្រុក ស្របពេលការនាំចេញ បន្តមានកំណើនល្អ លើការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេរ និងផលិតផលមិនមែនកាត់ដេរ ដូចជា កង់ ខ្សែភ្លើង និងបង្គំខ្សែភ្លើង គ្រឿងបង្គុំអេឡិចត្រូនិក គ្រឿងបង្គុំរថយន្ត និងផលិតផលផ្សេងៗមួយចំនួនទៀត”

សូចនាករសំខាន់ៗ ដែលបានបង្ហាញថា ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា បានបន្តងើបឡើង ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២នេះ​មានដូជា ៖

អតិផរណា និងអត្រាប្តូរប្រាក់ ៖ អតិផរណាមធ្យមប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ មានអត្រា ៥,៩% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងនោះ សន្ទស្សន៍ថ្លៃសាច់ជ្រូកបានកើនឡើង ៤,៦%, ត្រី ៥,២%, ខណៈឧស្ម័ន (Gas) ២៨%, ប្រេងសាំងធម្មតា ៣៧,២% និងប្រេងម៉ាស៊ូត ៤៤,៤% ។ ទន្ទឹមនេះ, អត្រាប្តូរប្រាក់ជាមធ្យមក្នុងរង្វង់ ៤ ០៧២ រៀល/ ដុល្លារអាមេរិក បានកើនឡើង ០,១% ។

ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ ៖ នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២, ការប្រមូលចំណូលសរុបអនុវត្តបានចំនួន ៥ ៤៤២,៤ ពាន់លានរៀល (ស្មើ ២៤,៥% នៃច្បាប់ថវិកាប្រចាំឆ្នាំ) បានកើនឡើង ៦,២% ក្នុងនោះ ចំណូលចរន្តសរុប ៥ ៤៣១, ៩ ពាន់លានរៀល បានកើនឡើង ៦,៥% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ ២០២១។ កំណើននេះ គាំទ្រដោយពន្ធលើប្រាក់ចំណូលនិងប្រាក់ចំណេញ, ពន្ធលើទំនិញ និងសេវាប្រើប្រាស់ និងពន្ធលើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ តាមរយៈការបន្តពង្រីកមូលដ្ឋានពន្ធ, ការធ្វើទំនើបភាវូបនីយកម្ម, ការអនុវត្តវិធានការកែទម្រង់, និងនិន្នាការងើបឡើងវិញ នៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុក។ ទន្ទឹមនេះ, ចំណាយសរុបអនុវត្តបាន ៧ ៥១០,៧ ពាន់លានរៀល(ស្មើនឹង ២៤,២% នៃច្បាប់ថវិកាប្រចាំឆ្នាំ) បានកើនឡើង ២៨,២% ធៀបនឹង រយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅ ដោយសារកើនលើចំណាយមូលធន ប្រមាណ ៤១,៨% ជាពិសេសលើចំណាយអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រ។ ជារួម ការអនុវត្តថវិកានេះ បានធ្វើឱ្យថវិកាចរន្តមានអតិរេកចំនួន ១ ១៦៩,៩ ពាន់លានរៀល ។

ស្ថានភាពរូបិយវត្ថុ ៖ គិតត្រឹមត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២, រូបិយវត្ថុទូទៅ (M2) សរុបមានចំនួន ១៦៣,១ ទ្រីលានរៀល បានកើនឡើង ១៣,៨% និងទុនបម្រុងរូបិយបណ្ណបរទេសដុល មានចំនួន ២០,៣ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក បានកើនឡើង ០,៤% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ ២០២១។ ទន្ទឹមនេះ, ឥណទានដែលផ្តល់ដោយធនាគារពាណិជ្ជមានចំនួន ១៧១,៤ ទ្រីលានរៀល បានកើនឡើង ២៣,៩% ដោយសារការផ្តល់ឥណទានដល់គ្រឹះស្ថានមិនបម្រើសេវាហិរញ្ញវត្ថុ និងតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួន។

ពាណិជ្ជកម្មក្រៅ ៖ នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២, ការនាំចេញទំនិញមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន ៤ ៨៩៩ លានដុល្លារអាមេរិក បានកើនឡើង ២៨,៧% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០២១។ បើមិនរាប់បញ្ចូលមាស, ការនាំចេញ មានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន ៤ ៨១៤,៤ លានដុល្លារអាមេរិក បានកើនឡើង ២៦,៥% ក្នុងនោះបានគាំទ្រដោយការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេរ, កង់, ខ្សែភ្លើងនិងបង្គំខ្សែភ្លើង, គ្រឿងបង្គុំអេឡិចត្រូនិក, គ្រឿងបង្គុំរថយន្ត និងផលិតផលផ្សេងៗមួយចំនួនទៀត។ រីឯ, ការនាំចូលទំនិញមានទឹកប្រាក់សរុប ចំនួន ៧ ៤៤៥,៩ លានដុល្លារអាមេរិក បានធ្លាក់ចុះ ០,៩% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០២១ ។ បើមិនរាប់បញ្ចូលមាស, ការនាំចូលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន ៦ ១៦៤,៨ លានដុល្លារអាមេរិក បានកើនឡើង ២១,៦ % ដោយសារការកើនឡើងនៃការនាំចូលវាយនភណ្ឌនិងសម្លៀកបំពាក់, បរិក្ខារសំណង់, ប្រេងឥន្ធនៈ, ទោចក្រយានយន្ត និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកជាដើម។

ទេសចរណ៍ ៖ នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២, ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិសរុបមានចំនួន ១៥៩ ៥៤៦ នាក់ បានកើនឡើង ១២៥% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០២១។ កំណើននេះ ដោយសារការបន្ធូរបន្ថយនីតិវិធីធ្វើដំណើរពីបរទេស, ការពង្រីកវិសាលភាពនៃការចាក់វ៉ាក់សាំង, ការបង្កើតបាននូវភាពសុំសហគមន៍ ដែលបានអនុញ្ញាតឱ្យសកម្មភាពសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច ដំណើរការឡើងវិញ និងត្រលប់ទៅរកនិន្នាការធម្មតាក្នុងគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី ។

ការវិនិយោគឯកជន ៖ នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២, គម្រោងវិនិយោគដែលបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា សរុបមានចំនួន ៤៧ គម្រោង បានកើនឡើង ៣ គម្រោង ស្មើនឹង ៦,៨%។ ទុនវិនិយោគសរុបចំនួន ២ ៥២០,៦ លានដុល្លារអាមេរិក បានកើនឡើង ១៤,២ % ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០២១។ ទន្ទឹមនេះ, គម្រោងវិនិយោគនៅក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស មានចំនួន ៤៣ គម្រោង បានកើនឡើង ១៥ គម្រោង ស្មើនឹង ៥៣,៦% និងទុនវិនិយោគសរុបចំនួន ២ ២១៩,៤ លានដុល្លារអាមេរិក បានកើនឡើង ២១០,៣ % ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា ឆ្នាំ២០២១ គាំទ្រដោយគម្រោងវិនិយោគលើមណ្ឌលភ័ស្តុភារកម្ម និងកំពង់ផែពហុបំណង, វារីអគ្គិសនី, រោងចក្រផលិតសំបកកង់យានយន្ត, សណ្ឋាគារ, រោងចក្រស៊ីម៉ង់ត៍, កសិដ្ឋានដាំដំណាំចេក និងដំណាំហូបផ្លែផ្សេងៗទៀត, រោងចក្រដំឡើងរថយន្ត និងមន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាល។

សំណង់ ៖ នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២, ការអនុម័តលើសំណើគម្រោងសាងសង់ សរុបមានចំនួន ១ ០០១ គម្រោង បានធ្លាក់ចុះ ៦៥ តម្រោង ស្មើនឹង ៦,១% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០២១ ក្នុងនោះ ការធ្លាក់ចុះ គម្រោងប្រភេទសំណង់សាធារណៈ, សំណង់លំនៅឋាន- ភូមិគ្រឹះ, សំណង់ពាណិជ្ជកម្ម, សំណង់ឧស្សាហកម្ម និងសំណង់ទេសចរណ៍។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក្តី, វិស័យសំណង់ រំពឹងថានឹងងើបឡើងវិញក្នុងអត្រា ៣% នៅក្នុងឆ្នាំ២០២២ នេះ ដោយសារកំណើនការផ្តល់ឥណទានលើវិស័យសំណង់ បានបន្តកើនឡើង ស្របពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាល បាននិងកំពុងបន្តតាមដាន និងដាក់ចេញគោលនយោបាយអន្តរាគមន៍ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា សំដៅបញ្ចៀសហានិភ័យដែលអាចនឹងកើតឡើង៕


ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

ជំនួញប្រេងឆៅនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទទួលបានអតិរេកខ្ពស់មិនធ្លាប់មានជាង២០ពាន់លានដុល្លារ

អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅបានធ្វើការប្រកាសបង្ហាញជាផ្លូវការនូវទំហំប្រាក់ចំណេញដែលបានមកពីការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឆៅក្នុងទំហំដ៏ច្រើនមិនធ្លាប់មានគិតត្រឹមត្រីមាសទី២កន្លងទៅនេះ…
ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

កាកសំណល់ផ្ទះបាយ ក្លាយជាជីដ៏មានតម្លៃចំពោះដំណាំ  

ភ្នំពេញ ៖ កាកសំណល់ផ្ទះបាយដែលយើងច្រកថង់បោះចោល គរទុកមុខផ្ទះចាំគេមកប្រមូល ឬទុកយូរអាចបង្ករឱ្យមានក្លិនស្អុយនោះ អាចផលិតទៅជាជីដ៏មានជីជាតិសម្រាប់ដំណាំ និងអាចជួយកាត់…
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

គ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្ចីខ្នាតតូចដល់ពលរដ្ឋនៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថា គ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទ បាន និងកំពុងរួមចំណែកផ្តល់សេវាឥណទានខ្នាតតូចនៅតាមតំបន់មូលដ្ឋាន ដើម្បីបំពេញតម្រូវការឥណទានទៅ…
ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

រដ្ឋាភិបាលប្រមូលពន្ធពីសម្ភារៈសំណង់បានជិត ១ ៣០០លានដុល្លារ

ភ្នំពេញៈ ក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈ អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជាបានប្រមូលពន្ធពីសម្ភារៈសំណង់ និងកម្រៃផ្សេងៗ បានចំនួន ៣២១,៦ ពាន់លានរៀលស្មើនឹង…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

ទីផ្សារប្រេងប្រេងឥន្ធនៈកម្ពុជាបន្តធ្លាក់ចុះ ខណៈទីផ្សារលក់រាយបារម្ភពីទំនិញឡើងថ្លៃដោយ​ឥទ្ធិពល​​អតិផរណា

ភ្នំពេញ៖ តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់ទីផ្សារលក់រាយនៅកម្ពុជា បានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ បើទោះជាសង្គ្រាម រុស្ស៊ី-អ៊ុយក្រែននៅបន្តរាំរ៉ៃក៏ដោយ ខណៈទីផ្សារលក់រាយនៅបារម្ភពីទំនិញឡើងថ្លៃ ស្របពេល…
ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

ពលរដ្ឋជប៉ុនវ័យក្មេងកាន់តែច្រើនមានទំនោរទៅរកទីផ្សារអាផាតមិនខ្នាតតូចមិនដល់១០ម៉ែត្រការ៉េ

អាផាតមិនខ្នាតតូច ឬ Tiny Apartments ជាច្រើនកន្លែងដែលកំពុងដំណើរការនៅកណ្តាលទីក្រុងតូក្យូមានទំហំមិនដល់ពាក់កណ្តាលនៃអាផាតមិនធម្មតាផងនោះ (ប្រហែលជា២០ម៉ែត្រការ៉េ)…
ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

តូក្យូ ពីភូមិអ្នកនេសាទដ៏តូចមួយក្លាយជាទីក្រុងសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់កំពូលរបស់ពិភពលោក

បច្ចុប្បន្ននេះ ទីក្រុងតូក្យូដែលជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសជប៉ុនបានក្លាយជាទីក្រុងដែលមានភាពទាក់ទាញបំផុតនៅលើពិភពលោកសម្រាប់អ្នកវិនិយោគលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសគឺសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

កម្ពុជាចម្រាញ់រ៉ែមាសបាន ៣ ៥៤៣គីឡូក្រាម និងចំណូលបានពីសួយសារជាង ៥,១លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ ៖ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួង រ៉ែ និងថាមពល បានលើកឡើងថា កម្ពុជាទទួលបានមាស ៣ ៥៤៣ គីឡូក្រាម ស្មើនឹង ២៣២ដុំមាស គិតត្រឹមដើមខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ដែលដុំមាសទាំងអស់បាន…
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

SME Bank បានបញ្ចេញឥណទានជិត ៨ លានដុល្លារ ដើម្បីជំរុញ និងស្តារវិស័យទេសចរណ៍ឡើងវិញ

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា (SME Bank) គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ បានបញ្ចេញឥណទានចំនួន ៧.៧៧ លានដុល្លារអាមេរិកនៃគម្រោងថវិកាសរុប ១៥០…
ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

គម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប-អង្គរ នឹងដាក់ឱ្យដំណើរការនៅត្រឹមខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

ក្រោយភាពរអាក់រអួលនៃដំណើរការសាងសង់ដោយសារផលប៉ះពាល់បណ្តាលមកពីជំងឺកូវីដ១៩អស់រយៈពេលជិត២ឆ្នាំ គម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប-អង្គរ…