ការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថល និងបច្ចេកវិទ្យា នៅតែជាអាទិភាពស្នូលរបស់វិស័យធនាគារ

ភ្នំពេញ ៖ សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា បានបញ្ជាក់ថា ការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថល និងបច្ចេកវិទ្យា គឺនៅតែជាអាទិភាពស្នូលរបស់វិស័យធនាគារ ហើយគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងបន្តវិនិយោគលើសេវាធនាគារចល័ត និងផ្លេតហ្វមទូទាត់ ក៏ដូចជាសេវាឌីជីថល ដើម្បីបម្រើដល់ទីផ្សារក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារឌីជីថលឱ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួល និងមានសុវត្ថិភាព។

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានចុះផ្សាយថា ឥរិយាបទទូទាត់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថលរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ហើយការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធមានការកើនឡើងទៅវិញ ដោយដកស្រង់ខ្លឹមសារចេញពីការសិក្សាអំពីអាកប្បកិរិយាការទូទាត់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដែលធ្វើឡើងដោយ ក្រុមហ៊ុន CLEAR M&C Saatchi ក្នុងខែតុលាដល់ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣។

សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា សូមជម្រាបជូនសាធារណជនថា អត្ថបទព័ត៌មាន និងការរាយការណ៍នោះ មិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងនិន្នាការឌីជីថលនៅកម្ពុជានោះទេ។ ជាក់ស្តែង មានការវិវឌ្ឍគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៃការចាប់យក និងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថលពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ ហើយកំណើននេះត្រូវបានពន្លឿនបន្ថែមទៀតក្នុងអំឡុងពេល និងក្រោយការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ជាមួយនឹងការវិនិយោគលើផ្លេតហ្វមទូទាត់ឌីជីថល និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលផ្សេងៗទៀត ដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានា និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតរួមមានគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។

ទិន្នន័យរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៃការចាប់យក និងប្រើប្រាស់ឌីជីថលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការទូទាត់ឌីជីថលចំនួន ១,៨ ពាន់លានប្រតិបត្តិការទាំងប្រាក់រៀល និងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ២០២៣ ដែលមានតម្លៃ ៤៩៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ ចំនួននេះ បានបង្ហាញពីការកើនឡើងប្រមាណ ៦១.៨% នៅក្នុងទំហំប្រតិបត្តិការ និងការកើនឡើង ២៣% នៅក្នុងតម្លៃប្រតិបត្តិការ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ ២០២២ និង ស្នើ ១៦ ដងនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP) របស់ប្រទេសកម្ពុជា ដែលធ្វើឱ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសនៅលើពិភពលោកដែលមានការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថលខ្ពស់បំផុតធៀបនឹង ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP) ។

សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា ជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថា ៖

“ការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថល និងបច្ចេកវិទ្យាគឺ នឹងនៅតែជាអាទិភាពស្នូលរបស់វិស័យធនាគារ ដូច្នេះគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងបន្តវិនិយោគលើសេវាធនាគារចល័ត និងផ្លេតហ្វមទូទាត់ និងសេវាឌីជីថល ដើម្បីបម្រើដល់ទីផ្សារ ក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារឌីជីថលកាន់តែងាយរកបាន ងាយស្រួល តម្លៃសមរម្យ និងមានសុវត្ថិភាព។”

ក្នុងន័យនេះ សមាគម និងសមាជិករបស់ខ្លួន នឹងបន្តគាំទ្រធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការសម្របសម្រួល និងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអេកូឌីជីថល និងនវានុវត្តន៍បន្ថែមទៀតទាំងក្នុងវិស័យធនាគារ និងលើសពីវិស័យធនាគារ ដូចមានចែងក្នុងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និង សង្គមឌីជីថលឆ្នាំ ២០២១-២០៣៥ របស់កម្ពុជា។

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថា ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ប្រតិបត្តិការទូទាត់ឌីជីថលនៅកម្ពុជាបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដូចជា តាមរយៈការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណទាន ប័ណ្ណឥណពន្ធ ការផ្ទេរប្រាក់ និងជាពិសេសការស្កេនឃ្យូអរកូតសម្រាប់ទូទាត់ ដែលមានចាប់ពីហាងលក់ទំនិញតូចៗរហូតដល់ធំ ដោយគ្របដណ្តប់ស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងនៅទូទាំងប្រទេស។

វឌ្ឍនភាពទាំងនេះ គឺអាស្រ័យដោយការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូទាត់ទំនើបៗ ជាបន្តបន្ទាប់ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការទូទាត់ឆ្លងគ្រឹះស្ថាន ការបង្កើត App សម្រាប់ការទូទាត់តាមឃ្យូអរកូត និងការបង្កើតស្តង់ដារឃ្យូអរកូត ជាដើម។ ដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ទាំងនេះបានផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ការទូទាត់ឌីជីថល ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងឆាប់រហ័ស ជាពិសេសក្នុងពេលដែលការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទទំនើបបានកើនឡើងដល់ជាង ១៩ លានគ្រឿង ច្រើនជាងចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាសរុបដែលមានជាង ១៦ លាននាក់។

លើសពីនេះ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបាននិងកំពុងលើកកម្ពស់ការទូទាត់តាមឌីជីថលយ៉ាងសកម្ម តាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើម និងការសហការផ្សេងៗជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ភាគីពាក់ព័ន្ធ និងបណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់និងពិភពលោក។ ជាមួយនឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងនេះ ការទូទាត់ឌីជីថលនៅក្រៅប្រទេសក៏បានកើនឡើងផងដែរ ដូចជា ថៃ វៀតណាម និងឡាវ ជាដើម ដែលប្រជាជនកម្ពុជាអាចទូទាត់នៅហាងទំនិញនៅប្រទេសទាំងនេះ ចេញពីគណនីជាប្រាក់រៀលរបស់ខ្លួន។ ទន្ទឹមនេះ ភ្ញៀវអន្តរជាតិក៏បាននិងកំពុងប្រើប្រាស់ការទូទាត់ឌីជីថលច្រើនជាងមុនផងដែរ តាមរយៈឃ្យូអរកូត ដោយ​សារកិច្ចខំប្រឹងប្រែងក្នុងការភ្ជាប់ប្រព័ន្ធទូទាត់ជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់កាន់តែច្រើនឡើងជាលំដាប់៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

គម្រោងលើកកម្ពស់គុណភាពផ្លូវជាតិលេខ៤៨ ស្រែអំបិល-កោះកុង សម្រេចបាន ៥២.១២ %

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 18/04/2024

បច្ចុប្បន្ននេះគម្រោងលើកកម្រិតគុណភាពផ្លូវជាតិលេខ៤៨(ស្រែអំបិល-កោះកុង)សម្រេចបានលទ្ធផល ៥២.១២% ហើយក្រសួងបានប្តេជ្ញាសម្រេចឱ្យបាន ៦០% នៅខែមិថុនា ។

World Bank ៖ បំណុល និងជម្លោះជាវិបត្តិសកលរយៈពេលខ្លី ប៉ុន្តែភាពក្រីក្រ ជាវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងររយៈពេលវែង

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 18/04/2024

វិបត្តិសកលទាំងអស់គឺមានការជាប់ទាក់ទងគ្នាយ៉ាងខ្លាំង រាប់ចាប់តាំងពីបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ, បញ្ហាបំណុល, បញ្ហាវិបត្តិស្បៀងអាហារ ទៅដល់ការពន្លឿននៃការរៀបចំប្រព័ន្ធខ្យល់អាកាស

អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុ សម្តែងរបាំត្រុដិ និងឆៃយ៉ាំ ទទួលស្វាគមន៍ទេសចរ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 18/04/2024

អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុ បានរៀបចំការសម្តែងរបាំត្រុដិ និងឆៃយ៉ាំ ដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ទេសចរបរទេសក្នុងឱកាសសង្រ្កាន្តឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​រៀបចំដែន​ដី ជំរុញឱ្យ​រៀបចំ​ទីក្រុង​ដើម្បី​សុខុមាលភាពពលរដ្ឋ​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 18/04/2024

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​រៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់​ បាន​ជំរុញឱ្យក្រសួង និងស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ​រៀបចំទីក្រុង​ដោយផ្ដោត​លើ​សុខុមាលភាព​ពលរដ្ឋ​

Dytech Limited ជួយបង្កើនចំណូលសហគមន៍នៅប្រទេសហ្សំប៊ីពីការផលិតទឹកឃ្មុំ និងការពារជីវៈចម្រុះ

ធុរកិច្ចបរិយាបន្ន, ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 18/04/2024

Dytech Limited បានធ្វើការជាមួយសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ដីសើមក្នុងការផលិតទឹកឃ្មុំ ដើម្បីឲ្យអ្នកភូមិចៀសឆ្ងាយពីការកាប់ដើមឈើ និងសកម្មភាពបរបាញ់ ដែលនាំឱ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវៈចម្រុះ

អត្រាអតិផរណានៅកម្ពុជារំពឹងថានឹងបន្តក្នុងកម្រិតទាប និងមានស្ថិរភាព

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 18/04/2024

អត្រាអតិផរណានៅកម្ពុជា ត្រូវបានព្យាករថានឹងបន្តថមថយនៅក្នុងរង្វង់ ២,០% នៅក្នុងរយៈពេល ២ ឆ្នាំខាងមុខ ស្របពេលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមានសម្ទុះវិជ្ជមានប្រសើរ

ត្រីមាស​ទី​១ ​ឆ្នាំ​២​០​២​៤​ កម្ពុជាទទួលបានចំណូលជិត ១០០លានដុល្លារពីការនាំចេញ​កង់​

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 18/04/2024

របាយការណ៍អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករបានឱ្យដឹងថាអំឡុងខែមករាដល់ខែមីនាកម្ពុជាបាននាំចេញកង់រួមទាំងកង់អគ្គិសនីដែលមានតម្លៃ ៩៦,៩ លានដុល្លារអាមេរិក

ទីផ្សារក្រមាខេត្តតាកែវ នៅតែមានប្រជាប្រិយភាព និងមានតម្រូវការទីផ្សារ

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 18/04/2024

បច្ចុប្បន្ន ទីផ្សារក្រមាក៏នៅតែមានដំណើរការ ព្រោះក្រៅពីការប្រើប្រាស់ ក្រមាក៏ជាអំណោយដ៏មានអត្ថន័យសម្រាប់ជូនដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ក្នុងឱកាសនានាផងដែរ។

ក្រុមហ៊ុនអ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង ទិញក្បាលម៉ាស៊ីនរថភ្លើងល្បឿនលឿនចំនួន ១១គ្រឿងពីប្រទេសជប៉ុន

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 18/04/2024

ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង បានទិញក្បាលម៉ាស៊ីនរថភ្លើងល្បឿនលឿនចំនួន ១១គ្រឿង ពីប្រទេសជប៉ុន ដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យរថភ្លើងនៅកម្ពុជា ។

ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​​រីករាយ​នឹង​ពិធី​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ថ្មី​ប្រពៃណី​ជាតិប្រកបដោយស្នាមញញឹម

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 18/04/2024

ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិក្នុងបរិយាកាសសាមគ្គីភាព រំភើប និងសប្បាយរីករាយ ជាមួយនឹងស្នាមញញឹម