ស្វែងយល់ពីសេវាធនាគារចល័ត(Mobile banking)

សេវាធនាគារចល័ត (Mobile banking)សំដៅលើការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចល័តដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ។ សេវាកម្មនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនជាពិសេសធនាគារ។ សេវាធនាគារចល័តអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនឬអ្នកប្រើប្រាស់អាចធ្វើប្រតិបត្តិការផ្សេងៗបាន ដោយមិនបាច់ធ្វើដំណើរទៅទីតាំងស្ថាប័នផ្ទាល់។ បច្ចុប្បន្ននេះសេវាធនាគារចល័តកាន់តែមានភាពងាយស្រួលជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីទូរស័ព្ទចល័ត។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចពិនិត្យមើលសមតុល្យសាច់ប្រាក់ មើលរបាយការណ៍ធនាគារ ធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ និងប្តូរប្រាក់ជាដើម។

ប្រវត្តិសង្ខេបនៃធនាគារចល័ត

មុនពេលចាប់ផ្តើមមានវត្តមានសេវាកម្មគេហទំព័រនៅលើទូរស័ព្ទចល័តនៅឆ្នាំ១៩៩៩ ធនាគារចល័តត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈសារ SMS ។ វាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា SMS Banking ដែលធនាគារនៅទ្វីបអ៊ឺរ៉ុបជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មធនាគារចល័តនេះមុនគេ ។

SMS Banking និងប្រព័ន្ធគេហទំព័រនៅលើទូរស័ព្ទគឺជាប្រភេទធនាគារចល័តពេញនិយមបំផុតមុនឆ្នាំ២០១០។ ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍន៍ទូរស័ព្ទឆ្លាត (Smart Phone) ដែលមានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS ឬ Android កម្មវិធីធនាគារលើទូរស័ព្ទចល័តបានចាប់ផ្តើមកើតមាន។ អតិថិជនអាចទាញយកកម្មវិធីធនាគារនៅលើទូរសព្ទទំនើប ដែលកម្មវិធីធនាគារទាំងនេះមានភាពទំនើបជាងមុននិងមានសមត្ថភាពធ្វើប្រតិបត្តិការបានច្រើន។

រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនប្រើប្រាស់ទាំងសារ SMS និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដើម្បីជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអំពីសកម្មភាពគណនីរបស់ពួកគេ ឬដើម្បីផ្ញើការជូនដំណឹងទាក់ទងនឹងការលួចបន្លំ ភាពមិនប្រក្រតីនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាដើម។

ឧទាហរណ៍ ធនាគារអាចផ្ញើរសារដោយជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ថា ម៉ាស៊ីន ATMs ឬកម្មវិធីធនាគារនៅលើទូរស័ព្ទនឹងមិនអាចចូលប្រើបានក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយ ដោយសារតែមានការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធ ឬសារបញ្ជាក់ពីធនាគារទាក់ទងនឹងការផ្ទេរប្រាក់ដោយអតិថិជនតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទ។ ដំណឹងទាំងនេះបានទៅដល់ដៃអតិថិជនយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតតាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារចល័តនេះ។

សេវាកម្មធនាគារចល័តអាចត្រូវបានបែងចែកជា៥ប្រភេទដូចខាងក្រោម៖

១- ការចូលមើលព័ត៌មានក្នុងគណនីធនាគារ៖ ការចូលមើលព័ត៌មានគណនីធនាគារអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនមើលសមតុល្យសាច់ប្រាក់ក្នុងគណនី របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនៃគណនីធនាគារ ពិនិត្យប្រវត្តិប្រតិបត្តិការ តាមដានប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ ពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ប្រាក់កម្ចី ចូលមើលរបាយការណ៍វិនិយោគ និងសម្រាប់ស្ថាប័នមួយចំនួន អាចមើលគោលនយោបាយសេវាធានារ៉ាប់រងផងដែរ។

២- ប្រតិបត្តិការ៖ តាមរយៈសេវាកម្មប្រតិបត្តិការ អតិថិជនអាចផ្ទេរប្រាក់នៅក្នុងស្ថាប័នតែមួយឬស្ថាប័នផ្សេងទៀត ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីខ្លួនឯង បង់ប្រាក់ឱ្យភាគីទីបី (ដូចជាការទូទាត់វិក្កយបត្រ) និងធ្វើការទិញឥវ៉ាន់អនឡាញដោយសហការជាមួយកម្មវិធីផ្សេងទៀត ឬសេវាកម្មបង់ប្រាក់ជាមុនជាដើម។

  • ការវិនិយោគ៖ សេវាកម្មគ្រប់គ្រងការវិនិយោគអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនគ្រប់គ្រងផលប័ត្ររបស់ខ្លួន ឬមើលដំណើរខាតចំណេញជាក់ស្តែងនៃផលប័ត្រវិនិយោគ (រួមមានប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ជាដើម)។

៤- សេវាកម្មគាំទ្រ៖ សេវាកម្មគាំទ្រអាចឱ្យអតិថិជនពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃការស្នើសុំកម្ចីឬឥណទាន តាមដានការស្នើសុំកាត និងមើលទីតាំងទូរ ATMs ជាដើម។

៥- ព័ត៌មាន៖ សេវាកម្មនេះផ្តល់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុពីធនាគារ រួមទាំងដំណឹងថ្មីៗរបស់ធនាគារផងដែរ។

ធនាគារចល័តអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចទទួលបានសេវាកម្មធនាគារពីគ្រប់ទីកន្លែង។ ឥឡូវនេះអាជីវកម្មនិងម្ចាស់អាជីវកម្មអាចសន្សំសំចៃពេលវេលា ដោយការប្រើកម្មវិធីធនាគារនៅលើទូរស័ព្ទក្នុងការទូទាត់ប្រាក់ពីអតិថិជន។ វាមានភាពពេញនិយមជាពិសេសក្នុងចំណោមសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម (SMEs) ។

ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទទំនើប ធនាគារអាចកាត់បន្ថយថ្លៃដើមនៃប្រតិបត្តិការ ខណៈរក្សាការពេញចិត្តរបស់អតិថិជនដដែល។ អតិថិជនរបស់ធនាគារអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរសព្ទដើម្បីស្នើសុំសេវាកម្មដូចជាការបើកគណនី ឬកំណត់ពេលបញ្ជាទិញកាតឥណពន្ធ ឬការទូទាត់ការចំណាយផ្សេងៗតាមរយៈកម្មវិធីធនាគារចល័ត ដែលអនុញ្ញាតឱ្យប្រតិបត្តិការកាន់តែមានភាពងាយស្រួលដែលជាការជំរុញកំណើនអាជីវកម្មនិងចរន្តសេដ្ឋកិច្ច៕

ប្រភព៖ CFI


ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមិនផ្តោតលើទ្រព្យធានាមុននឹងផ្តល់កម្ចីនោះទេ តែទាមទារភាពច្បាស់លាស់លើផែនការអាជីវកម្ម

ភ្នំពេញ ៖ អ្នកជំនាញ និងថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងវិស័យធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ជាក់ថា ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជាប្រភពហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងសំខាន់ក្នុងជួយពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ប្រជាជន…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

តោះ! ឈ្វេងយល់ពីអត្រាការប្រាក់ និងទំហំកម្ចីនៃ «គម្រោងសហហិរញ្ញប្បទានស្ដារវិស័យទេសចរណ៍» ទឹកប្រាក់ ១៥០លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ ៖ អ្នកប្រកបអាជីវកម្មក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ដែលមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុអាចទទួលបានកម្ចីពីគម្រោងសហហិរញ្ញប្បទាន ១៥០ លានដុល្លាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាល តាមរយៈធនាគារសហគ្រាសធុនតូច…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

តំបន់តាមបណ្ដោយមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនឹងក្លាយជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មដ៏ទាក់ទាញ

ភ្នំពេញ ៖ តំបន់ដែលស្ថិតនៅអមសងខាងបណ្ដោយមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាន និងកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ទៅជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មដ៏ទាក់ទាញ ខណៈពេលដែលបច្ចុប្បន្ន រាប់ចាប់ពីចំណុចគល់ស្ពានអាកាស…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

ចិន នៅតែជាប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ចិនគឺនៅតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជា ហើយបានក្លាយជាគោលដៅនាំចេញអង្ករ និងចេកដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជា ជាក់ស្ដែងភាគីទាំងពីរបានសម្រេចគោលដៅទំហំពាណិជ្ជកម្ម…
ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវ ៖ ពលរដ្ឋអាមេរិកជាង៤០លាននាក់កំពុងរងការគំរាមកំហែងពីទន្លេ Colorado

ទន្លេ Colorado គឺជាប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយរបស់ពលរដ្ឋជាង៤០លាននាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងរដ្ឋចំនួន៧របស់សហរដ្ឋអាមេរិកភាគនរតីដោយហូរកាត់ចំងាយជាង ៥០០ម៉ាល ឬ ជាង…
ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

ផ្លែឈើសម្ងួតរបស់កម្ពុជាត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិតាមរយៈក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក MISOTA

បាត់ដំបង ៖ ក្រុមហ៊ុន MISOTA មានឯកទេសក្នុងការកែច្នៃ និងចែកចាយផ្លែឈើសម្ងួត និងផលិតផលម្ហូបអាហារសម្រាប់ទីផ្សារក្នុងស្រុក និងនាំចេញ ក្រោមការបង្កើតឡើងដោយប្តីប្រពន្ធ…
ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

ផ្សារបោះដុំឃ្លាំងរំសេវថ្មីសែនសុខ ផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ និងជួយសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ឱ្យរស់រវើក

ផ្សារបោះដុំឃ្លាំងរំសេវថ្មី សែនសុខ បានក្លាយជាផ្សារយ៉ាងមានសក្តានុពលដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុក យកចិត្តទុកដាក់ និងគិតគូរខ្ពស់ពីការទទួលខុសត្រូវសង្គមដើម្បីចូលរួម…
ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

ផ្សារបោះដុំឃ្លាំងរំសេវថ្មីសែនសុខ កំពុងផ្តល់ឱកាសចំណេញ និងទីតាំងល្អសម្រាប់អាជីវករលក់ដុំ

ភ្នំពេញ ៖ បន្ទាប់ពីទទួលបានសេចក្ដីសម្រេច និងអនុញ្ញាតពីសំណាក់រដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញឱ្យរៀបចំដំណើរការផ្សារបោះដុំឃ្លាំងរំសេវថ្មីសែនសុខនៅពេលនេះ គណៈគ្រប់គ្រងផ្សារបានធ្វើការរៀប…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

IMF គាំទ្រការព្យាករសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ២០២២ នឹងសម្រេចបានក្នុងកំណើន ៥,១% ហើយឆ្នាំ២០២៣ អាចលើស ៦,២%

ភ្នំពេញ ៖ ក្រុមបេសកកម្មរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ពីការវាយតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០២២នេះថា នឹងអាចសម្រេចបានប្រមាណ ៥,១% ហើយក្នុងឆ្នាំ២០២៣ នឹងអាចមានកំណើនខ្ពស់ជាងការព្យាករកាលពីពេលមុនក្នុងអត្រា ៦,២% ដែលគាំទ្រដោយនិន្នាការល្អជាងការរំពឹងទុកនៃវិស័យទេសចរណ៍ ។
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

ការសិក្សាបង្ហាញថា ប្រជាជនកម្ពុជាងាកចេញពីការប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់សុទ្ធទៅរកការទូទាត់តាមរយៈឌីជីថល

ភ្នំពេញ ៖ ក្រុមហ៊ុន Visa ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថលឈានមុខគេនៅក្នុងពិភពលោក បានចេញផ្សាយការសិក្សាចុងក្រោយរបស់ខ្លួន និងបានបញ្ជាក់ថា…