ការផ្សព្វផ្សាយ និងបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនឹងជួយប្រជាពលរដ្ឋចៀសផុតពីកម្ចីក្រៅផ្លូវការ

ភ្នំពេញ ៖ បើទោះបីជាបច្ចុប្បន្ន មានគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនដែលទទួលបានអជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មម និងទទួលស្គាល់ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងការផ្តល់សេវាឥណទាន ឬហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការជូនប្រជាពលរដ្ឋ ប៉ុន្តែការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីខុសច្បាប់ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ប្រភេទក្នុងការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុដែលគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតនៅបន្តមានវត្តមាន ដែលអាចបង្កហានិភ័យខ្ពស់ដល់ប្រជាជន និងអ្នកប្រើប្រាស់។

ការណ៍នេះបានជំរុញឱ្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (CMA) សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា (ABC) ក៏ដូចភាគីពាក់ព័ន្ធបន្តផ្សព្វផ្សាយ និងបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជូនប្រជាពលរដ្ឋ និងបុគ្គលិកពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីឆ្លើយតប និងកាត់នបន្ថយការផ្តល់កម្ចីក្រៅផ្លូវការ និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុដែលគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវ ហើយចំណេះដឹងនេះទៀតសោតក៏នឹងជួយឱ្យប្រជាពលដ្ឋធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបានត្រឹមត្រូវ និងចៀសវាងផុតពីការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុក្រៅផ្លូវការផងដែរ។

ថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយស្តីពី “ស្ថានភាពវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុនិងវិធានការបុរេសកម្មឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុក្រៅផ្លូវការ” ដែលរួមសហការរៀបចំដោយសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា និងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣  លោក សុខ វឿន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (CMA) បានលើកឡើងថា បន្ទាប់ពីសេចក្តីប្រកាសរួមរវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងអគ្គនគរបាលស្នងការជាតិ អំពីកម្ចីក្រៅផ្លូវការ ឬខុសច្បាប់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ យើងនឹងមានការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀតដល់សហគមន៍ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផងដែរ ដើម្បីឱ្យគាត់យល់ និងជ្រាបច្បាស់អំពីការជ្រើសរើស ឬប្រើប្រាស់កម្ចីពីស្ថាប័ន ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវ និងមានការការពារអតិថិជនច្បាស់លាស់ ដើម្បីចៀសវាងកុំឱ្យអតិថិជនប្រើប្រាស់កម្ចីក្រៅផ្លូវការ និងមិនមានការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរ។

លោកបានបន្តថា ៖

“យើង (សមគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ) នឹងមានបញ្ជីឈ្មោះស្ថាប័ន ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវពីធនាគារជាតិ ដើម្បីចែកជូនទៅតាមសហគមនីមួយៗ ហើយប្រសិនពួកគាត់ពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះទៅ ហើយមិនឃើញស្ថាប័នដែលពួកគាត់មានបំណង់ចង់ប្រើប្រាស់កម្ចី នោះវាអាចមានបញ្ហា ឬពួកគាត់អាចរាយការណ៍មកកាន់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច។ ក្នុងន័យនេះ វានឹងអាចជួយប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបំណងចង់ប្រើប្រាស់កម្ចី ងាកមកប្រើប្រាស់កម្ចីផ្លូវការពីស្ថាប័ន ដែលទទួលស្គាល់ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងអាជ្ញាធារមានសមត្ថកិច្ច ហើយចៀសផុតពីកម្ចីក្រៅ ឬខុសច្បាប់ ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់”


លោក សុខ វឿន បានថ្លែងថា បន្ថែមលើសមាគមទាំងពីរ និងភាគីពាក់ព័ន្ធនានា នឹងបន្តផ្សាព្វផ្សាយ និងបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈកម្មវិធី និងមធ្យោបាយនានាជូនប្រជាពលរដ្ឋ និងសាធារណៈជន ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឱ្យមានប្រជាពលរដ្ឋ ធ្វើសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ពិសេសការប្រើប្រាស់កម្ចីបានត្រឹមត្រូវ។

លោកបានបន្តថា ទន្ទឹមនឹងនេះ សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា និងសមាគមសហព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេក​វិទ្យានៃកម្ពុជា បានដាក់ចេញក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូចជាវិធានផ្តល់កម្ចីប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ (Responsible Lending) ដើម្បីជួយឱ្យវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងអ្នកប្រើប្រាស់កម្ចី (អតិថិជន) មានការរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នា។

លោក រ័ត្ន សោភ័ណ អនុប្រធានសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា (ABC) បានថ្លែងថា នាពេលកន្លងមក សមាគមបានផ្សព្វផ្សាយពីបញ្ជីគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ ដែលទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាត្រឹមត្រូវជូនសាធារណៈជន ដើម្បីឱ្យពួកគាត់យល់ជ្រៀបអំពីគ្រឹះស្ថានផ្លូវការ ដែលពួកគាត់អាចទទួលបានការប្រើប្រាស់កម្ចីផ្លូវការ និងចៀសវាងពីការប្រើប្រាស់កម្ចីក្រៅផ្លូវការ។

លោកបានថ្លែងបន្តថា កម្ចីក្រៅផ្លូវការតែងតែមានលក្ខខណ្ឌងាយស្រួល តែបង្កហានិភ័យខ្ពស់ ដូចជាការប្រាក់ខ្ពស់។ ដោយឡែកសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការតែងតែពិនិត្យ និងសួរនាំច្រើន មុនផ្តល់កម្ចីដល់អតិថិជន ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺពិនិត្យមើលលទ្ធភាពសង និងគោលបំណងនៃឥណទាន ហើយទ្រព្យបញ្ចាំគឺស្ថិតនៅចំណុចក្រោយគេនៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមុនផ្តល់កម្ចី។ ដូច្នេះ បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដែលជំរុញឱ្យប្រជាជនទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុបានទូលំទូលាយ។

លោក រ័ត្ន សោភ័ណ បានឱ្យដឹងថា បន្ថែមពីលើសនេះ ការផ្សព្វផ្សាយ និងបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈមធ្យោបាយនានាជូនប្រជាពលរដ្ឋ និងសាធារណៈជនគឹស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវីវៈសំខាន់របស់សមាគមទាំងពីរ ដែលនឹងបន្តផ្សព្វផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋជាយានក្នុងការសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងចៀសផុតពីការប្រើប្រាស់កម្ចីក្រៅផ្លូវការនានា ដែលអាចបង្កហានិភ័យខ្ពស់។

លោកអនុប្រធានសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា បានអំពាវនាវដល់សាធារណៈជន និងអ្នកមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់កម្ចី ពិនិត្យ និងសម្រេចចិត្តឱ្យបានច្បាស់លាស់ មុននឹងប្រើប្រាស់កម្ចី ពិសេសការប្រើប្រាស់កម្ចីក្រៅផ្លូវការ និងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ដែលផ្តល់លក្ខខណ្ឌកម្ចីងាយស្រួល តែបង្កហានិភ័យផ្សេងៗដល់ប្រជាពលរដ្ឋ។ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ កាលពីថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយ ដើម្បីជូនដំណឹងដល់សាធារណជនជ្រាបថា ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ នឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីខុសច្បាប់ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ប្រភេទ ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុដែលគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ធនាគារ វីង បើកសម្ពោធសាខាថ្មីក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំង

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 14/06/2024

សេវាធនាគារដ៏សម្បូរបែបរបស់ធនាគារ វីង ឥឡូវនេះបានពង្រីកទៅដល់ក្រុងកំពង់ឆ្នាំងហើយ ដើម្បីជួយសម្រួលប្រជាជនក្នុងខេត្តនេះជាមួយនឹងតម្រូវការសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃកាន់តែប្រសើរ

៤០ឆ្នាំក្នុងនាមជារោងចក្រពិភពលោក តែមិនប្រាកដថាអាចបន្តភាពជោគជ័យក្នុងទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីនោះឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

រថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិន មិនប្រាកដថាអាថវាយឡុកទីផ្សារពិភពលោកបានជោគជ័យដូចជាទីផ្សារផលិតផល និងទំនិញរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ធ្វើបានជាង៤០ឆ្នាំនោះឡើយ

ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ នឹងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ និងមានដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដូចព្រែកជីក Rhine–Main–Danube នៅអាល្លឺម៉ង់

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ នឹងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់កម្ពុជាថ្មី និងមានដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដូចព្រែកជីក Rhine–Main–Danube នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ក្រោយពេលស្ថាបនារួច

ពូជកូនឈើហូបផ្លែកាន់តែមានតម្រូវការទីផ្សារនារដូវវស្សា

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 14/06/2024

សម្រាប់រដូវវស្សាដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន និងមានប្រភពទឹកគ្រប់គ្រាន់ ជាអំណោយផលមួយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាកសិករ ក៏ដូចជាអ្នកដែលចូលចិត្តដាំដំណាំ និងដើមឈើហូបផ្លែ

អ្នកជំនាញលើកទឹកចិត្តឱ្យគ្រឹះស្ថានផ្ដល់កម្ចី និងអតិថិជនបើកចិត្តជជែកគ្នា ដើម្បីចៀសវាងកើតមានបញ្ហាណាមួយ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 14/06/2024

បញ្ហាមួយអាចកើតឡើង ប្រសិនបើអតិថិជនមិនមានលទ្ធភាពសង ទៅកាន់គ្រឹះស្ថានផ្ដល់កម្ចីតាមកិច្ចសន្យា ហើយភាគីទាំងពីរមិនបានជជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយ។

សកម្មភាពសាងសង់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាខេត្ត​ធ្លាក់ចុះ​ជាង​ឆ្នាំមុន​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 14/06/2024

ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែលសាងសង់ផ្ទះថ្មី​នៅក្នុង​ឆ្នាំ ២០២៤​នេះឃើញថា​មាន​ចំនួន​តិចជាង​ឆ្នាំ ២០២៣​ ដែលធ្វើឱ្យការលក់​គ្រឿងសំណង់​និងចំណូល​អ្នក​សាងសង់​ថយចុះ

តម្លៃប្រេងបន្តឡើងថ្លៃ ខណៈដែលការផ្គត់ផ្គង់អាចនឹងត្រូវបានរឹតបន្តឹងរហូតដល់ត្រីមាសទី៣ឆ្នាំនេះ

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 14/06/2024

តម្លៃប្រេងម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ០,៧៧ ភាគរយ ឬ ៧៨,៥០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ០,៨៣ ភាគរយ ឬ ៨២,៦០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

វិស័យ SMEs ជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើររបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅការសម្រេចបានគោលដៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យមគឺជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើររបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅការសម្រេចបានគោលដៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០

ស្វែងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 14/06/2024

ភ្នំពេញ ៖ ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុគឺជាបំណិនជីវិតមួយ ដែលបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវការសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ព្រោះវាជួយឱ្យបុគ្គលនីមួយៗគ្រប់គ្រងលុយកាក់បានល្អប្រសើរជាងមុន ជួយឱ្យសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបានត្រឹមត្រូវ ...

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 13/06/2024

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ