ស្ថាប័នធំៗបានរួមគ្នាលើកស្ទួយសុខុមាលភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងចំណោមស្ត្រីនៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងកិច្ចការនារី (MoWA) ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC) គាំទ្រដោយ ក្រុមហ៊ុន Visa បានរួមសហការគ្នា ក្នុងការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងចំណោមស្ត្រីវ័យក្មេងនៅជនបទ សហគ្រិនជាស្ត្រី និងនិស្សិតទូទាំងប្រទេស អស់រយៈពេលជាងពីរឆ្នាំមកហើយតាមរយៈ គម្រោងស្តីពី “ការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ស្រ្តី និងស្ត្រីជាសហគ្រិន”។

គម្រោងនេះបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅឆ្នាំ ២០២0 ក្រោមប្រធានបទ “ការបង្កើនភាពអង់អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រីនៅជនបទ តាមរយៈការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងឌីជីថល” នឹងបន្តដំណាក់កាលទីពីរ ដែលទើបបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ២០២២នេះ ដោយបានជួយលើកស្ទួយសុខុមាលភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងចំណោមស្ត្រីនៅកម្ពុជា។

ឯកឧត្ដម ថេ ឈុនហាក់ អគ្គនាយកសមភាពយេនឌ័រ និងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច ក្រសួងកិច្ចការនារី បានមានប្រសាសន៍ថា ស្ត្រីកម្ពុជាអាចធ្វើបាន ហើយពួកគាត់គួរតែមានលទ្ធភាពបង្ហាញពីភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម ក៏ដូចជាទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចនូវឯករាជ្យភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនផងដែរ។

ឯកឧត្តមបានថ្លែងថា ៖

“យើងសង្ឃឹមថា តាមរយៈវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងវេទិកាពិភាក្សាដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធីទាំងនោះ ជួយឲ្យពួកគាត់អាចប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងដែលទទួលបាន ដើម្បីបោះជំហានដ៏រឹងមាំឆ្ពោះទៅរកការធ្វើបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា”

ឯកឧត្តម រ័ត្ន សុវណ្ណនរៈ អគ្គនាយកត្រួតពិនិត្យ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានមានប្រសាសន៍ថា ស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាបោះជំហានយ៉ាងរហ័សឆ្ពោះទៅរកសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងឌីជីថល បានផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យប្រជាជនរបស់យើង ជាពិសេសស្ត្រីអាចគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយទំនុកចិត្ត តាមរយៈការប្រើប្រាស់នូវជំនាញ និងចំណេះដឹងដែលទទួលបានពីការបណ្តុះបណ្តាលទាំងនេះ ជាប្រយោជន៍ប្រកបដោយគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាព។


ជាមួយនឹងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយបរិយាបន្ន តាមរយៈការគាំទ្រអាជីវកម្មដែលដឹកនាំដោយស្ត្រី ការផ្តល់លទ្ធភាពទទួលបានដើមទុនសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងខ្នាតមីក្រូ (SMBs) ដែលដឹកនាំដោយស្ត្រី ក៏ជាបេះដូងរបស់មូលនិធិសាជីវកម្ម Visa Inc ផងដែរ។ មូលនិធិនេះបានគាំទ្រគម្រោងការពន្លឿនភាពជាសហគ្រិនស្ត្រី និងលទ្ធភាពទទួលបានដើមទុនរបស់មូលនិធិអាស៊ី ដែលជាគំនិតផ្តួចផ្តើម ប្រកបដោយសមធម៌ ស្របតាមការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តអនុម័តនូវទឹកប្រាក់ចំនួន ២០០ លានដុល្លារ ដែលបានប្រកាសនៅក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរយៈពេលវែងរបស់ អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងខ្នាតមីក្រូ ដោយផ្តោតលើការគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្រ្តី ។

គម្រោងរយៈពេលពីរឆ្នាំរបស់មូលនិធិអាស៊ី បានជួយដល់សហគ្រិនស្ត្រីចំនួន ៨០០នាក់ នៅទូទាំង ១២ ខេត្ត នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីទទួលបានដើមទុន និងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាលនូវជំនាញឌីជីថល និងចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ជំនាញអាជីវកម្ម ការធ្វើផែនការហិរញ្ញវត្ថុ នឹងការគាំទ្រការនាំយកអាជីវកម្មចូលទៅកាន់ទីផ្សារអនឡាញ តាមរយៈថ្នាលពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក។ អ្វីដែលសំខាន់បំផុត គម្រោងនេះបានផ្សាភ្ជាប់សហគ្រិនស្ត្រីជាមួយ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ និងសេវាកម្ម ដែលធ្វើការជាមួយអ្នកផ្តល់ដើមទុនដោយផ្ទាល់ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនីមួយៗ។

លោកស្រី Meloney C. Lindberg តំណាងនៃមូលនិធិអាស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជា មានប្រសាសន៍ថា៖ “នៅក្នុងចំណោមគម្រោងមូលនិធិអាស៊ី ស្តីពី បរិយាបន្ន និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច យើងមានកម្មវិធីមួយចំនួនដែលគាំទ្រដោយមូលនិធិ Visa មានគោលបំណងរួមក្នុងការគាំទ្រដល់ការបង្កើតបរិយាកាសធុរកិច្ចបន្ថែមទៀតសម្រាប់សហគ្រិនជាស្ត្រី តាមរយៈការបំពាក់បំប៉ននូវចំណេះដឹងដែលចាំបាច់និងមានសារៈសំខាន់ដើម្បីភាពជោគជ័យ ដែលពួកគាត់មិនត្រឹមតែជាបុគ្គលស្វែងរកការងារប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាអ្នកបង្កើតការងារផងដែរ។

ស្របតាមគោលនយោបាយអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលផ្តោតលើការអប់រំ និងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់សហគ្រិនស្ត្រី តាមរយៈការដោះស្រាយបញ្ហានូវគម្លាតនៃការចាប់យកជំនាញ និងកសាងសមត្ថភាព ក្រុមហ៊ុន Visa សង្ឃឹមថានឹងបន្តអនុវត្តនូវគម្រោងស្រដៀងគ្នានេះ ដោយការស្វែងយល់ពីឧបសគ្គដែលសហគ្រិនស្ត្រីជួបប្រទះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងកំណត់មធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយ ដើម្បីជួយឱ្យអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់មានការអភិវឌ្ឍ និងពង្រីកកាលានុវត្តភាពជាសហគ្រិន។


ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសុខុមាលភាពហិរញ្ញវត្ថុក្នុងចំណោមយុវជន

ការអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ក៏បានផ្តោតសំខាន់លើភាពជាដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុន Visa ជាមួយសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា (ABC) ដែលមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងចំណោមយុវជន និងនិស្សិតកម្ពុជាជាលើកដំបូងផងដែរ។ ភាពជាដៃគូនេះ បានអនុវត្តនូវសកម្មភាពនានារួមទាំងការបង្កើតសៀវភៅខ្ញុំចង់ដឹង “ឈ្វេងយល់ពីលុយ” ស្តីពីចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ចែកចាយដល់សិស្សដែលមានអាយុចន្លោះពី ១២ ទៅ ១៥ ឆ្នាំ។

ក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ក៏បានធ្វើបឋកថាស្តីពីវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ជាបន្តបន្ទាប់ដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យដែលកំពុងសិក្សាជំនាញលើផ្នែកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងផ្នែកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ក្រោមគម្រោង “ការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ” – The Speaker Tours” ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ កម្មវិធីពានរង្វាន់នៃការផលិតវីដេអូខ្លីស្តីពី «ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ» ប្រចាំឆ្នាំ ២០២២ ក៏បានលើកទឹកចិត្ត និងជំរុញយុវជនកម្ពុជា ឱ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវពីអត្ថប្រយោជន៍នៃចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងចែករំលែកការរៀនសូត្ររបស់ពួកគេ តាមរយៈការផលិតនូវវីដេអូអប់រំ។ គោលបំណងនៃការរៀបចំឲ្យមានសកម្មភាពទាំងនេះឡើង គឺដើម្បីផ្តល់អាទិភាពឱ្យអ្នកចូលរួម អាចស្វែងយល់អំពីវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ និងផ្តល់នូវមេរៀនពាក់ព័ន្ធអំពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនដល់ពួកគេផងដែរ។

ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ តាមរយៈភាពជាដៃគូនេះ សៀវភៅខ្ញុំចង់ដឹង “ឈ្វេងយល់ពីលុយ” ចំនួន ១០,០០០ ក្បាល ត្រូវបានបោះពុម្ព ហើយក៏បានប្រគល់ជូនធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត មួយចំនួន ដើម្បីគាំទ្រកម្មវិធីចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងចែកចាយសម្រាប់គំនិតផ្តួចផ្តើមផ្សេងៗទៀតដែលស្ថិតនៅក្រោមគម្រោងតែមួយ។ កម្មវិធី “ការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ”- The Speaker Tours” បានប្រព្រឹត្តនៅតាមបណ្តាសាកលវិទ្យាល័យចំនួន ០៦ ដោយមានសិក្ខាកាមចូលរួមសិក្សាលើប្រធានបទជាច្រើន ដូចជាការផ្តល់ឥណទាន និង កម្ចីប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ រហូតដល់ប្រធានបទ បរិវត្តកម្ម Blockchain ក្នុងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។ កម្មវិធីពានរង្វាន់នៃការផលិតវិដេអូខ្លីស្តីពី «ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ» ក៏ទទួលបានការដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រកួតប្រជែង ចំនួន ២១ ក្រុម ផងដែរ ក្នុងនោះ មាន ៣ ក្រុម ត្រូវបានជ្រើសរើសជាម្ចាស់ជ័យលាភីក្នុងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់។

លោក Raymond Sia ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា បានមានប្រសាសន៍ថា៖ “បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ និងចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ គឺជារបៀបវារៈដ៏សំខាន់សម្រាប់វិស័យរបស់យើង។ ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ គឺត្រូវការគាំទ្រជាបន្តបន្ទាប់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។ យើងទទួលស្គាល់ពីកិច្ចគាំទ្ររបស់ ក្រុមហ៊ុន Visa ក្នុងការចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់សាធារណជនតាមរយៈសកម្មភាពរបស់ សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា។

លោកបានថ្លែងបន្តថា​ គម្រោងសហការរួមគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុន Visa គឺជាការរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារបស់យើង ដើម្បីបង្កើនជំនាញ និងចំណេះដឹងដល់យុវជន លើសុខុមាលភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងការគ្រប់គ្រងប្រាក់។ តាមរយៈបណ្តុំនៃចំណេះនិងជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដ៏មានសារៈប្រយោជន៍ទាំងនេះ កាន់តែបង្ករភាពងាយស្រួលដល់អ្នកទទួលផលទាំងអស់ក្នុងការសិក្សារពីមូលដ្ឋានគ្រឹះ ដើម្បីធានាថាពួកគេអាចការពារ និងពង្រីកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេប្រកបដោយចីរភាព។

អ្នកស្រី អ៊ីវ៉ាណា ត្រានឈីនី (Ivana Tranchini) នាយិកាគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Visa ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា បានមានប្រសាសន៍ថា ៖

“ក្រុមហ៊ុន Visa ពិតជាមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានសហការជាមួយ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្រសួងកិច្ចការនារី និងសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា ក្នុងគម្រោងដ៏មានអត្ថន័យទាំងអស់នេះ ដែលដើរស្របតាមយុទ្ធសាស្រ្ត ស្តីពី បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល។ យើងសង្ឃឹមថា ការចូលរួមចំណែកដ៏តូចមួយប៉ុន្តែមានតម្លៃមួយនេះ អាចកែប្រែជីវិតរបស់សិក្ខាកាម ក៏ដូចជាសហគមន៍ទាំងមូលឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង នឹងគាំទ្រដល់ការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រទាក់ទងនឹងការធ្វើបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ៕”


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

បច្ចេកវិទ្យាទំនើបមនុស្សយន្ត Da vinci xi ជួយគ្រូពេទ្យវះកាត់កន្លែងស្មុគស្មាញ ចំគោលដៅ និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 21/06/2024

បច្ចេកវិទ្យាទំនើបមនុស្សយន្ត Da vinci xi ជួយគ្រូពេទ្យវះកាត់កន្លែងស្មុគស្មាញ ចំគោលដៅ និងមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់បំផុត ។

កម្ពុជាអាចជាទីផ្សារយានយន្ដអគ្គិសនីដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ចិន

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 21/06/2024

ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងឈានទៅកាន់តំណែងជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៥០ ខណៈដែលទាំងធនធានមនុស្ស ភាពរីកចម្រើន និងការអភិវឌ្ឍ ស្របនឹងនិន្នាការនៃតម្រូវការរថយន្តអគ្គិសនីត្រូវបានព្យាករណ៍​ថានឹងកើនឡើង

ជីធម្មជាតិអាចម៍ជន្លេន មានផលប្រយោជន៍ច្រើនលើការដាំដុះ ដែលកសិករគួរយល់ដឹង

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 21/06/2024

សត្វជន្លេន គេអាចទាញយកប្រយោជន៍បានច្រើនសម្រាប់អនុគ្រោះដល់ការដាំដុះតាមរយៈការចិញ្ចឹម និងទាញយកអាចម៍របស់វាមកកែច្នៃធ្វើជាជីធម្មជាតិដែលមានជីជាតិសម្រាប់ដំណាំយ៉ាងល្អប្រសើរ។

ស្វែង​យល់ពី​នីតិវិធី​នៃការ​ចុះបញ្ជី​ដីធ្លីមានលក្ខណៈជា​ប្រព័ន្ធ

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 21/06/2024

ការ​ចុះបញ្ជីដីធ្លី​មានលក្ខណៈជា​ប្រព័ន្ធមានដំណាក់​សំខាន់ៗ៥ដំណាក់កាល ដែល​ប្រជាពលរដ្ឋ​និង​ម្ចាស់ដីធ្លីទាំងអស់​គួរ​ស្វែង​យល់​

ធនាគារពិភពលោក​អនុម័តកញ្ចប់​ឥណទាន​​ ២៧៥​ លានដុល្លារ ដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ដល់កំណើន និងភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 21/06/2024

ក្រុមប្រឹក្សានាយកនៃធនាគារពិភពលោក នៅថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ បានសម្រេចអនុម័តលើកញ្ចប់ឥណទានតម្លៃ ២៧៥ លានដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ជួយទ្រទ្រង់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជា ក្នុងការជំរុញកំណើន និងភាពធន់របស់សេដ្ឋកិច្ច ក្នុងរយៈពេលវែងឆ្ងាយទៅមុខ

តម្លៃមាសបានបន្តឡើងថ្លៃ ១,៤ ភាគរយ ឬ ២ ៣៥៨ ដុល្លារក្នុងមួយអោន

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 21/06/2024

តម្លៃមាសឡើងថ្លៃ ១,៤ ភាគរយ ឬ ២ ៣៥៨ ដុល្លារក្នុងមួយអោន ដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលពីរសប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីរបាយការណ៍បង្ហាញថា ការលក់រាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចុះខ្សោយ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ធន់ វឌ្ឍនា ៖ ច្បាប់ស្តីពីការវិនិយោគរបស់កម្ពុជាមានភាពអំណោយផលសម្រាប់ដៃគូវិនិយោគ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 21/06/2024

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ធន់ វឌ្ឍនា មានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថា គោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាទាក់ទងនឹងការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) ជាពិសេសច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គឺមានភាពអំណោយផលសម្រាប់ដៃគូវិនិយោគ

តម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះបន្តិច បន្ទាប់ពីឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល ៧ សប្តាហ៍ជាប់ៗគ្នា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 21/06/2024

ទន្ទឹមនឹងនេះ តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាកធ្លាក់ចុះ ០,៦២ ភាគរយ ឬ ៨៥,៦០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈតម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ធ្លាក់ចុះ ០,៧១ ភាគរយ ឬ ៨១,១៥ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

វិភាគ ៖ បេសកកម្មមេដឹកនាំរុស្ស៊ីសប្តាហ៍នេះអាចជាការទាក់ម៉ូយចាស់វៀតណាមយកលុយទិញគ្រាប់ពីកូរ៉េខាងជើង

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 21/06/2024

កាលពីឆ្នាំ២០២៣ វៀតណាមមិនមានធ្វើការបញ្ជាទិញអាវុធថ្មីបន្ថែមណាមួយគួរឲ្យកត់សំគាល់ឡើយ ហើយកំពុងសម្លឹងមើលដៃគូមួយចំនួនសម្រាប់បំពេញផែនការអាវុធ

ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុជាបំណិនជីវិតមួយជួយឱ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហិរញ្ញវបានត្រឹមត្រូវ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 20/06/2024

ស្របពេលចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុក្លាយជាកម្លាំងចលករមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយជំរុញឱ្យមានការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ដែលជាប្រភពទុនដ៏សមស្រប មានតម្លៃទាប ហានិភ័យទាបសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅផ្សេងៗ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក៏ដូចជាសមាគមហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបាននិងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លើការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ក្រុមគោលដៅ និងសាធារណៈជនទូទៅ។