NBC ៖ ការប្រើបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងវិស័យធនាគារបានរួមចំណែកលើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

ភ្នំពេញ៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានលើកឡើងថា ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងវិស័យធនាគារមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងបានរួមចំណែកលើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ ពង្រឹងការប្រកួតប្រជែង និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ខណៈធនាគារកណ្តាលមួយចំនួនក្នុងតំបន់បានសិក្សាពីរូបិយវត្ថុឌីជីថលរបស់ធនាគារកណ្តាល (CBDC) ដើម្បីសម្របខ្លួន និងទាញផលចំណេញពីការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុថ្មីៗ។

កាលពីថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ ទេសាភិបាល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាទេសាភិបាលស៊ាសិនលើកទី៤១ និងសន្និសីទថ្នាក់ទេសាភិបាល និងសិក្ខាសាលាជាន់ខ្ពស់ស៊ាសិនលើកទី៥៧។ កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាទេសាភិបាលស៊ាសិនជាកិច្ចប្រជុំថ្នាក់តំបន់ដ៏សំខាន់មួយ ដែលមានគោលបំណងពិនិត្យពីលទ្ធផលកាងារដែលមជ្ឈមណ្ឌលស៊ាសិនសម្រេចបាននៅឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ២០២១ នេះ និងដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយនាឆ្នាំ២០២២ ដើម្បីពង្រឹងការបណ្តុះបណ្តាលសមត្ថភាពជំនាញ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ សំដៅពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ធនាគារកណ្តាលជាសមាជិក។

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះ ឯកឧត្តម ទេសាភិបាល បានចូលរួមអនុម័តលើកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលស៊ាសិនសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ ថវិកាសម្រាប់ដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលស៊ាសិន ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រលើបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនង (ICT) សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២-២០០២៣ ការវាយតម្លៃលើលទ្ធផលការងារមជ្ឈមណ្ឌលស៊ាសិន និងការងារផ្សេងៗទៀត។

ឯកឧត្តម ទេសាភិបាល បានថ្លែងការអបអរសាទរចំពោះលទ្ធផលដែលមជ្ឈមណ្ឌលស៊ាសិនសម្រេចបាននៅឆ្នាំ២០២១នេះ ជាពិសេសការបន្តរក្សាគុណភាពនៃការបណ្តុះបណ្តាល និងស្រាវជ្រាវ ទោះបីជាស្ថិតក្នុងវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ ក៏ដោយ។ ជាមួយនឹងការបន្តផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ ឯកឧត្តមទេសាភិបាលបានស្នើឱ្យមានការបង្កើនរៀបចំការបណ្តុះបណ្តាលដោយផ្ទាល់ ជាលំដាប់នៅពេលដែលស្ថានភាពនៃជំងឺកូវីដ-១៩ មានការធូរស្បើយ ហើយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាស្វាគមន៍សហការរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមួយចំនួនរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស៊ាសិននៅឆ្នាំ២០២២ខាងមុខ។

នៅឆ្នាំ២០២១នេះ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានចាត់មន្ត្រីចំនួន ១៣២ រូប ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនិងស្រាវជ្រាវនានា ពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តនិងមុខងារភារកិច្ចធនាគារកណ្តាលនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំ ដែលរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលស៊ាសិន។

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាត្រូវបានស្នើសុំឱ្យធ្វើជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទេសាភិបាលសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ ដែលក្នុងនោះ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការដឹកនាំការសម្រេចចិត្តផ្នែកគោលនយោបាយចម្បងៗរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស៊ាសិន។ ឯកឧត្តម ទេសាភិបាល បានថ្លែងអំណរគុណដល់អង្គប្រជុំសម្រាប់ការផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្ត និងបានយល់ព្រមធ្វើជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទេសាភិបាលស៊ាសិនសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣។

ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះដែរ ឯកឧត្តមទេសាភិបាល បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការដឹកនាំរបស់ធនាគារកណ្តាលព្រុយណេក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទេសាភិបាលស៊ាសិនឆ្នាំ២០២១ និងត្រៀមខ្លួនគាំទ្រធនាគារកណ្តាលវៀតណាម ក្នុងការបំពេញបេសកកម្មជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទេសាភិបាលស៊ាសិននៅឆ្នាំ២០២២។

ទន្ទឹមនឹងកិច្ចប្រជុំនេះ សន្និសីទថ្នាក់ទេសាភិបាលនិងសិក្ខាសាលាជាន់ខ្ពស់ស៊ាសិនលើកទី៥៧ បានពិភាក្សាលើ “ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការត្រួតពិនិត្យនិងនិយ័តកម្មលើបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនិងឌីជីថលូបនីយកម្មនៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ៖ ឥទ្ធិពលចំពោះធនាគារកណ្តាល”។

ធនាគារជាតិបានឱ្យដឹងថា អង្គសន្និសីទ និងសិក្ខាសាលាជាន់ខ្ពស់បានបង្ហាញពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងវិស័យធនាគារ ដែលមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងបានរួមចំណែកលើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ ពង្រឹងការប្រកួតប្រជែង និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច។

«ការអភិវឌ្ឍទាំងនេះ ត្រូវបានពិនិត្យឃើញនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធទូទាត់ ដែលកំពុងផ្លាស់ប្តូររបៀបនៃការទូទាត់និងពន្លឿនប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព»

ធនាគារជាតិ

ធនាគារកណ្តាលមួយចំនួនក៏បានចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីការពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យនិងនិយ័តកម្មលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុថ្មីៗ ដើម្បីបញ្ជៀសពីហានិភ័យនានា ដែលអាចកើតឡើង ដូចជា ការឆបោក ឧក្រិដ្ឋកម្មសាយប័រ ការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេវកម្ម ជាដើម។

«ធនាគារកណ្តាលមួយចំនួនក្នុងតំបន់ក៏បានសិក្សាពីរូបិយវត្ថុឌីជីថលរបស់ធនាគារកណ្តាល (CBDC) ដើម្បីសម្របខ្លួននិងទាញផលចំណេញពីការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុថ្មីៗ ជាមួយនឹងការរក្សាអធិបតេយ្យភាពរូបិយវត្ថុ និងការគ្រប់គ្រងនយោបាយរូបិយវត្ថុ»

ធនាគារជាតិ

គួរបញ្ជាក់ថា មជ្ឈមណ្ឌលស៊ាសិន មានសមាជិកចំនួន ១៩ប្រទេស នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ព្រមទាំងមានសមាជិកបម្រុង ៨ សមាជិកសង្កេតការណ៍ ៨ និងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនទៀត ដោយមានបេសកកម្មផ្តោតលើការពង្រឹងសមត្ថភាពជំនាញរបស់មន្ត្រីធនាគារកណ្តាលនៃប្រទេសជាសមាជិក៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកបម្រើការងារតាមផ្ទះរួមចំណែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ និងជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

ប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មករការងារតាមផ្ទះ រួមចំណែកមួយផ្នែកធំដល់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ និង បានរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា

ផលិតផលថ្មីរបស់គ្រឿងហ្លួង កាន់តែជួយគាំទ្រ និងផ្សព្វផ្សាយមុខម្ហូបខ្មែរ

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 17/06/2024

គ្រឿងហ្លួង សាបារា ត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងទូលាយថាជាផលិតផលក្នុងស្រុកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Sabara Best Food សម្រាប់ជាគ្រឿងផ្សំរសជាតិទៅលើមុខម្ហូបបែបខ្មែរ

សម្ដេច​ធិបតី​ ជំរុញឱ្យ​​គិតគូរ ​និងអនុវត្តន៍ឱ្យបានតឹងរ៉ឹង​លើ​គម្រោង​ប្លង់មេក្នុង​តំបន់​ក្រុង​រណប ​និង​បុរី

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/06/2024

សម្ដេច​ធិបតី​ ហ៊ុន ម៉ាណែត បានជំរុញឱ្យ​រៀបចំ​ និងអនុវត្ត​ឱ្យ​បានតឹងរ៉ឹង​​ចំពោះ​គម្រោង​ប្លង់​មេ​នៅក្នុងតំបន់​ក្រុង​រណប និង​តាមបុរីនានា​

ផែនការមេដឹកនាំរុស្ស៊ីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមបង្កប្រតិកម្មពីប្រទេសជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

វៀតណាមបានធ្វើពហិកាមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅស្វីស ប៉ុន្តែបញ្ជូនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទៅចូលរួម BRICS នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទៅវិញកាលពីសប្តាហ៍មុននេះ

ទុនពីវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជួយបង្កើនចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសកសិករ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 17/06/2024

វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានបង្កើតផលិតផលឥណទានកសិកម្ម និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសម្បូរបែប ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាកសិករ និងសហគមន៍កសិកម្មនៅតាមមូលដ្ឋាន

រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្ម ៖ ការចិញ្ចឹមត្រីតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវធានាបានសុវត្ថិភាព គុណភាព និងរសជាតិមិនចាញ់ត្រីធម្មជាតិឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានលើកឡើងថា ការចិញ្ចឹមត្រីអនុវត្តតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវ អាចធានាបានសុវត្ថិភាព គុណភាព និងរសជាតិមិនចាញ់ត្រីធម្មជាតិឡើយ

ក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោក BOSCH នឹងមកសិក្សាពីលទ្ធភាពបើករោងចក្ររបស់ខ្លួននៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

ក្រុមហ៊ុន BOSCH លំដាប់ពិភពលោកដែលមានបុគ្គលិកជិត ៤៣ ម៉ឺននាក់ នឹងមកសិក្សាពីលទ្ធភាពបើករោងចក្ររបស់ខ្លួននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

សហភាពអឹរ់ុបមានផែនការដាក់ពន្ធបន្ថែមជិត ៤០ ភាគរយលើរថយន្តអគ្គិសនីនាំចូលពីចិន

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/06/2024

សហភាពអឺរ៉ុបមានផែនការដាក់ពន្ធបន្ថែមលើរថយន្តអគ្គិសនីដែលនាំចូលពីចិនចន្លោះពី ១៧,៤ ភាគរយទៅ ៣៨,‌១ ភាគរយ ខណៈដែលអត្រាពន្ធបច្ចុប្បន្នមាន ១០ ភាគរយ

ធនាគារ វីង បើកសម្ពោធសាខាថ្មីក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំង

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 14/06/2024

សេវាធនាគារដ៏សម្បូរបែបរបស់ធនាគារ វីង ឥឡូវនេះបានពង្រីកទៅដល់ក្រុងកំពង់ឆ្នាំងហើយ ដើម្បីជួយសម្រួលប្រជាជនក្នុងខេត្តនេះជាមួយនឹងតម្រូវការសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃកាន់តែប្រសើរ

៤០ឆ្នាំក្នុងនាមជារោងចក្រពិភពលោក តែមិនប្រាកដថាអាចបន្តភាពជោគជ័យក្នុងទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីនោះឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

រថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិន មិនប្រាកដថាអាថវាយឡុកទីផ្សារពិភពលោកបានជោគជ័យដូចជាទីផ្សារផលិតផល និងទំនិញរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ធ្វើបានជាង៤០ឆ្នាំនោះឡើយ