ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ៖ ច្បាប់ PPP នឹងក្លាយជាឧត្តមប្រយោជន៍ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងជំរុញការផ្សព្វផ្សាយ “ច្បាប់ស្តីពីភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន (PPP)”  ឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយ និងជូនដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិផងដែរនាពេលខាងមុខ ដើម្បីជាឧត្តមប្រយោជន៍ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកម្ពុជា។

កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ នៅសណ្ឋាគារ សូហ្វីតែល  ភ្នំពេញ ភូគីត្រា, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ ស្តីអំពី “ច្បាប់ស្តីពីភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន” ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ផាន់ ផល្លា រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមានការចូលរួមពីតំណាងក្រសួង-ស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធនៃរាជរដ្ឋាភិបាល, តំណាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍, ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ, ក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាក្នុងវិស័យវិនិយោគសាធារណៈ, ក្រុមហ៊ុនមេធាវី, ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង, ក្រុមហ៊ុនជាតិ និងអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធ និងវិស័យឯកជនផ្សេងទៀត សរុបប្រមាណ ២០០ នាក់។

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ផាន់ ផល្លា បានថ្លែងថា ការរៀបចំសិក្ខាសាលានេះឡើង ក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយ ឱ្យបានយល់ដឹងទូលំទូលាយអំពីច្បាប់ PPP នេះ ដែលជាសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់មួយទៀតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ជូនថ្នាក់ដឹកនាំមន្រ្តីរាជការទទួលបន្ទុកកិច្ចការពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈ តាមយន្តការ PPP ដែលជាតួអង្គអនុវត្តគម្រោងផ្ទាល់នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ននៃរាជរដ្ឋាភិបាល និងភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ រួមមានដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងវិស័យឯកជន។

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតរដ្ឋលេខាធិការបន្តថា ទោះបីជាសិក្ខាសាលានេះ ជាការផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការលើកដំបូង ហើយបានផ្តោតចម្បង ដល់តួអង្គនៅថ្នាក់ជាតិក៏ពិតមែន, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ គ្រោងបន្តផ្សព្វផ្សាយច្បាប់នេះ ឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយនៅក្នុងវេទិកាផ្សេងៗទៀត និងជូនដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិផងដែរនាពេលខាងមុខ។

ផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគោលបំណងនេះ, លោករដ្ឋលេខាធិការបានលើកឡើងថា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានបញ្ចប់ការពិគ្រោះយោបល់លើការរៀបចំនីតិវិធីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ រួមសម្រាប់គម្រោង PPP ដែលហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា “Standard Operating Procedures” ឬហៅកាត់ថា SOP រួចរាល់ហើយ នាពេលថ្មីៗនេះ ហើយគ្រោងនឹងស្នើសុំការពិនិត្យ និងសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើអនុក្រឹត្យដាក់ឱ្យប្រើ SOP សម្រាប់គាំទ្រដល់ការរៀបចំអភិវឌ្ឍគម្រោង, ការគ្រប់គ្រងកិច្ចលទ្ធកម្ម, នីតិវិធីការគាំទ្រពីរដ្ឋ, ការលើកទឹកចិត្តវិនិយោគ, ការអនុវត្ត, តាមដាន និងការគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្យា PPP ដែលជារួមនីតិវិធី SOP នេះនឹងគាំទ្រដល់ការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពី PPP នេះ បានពេញលេញ និងមានប្រសិទ្ធភាពនៅកម្ពុជា។

បន្ថែមលើនេះ, លោករដ្ឋលេខាធិការ ក៏គូសបញ្ជាក់នូវអនុសាសន៍សំខាន់ៗមួយចំនួនជូនអង្គសិក្ខាសាលា ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ និងការដាក់ឱ្យអនវុត្តច្បាប់នេះ ដែលរួមមានជាអាទិ៍៖

ជាសាវតារ ច្បាប់ PPP នេះត្រូវតាក់តែង និងកែសម្រួលអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៧ ហើយត្រូវបានគណៈរដ្ឋមន្រ្តីសម្រេចយល់ព្រម ក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្រ្តី, ទទួលបានការអនុម័ត ពីស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិលើទម្រង់ និងគតិច្បាប់នេះទាំងស្រុង និងត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រ ទ្រង់ឡាយព្រះហស្ដលេខាដាក់ឱ្យប្រើកាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងមក។ ច្បាប់នេះ មានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងយន្តការ PPP ក្នុងការរៀបចំ និងអនុវត្តគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ និងគម្រោងសេវាសាធារណៈ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ស័កិ្តសិទ្ធិភាព ចីរភាព តម្លាភាព គណនេយ្យភាព និងយុត្តិធម៌ ដើម្បីជាឧត្តមប្រយោជន៍ ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកម្ពុជា។

ច្បាប់ PPP ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងបរិការណ៍សំខាន់ចំនួន ៤ គឺ៖ ទី១-ការថយចុះហិរញ្ញប្បទានឥតសំណង លើសកលលោក និងការបាត់បង់ជាបណ្តើរៗ នូវឥណទានសម្បទានកម្រិតខ្ពស់របស់កម្ពុជា, នេះម៉្យាង, និងម៉្យាងទៀត, ប្រភពធនធានពីថវិកាជាតិ នៅមានកម្រិតនៅឡើយ, ប៉ុន្តែតម្រូវការទុនវិនិយោគសាធារណៈ សម្រាប់ជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រទេសកាន់ តែមានទំហំកើនឡើង; ទី២-វិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ បានបង្កផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន ដល់សមិទ្ធផលសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច ដែលកម្ពុជាសម្រេចបាននាពេលកន្លងមក និងបន្ទច់បង្អាក់ដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ឈានឡើងរបស់កម្ពុជា ហើយបច្ចុប្បន្នកម្ពុជា ក៏ដូចជាពិភពលោកបាន និងកំពុងជួបប្រទះនូវបញ្ហាប្រឈមថ្មី ដោយសារការអូសបន្លាយនៃសង្រ្គាមរុស្សី-អ៊ុយក្រែនផងដែរ; ទី៣-ការខិតខំប្រឹងប្រែង ក្នុងការបញ្ចៀសកម្ពុជា កុំឱ្យធ្លាក់ផុងទៅក្នុង «អន្ទាក់នៃថ្លៃ» ដែលអាចកើតឡើង តាមរយៈការចុះកិច្ចសន្យា ដែលមានរយៈពេលវែង ដែលអាចឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ ជាប់កាតព្វកិច្ចបង់ថ្លៃសេវា និងរដ្ឋជាប់កាតព្វកិច្ចបំណុលជាយថាហេតុ ប្រសិនបើមិនមានការពិនិត្យ និងវាយតម្លៃត្រឹមត្រូវ និងម៉ត់ចត់; និង ទី៤-ភាពចាំបាច់ក្នុងការទាក់ទាញ នូវការចូលរួមពីដៃគូឯកជន ក្នុងការជំរុញកំណើន និងការរក្សាជវភាពសេដ្ឋកិច្ច ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាន នៃប្រភពធនធាន និងនវានុវត្តន៍របស់វិស័យឯកជន។

ច្បាប់ PPP នឹងបង្កើតក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្ត សម្រាប់គ្រប់គ្រងលើការរៀបចំអភិវឌ្ឍ និងអនុវត្តគម្រោង PPP នៅកម្ពុជា ប្រកបដោយភាពច្បាស់លាស់ និងស្របតាមអនុវត្តមានុវត្តន៍អន្តរជាតិ តាមរយៈការបែងចែកតួនាទី និងភារកិច្ចរវាងស្ថាប័នសាមី ដែលជាស្ថាប័នដឹកមុខតាមវិស័យ ក្នុងការរៀបចំអភិវឌ្ឍ និងអនុវត្តគម្រោង, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ នៃរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នៅតាមដំណាក់កាលនៃវដ្តគម្រោង ដូចមានចែងក្នុងច្បាប់នេះ និងនីតិវិធី SOP ដែលនឹងអាចនឹងត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យសម្រេចអនុម័តដាក់ឱ្យប្រើក្រោមអនុក្រឹត្យនាពេលខាងមុខនេះ។ ត្បិតច្បាប់ PPP នេះបានជំនួសច្បាប់ ស្តីពីសម្បទានក៏ពិតមាន, បទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ថ្មីនេះ មិនមានអានុភាពប្រតិសកម្ម ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្បទាន ឬកិច្ចសន្យា ដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលនឹងកិច្ចសន្យា PPP ដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខា មុនច្បាប់ PPP នេះ ចូលជាធរមាននោះទេ។ ជាមួយគ្នានេះ, ការរៀបចំច្បាប់ PPP នេះក៏នឹងត្រូវបានគិតគូរលើមូលដ្ឋាន នៃការបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមក ជាមួយច្បាប់ ស្តីពីវិនិយោគនៃកម្ពុជា លើការលើកទឹកចិត្តផ្នែកវិនិយោគ និងជាមួយលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ពាក់ព័ន្ធជាធរមានផងដែ៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ធនាគារពិភពលោកលើកឡើងពីបញ្ហាកំពុងកើតឡើង ៣ ដែលរារាំងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកល

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 20/06/2024

ប្រធានសេដ្ឋវិទូរបស់ធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលហាក់ដូចជាកំពុងនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកស្ថិរភាព ប៉ុន្តែពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យមួយចំនួន

ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកដល់ប្រទេសវៀតណាម

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 20/06/2024

កាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ យន្តហោះរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានចុះចតនៅទីក្រុងហាណូយ ហើយវៀតណាមគឺជាគោលដៅចុងក្រោយរបស់គាត់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ី

វេទិកា​ធុរកិច្ច​ កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី​​ នឹង​ជួយ​ជំរុញ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី និងបង្កើត​ភាពជា​ដៃគូ​យូរអង្វែង​នៅ​ក្នុង​វិ​ស័​យ​សំខាន់​ៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​ ​និង​សហ​ព័ន្ធ​ធុរកិច្ច​សិង្ហបុរី​ ​បាន​សហការ​គ្នា​រៀបចំ​វេទិកា​ធុរកិច្ច​កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី​ ​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១​៩​ ​ខែ​មិថុនា​ ​នៅ​សណ្ឋាគារ​ ​Co​nr​a​d​ ​Cent​e​nn​i​a​l​ ​Singapore

អាហារសម្រន់ប្រភេទថ្មី មានទាំងរសជាតិឆ្ងាញ់ ផ្តល់គុណតម្លៃដល់សុខភាព និងរួមចំណែកជួយដល់ជីវភាពកសិករក្នុងតំបន់

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 19/06/2024

ថ្មីៗនេះ Sabara Best Food បានចេញលក់នូវផលិតផលអាហារសម្រន់ថ្មីបីមុខ ដែលមានរសជាតិថ្មី ប្លែកមាត់ខុសពីគេ និងចូលរួមជួយដល់ជីវភាពកសិករកាន់តែច្រើន។

រដ្ឋមន្រ្តីកសិកម្ម កៀរគរកសិករឱ្យចងក្រងជាសហគមន៍កសិកម្មទំនើប ដើម្បីទទួលបានផលចំណេញច្រើន ហើយផ្សារភ្ជាប់ទៅកាន់ទីផ្សារ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

ឯកឧត្តម ឌិតទីណា បានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាកសិករជាសមាជិកសហគមន៍ដាំបន្លែនៅខេត្តតាកែវ ក្នុងបំណងកៀរគរកសិករឱ្យចងក្រងជា «សហគមន៍កសិកម្មទំនើប»

ម៉ាឡេស៊ីកំពុងត្រៀមខ្លួនក្នុងការចូលរួមជាសមាជិកក្រុមប្រទេស BRICS

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

នាយករដ្ឋមន្រ្តីម៉ាឡាស៊ី អាន់វ៉ា អ៊ីប្រាហ៊ីម លើកឡើងថា ម៉ាឡេស៊ីបានបានធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការចូលរួមជាមួយ BRICS ហើយនឹងដាក់នីតិវិធីជាផ្លូវការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ខណៈដែលកំពុងរង់ចាំលទ្ធផលចុងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូង

អាជីវកម្មរាប់រយដកខ្លួនចេញពីទីផ្សាររុស្សី ប៉ុន្តែយីហោធំៗបន្តម៉ាកពាណិជ្ជកម្មក្នុងទីផ្សារ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

Coca Cola បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងទីផ្សាររុស្ស៊ីតាំងតែពីឆ្នាំ១៩៨០ក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនាទីក្រុងមូស្គូ និងឆ្នាំ១៩៩០ នៅតាមហាង McDonald's

អ្នកជំនាញប្រាប់ពីរបៀបប្រើប្រាស់កម្ចី ដើម្បីឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 19/06/2024

អ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រើប្រាស់លុយកម្ចី ឬឥណទានពីធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ហើយវិធីសាស្ត្រទាំងនេះរួមមានការផ្តោតលើការប្រើប្រាស់កម្ចីឱ្យចំគោលដៅ

គម្រោង​វិនិយោគ​ពាក់ព័ន្ធនឹង​អគារ​ជាប់គាំង​​នៅខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ទទួលបានការលើក​ទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារ​ ៨ ​ចំណុច​សំខាន់ៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 19/06/2024

រាជរដ្ឋាភិបាល​បានលើកទឹកចិត្ត​ផ្នែកពន្ធដារ​ជាច្រើន​ដល់​វិនិយោគិនណាដែលមានបំណងមក​វិនិយោគ​នៅខេត្តព្រះសីហនុ ជាពិសេស​លើ​គម្រោងអគារ​ជាប់គាំង​

ទីផ្សារប្តូរប្រាក់រុស្ស៊ី MOEX ផ្អាកការជួញដូរជាប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់អឺរ៉ូ ដោយសារទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិក

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 19/06/2024

ទីផ្សារប្តូរប្រាក់រុស្ស៊ី Moscow Exchange (MOEX) បានផ្អាកការជួញដូរជាប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់អឺរ៉ូចូលជាធរមាននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដោយសាររតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញពីទណ្ឌកម្មថ្មីមកលើប្រទេសនេះ