វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងផ្តោតលើការជំរុញការគាំពារ និងកំណើន MSMEs ស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

ភ្នំពេញ ៖ នាពេលកន្លងមក សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បានដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវគំនិតផ្តួចផ្តើមសំខាន់ៗជាច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យ​​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាឱ្យកាន់តែមានភាពធន់ រឹងមាំ និងរីកចម្រើនប្រកបដោយចីរភាព ខណៈទិសដៅអាទិភាពនាពេលអនាគតរបស់វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ នឹងផ្តោតលើការជំរុញការគាំពារ និងកំណើនសហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម (MSMEs) ស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ពិសេសបន្តកិច្ចគាំពារអតិថិជន និងពង្រឹងគុណភាពសេវាហិរញ្ញវត្ថុ។

ថ្លែងក្នុងពិធីលៀងសាយភោជន៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ លោក​ សុខ វឿន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បានគូសបញ្ជាក់ថា កន្លងមក សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បាន និងកំពុងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ និងមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ក្រោមការដឹកនាំប្រកប​ដោយភាពឈ្លាសវៃពីសំណាក់រាជរាដ្ឋាភិបាលតាមរយៈធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា ដោយបានដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវគំនិតផ្តួចផ្តើមសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យ​​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ព្រមទាំងកិច្ចការពារអតិថិជន ដូចសង្ខេបជូនខាងក្រោម ៖

១. ស្តង់ដារកិច្ចសន្យាឥណទាន និងខចែងស្តង់ដារកិច្ចសន្យាឥណទាន ដែលបង្កើតឡើងដើម្បីបង្កើនតម្លាភាព និងធានាបាននូវកិច្ចការពារអតិថិជន ក៏ដូចជាការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់។

២. ក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់​ប្រសិទ្ធភាព ទំនុកចិត្ត​ ​គណនេយ្យភាព និ​ង​​ទំនួលខុសត្រូវ ក្នុងការប្រកបវិជ្ជាជីវៈធនាគារ តាមរយៈការកំណត់បទដ្ឋាន​ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម​ សម្រាប់​ឱ្យ​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុនានា​គោ​រ​​ព ​​និងអនុវត្ត​តាម។

៣. វិធានផ្តល់ឥណទាន បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងធានាថា សមត្ថភាពខ្ចីប្រាក់របស់អតិថិជនត្រូវបានវាយតម្លៃដោយម៉ត់ចត់ និងត្រឹមត្រូវ ដើម្បីកាត់បន្ថយការជាប់បំណុលច្រើនលើសលុប និងបញ្ចៀសហានិភ័យជាប្រព័ន្ធនានា។

៤. គម្រោងសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុក្នុងសហគមន៍ ឬ Community Safe Finance ដែលត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តសាកល្បងក្នុងខេត្តចំនួន៤ ក្នុងគោលដៅលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ សិទ្ធិ និងការការពារអតិថិជននៅតាមកម្រិតមូលដ្ឋាន និងបន្តដាក់ឱ្យអនុវត្តទៅខេត្តផ្សេងៗទៀតនៅជំហ៊ានបន្ទាប់។

៥. កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលដល់ប្រធានអគ្គនាយក និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឬភាគទុនិកលើកិច្ចការពារអតិថិជន ដែលបង្កើតឡើងដើម្បីពិនិត្យមើលតួនាទីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងថ្នាក់គ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ដើម្បីធានាថា កិច្ចការពារអតិថិជនដ៏រឹងមាំនឹងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន និងដើម្បីរក្សាបាននូវនិរន្តរភាពនៅក្នុងគ្រឹះស្ថាន។​

៦. សិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់លើការពង្រឹងសមត្ថភាពថ្នាក់គ្រប់គ្រងរបស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ដែលផ្តោតលើថ្នាក់គ្រប់គ្រងនៅតាមសាខាថ្នាក់ខេត្ត ថ្នាក់ស្រុក និងថ្នាក់តំបន់របស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។

៧. ការពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីឥណទានក្នុងការផ្តល់សេវាឥណទានប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ (Responsible Lending) បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់មន្ត្រីឥណទាន និងគោលការណ៍ការពារអតិថិជន ដើម្បីធានារក្សាបាននូវការផ្តល់សេវាឥណទានប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ មាននិរន្តរភាព និងបរិយាបន្ន។

៨. ការពង្រឹងសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយបរិយាបន្ន និងការទទួលខុសត្រូវ ក្នុងគោលដៅពង្រឹងការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយបរិយាបន្ន និងការទទួលខុសត្រូវ ដោយមើលពីជ្រុងនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ដើម្បីជំរុញនូវកំណើនប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ ការលើកកម្ពស់ស្ថេរភាពវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងបង្កើនការការពារអតិថិជន។

៩.  គម្រោងអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អតិថិជន និងការលើកកម្ពស់ការទទួលបាននូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុ ដែលត្រូវបាន    អនុវត្តជាមួយសមាជិក និងដៃគូពាក់ព័ន្ធ ធ្វើកិច្ចការងារអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងជម្រុញការទទួលបាននូវសេវា     ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងចំណោមសហគ្រិនវ័យក្មេង ស្ត្រី កសិករ និងសហគ្រិនដទៃទៀត។

១០. ពង្រឹងយន្តការនៃការដោះស្រាយបណ្តឹង និងសំណូមពររបស់អតិថិជន ដែលមានដាក់លេខបណ្តឹងតវ៉ារបស់គ្រឹះស្ថាន លេខបណ្តឹងតវ៉ារបស់សមាគមទាំងពីរ នៅទីតាំងតែមួយនៅលើសៀវភៅឥណទាន កិច្ចសន្យាឥណទាន ព្រមទាំងសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗ ដែលលេខហតឡាញរបស់សមាគមទាំងពីរមានលេខ ០១៥ ៣៦៥ ២២២។

១១. សន្និសីទមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទ “បរិយាបន្ន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ ភាពធន់ និងនិរន្តរភាពវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា” ដោយមានអ្នកចូលរួមជាង ៣០០នាក់ កាលពីខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ នាពេលថ្មីៗនេះ។

១២. Impact Assessment of Microfinance in Cambodia នេះជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅដោយក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិឈ្មោះ M-Cril អំពីផលប៉ះពាល់នៃវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ដែលសមាគមនឹងចេញផ្សាយជាសាធារណៈ នាសប្តាហ៍ក្រោយនេះ។

១៣. សមាគមក៏បានសហការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ រួមមាន និយ័តករ អង្គការ SPTF, NGOs, ម្ចាស់កម្ចី និងវិនិយោគិនជាដើម ដើម្បីពង្រឹងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឱ្យមានការរីកចម្រើនប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

លោកបានថ្លែងប​ន្តថា ស្វ័យប្បញ្ញត្តិកម្មវិធី និងគម្រោងទាំងនេះច្បាស់ណាស់ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងធ្វើឱ្យវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរីកចម្រើន​ទៅមុខប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងបរិយាបន្ន ដើម្បីចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជន។ ជារួម ស្វ័យប្បញ្ញត្តិកម្មវិធី និងគម្រោងទាំងនេះ បាន និងកំពុងជួយលើកកម្ពស់សិទ្ធិអំណាចដល់អតិថិជន បង្កើនកិច្ចការពារអតិថិជន និងតម្លាភាពនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ​​ ជំរុញឱ្យមានប្រតិបត្តិការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងការទទួលខុសត្រូវ សំដៅពង្រឹងគុណភាព និងតម្លាភាពនៃការផ្តល់សេវាឥណទាន​ ការពារនូវហានិភ័យ ក៏ដូចជាបង្ការផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានមកលើវិស័យ ព្រមទាំងជួយលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។

លោក សុខ វឿន បានថ្លែងបញ្ជាក់ដូច្នេះថា ៖

“ទិសដៅអាទិភាពនាពេលអនាគតរបស់វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ គឺជំរុញការគាំពារ និងកំណើនសហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម ស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ព្រមទាំងបន្តកិច្ចគាំពារអតិថិជន ពង្រឹងគុណភាពសេវាហិរញ្ញវត្ថុ ជំរុញឌីជីថលូបនីយកម្ម និងលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជា។ ស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឆ្ពោះទៅការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចបៃតងនៅកម្ពុជា សមាគមក៏នឹងចូលរួមអនុវត្តផែនទីបង្ហាញផ្លូវ ដើម្បីជួយបិទគម្លាតតម្រូវការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីសម្រេចបាននូវសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាព”។

យោងតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានឱ្យដឹងថា បច្ចុប្បន្ន សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាមានសមាជិកចំនួន ១៣៣ គ្រឹះស្ថាន រួមមាន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ៤ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមិនទទួលប្រាក់បញ្ញើ៨០ គ្រឹះស្ថានភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ១២ គ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទ៣០ និងគ្រឹះស្ថានធនាគារ៧ ។ គិតត្រឹមត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៣ វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានសមតុល្យឥណទានសរុបជាង ៥ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក និងមានអតិថិជនឥណទានសរុប ជាង ១,៥លាននាក់។

ឥណទានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានផ្តល់ជូន វិស័យកសិកម្ម ២១,៣% ពាណិជ្ជកម្មលក់រាយ ១៤,៨% ពាណិជ្ជកម្មបោះដុំ ៤,៤% សេវាកម្ម ៧,៤% សំណង់ ៤,២% សណ្ឋាគារនិងទេសចរណ៍ ៣,១% ឧស្សាហកម្ម ៣,៨% ដឹកជញ្ញូននិងឃ្លាំងស្តុក ២,៨% ក្រុមគ្រួសារ ៣១,៣% និងវិស័យផ្សេងៗទៀតប្រមាណ ៧%។ ដោយឡែកសមតុល្យប្រាក់បញ្ញើនៅតាមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ មានជាង ២ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក និងមានអតិថិជនដាក់ប្រាក់បញ្ញើសរុប ជិត២លាននាក់។ ចំណែកការិយាល័យប្រតិបត្តិមានសរុបជាង ៩០០ការិយាល័យ និងមានបុគ្គលិកដែលកំពុងបម្រើការងារក្នុងវិស័យជាង ២ម៉ឺននាក់។ ទិន្នន័យនេះមិនរាប់បញ្ចូលធនាគារដែលជាសមាជិករបស់សមាគមទេ៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

រម្លឹកឡើងវិញពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានក្រោយក្លាយខ្លួនជាគំរូអាជីវកម្មបរិយាបន្ន

ធុរកិច្ចបរិយាបន្ន, ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

អាជីវកម្មបរិយាប័ន្ន គឺជាអាជីវកម្មឈរលើគោលការណ៍ធុរកិច្ច ដែលបង្កើតដំណោះស្រាយជាប្រព័ន្ធ មានភាពច្នៃប្រឌិត និងមានទ្រង់ទ្រាយធំ ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈម ពាក់ព័ន្ធរបស់ប្រជាជនក្រីក្រ និងប្រជាជនមានចំណូលទាប

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងអង្គភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកូរ៉េ ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្មសិទ្ធិបញ្ញារួមគ្នា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង អង្គភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញា នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បានឯកភាពគ្នាសហការលើវិស័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ។

KOTO ភោជនីយដ្ឋានដ៏ល្បីមួយនៅវៀតណាមមានជំនាញខាងបណ្តុះបណ្តាលសិស្ស-និស្សិតក្រីក្រ

ធុរកិច្ចបរិយាបន្ន, ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

KOTO បានក្លាយទៅជាអាជីវកម្មដែលមានម៉ូដេលលើសពីម្ហូបអាហារ ហើយវាថែមទាំងមានបង្កើតជាកម្មវិធីផ្តល់អាហារូបករណ៍ និងបទពិសោធជាក់ស្តែងដល់និស្សិតក្រីក្រទៀតផង

ក្រុមហ៊ុនសំណង់​កូរ៉េ​ដ៏ធំមួយចាប់ដៃជាមួយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យនៅ​កម្ពុជា​ ស្វែងរក​​​​​​​​​​​​​​​​ឱកាស​វិនិយោគ​នៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/05/2024

ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍​អចលនទ្រព្យ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជាដ៏ធំមួយ បានចាប់ដៃ​ជាមួយកក្រុមហ៊ុន​សំណង់​និងវិស្វកម្ម​របស់កូរ៉េ​ ដើម្បីស្វែងរក​ការ​វិនិយោគ​​បន្ថែមនៅ​កម្ពុជា​

កាលីហ្វ័រញ៉ាចំណាយ១០០លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជួយពលរដ្ឋមានចំណូលទាបលើការប្រើប្រាស់ថាមពល

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

កាលីហ្វ័រញ៉ាចំណាយ១០០លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជួយពលរដ្ឋមានចំណូលទាបលើការប្រើប្រាស់ថាមពល

កំពង់ផែអន្តរជាតិកំពត តម្លៃ១៤០លានដុល្លារមានសមត្ថភាពខ្ពស់លើកដាក់ទំនិញចេញ-ចូលប្រមាណ ២០ម៉ឺន TEU

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/05/2024

កំពង់ផែអន្តរជាតិកំពត ដែលសាងសង់ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់១៤០លានដុល្លារអាម៉េរិកមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការលើកដាក់ទំនិញចេញ-ចូល ប្រមាណ ២០ម៉ឺន TEU ។

ក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេងអាស៊ីកំពុងចាប់អារម្មណ៍ប្រេងឆៅពីសហរដ្ឋអាម៉េរិក និងប្រេស៊ីល

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ០,៦ ភាគរយ ឬ ៨៣,២៧ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ០,៨ ភាគរយ ឬ ៧៩,២៣ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

វេទិកាធុរកិច្ច កម្ពុជា-សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បញ្ជាក់ថាកូរ៉េ គឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ គឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជា ដែលមានទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីសរុបប្រមាណ ៧៥១លានដុល្លារ

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមឃ្យូអរកូត កម្ពុជា-កូរ៉េ នឹងបម្រើប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងធុរជនរវាងប្រទេសទាំងពីរ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 17/05/2024

កម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់ទ្វេភាគីលើ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមឃ្យូអរកូត ដែលនឹងជួយសម្រួលដល់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម វិស័យទេសចរណ៍ លើកកម្ពស់ប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែន ការផ្ទេរប្រាក់ និងការទូទាត់ប្រាក់ដោយប្រើរូបិយវត្ថុជាតិ និងជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ និងធុរជនរបស់ប្រទេសទាំងពីរ។

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល ជួបក្រុមហ៊ុន ៩ នៅកូរ៉េ ដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល បានជម្រាបជូនអំពីសក្ដានុពលនានារបស់កម្ពុជា ការចំហនៃច្បាប់វិនិយោគរបស់កម្ពុជា ដែលអនុញ្ញាតឱ្យវិនិយោគិនបរទេសមានសិទ្ធិជាម្ចាស់