ស្វែងយល់ពីឥណទាននិស្សិតនៅប្រទេសកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ឥណទាននិស្សិត គឺជាប្រភេទឥណទានដែលផ្តល់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់សិស្ស-និសិ្សត ដែលបាននឹងកំពុង ឬមានបំណងចង់ បន្តការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា ឬជំនាញបច្ចេកទេសដូចជា បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ឬវគ្គបំប៉នផ្សេងៗ ព្រោះជាទូទៅការបន្តការសិក្សាទៅរៀនថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យទាមទារឲ្យមានការចំណាយច្រើន ដូច្នេះសិស្សនិស្សិតដែលមានបំណងប្រាថ្នាបន្តការសិក្សាដែលជួបបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ អាចពិចារណាលើប្រភេទឥណទាននិសិ្សតដែលផ្តល់ដោយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាន។

លោក សុខ សំណាង នាយកនៃនាយកដ្ឋានទីផ្សារ និងអភិវឌ្ឍផលិតផលនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ខេមា បានឲ្យដឹងថា គ្រឹះស្ថាន ខេមា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លីមីតធីតមានផ្តល់ជូននូវកម្ចីសម្រាប់សិស្ស-និសិ្សតក្រីក្រ ខ្វះលទ្ធភាពក្នុងការលើកស្ទួយធនធានមនុស្សឲ្យកាន់តែរីកចំរើន និងដើម្បីអាចបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្របានដោយជោគជ័យ។ 

ជាក់ស្ដែង ដោយសារមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចាប់ដៃគូជាមួយវិទ្យាស្ថានកសិកម្មព្រែកលៀប សិស្ស-និស្សិត វិទ្យាស្ថានកសិកម្មព្រែកលៀបអាចទទួលបានឥណទានសិក្សាពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ខេមា មានទំហំរហូតដល់ ២ ០០០ ដុល្លារអាមេរិក ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់សមរម្យ ហើយរយៈពេលខ្ចីរហូតដល់ ១៨ ខែ និងរបៀបសងគឺ រំលស់ប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ថយជារៀងរាល់ខែ។

ដោយឡែក ធនាគារអេស៊ីលីដា ក៏មានការផ្តល់​ឥណ​ទាន​និស្សិតផងដែរ ដោយចែកចេញជា​ពីរ​ប្រភេទគឺ ប្រភេទទី១ ​បើក​ប្រាក់​តែ​មួយ​លើក ដែលជា​ប្រភេទ​ឥណ​ទាន​​ផ្តល់​ជូន​តាម​របៀប​បើក​ប្រាក់​តែ​មួយ​លើក សម្រាប់​បង់​ថ្លៃ​សិក្សា​ដោយ​ផ្អែក​តាម​វិក្កយបត្រ ឬ​លិខិត​ស្នាម​ដែល​បញ្ជាក់​អំពី​តម្លៃ​សិក្សា​របស់​គ្រឹះ​ស្ថាន​សិក្សា។ ទី២ ប្រភេទ​បើក​ប្រាក់​ច្រើ​ន​លើក ដែលជា​ប្រភេទ​ឥណ​ទាន​ដែល​ផ្តល់​ជូន​តាម​របៀប​បើក​ប្រាក់​ច្រើន​លើក​សម្រាប់​បង់​ថ្លៃ​សិក្សា​ដោយ​ផ្អែក​តាម​វិក្កយបត្រ ឬ​លិខិតស្នាម​ដែលបញ្ជាក់​អំពី​តម្លៃ​សិក្សា​របស់​គ្រឹះស្ថាន​សិក្សា​​តាម​ឆមាស ឬ​ឆ្នាំ ។​

រយៈ​ពេល​ខ្ចី​អតិបរមា ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ជូន​ដោយ​ផ្អែក​តាម​រយៈ​ពេល​សរុប​នៃ​ការ​សិក្សា បូក​នឹង​រយៈ​ពេល​មិន​លើស​ពី ១២​ខែ​បន្ថែម (ចំពោះ​វគ្គ​សិក្សា​ដែល​មាន​រយៈពេល​ចាប់​ពី ១២ខែ ឡើង​ទៅ)។ ចំពោះ​វគ្គ​សិក្សា​ដែល​មាន​រយៈពេល​ក្រោម ១២ខែ រយៈពេល​ខ្ចី​អតិបរមា ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ជូន​ស្មើ​នឹង ២ដង នៃ​រយៈពេល​សរុប​នៃ​ការ​សិក្សា​នោះ ហើយអត្រា​ការប្រាក់ ចាប់​ពី ៨% ដល់ ១៨% ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ។


ចំពោះ ធនាគារ​វឌ្ឍនៈ​អាស៊ី​ចំកាត់ (ABA) ក៏មានផ្ដល់ជូនសេវាកម្ចីបង់ថ្លៃសិក្សាសម្រាប់សាលាអន្ដរជាតិ Footprints ផងដែរ ដោយលក្ខខណ្ឌនៃឥណទានសិក្សាមានទំហំប្រាក់កម្ចីមិនកំណត់ ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ ១០% ក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយវិធីទូទាត់សងដោយការបង់រំលោះថេរជារៀងរាល់ខែ(EMI)។

ដោយឡែក សម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យ​អន្តរជាតិ អាចស្នើសុំឥណទានការសិក្សាពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឌែលតា ដោយមិនតម្រូវការវត្ថុបញ្ចាំឡើយ ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ ១.២៥% ក្នុងមួយខែ ។ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឌែលតា ក៏ផ្តល់ឥណទានការសិក្សាដល់និស្សិតសម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យផ្សេងផងដែរក្នុងអត្រាការប្រាក់ ១.៥% ក្នុងមួយខែ ជាមួយនឹងចំនួនប្រាក់កម្ចីរហូតដល់ ៥ ០០០ ដុល្លារអាមេរិក ដោយតម្រូវឲ្យមានវត្ថុបញ្ចាំ ដូចជា ប្លង់ទន់ ឬ ប្លង់រឹង ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិភាគីទីបី កាតគ្រី មូតូ / ឡាន និងទ្រព្យបញ្ចាំផ្សេងទៀតដែលអាចចរចាបាន។

គូសបញ្ជាក់ថា នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើន ដែលផ្តល់នូវឥណទាននិស្សិតឬឥណទានការសិក្សានេះ។ ចំពោះលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ស្នើរសុំកម្ចីសិក្សានេះ មានភាពខុសគ្នាអាស្រ័យលើស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនីមួយៗ៕


ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមិនផ្តោតលើទ្រព្យធានាមុននឹងផ្តល់កម្ចីនោះទេ តែទាមទារភាពច្បាស់លាស់លើផែនការអាជីវកម្ម

ភ្នំពេញ ៖ អ្នកជំនាញ និងថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងវិស័យធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ជាក់ថា ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជាប្រភពហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងសំខាន់ក្នុងជួយពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ប្រជាជន…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

តោះ! ឈ្វេងយល់ពីអត្រាការប្រាក់ និងទំហំកម្ចីនៃ «គម្រោងសហហិរញ្ញប្បទានស្ដារវិស័យទេសចរណ៍» ទឹកប្រាក់ ១៥០លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ ៖ អ្នកប្រកបអាជីវកម្មក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ដែលមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុអាចទទួលបានកម្ចីពីគម្រោងសហហិរញ្ញប្បទាន ១៥០ លានដុល្លាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាល តាមរយៈធនាគារសហគ្រាសធុនតូច…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

តំបន់តាមបណ្ដោយមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនឹងក្លាយជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មដ៏ទាក់ទាញ

ភ្នំពេញ ៖ តំបន់ដែលស្ថិតនៅអមសងខាងបណ្ដោយមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាន និងកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ទៅជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មដ៏ទាក់ទាញ ខណៈពេលដែលបច្ចុប្បន្ន រាប់ចាប់ពីចំណុចគល់ស្ពានអាកាស…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

ចិន នៅតែជាប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ចិនគឺនៅតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជា ហើយបានក្លាយជាគោលដៅនាំចេញអង្ករ និងចេកដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជា ជាក់ស្ដែងភាគីទាំងពីរបានសម្រេចគោលដៅទំហំពាណិជ្ជកម្ម…
ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវ ៖ ពលរដ្ឋអាមេរិកជាង៤០លាននាក់កំពុងរងការគំរាមកំហែងពីទន្លេ Colorado

ទន្លេ Colorado គឺជាប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយរបស់ពលរដ្ឋជាង៤០លាននាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងរដ្ឋចំនួន៧របស់សហរដ្ឋអាមេរិកភាគនរតីដោយហូរកាត់ចំងាយជាង ៥០០ម៉ាល ឬ ជាង…
ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

ផ្លែឈើសម្ងួតរបស់កម្ពុជាត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិតាមរយៈក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក MISOTA

បាត់ដំបង ៖ ក្រុមហ៊ុន MISOTA មានឯកទេសក្នុងការកែច្នៃ និងចែកចាយផ្លែឈើសម្ងួត និងផលិតផលម្ហូបអាហារសម្រាប់ទីផ្សារក្នុងស្រុក និងនាំចេញ ក្រោមការបង្កើតឡើងដោយប្តីប្រពន្ធ…
ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

ផ្សារបោះដុំឃ្លាំងរំសេវថ្មីសែនសុខ ផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ និងជួយសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ឱ្យរស់រវើក

ផ្សារបោះដុំឃ្លាំងរំសេវថ្មី សែនសុខ បានក្លាយជាផ្សារយ៉ាងមានសក្តានុពលដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុក យកចិត្តទុកដាក់ និងគិតគូរខ្ពស់ពីការទទួលខុសត្រូវសង្គមដើម្បីចូលរួម…
ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

ផ្សារបោះដុំឃ្លាំងរំសេវថ្មីសែនសុខ កំពុងផ្តល់ឱកាសចំណេញ និងទីតាំងល្អសម្រាប់អាជីវករលក់ដុំ

ភ្នំពេញ ៖ បន្ទាប់ពីទទួលបានសេចក្ដីសម្រេច និងអនុញ្ញាតពីសំណាក់រដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញឱ្យរៀបចំដំណើរការផ្សារបោះដុំឃ្លាំងរំសេវថ្មីសែនសុខនៅពេលនេះ គណៈគ្រប់គ្រងផ្សារបានធ្វើការរៀប…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

IMF គាំទ្រការព្យាករសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ២០២២ នឹងសម្រេចបានក្នុងកំណើន ៥,១% ហើយឆ្នាំ២០២៣ អាចលើស ៦,២%

ភ្នំពេញ ៖ ក្រុមបេសកកម្មរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ពីការវាយតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០២២នេះថា នឹងអាចសម្រេចបានប្រមាណ ៥,១% ហើយក្នុងឆ្នាំ២០២៣ នឹងអាចមានកំណើនខ្ពស់ជាងការព្យាករកាលពីពេលមុនក្នុងអត្រា ៦,២% ដែលគាំទ្រដោយនិន្នាការល្អជាងការរំពឹងទុកនៃវិស័យទេសចរណ៍ ។
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

ការសិក្សាបង្ហាញថា ប្រជាជនកម្ពុជាងាកចេញពីការប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់សុទ្ធទៅរកការទូទាត់តាមរយៈឌីជីថល

ភ្នំពេញ ៖ ក្រុមហ៊ុន Visa ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថលឈានមុខគេនៅក្នុងពិភពលោក បានចេញផ្សាយការសិក្សាចុងក្រោយរបស់ខ្លួន និងបានបញ្ជាក់ថា…