វិស័យឯកជន បង្កើនកិច្ចសហការ ជំរុញការផ្ដល់លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហគ្រិនស្ត្រី

ភ្នំពេញ៖ ក្រោមជំនួយរបស់ទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID គម្រោងសហគ្រិននារីសកម្មរបស់អង្គការ ផេក កម្ពុជា បានរៀបចំ “ពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់វីដេអូចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុទាំង ៩ និងមគ្គុទ្ទេសក៍ហិរញ្ញវត្ថុ” ដោយសហការជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា និងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនទៀត ដើម្បីផ្តល់ធនធានទាំងនេះ ដល់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ក៏ដូចជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និងសហគ្រិនស្ត្រីវ័យក្មេង។

លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី អគ្គនាយបច្ចេកទេសធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថា ៖

«វីដេអូចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងមគ្គុទេសក៏ហិរញ្ញវត្ថុនេះនឹងផ្តល់ជាមាគ៌ា ដល់សារធារណជនទូទៅអ្នកប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ និងជាពិសេសសហគ្រិនស្ត្រីវ័យក្មេងឱ្យយល់ដឹងពីដំណើរការពេញលេញនៃការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់សេវាហិញ្ញវត្ថុប្រកបដោយគុណភាព ប្រសិទ្ធភាព និងភាពវៃឆ្លាត»

លោកស្រី សាប៊ីន យ៉ៅគ្គឹស ប្រធានអង្គការ ផេក កម្ពុជា និងជាប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងសហគ្រិននារីសកម្ម បានមានប្រសាសន៍ថា ៖

«មគ្គុទេសក៏ហិរញ្ញវត្ថុ វីដេអូចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ និងផលិតផលហិរញ្ញប្បទានទាំងនេះមានគោលបំណងដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនជុំវិញការទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រីវ័យក្មេង។ វិធីសាស្ត្រដោះស្រាយដោយបង្កើនចំណេះដឹង ការយល់ដឹង ក៏ដូចជាការផ្តល់លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងពិតប្រាកដអាចជាវិធីសាស្ត្រត្រឹមត្រូវក្នុងការផ្ដល់ឱ្យស្ត្រីនូវលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុ។ យើងនឹងធ្វើឱ្យសម្ភារៈទាំងនេះអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់ដៃគូដែលធ្វើការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត»

អ្នកចូលរួមជាង ២០០ នាក់តំណាងឱ្យភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ បានចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នេះ រួមមាន ៖ ស្ថានទូតអាមេរិក ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុន វីង ក្រុមហ៊ុនប៊ូសខេភីថល ក្រុមហ៊ុនស៊ី អ៊ិនវេសមិន និងក្រុមសន្សំប្រាក់នារី ក៏ដូចជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ វិទ្យាស្ថានអប់រំ ស្ថាប័នរដ្ឋ និងសហគ្រិនស្ត្រីវ័យក្មេង។

លោក ម៉ានូ រ៉ាចាន់ អគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុនវីងបានមានប្រសាសន៍ថា ៖

«ស្ត្រីដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ ពួកគេគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មខ្នាតតូច ហើយជាធម្មតាទទួលខុសត្រូវចំពោះលំហូរសាច់ប្រាក់សម្រាប់គ្រួសាររៀងៗខ្លួនទៀតផង។ ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគឺជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រី ព្រោះវាផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវចំណេះដឹងដ៏សំខាន់ដែលអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេគ្រប់គ្រងថវិការបស់ពួកគេប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធផល»

មគ្គុទ្ទេសក៏ហិរញ្ញវត្ថុ ជាផែនទី ជួយសហគ្រិនស្ត្រីវ័យក្មេង ក្នុងការសម្រេចដ៏មានប្រសិទ្ធភាព មុននឹងធ្វើការសន្និដ្ឋានថា តើពួកគេត្រូវការហិរញ្ញវត្ថុ និងកំណត់ប្រភេទនហិរញ្ញវត្ថុសមស្របនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់ ពួកគាត់រួមមានទំហំអាជីវកម្ម កម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍ ទំហំលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន ការផ្លាស់ប្តូរបរិយាកាស និងលទ្ធភាពទទួលបានចំណេះដឹង ហិរញ្ញវត្ថុជាដើម។ មគ្គុទ្ទេសក៏ហិរញ្ញវត្ថុនេះក៏បានភ្ជាប់នឹងតំណផ្សេងៗដែលអង្គការផ្សេងទៀតបានផលិតពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទនេះ។

លោកស្រី ស៊ីលា ប៊យ សហស្ថាបនិក និងនាយិកាប្រចាំក្រុមហ៊ុនស៊ីម៉ិនវេសមិន បានមានប្រសាសន៍ថា ៖«គម្រោងនេះពិតជាបង្ហាញ កិច្ចសហការរវាងវិស័យសាធារណៈ និងឯកជនដោយផ្តោតលើ សហគ្រិនស្ត្រីវ័យក្មេង និងសំលេងរបស់ពួកគាត់។ យើងមានមោទនភាព និងរីករាយដែលបានចូលរួមចំណែក រហូតមកដល់ពេលនេះ ហើយទន្ទឹងរង់ចាំមើលធនធានទាំងនេះជួយស្រ្តីក្នុងការសម្រេចចិត្តពីហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់នាពេលអនាគត»។

វីដេអូចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ៩វគ្គ នឹងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងបង្កើនចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគ្រិនស្ត្រីវ័យក្មេង ដើម្បីពង្រឹងអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់។ អ្នកចូលរួមបានដឹងព័ត៌មានអំពីបញ្ហាលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុ និងជម្រើសហិរញ្ញប្បទានប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ដើម្បីឱ្យសហគ្រិនស្ត្រីវ័យក្មេងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់។ លោក គា បូរាណ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលន សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា និង ជាតំណាងសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា បានប្រសាសន៍ថា ៖

«ខ្សែវីដេអូទាំង៩ អមជាមួយមគ្គុទេសក៍ហិរញ្ញវត្ថុ ពិតជាមានភាពចាំបាច់ណាស់ក្នុងការជួយដល់សហគ្រិនកម្ពុជា ពិសេសស្ត្រីឲ្យមានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុអាជីវកម្ម និងផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរ ពិសេសក្នុងបរិបទនផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូដ១៩។ ការរៀបចំហិរញ្ញវត្ថុបានល្អ ក៏នឹងផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់សហគ្រិនក្នុងទទួលបាននូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុ នៅពេលដែលពួកគាត់មានបំណងចង់ពង្រីកអាជីវកម្ម ដើម្បីឲ្យកាន់តែរីកចម្រើន»


ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

ន.ម.ក. និង ADB ជំរុញដំណើរការនៃការបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណនិរន្តរភាព និងកាលានុវត្តភាពសម្រាប់កម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា (ន.ម.ក.) និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) បានសហការគ្នារៀបចំកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ដំណើរការនៃការបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណនិរន្តរភាព…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ៖ កម្ពុជាលើកកម្ពស់អាស៊ាន និងផ្ដោតលើចលនាការនៃការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន

(ដាវ៉ូស-ក្លូស្ទើរ, ស្វីស) ៖ ប្រធានបទ « ទិដ្ឋភាពយុទ្ធសាស្រ្តស្តីពីអាស៊ាន និងតួនាទីជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០២២ » បានក្លាយជាការពិភាក្សាពិសេស ដែលរៀបចំឡើងនៅវេទិកា…
ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

រថយន្តអគ្គិសនីកំពុងចរាចរណ៍លើផ្លូវថ្នល់ទូទាំងពិភពលោកមានចំនួនជាង ១៦,៥លានគ្រឿង

យោងតាមទីភ្នាក់ងារថាមពលអន្តរជាតិ IEA ដែលបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃដើមសប្តាហ៍កន្លងមកនេះថា ប្រតិបត្តិការលក់រថយន្តអគ្គិសនីនៅទូទាំងទីផ្សារពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ២០២១ទទួលបាន…
ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី (Bamboo Finance Plc) ចូលរួមយុទ្ធនាការបរិច្ចាកឈាម ដើម្បីសង្គ្រោះជីវិត

ភ្នំពេញ ៖ ខណៈតម្រូវការឈាមដើម្បីសង្រ្គោះអាយុជីវិតមានការកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ហើយការផ្គត់ផ្គង់ឈាមបានធ្លាក់ចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈមក…
ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុកំពុងគាំទ្រសង្វាក់ផលិតកម្មរោងចក្រ សហគ្រាសជាង១៧០

នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុ ដែលមានទាំងគម្រោងរោងចក្រផលិតសំបកកង់ដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនចិន JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO.LTD…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បន្តផ្សព្វផ្សាយពីសក្តានុពល និងឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជា ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគពីតំបន់អឺរ៉ុប

(ដាវ៉ូស-ស្វីស) ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានបន្តធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីសក្តានុពល និងឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជា ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគនៅតំបន់អឺរ៉ុប..
ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

ប្រធានប្រតិបត្តិនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ចង់ឃើញកម្ពុជាបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលទាញប្រយោជន៍ពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤

ស្វីស ៖ រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឯកឧត្តម បណ្ឌិត កៅ គឹមហួន បានឱ្យដឹងថា ស្ថាបនិក និងជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក បានបង្ហាញពីបំណងចង់ឃើញនូវការបង្កើត…
ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

ONiON Mobility Assembly Plant Officially Launched

Cambodia is evolving into a more prosperous foreign investment destination and towards green development by 2050 in Southeast Asia and with the world…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករំពឹងថាធូរស្រាលបន្តិចវិញ ក្រោយបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មរវាងមហាយក្សចិន និងអាមេរិកត្រូវបានដោះស្រាយ

បញ្ហាដ៏ចម្រូងចម្រាស់រវាងមហាយក្សចិន និងសហរដ្ឋអាមេរិករហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែបន្តជម្លោះចំពោះការតម្លើងពន្ធនៅឡើយខណៈដែលសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មមួយនេះបានកើតមានឡើងតាំងតែ…
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ៖ ទ្រព្យសកម្មក្នុងស្រុកសុទ្ធនៃគ្រឹះស្ថានទទួលប្រាក់បញ្ញើបានបន្តកើនឡើង

ភ្នំពេញ ៖ ទ្រព្យសកម្មក្នុងស្រុកសុទ្ធនៃគ្រឹះស្ថានទទួលប្រាក់បញ្ញើបានបន្តកើនឡើងតិចតូចកាលពីដើមត្រីមាសដំបូង ឆ្នាំ២០២២ ធៀបនឹងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ខណៈទ្រព្យសកម្មបរទេសសុទ្ធនៃវិស័យ…