មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ ជួយបុគ្គលិក និងម្ចាស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ជិត២ពាន់នាក់ក្នុងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងភាពប្រកួតប្រជែងអាជីវកម្ម

ភ្នំពេញ៖ សម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា (FASMEC) និង ថេឡឹន អ៊ិចសឺឡិនស៍ ឌីវេឡុបម៉ិន ផាតនើរ ឯ.ក (TEDP) ដែលជាគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស ដោយទទួលបានថវិកាបដិភាគពីមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៏ជំនាញ (SDF) បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់​គ្រង​ធនធានមនុស្ស SME ជូនដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម នៅតាមបណ្តារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ទាំង២៥។ អ្នកដែលចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមានចំនួន ៦២៥នាក់ ចាប់ផ្តើមអនុវត្តន៏ថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២៤ និងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២៥ ខាងមុខនេះ។

គម្រោងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ ត្រូវបានសម្ពោធបើកដំណើរការជាផ្លូវការកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៏ធុរកិច្ច ស្ថិតតាមមហាវិថីអូស៊ីអាយស៊ី ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ។

រហូតមកដល់ពេលនេះ មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ (SDF) បានជួយដល់បុគ្គលិក និងម្ចាស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (SME) ចំនួន ១ ៨៧៥នាក់ តាមរយៈសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា (FASMEC) ក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញ ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងភាពប្រកួតប្រជែងអាជីវកម្មរបស់ SME ។

លោកស្រី យូ បូរី ស្ថាបនិក TEDPបានមានប្រសាសន៍ថា៖ គោលបំណងនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគឺផ្តល់នូវមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់ៗសម្រាប់​​ម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សកាន់តែរឹងមាំ កាត់បន្ថយបញ្ហាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងស្ថាប័នតាមរយៈការរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សបានត្រឹមត្រូវ ជំរុញផលិតភាពការងារបុគ្គលិកតាមរយៈអនុវត្តផែនការធនធានមនុស្សបានល្អ ការជ្រើស​រើសបុគ្គលិកបានត្រឹមត្រូវ មានភាពងាយស្រួលក្នុងការលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក កាត់បន្ថយការចំណាយពេលច្រើន លើការជ្រើសរើសបុគ្គលិកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

លោកស្រី បានឱ្យដឹងថា៖

«សិក្ខាកាមដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្ម នឹងទទួលបានចំណេះដឹងក្នុងការរៀបចំ KPI (Key Performance Indicator)សំខាន់ៗសម្រាប់វាស់វែងការងាររបស់បុគ្គលិក ដោយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយដំណោះស្រាយបញ្ហាបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព និងយល់ច្បាស់ពីវិធីសាស្ត្រតាមដាន និងការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តការងាររបស់បុគ្គលិក ដើម្បីបង្កើនផលិតភាពការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនបានល្អ»។

ឧកញ៉ា តែ តាំងប៉ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា (FASMEC) បានថ្លែងថា៖

«វគ្គបណ្តុះ​បណ្តាលនេះ មានសារៈសំខាន់ដល់ SME ដើម្បីផ្ដល់ជាចំណេះដឹង ការរៀបចំគ្រប់គ្រងចាត់ចែង ជ្រើសរើស និងប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្សរបស់សហគ្រាសឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយការចំណាយនានាសំរាប់បុគ្គលិកបានត្រឹមត្រូវ»។

ឧកញ៉ា តែ តាំងប៉ បានជម្រាបផងដែរថា ៖ សម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូន និងមធ្យម កម្ពុជា (FASMEC) បានទទួលថវិកាបដិភាគពីមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៏ជំនាញ (SDF) ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ពង្រឹងសមត្ថភាពដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ដែលមានដូចជា នៅក្នុងឆ្នាំ២០២២ ដល់ឆ្នាំ២០២៣ បានផ្តល់ល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអក្ខរកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់ម្ចាស់សហគ្រាសចំនួន ៦២៥នាក់នៅទូទាំង២៥រាជធានីខេត្តដោយជោគជ័យ ។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០២៤ បានទទួលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលចំនួន២ គឺវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ទីផ្សារឌីជីថ ដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ និងបញ្ចប់នៅថ្ងៃ២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៤ និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ដែលនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ២០២៥ ។ សរុបអ្នកដែលត្រូវចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្ដាលទាំងអស់ដែលជាសហគ្រាសធុន តូច និងមធ្យមទៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាជាង១០០០នាក់ ។

លោក គី សុខគីម នាយកប្រតិបត្តិមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ បានលើកឡើងថា៖ គិតត្រឹមពេលបច្ចុប្បន្ន SDF បានជួយដល់បុគ្គលិក និងម្ចាស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (SME) សរុបចំនួន ១ ៨៧៥នាក់ តាមរយៈ FASMEC ក្នុងការអភិវឌ្ឍនជំនាញចំនួន៣ រួមមាន៖ អក្ខរកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (Financial Literacy) ដែលមានសិក្ខាកាមចូលរួម ៦២៥នាក់ (ស្ត្រី២៥០នាក់), ទីផ្សារឌីជីថល (Digital Marketing) មានសិក្ខាកាមចូលរួមចំនួន ៦២៥នាក់ (ស្ត្រី២៥០នាក់), និងជំនាញគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស និងសមិទ្ធកម្មគន្លឹះៗ (Human Resource Management and KPI) មានសិក្ខាកាមចូលរួមចំនួន ៦២៥នាក់ (ស្ត្រី២៥០នាក់)។ ការចូលរួមលើកកម្ពស់ និងអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញជូនបុគ្គលិក និងម្ចាស់ SME ដែល SDF បាន និងកំពុងធ្វើនេះគឺ ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងភាពប្រកួតប្រជែងអាជីវកម្មរបស់ SME ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច របស់កម្ពុជា។

គួរគូសបញ្ជាក់ផងដែរថា វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញដែលរៀបចំឡើងដោយ  FASMEC  និង  TEDP  មានគោលបំណងបង្កើនសមត្ថភាពនៃការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិករបស់ខ្លួនតាមរយៈទំនើបកម្មនៃនីតិវិធីជ្រើសរើស និងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកក្នុងសតវត្សរ៍ទី ២១ ដោយ​ប្រើប្រាស់ DISC គឺ Dominance(ការគ្រប់គ្រង),Influence(ឥទ្ធិពល),Steadiness(ស្ថិរភាព),និងConscien​ti​ou​sness (មនសិការ) ដែលនីតិវិធីនេះអាច ជួយម្ចាស់ SME ក្នុងការកំណត់អាកប្បកិរិយាខុសៗគ្នា និងយល់ដឹងអំពីភាពខ្លាំង និងខ្សោយរបស់បុគ្គលិកខ្លួន  បង្កើនកិច្ចសហការ និងភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាក្នុងក្រុមការងារ ឈានទៅរកការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សក្នុងសហគ្រាសទាំងមូល ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឱ្យកាន់តែរីកចម្រើន៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

សហភាពអឺរ៉ុបលើកឡើងថា ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីពិតជាមានប្រសិទ្ធភាព

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 25/07/2024

រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហភាពអឺរ៉ុប ៨ រូប លើកឡើងថា រុស្ស៊ីនិយាយកុហកអំពីកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន ដោយសារមាន​សញ្ញា​ជា​ច្រើន​ដែល​បង្ហាញ​ថា​សេដ្ឋកិច្ច​រុស្ស៊ី​កំពុង​ធ្លាក់​ចុះ ហើយគួរតែមានទណ្ឌកម្ម ​និង​វិធានការ​ផ្សេង​បន្ថែមទៀត​ ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​សេដ្ឋកិច្ច​រុស្ស៊ី​ចុះ​ខ្សោយ​កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព

រដ្ឋាភិបាល និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ សហការបង្កើនអាទិភាពហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់វិស័យទឹកស្អាត

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 25/07/2024

វេទិកាទឹកស្អាតត្រូវផ្តោតលើការពង្រឹង​កិច្ច​សហការរវាងរដ្ឋ វិស័យឯកជននិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថuលើកកម្ពស់​លទ្ធភាព​ទទួលសេវា​ទឹក​ស្អាតទូទាំង​ប្រទេស​

នាពេលអនាគត កម្ពុជានឹងមានមជ្ឈមណ្ឌលភស្តុភារកម្មភ្នំពេញសម្រាប់ទាក់ទាញការវិនិយោគផ្នែកឡូជីស្ទីក

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 25/07/2024

នាពេលអនាគតឆាប់ៗកម្ពុជា នឹងមានមជ្ឈមណ្ឌលភស្តុភារកម្មភ្នំពេញ សម្រាប់ទាក់ទាញការវិនិយោគផ្នែកឡូជីស្ទីកទាំងក្នុង និង ក្រៅប្រទេស

វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបន្តចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 25/07/2024

វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅតែបន្តចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច តាមរយៈការផ្តល់ផលិតផល និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទ

រាជរដ្ឋាភិបាល​អាណត្តិថ្មី បាន​ដាក់​ចេញវិធានការជា​បន្តបន្ទាប់​ ​ដើម្បីជំរុញ​ការស្ដារ​វិស័យ​សំណង់ ​និងអចលនទ្រព្យ​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 25/07/2024

រដ្ឋាភបិាលបាល​បានដាក់ចេញនូវ​វិធានការ​ជា​បន្តបន្ទាប់ដើម្បីជំរុញវិស័យ​អចលនទ្រព្យ ​និងសំណង់ឱ្យ​ងើ​បឡើងវិញតាំងពីអាណត្តិ​ចាស់​ដល់អាណត្តិ​ថ្មី

F-16ថ្មីចំនួន២គ្រឿងនៃកញ្ចប់ចំណាយជិត២ពាន់លានដុល្លារ ចុះចតដល់ទឹកដីស្លូវ៉ាលើកដំបូងក្រោយរង់ចាំជាង២ឆ្នាំ

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 25/07/2024

F-16 បានបង្ហាញអំពីការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង និងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនៃសមត្ថភាពការពារជាតិរបស់ស្លុវ៉ាគី

រដ្ឋាភិបាលអភិវឌ្ឍបណ្តាខេត្តជាប់ឆ្នេរសមុទ្រទៅជារបៀងសេដ្ឋកិច្ចពហុបំណង និងឈានទៅគោលដៅឆ្នេរទេសចរណ៍កម្រិតពិភពលោក

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 25/07/2024

កម្ពុជា នឹងអភិវឌ្ឍបណ្តាខេត្តជាប់ឆ្នេរសមុទ្រឱ្យទៅជារបៀងសេដ្ឋកិច្ចពហុបំណង ប្រទាក់ក្រឡា និងជាគោលដៅទេសចរណ៍ឆ្នេរកម្រិតពិភពលោក

ការចូលរួមសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រី នឹងធ្វើឱ្យកម្ពុជាឈានទៅរកការពង្រីកអាជីវកម្មក្នុងតំបន់អាស៊ាន

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 25/07/2024

ការលើកកម្ពស់នៃការចូលរួមសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រី នឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាឈានទៅរកការពង្រីកអាជីវកម្មទៅកាន់តំបន់អាស៊ានតាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

ស្វែងយល់ពីបច្ចេកទេសដាំដំណាំផ្ទី ងាយៗមិនចំណាយកម្លាំងច្រើន ប៉ុន្តែទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 24/07/2024

ផ្ទី ជាដំណាំមួយប្រភេទងាយស្រួលដាំដុះ ទទួលបានផលច្រើន និងមានតម្រូវការទីផ្សារល្អ