អ្នកជំនាញ ៖ ធនាគារកំណត់អត្រាការប្រាក់ទាបពេក អាចបង្កហានិភ័យខ្ពស់ដល់សេដ្ឋកិច្ច

ភ្នំពេញ ៖ ការកំណត់អត្រាការប្រាក់ទាបពីធនាគារកណ្តាលនៅក្នុងប្រទេសមួយ អាចបង្កើតទាំងផលវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមានដល់សេដ្ឋកិច្ច ហើយផលជះវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមានតិច ឬច្រើនគឺអាស្រ័យលើការថ្លឹងថ្លែង និងការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយករបស់ប្រទេសនីមួយៗ។

ការកំណត់អត្រាការប្រាក់ទាបគឺសំដៅដល់ការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ដែលធ្វើឱ្យតម្លៃនៃប្រាក់កម្ចីកាន់តែទាប និងជំរុញការប្រើប្រាស់លុយកាន់តែច្រើនក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច។ ប៉ុន្តែការចាក់បញ្ចូលលុយទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចច្រើនពេកលើសពីទំហំសេដ្ឋកិច្ចជាក់ស្តែងរបស់ប្រទេសមួយអាចបង្កជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច​ ជាពិសេសវិបត្តិអតិផរណា។ អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតែងតែមានផលវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន ដូចគ្នាទៅនឹងការកំណត់អត្រាការប្រាក់ទាបពេកមានទាំងគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិ។

លោក កាំង តុងងី ប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងនៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា​ និងជាអ្នកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមួយរូបបានឱ្យដឹងថា ក្នុងវិស័យធនាគារ គឺមានអត្រាការប្រាក់ ដែលសូចនាករបង្ហាញពីស្ថិរភាពកំណើនសេដ្ឋកិច្ច។ ជាធម្មតា អតិថិជនតែងតែចង់បានឥណទានពីធនាគារដែលមានអត្រាការប្រាក់ថោក (ទាបពេក)  ជាពិសេសឥណទានកម្ចី ប៉ុន្តែឥណទានដែលមានអត្រាការប្រាក់ទាប មានទាំងគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិរបស់វាផងដែរ។

លោកបានឱ្យដឹងទៀតថា ឥណទានដែលមានអត្រាការប្រាក់ទាប ជំរុញឱ្យប្រជាពលរដ្ឋ ក្រុមហ៊ុន និងអាជីវកម្មផ្សេងៗ មានលទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់កម្ចីយកទៅពង្រីកអាជីវកម្ម និងបម្រើឱ្យសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗ ដែលជំរុញឱ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ច បង្កើតការងារ និងបង្កើនចំណូលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាដើម។ ទាំងនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍នៃអត្រាការប្រាក់ទាបពីធនាគារ។

លោក កាំង តុងងី បានលើកឡើងបន្តថា ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះដែរ វាអាចនឹងប្រឈមនឹងហានិភ័យដែរ។ នៅពេលណាដែលឥណទានមានអត្រាការប្រាក់ថោក វាធ្វើឱ្យប្រជាជន និងអាជីវកម្មផ្សេងៗសម្រុកខ្ចីលុយទៅធ្វើអាជីវកម្ម ឬពង្រីកអាជីវកម្មទាំងប្រថុយប្រថាន។ ដូច្នេះ ក្នុងការវិនិយោគ កាលណាអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ អ្នកខ្ចីលុយទៅនោះ​ ធ្វើសិក្សាថ្លឹងនូវហានិភ័យអាជីវកម្ម  និងអត្រាការប្រាក់។ មួយវិញទៀត កាលណាអត្រាការប្រាក់កាន់តែថោក អ្នកប្រើប្រាស់កម្ចីធ្វើអាជីវកម្មហ៊ានដំឡើងកម្រិតហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។ ដោយសារអត្រាការប្រាក់ថោក ការប្រថុយប្រថានប៉ុណ្ណាក៏ដោយ ក៏អ្នកវិនិយោគមួយចំនួននៅតែហ៊ានប្រថុយ បើទោះជាអាជីវកម្មពួកគាត់អាចប្រឈមនឹងការដួលរលំ និងការខាតបង់នូវសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនក៏ដោយ។ លើសពីនេះ កាលដែលមនុស្សខ្ចីលុយទៅវិនិយោគច្រើនពេក វាអាចឈានទៅដល់វិបត្តិអតិផរណាផងដែរ។

លោក កាំង តុងងី បានលើកឡើងពីគំរូសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិក ក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩។ ដោយសារវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩ ដែលបានធ្វើឱ្យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកមានកំណើនទាប រដ្ឋាភិបាល តាមរយៈធនាគារកណ្តាលអាមេរិក (Fed) បានចាក់បញ្ចូលលុយជាច្រើនទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន ដោយបើកលុយឱ្យប្រជាជនដែលអត់ការងារធ្វើ និងជំនួយលុយជាច្រើនដល់ក្រុមហ៊ុនដែលជួបប្រទះបញ្ហា។ លើសពីនេះ នៅពេលពួកគេចង់ខ្ចីលុយពីធនាគារវិញ កម្ចីទាំងនោះស្ទើរតែមានគ្មានអត្រាការប្រាក់។

ដូច្នេះ កម្ចីដែលស្ទើរតែគ្មានអត្រាការប្រាក់នេះហើយ បានធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនធ្វើការវិនិយោគដោយប្រថុយប្រថាន អំឡុងពេលវិបត្តិកូវីដ១៩ ហើយបន្ទាប់ពីវិបត្តិកូវីដ១៩ អាមេរិកចាប់ផ្តើមមានអតិផរណាខ្ពស់ ដោយសារកម្ចីមានអត្រាការប្រាក់ថោក ធ្វើឱ្យប្រជាជន និងក្រុមហ៊ុនជាច្រើននាំគ្នាខ្ចីយកទៅវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យ និងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា ដែលនាំមានអតិផរណាខ្ពស់ ហើយដើម្បីស្កាត់វិបត្តិអតិផរណាខ្ពស់ រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានសម្រេចដំឡើងអត្រាការប្រាក់វិញពី ០.៥%​ ទៅដល់ ៤.៥% ដែលជាការដំឡើងអត្រាការខ្ពស់បំផុត។

ដូច្នេះហើយ ធនាគារវិនិយោគមួយចំនួននៅអាមេរិក ដែលវិនិយោគផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា មានការដួលរលំ ព្រោះការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមានការប្រថុយប្រថានខ្ពស់។ ទន្ទឹមនេះ វាក៏ធ្វើឱ្យអតិផរណារបស់អាមេរិកកើនឡើងខ្ពស់ ហើយរយៈចុងក្រោយនេះ ដោយសារអត្រាការប្រាក់កើនឡើងខ្លាំងធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា ចាប់ផ្តើមត្រួតពិនិត្យការវិនិយោគរបស់គាត់ឡើងវិញ​ គឺលែងវិនិយោគដោយប្រថុយប្រថានដូចពីមុន។ ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះ ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់អាមេរិកបានបញ្ឈប់បុគ្គលិកជាច្រើន។

ដោយសារកាលពីមុន អត្រាការប្រាក់ថោក ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះខ្ចីលុយពីធនាគារយកទៅជួលបុគ្គលិកជំរុញផ្នែកស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ និងបុគ្គលិកជាច្រើនទៀត ដើម្បីវាយលុកយកចំណែកទីផ្សារទាំងប្រថុយប្រថាន ប៉ុន្តែដោយសារអត្រាឡើងខ្ពស់ជាងមុន ក្រុមហ៊ុនអាចលែងវិនិយោគលើអ្វីដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ទៀតហើយ ដូច្នេះ ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះឈានដល់ការបញ្ឈប់បុគ្គលិក ឬកាត់បន្ថយចំនួនបុគ្គលិកជាច្រើន។ នេះគឺជាឧទាហរណ៍នៃហានិភ័យនៃការដាក់ចេញនូវកម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់ថោកនៅលើទីផ្សារ។ នេះបើយោងតាមការពន្យល់របស់ លោក កាំង តុងងី។


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

អ្នកជំនាញណែនាំដល់កសិករឱ្យចេះប្រើឱកាសដាំដំណាំតាមរដូវកាល និងក្នុងបរិបទមានបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/07/2024

កសិករអាចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹកបានតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពតាមបច្ចេកទេសកសិកម្មទំនើប ដែលអាចជួយសន្សំទឹកបានរហូតដល់៤០ភាគរយ

ចំណេះដឹង ៖ ផ្អកដំឡូងឈើ ជាចំណីដ៏ល្អសម្រាប់ការចិញ្ចឹមជ្រូក មាន់ និងទា

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 19/07/2024

ជំនួសឱ្យការប្រើប្រាស់ចំណីសម្រេចដែលមានតម្លៃថ្លៃ គេអាចកែច្នៃមើម និងស្លឹកដំឡូងឈើ ធ្វើជាចំណីដ៏មានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់សម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វជ្រូក មាន់ និងទា

លុចសំបួរ ជាប្រទេស​តូច​​មួយ​ក្នុង​សហភាព​អឺរ៉ុប​ ប៉ុន្តែជា​ប្រទេស​មានជាងគេ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 19/07/2024

យោងតាម IMF បានឲ្យដឹងថា ​ផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក (GDP) នៅប្រទេសលុចសំបួរមានជាង ១៣០ ០០០ ដុល្លារសម្រាប់មនុស្សម្នាក់

ចំណេះដឹង ៖ ស្វែងយល់ពីអាជ្ញាធរហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 19/07/2024

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា គឺជាធនាគារកណ្ដាលតែមួយគត់របស់កម្ពុជា ដែលដើរតួនាទីជាអាជ្ញាធររូបិយវត្ថុ និងអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជា

​៦ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៤​ ​ចិន​ឈរ​លើលំដាប់ទី​២ ក្នុងការបណ្តាក់ទុន​វិនិយោគនៅកម្ពុជា​ច្រើន​ជាង​គេ​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 19/07/2024

ចិននៅតែឈរ​លំដាប់ខ្ពស់​ដែលមាន​វិនិយោគិន​ដាក់ទុន​វិនិយោគ​នៅកម្ពុជា​ច្រើនជាងគេ ជាក់ស្ដែង​៦ខែ ចិនបានដាក់ទុន​ជាង ​១,៣ពាន​លានដុល្លារ​

កូរ៉េផ្តល់ជំនួយឥតសំណង៨លានដុល្លារជួយកម្ពុជា កសាងសមត្ថភាពបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/07/2024

ប្រទេសកូរ៉េបានផ្តល់ជំនួយឥតសំណងចំនួន៨លានដុល្លារអាមេរិកជួយកម្ពុជាលើការកសាងសមត្ថភាព និងបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សខាង ICT និងបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ

វិស័យធានារ៉ាប់រង ជាសូចនាករក្នុងការវាស់វែងភាពរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសមួយ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 19/07/2024

នៅក្នុងប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួច វិស័យធានារ៉ាប់រងមិនទាន់អាចមានលទ្ធភាពរីកលូតលាស់ខ្លាំងក្លានោះទេ

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគ្រោងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបាគង ដើម្បីសម្រួលដល់ការទូទាត់របស់ភ្ញៀវទេសចរ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 19/07/2024

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគ្រោងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបាគងសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការប្រើប្រាស់រូបិយបណ្ណចាស់ៗ ទក់ រហែក

កូរ៉េ នឹងជួយបណ្តុះបណ្តាលពលករកម្ពុជាឱ្យមានជំនាញខាងកសិកម្មដើម្បីចូលរួមកសាងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/07/2024

សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ នឹងជួយបណ្តុះបណ្តាលពលករ/កសិករកម្ពុជាឱ្យមានជំនាញខាងកសិកម្មច្បាស់លាស់ ដើម្បីចូលរួមកសាងសេដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍជាតិ

តម្លៃប្រេងសកលធ្លាក់ចុះបន្តិច ខណៈដែលការនាំចូលប្រេងរបស់ចិនកើនឡើងយឺតជាងការរំពឹងទុក

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/07/2024

តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក Brent ធ្លាក់ចុះត្រឹម៨៥,៦៣ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក WTI ធ្លាក់ចុះ នៅត្រឹម ៨២,៤៦ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល