ការយល់ដឹងពីហិរញ្ញវត្ថុ ធ្វើឱ្យខេត្តស្វាយរៀង ព្រះសីហនុ និងភ្នំពេញ ប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការបានប្រសើរជាងគេ

ភ្នំពេញ ៖  ការយល់ដឹងពីហិរញ្ញវត្ថុ ឬការយល់ដឹងនៃការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ របស់ប្រជាជននៅខេត្តស្វាយរៀង ព្រះសីហនុ និងភ្នំពេញ បានធ្វើឱ្យតំបន់ទាំង​ ៣ នេះ ជាប់ជាតំបន់មានអ្នកប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការបានប្រសើរជាងគេ។

ជាក់ស្តែង យោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនក្រេឌីត ប្យួរ៉ូ (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី ហៅកាត់ស៊ីប៊ីស៊ី ស្វាយរៀង ព្រះសីហនុ និងរាជធានីភ្នំពេញ មានអត្រាអ្នកប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ (អ្នកខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ) តែពី ១ ស្ថាប័ន ខ្ពស់ជាងគេលើសពី ៨០% ដែលជាអត្រាមួយល្អ ធៀបនឹងខេត្តផ្សេងៗ។

យោងរបាយការណ៍បានឱ្យដឹងថា គិតត្រឹមចុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ស៊ីប៊ីស៊ីមានសមាជិកសរុបចំនួន ១៨៥ ស្ថាប័ន ដោយរួមបញ្ចូលទាំងធនាគារ គ្រឹះស្ថានមីក្រូ ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យា និង គ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទ។ គិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ គ្រឹះស្ថានជាសមាជិកទាំងអស់បានផ្តល់ឥណទានសរុបចំនួន ១៩៥,៤៣៩,២៣៤ លានរៀល ដល់ប្រជាជនចំនួន ៤.៨ លាននាក់នៅក្នុង ២៥ រាជធានី ខេត្ត។

ក្នុងនោះរាជធានី ខេត្តចំនួន ៤ គឺរាជធានីភ្នំពេញ កណ្ដាល សៀមរាប និងបន្ទាយមានជ័យ បានផ្តល់ឥណទានជិត ៦០% នៃសមតុល្យឥណទានសរុប។ រាជធានីភ្នំពេញមានបរិមាណឥណទាន ច្រើនជាងគេចំនួន ៨១,៦៨១,៦០៦ លាន រៀល ស្មើនឹង ៤២% នៃសមតុល្យឥណទានទូទាំងប្រទេស និងមានអ្នកខ្ចីប្រាក់សរុបចំនួន៦១.៧ ម៉ឺននាក់។

បន្ទាប់ មកគឺខេត្តកណ្តាលមានបរិមាណឥណទានចំនួន ១១,៤៩៥,៨៦០ លានរៀល ស្មើនឹង ៥.៩% នៃសមតុល្យ ឥណទានទូទាំងប្រទេស និងមានអ្នកខ្ចីប្រាក់សរុបចំនួន ៣៧.៤ ម៉ឺននាក់។ ខេត្តសៀមរាប គឺជាខេត្តបន្ទាប់ដែល មានបរិមាណឥណទានខ្ពស់លំដាប់ទី ៣ គឺប្រមាណ ១០,៤៥៤,៥៦៧ លានរៀល ស្មើនឹង ៥.៣% នៃសមតុល្យ ឥណទានទូទាំងប្រទេស និងមានអ្នកខ្ចីប្រាក់សរុបចំនួន ៣១.៦ ម៉ឺននាក់។

បន្ទាយមានជ័យ គឺជាខេត្តដែលមាន បរិមាណឥណទានខ្ពស់លំដាប់ទី ៤ គឺ មាន ១០,០៤៨,៥០៨ លានរៀល ស្មើនឹង ៥.១% នៃសមតុល្យឥណទាន សរុបទូទាំងប្រទេស ហើយមានអ្នកខ្ចីប្រាក់សរុបចំនួន ២១.៨ ម៉ឺននាក់។ រាជធានី ខេត្ត ដែលមានបរិមាណឥណទានទាបនៅឡើយក្រោម ១,០០០ លានរៀល មានដូចជា មណ្ឌលគិរី ប៉ៃលិន និងកែប។

របាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថា ជារួម មានប្រហែល ៧៦% នៃអតិថិជនទូទាំងប្រទេសខ្ចីប្រាក់តែពី ១ ស្ថាប័នប៉ុណ្ណោះ និងប្រហែល ១៩% នៃអតិថិជនទូទាំងប្រទេសខ្ចីប្រាក់ពី ២ ស្ថាប័ន ហើយ ៥% នៃអតិថិជនទូទាំងប្រទេសខ្ចីប្រាក់ពី៣ស្ថាប័ន។ ស្វាយរៀង ព្រះសីហនុ និងរាជធានីភ្នំពេញ មានអត្រាអ្នកខ្ចីប្រាក់តែពី ១ ស្ថាប័ន ខ្ពស់ជាងគេលើសពី ៨០% ដែលជាអត្រាមួយល្អ។

សម្រាប់ការប៉ាន់ស្មានអំពីទំហំទីផ្សារវិញ គិតត្រឹមចុងឆ្នាំ២០២២ អត្រានៃការប្រើប្រាស់ឥណទាន ជាមធ្យមនៅក្នុងខេត្តនីមួយៗមានប្រមាណ ៤៧% ធៀបនឹងចំនួនប្រជាជនសរុប ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំ ឡើងទៅ។ ខេត្តដែលមានអត្រានៃការប្រើប្រាស់ឥណទានច្រើនជាងគេគឺ រាជធានីភ្នំពេញ(៦៣%) ព្រះវិហារ (៦២%) រតនគិរី(៦១%) កំពង់ស្ពឺ (៦១%) ប៉ៃលិន (៥៨%) មណ្ឌលគិរី(៥៧%) ឧត្ដរមានជ័យ(៥៧%)។ ព្រៃវែង ត្បូងឃ្មុំ និង បាត់ដំបងជាខេត្តដែលមានអត្រានៃការប្រើប្រាស់ឥណទានទាបគេគឺក្រោម ៤០%។

បើមើលទៅលើគុណភាពឥណទានវិញ ជារួមអត្រានៃការសងត្រលប់យឺតលើសពី ៩០ មានចំនួន ២.២% ប៉ុណ្ណោះ ត្រឹមចុងឆ្នាំ២០២២។ ខេត្តដែលមានអត្រានៃការសងត្រលប់យឺតលើសពី ៩០ ថ្ងៃ ទាបជាងគ មាន តាកែវ(០.៩៦%) កែប(១.១១%) ព្រៃវែង(១.១២%) ស្វាយរៀង(១.៣២%) ស្ទឹងត្រែង(១.៣៩%) កំពង់ចាម (១.៤១%) និងកំពត(១.៤៩%)។ បើយើងមើលទៅលើខេត្ត និងរាជធានីចំនួន ៤ ដែលមានសមតុល្យឥណទាន ជិត ៦០% នៃសមតុល្យឥណទានសរុប គឺមានអត្រានៃអ្នកសងត្រលប់យឺតលើសពី ៩០ ថ្ងៃ រវាង ២% ទៅ ៥% មានដូចជា កណ្តាល(២.០០%) រាជធានីភ្នំពេញ(២.១៧%) ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ(២.៣៤%) និងសៀមរាប (៥.៥៦%)៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

រម្លឹកឡើងវិញពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានក្រោយក្លាយខ្លួនជាគំរូអាជីវកម្មបរិយាបន្ន

ធុរកិច្ចបរិយាបន្ន, ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

អាជីវកម្មបរិយាប័ន្ន គឺជាអាជីវកម្មឈរលើគោលការណ៍ធុរកិច្ច ដែលបង្កើតដំណោះស្រាយជាប្រព័ន្ធ មានភាពច្នៃប្រឌិត និងមានទ្រង់ទ្រាយធំ ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈម ពាក់ព័ន្ធរបស់ប្រជាជនក្រីក្រ និងប្រជាជនមានចំណូលទាប

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងអង្គភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកូរ៉េ ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្មសិទ្ធិបញ្ញារួមគ្នា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង អង្គភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញា នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បានឯកភាពគ្នាសហការលើវិស័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ។

KOTO ភោជនីយដ្ឋានដ៏ល្បីមួយនៅវៀតណាមមានជំនាញខាងបណ្តុះបណ្តាលសិស្ស-និស្សិតក្រីក្រ

ធុរកិច្ចបរិយាបន្ន, ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

KOTO បានក្លាយទៅជាអាជីវកម្មដែលមានម៉ូដេលលើសពីម្ហូបអាហារ ហើយវាថែមទាំងមានបង្កើតជាកម្មវិធីផ្តល់អាហារូបករណ៍ និងបទពិសោធជាក់ស្តែងដល់និស្សិតក្រីក្រទៀតផង

ក្រុមហ៊ុនសំណង់​កូរ៉េ​ដ៏ធំមួយចាប់ដៃជាមួយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យនៅ​កម្ពុជា​ ស្វែងរក​​​​​​​​​​​​​​​​ឱកាស​វិនិយោគ​នៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/05/2024

ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍​អចលនទ្រព្យ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជាដ៏ធំមួយ បានចាប់ដៃ​ជាមួយកក្រុមហ៊ុន​សំណង់​និងវិស្វកម្ម​របស់កូរ៉េ​ ដើម្បីស្វែងរក​ការ​វិនិយោគ​​បន្ថែមនៅ​កម្ពុជា​

កាលីហ្វ័រញ៉ាចំណាយ១០០លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជួយពលរដ្ឋមានចំណូលទាបលើការប្រើប្រាស់ថាមពល

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

កាលីហ្វ័រញ៉ាចំណាយ១០០លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជួយពលរដ្ឋមានចំណូលទាបលើការប្រើប្រាស់ថាមពល

កំពង់ផែអន្តរជាតិកំពត តម្លៃ១៤០លានដុល្លារមានសមត្ថភាពខ្ពស់លើកដាក់ទំនិញចេញ-ចូលប្រមាណ ២០ម៉ឺន TEU

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/05/2024

កំពង់ផែអន្តរជាតិកំពត ដែលសាងសង់ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់១៤០លានដុល្លារអាម៉េរិកមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការលើកដាក់ទំនិញចេញ-ចូល ប្រមាណ ២០ម៉ឺន TEU ។

ក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេងអាស៊ីកំពុងចាប់អារម្មណ៍ប្រេងឆៅពីសហរដ្ឋអាម៉េរិក និងប្រេស៊ីល

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ០,៦ ភាគរយ ឬ ៨៣,២៧ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ០,៨ ភាគរយ ឬ ៧៩,២៣ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

វេទិកាធុរកិច្ច កម្ពុជា-សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បញ្ជាក់ថាកូរ៉េ គឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ គឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជា ដែលមានទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីសរុបប្រមាណ ៧៥១លានដុល្លារ

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមឃ្យូអរកូត កម្ពុជា-កូរ៉េ នឹងបម្រើប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងធុរជនរវាងប្រទេសទាំងពីរ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 17/05/2024

កម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់ទ្វេភាគីលើ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមឃ្យូអរកូត ដែលនឹងជួយសម្រួលដល់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម វិស័យទេសចរណ៍ លើកកម្ពស់ប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែន ការផ្ទេរប្រាក់ និងការទូទាត់ប្រាក់ដោយប្រើរូបិយវត្ថុជាតិ និងជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ និងធុរជនរបស់ប្រទេសទាំងពីរ។

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល ជួបក្រុមហ៊ុន ៩ នៅកូរ៉េ ដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល បានជម្រាបជូនអំពីសក្ដានុពលនានារបស់កម្ពុជា ការចំហនៃច្បាប់វិនិយោគរបស់កម្ពុជា ដែលអនុញ្ញាតឱ្យវិនិយោគិនបរទេសមានសិទ្ធិជាម្ចាស់