វិស័យ​ធានា​រ៉ាប់រង​នៅ​កម្ពុជា​រក្សា​បាន​កំណើន​វិជ្ជមាន​គួរ​ឱ្យ​កត់​សម្គាល់

ភ្នំពេញ ៖ វិស័យធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជាបានរក្សានូវកំណើនជាវិជ្ជមានរបស់ខ្លួនយ៉ាងប្រសើរ ខណៈដែលបុព្វលាភសរុបឈានដល់ប្រមាណ ៣០០ លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ២០២១។ ទិន្ន័យនេះ​ត្រូវ​បានបង្ហាញឡើង​ខណៈ​ដែល​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ប្រារព្ធ​ទិវា​ធានា​រ៉ាប់រង​ឆ្នាំ ២០២២ កាលពីថ្ងៃ​ចន្ទទី២៥ ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២២។

ឯកឧត្តម ប៊ូ ច័ន្ទភិរ៉ូ អគ្គនាយកនិយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជាបានឱ្យដឹងថា ទីផ្សារធានារ៉ាប់រងកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន មានគ្រឹះស្ថានធានារ៉ាប់រងសរុប៩៤ ក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ១៨ ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត១៤ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច៧ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបន្ត១ ក្រុមហ៊ុនជើងសាធានារ៉ាប់រង១៨ ក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រង៣៤ និងក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃហានិភ័យធានារ៉ាប់រង២ កំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ទន្ទឹមនឹងការកើនឡើងនៃចំនួនក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ទំហំនៃទីផ្សារធានារ៉ាប់រងក៏កំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សផងដែរ ដោយបុព្វលាភសរុបកើនឡើងដល់ប្រមាណ ៣០០ លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ២០២១ ហើយអត្រាកំណើនជាមធ្យមសម្រាប់រយៈពេល ៥ ឆ្នាំចុងក្រោយគឺប្រហែល២៥ ភាគរយ។ ទីផ្សារធានារ៉ាប់រងបានរក្សាបាននូវកំណើនវិជ្ជមានរបស់ខ្លួនក្នុងកម្រិត៨ ភាគរយក្នុងឆ្នាំ២០២០ និងប្រហែល ១០ភាគរយក្នុងឆ្នាំ២០២១ ទោះបីជាមានការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ក៏ដោយ។

ទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសរុបក្នុងឆ្នាំ២០២១ មានចំនួនប្រហែល ២០៤ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ជាមួយនឹងគោលនយោបាយច្រើនជាង ១ លាន ហើយការទាមទារសរុបបានចំណាយប្រហែល៤៥ លានដុល្លារអាមេរិក។ បច្ចុប្បន្ននេះ ទីផ្សារធានារ៉ាប់រងកម្ពុជាមានទ្រព្យសកម្មសរុបប្រមាណ ៩៤៨ លានដុល្លារអាមេរិក ជាមូលនិធិរបស់ម្ចាស់ហ៊ុនចំនួន ៤២៨ លានដុល្លារ និងបានបង្កើតការងារពេញម៉ោងជិត៤ ពាន់កន្លែង និងការងារក្រៅម៉ោងចំនួន ១០ ០០០ កន្លែង។

ឯកឧត្តម ប៊ូ ច័ន្ទភិរ៉ូ បានមានប្រសាសន៍ថា ៖

“អត្រាការជ្រៀតចូលនៃការធានារ៉ាប់រងមានប្រហែល ១.១១ ភាគរយ ហើយដង់ស៊ីតេនៃការធានារ៉ាប់រងមានប្រហែល ១៨.៧៥ ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមនុស្សម្នាក់ក្នុងឆ្នាំ២០២១”

ប្រធានសមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា លោក ហ៊ុយ វ៉ាថារ៉ូ បានឱ្យដឹងថា ពាក់ព័ន្ធនឹងទំហំសំណងធានារ៉ាប់រងរួមមាន ៖

ទី១- ទីផ្សារធានារ៉ាប់រងទូទៅ៖ ទំហំសំណង ដែលបានទូទាត់សរុបប្រមាណ ២៩.៨លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងនោះសំណងលើប្រភេទហានិភ័យចំនួន៣ក្រុម ស្មើនឹង ៧៨.៥% នៃសំណងធានារ៉ាប់រងទូទៅសរុប សំណងលើធានារ៉ាប់រងសុខភាព មានប្រមាណ ៣៤.៩% ធានារ៉ាប់រងយានយន្ត២២.១% និងធានារ៉ាប់រងទ្រព្យសម្បត្តិ(អគ្គីភ័យ) ២១.៥%។

ទី២- ទីផ្សារធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត៖ ទំហំសំណងដែលបានទូទាត់សរុបប្រមាណ១០.៧លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងនោះសំណងលើហានិភ័យ ដែលនាំទៅដល់មរណភាព ស្មើនឹង៧៧.៦% នៃសំណងសរុបលើធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត។

ទី៣- ធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច៖ ទំហំសំណងដែលបានទូទាត់សរុបប្រមាណ០.៨លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងនោះសំណងភាគច្រើន ជាសំណងធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតខ្នាតតូច ដែលមានប្រមាណ៥៣%, សំណងលើធានារ៉ាប់រងយានយន្ត ២២.៥% និងធានារ៉ាប់រងសុខភាពខ្នាតតូច ១៦.៧%។

ឯកឧត្តម ប៊ូ ច័ន្ទភិរ៉ូ បានគូសបញ្ជាក់ថា វាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថា ការរីកចម្រើននៃវិស័យធានារ៉ាប់រងកម្ពុជានៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងតំបន់ និងពិភពលោក ដែលបង្ហាញថាទីផ្សារធានារ៉ាប់រងរបស់កម្ពុជានៅតែមានឱកាសបន្ថែមទៀតដើម្បីរីកចម្រើន។ ឯកឧត្តមបន្តថា ដើម្បីបំពេញតួនាទីក្នុងការគ្រប់គ្រង ត្រួតពិនិត្យ និងអភិវឌ្ឍវិស័យធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជា និយតករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជានៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារបានរៀបចំ “ផែនការអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់វិស័យធានារ៉ាប់រងឆ្នាំ២០២១-២០៣០” និង “ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថាប័នសម្រាប់និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា ២០២១-២០២៥ ដែលត្រូវបានអនុម័តរួចហើយដោយក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះចាំបាច់នៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ ដើម្បីជំរុញប្រទេសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅសម្រេចបាននូវគោលដៅនៃ “ចក្ខុវិស័យកម្ពុជា ២០៣០-២០៥០”៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

អាជីវកម្មដាំដើមអម្ពិល បេះត្រួយលក់ អាចមានតម្លៃប្រមាណ ១៨០០០រៀល ទៅ ២០ ០០០ រៀល ក្នុងមួយគីឡូក្រាម

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 23/07/2024

មិនធម្មតា ទីផ្សារត្រួយអម្ពិលគេអាចលក់បានក្នុងចន្លោះពី ១៨០០០ - ២០០០០រៀលក្នុងមួយគីឡូក្រាម

យល់ដឹងពីគំនិតអាជីវកម្មមួយចំនួននៅក្រៅប្រទេសដែលមានភាពរឹងម៉ាំទៅនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 23/07/2024

នៅក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិសកល មានក្រុមហ៊ុនខ្លះខាតបង់ធ្លាក់ចំណូល និងខ្លះទៀតឈានទៅដល់បិទទ្វារក៏មាន ប៉ុន្តែមានអាជីវកម្មខ្លះនៅតែអាចដំណើរការល្អ និងទាញបានប្រាក់ចំណេញ

វិវាទដីធ្លីជិត ១ម៉ឺន ៤ពាន់ ករណីបានត្រូវដោះស្រាយ

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 23/07/2024

ពីឆ្នាំ២០២៣គិតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន ក្រសួងដែនដីបានដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីសម្រេចជាង១៣០០០ករណី ស្មើនឹងជិត៩០​ភាគ​រយនៃជម្លោះ

ក្រសួងដែនដី រៀបចំកិច្ច​ប្រជុំជាមួយ​វិស័យ​ឯកជន​ក្នុងវិស័យ​សំណង់ និង​អច​លនទ្រព្យ​ ដើម្បី​រកបញ្ហា​ និ​ងដំណោះស្រាយ

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 23/07/2024

ក្នុងគោលដៅជំរុញការ​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​សំណង់ ​និងអចលនទ្រព្យ ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា​បន្ថែម ក្រសួង​រៀបចំដែន ​និងវិស័យឯកជន ​បានជួ​បពិភាក្សារកដំណោះស្រាយរួមគ្នា

ផលិតផលជលផល កំពុងត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់លើខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនៃការផលិត និងជំរុញការនាំចេញ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 23/07/2024

គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ក្រោយប្រមូលផល(CAPFISH-Capture) នៃវិស័យជលផលកំពុងជំរុញខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មឱ្យកាន់តែទូលាយដើម្បីនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ

សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណេត កត់សម្គាល់ពីការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 23/07/2024

សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណេត កត់សម្គាល់ពីការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជា ខណៈឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនថ្មី កោតសរសើរពីរសជាតិស្វាយចន្ទីខ្មែរ

ប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជាបន្តរក្សាបានភាពធន់ និងរឹងមាំ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 23/07/2024

ប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជាបន្តរក្សាបានភាពធន់ និងភាពរឹងមាំ ខណៈសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅមិនទាន់ប្រាកដប្រជា

ក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មវាយនភ័ណ្ឌចិន៤០ក្រុមហ៊ុន មកស្វែងយល់កាលានុវត្តភាពវិនិយោគនៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 23/07/2024

ក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មវាយនភ័ណ្ឌចិនចំនួន៤០ក្រុមហ៊ុន បានមកស្វែងយល់ពីបរិយាកាស និង កាលានុវត្តភាពវិនិយោគនៅកម្ពុជា

ថៃអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសមកពី ៩៣ ប្រទេសអាចស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសបានរយៈពេល ៦០ ថ្ងៃដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការ ឬ Visa

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 23/07/2024

ថៃអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសមកពី ៩៣ ប្រទេសអាចស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសបានរយៈពេល ៦០ ថ្ងៃដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការ ដើម្បីទាក់ទាញទេសចរ

ការរៀបចំយន្តការតាមដាន និងវាយតម្លៃការអនុវត្ដយុទ្ធសាស្រ្ដបញ្ចកោណដំណាក់កាលទី១ ជាដំណាក់កាលសំខាន់

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 23/07/2024

ការរៀបចំយន្តការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្ដយុទ្ធសាស្រ្ដបញ្ចកោណដំណាក់កាល ទី១ គឺជាដំណាក់កាលសំខាន់នៃគោលនយោបាយរាជរដ្ឋាភិបាល