លោក​ សុខ វឿន ៖ សារព័ត៌មានពិតជាមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

ភ្នំពេញ ៖ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា និងជាប្រធានគណៈកម្មការបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា បានលើកឡើងថា សារព័ត៌មានពិតជាមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹង និងជំនាញហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីការអភិវឌ្ឍខ្លួន និងសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។

ថ្លែងពីធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់អ្នកសារព័ត៌មាន ស្តីពីវិស័យធនាគារ ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ លោក សុខ វឿន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បានលើកឡើងថា ជាការពិតណាស់ សារព័ត៌មានពិតជាមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទាំងអស់គ្នា ដោយមិនអាចខ្វះបាន ក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គម តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាទាំង Online និង Offline ។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ សារព័ត៌មានក៏ជាប្រភពមួយដែលចូលរួមផ្តល់នូវចំណេះដឹង និងជំនាញ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការក្រេបយកចំណេះដឹងដើម្បីការអភិវឌ្ឍខ្លួនផងដែរ។

លោកបានថ្លែងដូច្នេះថា ៖

“ទន្ទឹមនឹងនេះ បើយើងក្រលេកមកមើលពីតួនាទីនៃសារព័ត៌មានក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុវិញ នោះរឹតតែមានសារៈសំខាន់មិនអាចកាត់ផ្តាច់បាន ព្រោះសារព័ត៌មានគឺជាយន្តការ និងជាច្រកដ៏សំខាន់សម្រាប់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងការបញ្ជូនសារអប់រំ និងផ្សព្វផ្សាយអំពីការយល់ដឹងលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយដល់ប្រជាជនកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេស ក្នុងគោលដៅធានាឱ្យបាននូវស្ថិរភាព និងនិរន្តរភាពរបស់វិស័យ ក៏ដូចជាការកសាងទំនុកចិត្តក្នុងចំណោមសាធារណៈជនផងដែរ”

លោកបានថ្លែងបន្តថា យ៉ាងណាមិញ កន្លងមកយើងឃើញថា ទំនាក់ទំនងរវាងវិស័យទាំងពីរភាគច្រើនស្ថិតក្នុងទម្រង់ជាការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ខណៈដែលទំនាក់ទំនងលើផ្នែកនិពន្ធ (Editorial) ហាក់នៅមានកម្រិត។ អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានលើកឡើងអំពីការលំបាកក្នុងការស្វែងរកប្រភពព័ត៌មាន ឬអ្នកសម្ភាសក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។ ផ្ទុយទៅវិញ អ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ហាក់មានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយផ្នែកនិពន្ធ ឬអ្នកសារព័ត៌មានដោយយល់ឃើញថា ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុត្រូវការចាំបាច់នូវការសិក្សា និងយល់ដឹងស៊ីជម្រៅដើម្បីអាចផលិតជាមាតិកាព័ត៌មានដែលមានសុក្រឹតភាព។

បញ្ហាប្រឈមទាំងនេះ បានធ្វើឱ្យការផលិតមាតិការព័ត៌មានលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុហាក់នៅមានកម្រិត ហើយការទទួលបានព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជា ក៏នៅមិនទាន់បានទូលំទូលាយនៅឡើយ។

លោក សុខ វឿន បានបន្តថា ដោយមើលឃើញនូវបញ្ហាប្រឈមនេះ សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា សមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា រួមជាមួយក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជា បានសហការគ្នាក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពនានា ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងវិស័យសារព័ត៌មាន និងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ២០២២ មក។

សកម្មភាពទាំងនោះរួមមាន ការរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់អ្នកសារព័ត៌មានលើចំណេះដឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ការចុះទស្សនកិច្ចសិក្សាតាមមូលដ្ឋាននៅតាមបណ្តាខេត្ត និងការប្រកួតប្រជែងស្នាដៃនិពន្ធអត្ថបទព័ត៌មានលើប្រធានបទ «ការរួមចំណែករបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា»។

បន្ថែមលើនេះផងដែរ សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា រួមជាមួយសមាគមធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជា ក៏បានសហការគ្នាបន្ថែមទៀតដើម្បីរៀបចំឱ្យមាននូវកម្មវិធី ពីធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់អ្នកសារព័ត៌មាន ស្តីពី វិស័យ​ធនាគារ ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជា” ដែលនឹងត្រូវបើកឱ្យដំណើរការនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរ។

យោងតាមរបាយការណ៍ស្តីពីវឌ្ឍនភាពនៃវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា គិតត្រឹមដំណាច់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២នេះ វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបាននិងកំពុងផ្តល់ឥណទានជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជា ចំនួនប្រមាណជាង ២,១លាននាក់ ក្នុងទំហំឥណទានសរុប ៩,៣ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ ប្រាក់បញ្ញើសរុបរបស់អតិថិជន មានប្រមាណជាង ៤,៧ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដោយមានអតិថិជនដាក់ប្រាក់បញ្ញើជាង២,៧ លាននាក់។ បន្ថែមលើនេះផងដែរ វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបាននិងកំពុងផ្តល់ឱកាសការងារដល់បុគ្គលិកប្រមាណជាង ៣ម៉ឺននាក់ នៅទូទាំងប្រទេស។  ទិន្នន័យនេះ មិនបានរាប់បញ្ចូលធនាគារ៥ ដែលជាសមាជិករបស់សមាគមនោះទេ៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកបម្រើការងារតាមផ្ទះរួមចំណែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ និងជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

ប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មករការងារតាមផ្ទះ រួមចំណែកមួយផ្នែកធំដល់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ និង បានរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា

ផលិតផលថ្មីរបស់គ្រឿងហ្លួង កាន់តែជួយគាំទ្រ និងផ្សព្វផ្សាយមុខម្ហូបខ្មែរ

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 17/06/2024

គ្រឿងហ្លួង សាបារា ត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងទូលាយថាជាផលិតផលក្នុងស្រុកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Sabara Best Food សម្រាប់ជាគ្រឿងផ្សំរសជាតិទៅលើមុខម្ហូបបែបខ្មែរ

សម្ដេច​ធិបតី​ ជំរុញឱ្យ​​គិតគូរ ​និងអនុវត្តន៍ឱ្យបានតឹងរ៉ឹង​លើ​គម្រោង​ប្លង់មេក្នុង​តំបន់​ក្រុង​រណប ​និង​បុរី

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/06/2024

សម្ដេច​ធិបតី​ ហ៊ុន ម៉ាណែត បានជំរុញឱ្យ​រៀបចំ​ និងអនុវត្ត​ឱ្យ​បានតឹងរ៉ឹង​​ចំពោះ​គម្រោង​ប្លង់​មេ​នៅក្នុងតំបន់​ក្រុង​រណប និង​តាមបុរីនានា​

ផែនការមេដឹកនាំរុស្ស៊ីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមបង្កប្រតិកម្មពីប្រទេសជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

វៀតណាមបានធ្វើពហិកាមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅស្វីស ប៉ុន្តែបញ្ជូនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទៅចូលរួម BRICS នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទៅវិញកាលពីសប្តាហ៍មុននេះ

ទុនពីវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជួយបង្កើនចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសកសិករ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 17/06/2024

វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានបង្កើតផលិតផលឥណទានកសិកម្ម និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសម្បូរបែប ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាកសិករ និងសហគមន៍កសិកម្មនៅតាមមូលដ្ឋាន

រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្ម ៖ ការចិញ្ចឹមត្រីតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវធានាបានសុវត្ថិភាព គុណភាព និងរសជាតិមិនចាញ់ត្រីធម្មជាតិឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានលើកឡើងថា ការចិញ្ចឹមត្រីអនុវត្តតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវ អាចធានាបានសុវត្ថិភាព គុណភាព និងរសជាតិមិនចាញ់ត្រីធម្មជាតិឡើយ

ក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោក BOSCH នឹងមកសិក្សាពីលទ្ធភាពបើករោងចក្ររបស់ខ្លួននៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

ក្រុមហ៊ុន BOSCH លំដាប់ពិភពលោកដែលមានបុគ្គលិកជិត ៤៣ ម៉ឺននាក់ នឹងមកសិក្សាពីលទ្ធភាពបើករោងចក្ររបស់ខ្លួននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

សហភាពអឹរ់ុបមានផែនការដាក់ពន្ធបន្ថែមជិត ៤០ ភាគរយលើរថយន្តអគ្គិសនីនាំចូលពីចិន

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/06/2024

សហភាពអឺរ៉ុបមានផែនការដាក់ពន្ធបន្ថែមលើរថយន្តអគ្គិសនីដែលនាំចូលពីចិនចន្លោះពី ១៧,៤ ភាគរយទៅ ៣៨,‌១ ភាគរយ ខណៈដែលអត្រាពន្ធបច្ចុប្បន្នមាន ១០ ភាគរយ

ធនាគារ វីង បើកសម្ពោធសាខាថ្មីក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំង

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 14/06/2024

សេវាធនាគារដ៏សម្បូរបែបរបស់ធនាគារ វីង ឥឡូវនេះបានពង្រីកទៅដល់ក្រុងកំពង់ឆ្នាំងហើយ ដើម្បីជួយសម្រួលប្រជាជនក្នុងខេត្តនេះជាមួយនឹងតម្រូវការសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃកាន់តែប្រសើរ

៤០ឆ្នាំក្នុងនាមជារោងចក្រពិភពលោក តែមិនប្រាកដថាអាចបន្តភាពជោគជ័យក្នុងទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីនោះឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

រថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិន មិនប្រាកដថាអាថវាយឡុកទីផ្សារពិភពលោកបានជោគជ័យដូចជាទីផ្សារផលិតផល និងទំនិញរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ធ្វើបានជាង៤០ឆ្នាំនោះឡើយ