ក្រុមហ៊ុនល្បីៗចំនួន ៦ ដែលអនុវត្តគំរូអាជីវកម្មបរិយាបន្នមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូលគ្នា និងភាពចម្រុះ

បរទេស៖ យោងតាមប្រភពពី Business News Global បានលើកឡើងថា អាជីវកម្មបរិយាបន្នដែលមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូលគ្នា និងភាពចម្រុះបានក្លាយជាផ្នែកសំខាន់នៃអាជីវកម្មនាពេលបច្ចុបន្ន ដោយសារវាគឺជាគំរូអាជីកម្មជួយសម្រួលដល់ជីវភាពអ្នកក្រីក្រ ឬអ្នកចំណូលទាបនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដោយមិនមានការរើសអើង គិតចាប់តាំងពីសមត្ថភាព ជំនាញ អាយុ ភេទ ពូជសាសន៍ វប្បធម៌ និងបទពិសោធន៍នោះទេ។

បច្ចុប្បន្ននេះ វាអាចនឹងមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងការស្វែងយល់ពីរបៀបអនុវត្តធុរកិច្ចបរិយាបន្ន ឬយុទ្ធសាស្ត្រដំណើរការរបស់វាបន្តិច ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនល្បីៗនៅលើពិភពលោកមួយចំនួនបានអនុវត្តគំរូអាជីវកម្មនេះរាប់ឆ្នាំមកហើយ។ ជាក់ស្ដែង ខាងក្រោមនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនល្បីឈ្មោះមួយចំនួនដែលបានអនុវត្តគំរូអាជីវកម្មបរិយាបន្ន ៖

១. Sodexo ៖ គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកអាហារ និងគ្រប់គ្រង ដែលបានរួមបញ្ចូលភាពចម្រុះនៃយេនឌ័រ អាយុ និងសមត្ថភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងគោលការណ៍ជ្រើសរើសបុគ្គលិករបស់ខ្លួន។ ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ក្រុមហ៊ុននេះបានដាក់អាទិភាពខ្ពស់បំផុតលើសមត្ថភាពយេនឌ័រ ដោយធ្វើឱ្យសមតុល្យយេនឌ័រក្លាយជាការផ្តោតសំខាន់នៃយុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្មទាំងមូលរបស់ខ្លួនជាងរយៈពេល ២០ ឆ្នាំ។​ លើសពីនេះ Sodexo ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង ២០ នៃចំណាត់ថ្នាក់សមភាពយេនឌ័រសកលរបស់ Equileap ដោយមានស្ត្រី ២៩ ភាគរយនៅក្នុងក្រុមគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ និង ៦០ ភាគរយនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ខ្លួន។ Sodexo មានបំណងចង់ឱ្យស្ត្រីតំណាងឱ្យយ៉ាងហោចណាស់ ៤០ ភាគរយនៃបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួន។

2. Johnson & Johnson៖ គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបរិក្ខាវេជ្ជសាស្ត្រ និងឱសថសកល ដែលមានទស្សនៈវិស័យលម្អិតអំពីភាពចម្រុះ និងការរួមបញ្ចូលក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់ប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍ និងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេរួមគ្នា ដើម្បីជំរុញដំណោះស្រាយផ្នែកសុខភាពឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងទូទាំងពិភពលោក។ Johnson & Johnson កំពុងសម្រេចកិច្ចការនេះតាមរយៈ ធនធានបុគ្គលិក ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកចម្រុះ ការរួមបញ្ចូលកិច្ចខំប្រឹងប្រែងពីភាពចម្រុះ និងការដាក់បញ្ចូលកម្មវិធីបែបគំរូបរិយាបន្នទៅក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រុមហ៊ុន។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ​ Johnson & Johnson ផ្តល់តម្លៃខ្ពស់លើភាពចម្រុះនៃសមត្ថភាពតាមរយៈអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ក្រុមធនធាន និងកិច្ចសហការការងារ។ ក្រុមហ៊ុននេះក៏ជាសមាជិកស្ថាបនិកនៃ Unstereotype Alliance ដែលធ្វើការដើម្បីដោះស្រាយអតុល្យភាពយេនឌ័រក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផងដែរ។

៣. Mastercard៖ Mastercard បានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង ១០ របស់ DiversityInc សម្រាប់ភាពចម្រុះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ដោយសារតែការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ Mastercard ចំពោះគំនិតផ្តួចផ្តើមមួយចំនួន។ ជាឧទាហរណ៍ Mastercard ប្តេជ្ញាចិត្តផ្ដល់ប្រាក់ខែស្មើគ្នាសម្រាប់កម្លាំងពលកម្មស្មើគ្នា ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីសង្គម និងឧបត្ថម្ភកម្មវិធី Girls4Tech ដែលជាកម្មវិធីសិក្សា STEM ផ្តល់ការណែនាំ និងការគាំទ្រអាជីពដល់ក្មេងស្រីអាយុពី ៨ ទៅ ១៦ ឆ្នាំ។ លើសពីនេះ Mastercard ក៏ផ្តល់ជូននូវគំនិតផ្តួចផ្តើមតុល្យភាពជីវិតការងារផងដែរ ដោយអត្ថប្រយោជន៍ជាក់ស្តែង និងផ្ទាល់របស់ Mastercard រួមមានការធានារ៉ាប់រងលើការវះកាត់កែភេទ ការធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ដៃគូភេទដូចគ្នា ការសម្រាលកូន សេវាកម្មពពោះជំនួស និងជំនួយលើការសុំកូនចិញ្ចឹម។

៤. Kaiser Permanente៖ គឺជាអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពគឺមានតែមួយគត់ក្នុងចំណោមសាជីវកម្មជាច្រើនដែល ៦៩ ភាគរយនៃបុគ្គលិករបស់ខ្លួនមិនមែនជនជាតិស្បែកស ហើយ ៧៣ ភាគរយនៃបុគ្គលិកគឺជាស្ត្រី។ ក្រុមហ៊ុនបានសន្មត់ថា ភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួនចំពោះក្រុមអ្នកដឹកនាំដែលយកគំរូអាជីវកម្មបរិយាបន្នមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូល ការលើកកម្ពស់វប្បធម៌ ហ៊ានបញ្ចេញមតិ និងលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកឱ្យចេះដឹកនាំ ដែលជួយផ្តល់មតិដល់មនុស្សគ្រប់គ្នា និងវេទិកាដើម្បីអនុវត្តការផ្លាស់ប្តូរ។

៥. L’Oréal៖ L’Oréal បានប្តេជ្ញាចិត្តយូរអង្វែងរបស់ខ្លួនចំពោះភាពចម្រុះនៃវប្បធម៌ ដោយមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសជាង ១៥០ ទូទាំងពិភពលោក។ L’Oréal បានបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះសមភាពយេនឌ័រ និងការរួមបញ្ចូលបុគ្គលិក LGBTQ+ ហើយស្ត្រីមានចំនួន ៦៨ ភាគរយនៃកម្លាំងការងារសរុបរបស់ក្រុមហ៊ុននេះ ដោយពាក់កណ្តាលនៃសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល L’Oréal ទាំងអស់គឺជាស្ត្រី។ លើសពីនេះ ក្រុមហ៊ុនបានទទួលវិញ្ញាបនប័ត្រសមភាពយេនឌ័រ EDGE នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលវិញ្ញាបនប័ត្រនេះដើរតួជាការបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ L’Oréal ចំពោះភាពចម្រុះ សមធម៌ និងការរួមបញ្ចូល។

៦. ក្រុមហ៊ុន Lenovo៖ គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់កុំព្យូទ័រទូទាំងពិភពលោក ដែលបានកសាងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនលើគោលគំនិតថា «ភាពខុសគ្នាគឺមានភាពប្រសើរជាង» ដែលលើកទឹកចិត្តឱ្យមានភាពចម្រុះនៅក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លូន។ Lenovo បានទទួលពិន្ទុ ១០០ ភាគរយលើសន្ទស្សន៍សមភាពសាជីវកម្ម ដែលជារបាយការណ៍ស្តីពីគោលនយោបាយ និងការអនុវត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនទាក់ទងនឹងសមភាព LGBTQ+ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២២។ របាយការណ៍នេះវាយតម្លៃលើគោលការណ៍ និងការអនុវត្តន៍ LGBTQ+ ការមិនរើសអើង កិច្ចការពារកន្លែងធ្វើការ អត្ថប្រយោជន៍ដៃគូក្នុងស្រុក និងអត្ថប្រយោជន៍ថែទាំសុខភាពរួមបញ្ចូលអ្នកប្តូរភេទផងដែរ។ Lenovo បង្ហាញថា គោលការណ៍ និងអត្ថប្រយោជន៍នៃគំរូអាជីវកម្មបរិយាបន្នជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនទាក់ទាញ និងរក្សាបាននូវមនុស្សមានទេពកោសល្យកំពូលៗ ព្រមទាំងធ្វើឱ្យបុគ្គលិកមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមានការគាំទ្រនៅកន្លែងធ្វើការ៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

តម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃ បង្កឱ្យមានការព្រួយបារម្ភលើការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងនៅមជ្ឈិមបូព៌ា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/04/2024

តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ៨៨,៥ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃដល់ ៨៣,៤៨ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

ទទួលផលពីអាជីវកម្មបរិយាបន្ន សហគមន៍កសិកម្មមួយអាចផ្គត់ផ្គង់បន្លែបានជាង១តោន ក្នុងមួយខែ

ធុរកិច្ចបរិយាបន្ន, ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/04/2024

អាជីវកម្មបរិយាបន្ន គឺជាប្រភេទអាជីវកម្មគំរូថ្មីមួយដែលអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធ និងអាចជំរុញសេដ្ឋកិច្ចទាំងក្នុងសហគមន៍ និងប្រទេសជាតិមួយ។

កម្ពុជានាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីឆៅទៅវៀតណាមជាង៤២ម៉ឺនតោន គិតជាទឹកប្រាក់ជាង៥៤០លានដុល្លារក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/04/2024

កម្ពុជានាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីឆៅទៅប្រទេសវៀតណាមបានជាង៤២ម៉ឺនតោន ហើយគិតជាទឹកប្រាក់បានជាង​៥៤០ លានដុល្លារអាម៉េរិកក្នុងរយៈពេល ៣ខែ ឆ្នាំ២០២៤ ។

អាជីវកម្មលក់សម្ភារៈតុបតែងល្អបែបខ្មែរមួយកន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញ អាចលក់មួកស្លឹកត្នោតបានរហូតដល់ ៣ម៉ឺនមួកក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 19/04/2024

អាជីវកម្មលក់សម្ភារៈតុបតែងល្អបែបខ្មែរមួយកន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញ អាចលក់មួកស្លឹកត្នោតបានរហូតដល់ ៣ម៉ឺនមួកក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

e-Choupal ជាវេទិកាអនឡាញធំបំផុតនៅឥណ្ឌាជួយនាំចេញកសិផលដោយផ្ទាល់ពីកសិករក្រីក្ររាប់លាននាក់

ធុរកិច្ចបរិយាបន្ន, ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 19/04/2024

e-Choupal គែជាច្រកនាំចេញកសិផលដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ឥណ្ឌាតាមរយៈបណ្តាញអ៊ិនធឺណេតដោយគិតមកដល់ពេលនេះមានកសិករក្រីក្រប្រមាណជា៤លាននាក់កំពុងអាស្រ័យផល

សមិទ្ធផល​ទេសចរណ៍ថ្មី​ៗក្នុងទឹក​ដី​ខេត្តកំពត នឹង​ជំរុញ​ទីផ្សារ​ដីធ្លី​ក្នុងខេត្តមួយនេះ​មានសម្ទុះ​មួយកម្រិត​​ទៀត​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 19/04/2024

ការ​បង្កើត​សមិទ្ធផល​ថ្មីៗក្នុងទឹកដី​តំបន់ទេសចរណ៍ មិនត្រឹមតែជួយទាក់ទាញទេសចរ​ប៉ុណ្ណោះទេ តែវា​នឹងទាក់ទាញ​វិនិយោគិន​ចូលទៅតំបន់នោះ​ថែមទៀត​ផងដែរ

ក្នុងត្រីមាសទី១ កម្ពុជាសម្រេចទំហំពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសអាសិបបានជាង ៨៣៦៤លានដុល្លារ​

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/04/2024

ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាជាមួយបណ្តាប្រទេសដៃគូចំនួន១៤ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតំបន់អាសិប (RECP) សម្រេចបាន៨៣៦៤លានដុល្លារ​

ការប្រើប្រាស់កម្ចីជាមួយគោលដៅច្បាស់លាស់នឹងជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពក្រុមគ្រួសារ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 19/04/2024

ការប្រើប្រាស់កម្ចីពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់ អាចជួយពង្រីកអាជីវកម្ម និងលើកកម្ពស់ជីវភាពក្រុមគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង

Angkor Wildlife & Aquarium អភិរក្សសត្វកម្រ និងផ្តល់ការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/04/2024

ឧទ្យានកម្សាន្ត Angkor Wildlife & Aquarium ក្នុងខេត្តសៀមរាប បានជួយថែរក្សា និង អភិរក្សសត្វទឹកសាប ទឹកប្រៃ និងសត្វព្រៃ ដែលសុទ្ធតែជាប្រភេទសត្វកម្រ