កម្ពុជា និង WIPO ជំរុញការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងគាំទ្រអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅកម្ពុជា

សៀមរាប៖ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ឯកឧត្តម អ៊ុក ប្រជា បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអគ្គនាយកអង្គការកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោក WIPO ដើម្បីពិភាក្សាលើការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម និងជំនួយគាំទ្រអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅកម្ពុជា និងតួនាទីសំខាន់របស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា ក្នុងការជំរុញដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ។

កិច្ចប្រជុំនេះ បានធ្វើឡើង កាលពីថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះ ក្នុងឱកាសនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារបស់ ឯកឧត្តម Daren Tang និងគណៈប្រតិភូអង្គការកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោក ចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានលើកទី៥៤ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ ដែលប្រព្រឹត្តិទៅនៅខេត្តសៀមរាប ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ និងជាជំនួបដ៏មានសារៈសំខាន់ សម្រាប់អនុវត្តផែនការសកម្មភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញាអាស៊ាន ឆ្នាំ២​០១៦-២០២៥ និងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរយៈពេលមធ្យម ឆ្នាំ២០២២-២០២៦។

ឯកឧត្តម អ៊ុក ប្រជា បានកោតសរសើរ និងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងអង្គការកម្មសិទ្ធិបញ្ជាពិភពលោក តាមរយៈការផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសសម្រាប់ប្រព័ន្ធ IPAS ការរៀបចំច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ការចុះបញ្ជីម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រទំនិញ ម៉ាកសមូហភាព ការកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះម៉ាក ការកសាងសមត្ថភាពការលើកកម្ពស់ចំណេះសាធារណៈ និងការពង្រឹកការអនុវត្តច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា។

ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការ បានជម្រាបអគ្គនាយកអង្គការកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពការចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងអង្គការកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោក ស្តីពីការអនុវត្តផែនការរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេស នៅថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ដែលមានរួមបញ្ចូលផែនការសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាឆ្នាំ២០២១-២០២៣ និងការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ដែលនឹងអនុម័តដោយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខ។

ឯកឧត្តម អ៊ុក ប្រជា បានស្នើសុំ ឯកឧត្តមអគ្គនាយកអង្គការកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោក បន្តគាំទ្រ និងផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសក្នុងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២១-២០២៣ ដូចជាការចុះបញ្ជីទំនិញសម្គាល់ភូមិសាស្រ្ត ការធ្វើនិយ័តកម្មលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ការបង្កើតវិទ្យាស្ដានបណ្តុះបណ្តាលកម្មសិទ្ធិបញ្ញាជាតិ និងគម្រោងបង្កើតមជ្ឈបណ្ឌលគាំទ្រព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា (TISC) និងបន្តគំាទ្រការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ដែលនឹងអនុម័តដោយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខ។

ឯកឧត្តម Daren Tang អគ្គនាយកអង្គការកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពបានសំដែងការកោតសសើរដល់កម្ពជាក្នងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយទទួលបានជោគជ័យ និងមានការអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័ស ក្នុងនោះក៏មានវិស័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផងដែរ។ ដោយទ្បែក សេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយជាតិកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងការចូលរួមរបស់អង្គការកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោក ក្នុងការអភិវឌ្ឍ និងការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ដោយមានសារៈសំខាន់នៃការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីលើកកម្ពស់ការរួមចំណែកជាវិជ្ជមានពីប្រព័ន្ធកម្មសិទ្ធិបញ្ញា​​ដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ រួមទាំងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី នវានុវត្តន៍ជាតិ តួនាទីដ៏មានសារៈសំខាន់របស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងក្រសួងដទៃទៀតជាសមា​ជិក ព្រមទាំងសារៈសំខាន់នៃសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងចំណុចសំខាន់ៗនៃការចុះបញ្ជីម៉ាកអន្តរជាតិ តាមប្រព័ន្ធម៉ាឌ្រីដ ។ល។

ឯកឧត្តម Daren Tang ក៏បានលើកទ្បើងភាពជោគជ័យនៃការអភិវឌ្ឍន៍របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងតួនាទីសំខាន់របស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា រួមមាន៖ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលជំរុញដោយការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ និងទេស​ចរណ៍ និងបានទទួលស្គាល់ថាការបង្កើនកម្រិតឌីជីថលភាវូបនីយកម្មមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេស ។ ឯកឧត្តមអគ្គនាយក ក៏បានសម្ដែងនូវការប្ដេជ្ញាចិត្ត ក្នុងការបន្តជួយគាំទ្រនូវគម្រោងនានារបស់កម្ពុជាបន្ថែមទៀត ដើម្បីជួយលើកកម្ពស់វិស័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅកម្ពុជា ឱ្យកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរបន្ថែមទៀត៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Samsung រាប់ពាន់នាក់ធ្វើកូដកម្មបន្ទាប់ពីបរាជ័យក្នុងការចរចាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 12/07/2024

សហជីពប្រចាំក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិក Samsung នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថា បុគ្គលិករាប់ពាន់នាក់បានចាប់ផ្តើមកូដកម្មមិនកំណត់ថ្ងៃ

តម្លៃប្រេងបន្តឡើងថ្លៃជាង ៨៥ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 12/07/2024

តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ០,៥ ភាគរយ ឬ ៨៥,០៨ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលប្រេងឆៅម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ០,៨ ភាគរយ ឬ ៨២,១០​ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

តម្លៃជួញដូរហ៊ុននៅកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ ជាមធ្យមជាង២១ម៉ឺនដុល្លារ តែថ្ងៃខ្លះហក់ឡើងដល់ជាងកន្លះលាន

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 12/07/2024

តម្លៃជួញដូរហ៊ុនប្រចាំថ្ងៃជាមធ្យមជាង២១ម៉ឺនដុល្លារអាម៉េរិក តែមានថ្ងៃខ្លះបានហក់ឡើងដល់ជាងកន្លះលានដុល្លារ និងប្រមូលបានសាច់ប្រាក់សរុប៣៨៩លានដុល្លារ

ចំណេះដឹងសំខាន់ៗស្ដីពីការដាំដុះខ្ញីឱ្យទទួលបានផលច្រើនដែលកសិករគួរយល់ដឹង

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 12/07/2024

ខ្ញីជារុក្ខជាតិមើមដែលប្រជាជនខ្មែរនិយមដាំ និងយកទៅច្នៃជាគ្រឿងទេស បន្ថែមរសជាតិម្ហូបអាហារបានច្រើនមុខ អាចធ្វើជាឱសថបុរាណផងដែរ

គន្លឹះសំខាន់ៗចំនួន ៦ អាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលលើសលប់

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 12/07/2024

ពាក្យថាបំណុលគឺមិនមែនសំដៅលើភាពអវិជ្ជមានទាំងស្រុងនោះទេ ពោលគឺបំណុលមានគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តរៀងៗខ្លួន

គម្រោង​សាងសង់​​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗចំនួន​៣ ​កំពុង​ដំណើរការ​មានទឹកប្រាក់ជាង ៥,៣ពាន់​លាន​​ដុល្លារ​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 12/07/2024

រាជរដ្ឋាភិបាល គ្រោង​ចំណាយថវិកា​រាប់រយពាន់​លានដុល្លារអាមេរិក​ លើការ​សាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានា​ក្នុង​ប្រទេស​ ដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគពីក្រៅស្រុកបន្ថែមទៀត

គិតត្រឹម ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ យានយន្តអគ្គិសនីសរុបចំនួន ២ ៩៦៨គ្រឿង បានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 12/07/2024

ការចុះបញ្ជីយានយន្តអគ្គិសនីដែលជានិន្នាការថ្មី មានការកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយប្រជាពលរដ្ឋមានសុទិដ្ឋិនិយមច្រើន និងបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់

រយៈពេល ៥ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៤ មានទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិសរុបជាង ១២លាន ៦សែននាក់ បានចេញដើរកម្សាន្តនៅទូទាំងប្រទេស

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 12/07/2024

ទេសចរអន្តរជាតិជាង២លាន៦សែននាក់ បានមកទស្សនាកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល៥ខែនៃដើមឆ្នាំ២០២៤ ខណៈទេសចរក្នុងស្រុកមានចំនួន ១០,៦៨៨,០៧៣ នាក់

ស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលចំនួន២ រួមគ្នាជំរុញទំនើបកម្មសហគមន៍កសិកម្ម

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 12/07/2024

ស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលចំនួន២ រួមគ្នាជំរុញទំនើបកម្មសហគមន៍កសិកម្ម និងប្រែក្លាយពីកសិកម្មលក្ខណៈគ្រួសារទៅជាសហគ្រាសសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម

ក្រសួងកសិកម្ម និងសហគ្រិនខ្មែរ គាំទ្រគោលនយោបាយអាទិភាព«សហគមន៍កសិកម្មទំនើប»

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 12/07/2024

ក្រសួងកសិកម្ម និង សហគ្រិនខ្មែរ បានចុះ MoU ជាមួយគ្នា ក្នុងគោលបំណងជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី សហគ្រិនភាពឱ្យរស់រវើក