កម្ពុជាបាន និងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លើការងារហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយចីរភាព និងហិរញ្ញវត្ថុបៃតង

ភ្នំពេញ ៖ កម្ពុជាបាននិងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ លើការងារហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយចីរភាព និងហិរញ្ញវត្ថុបៃតង ហើយបានចូលជាសមាជិករបស់ស្ថាប័នថ្នាក់តំបន់ និងអន្តរជាតិនានា ដើម្បីជំរុញសកម្មភាពការងារសម្រាប់កិច្ចការលើកកម្ពស់ហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយចីរភាព និងហិរញ្ញវត្ថុបៃតង។

យោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ២០២២ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្មីៗនេះ បានឱ្យដឹងដូច្នេះថា ខ្លួនបាន និងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការងារហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយចីរភាព និងហិរញ្ញវត្ថុបៃតង។ ជាក់ស្តែង ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានចូលជាសមាជិករបស់ស្ថាប័នថ្នាក់តំបន់ និងអន្តរជាតិនានា ដូចជា ១/-ក្រុមការងារ ស្ដីពី ចីរភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រុមការងារ ស្តីពី ក្របខ័ណ្ឌទស្សនៈទាន និងគោលការណ៍នៃវត្តករសាស្ត្រអាស៊ាន (ASEAN Taxonomy) ២/-ក្រុមការងារបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុបៃតង និង ៣/-បណ្តាញធនាគារកណ្ដាល និងអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យសម្រាប់កិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុបៃតង។

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានបញ្ចូលគោលការណ៍បរិស្ថាន សង្គម និងអភិបាលកិច្ច ទៅក្នុងសេចក្ដីណែនាំនៃការវិនិយោគ ទុនបម្រុងអន្តរជាតិ និងបានវិនិយោគលើសញ្ញាបណ្ណបៃតង ដែលបោះផ្សាយដោយធនាគារសម្រាប់ការទូទាត់អន្តរជាតិ។ ជាមួយគ្នានេះ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានបន្តអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនូវការកសាងសមត្ថភាពមន្ត្រីបង្គោលលើប្រធានបទនានា ពាក់ព័ន្ធនឹងហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយចីរភាព និងហិរញ្ញវត្ថុបៃតង ក៏ដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ ជាក់ស្ដែង ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានសហការរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងកិច្ចប្រជុំនានា ជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិមួយចំនួន ដូចជា ១/-ស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជា ស្តីពី ការវាយតម្លៃហានិភ័យបរិស្ថាន សង្គម និងអភិបាលកិច្ច ២/-សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជា ស្ដីពីការកសាងចក្ខុវិស័យហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយចីរភាព និងការវាយតម្លៃលើការត្រៀមខ្លួនរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុបៃតង និង ៣/-អង្គការ UNESCAP និងនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា ស្តីពីការបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណតាមវិស័យប្រកបដោយចីរភាព និងការរៀបចំរបាយការណ៍សិក្សា ស្ដីពីការវិភាគទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជា។

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានឱ្យដឹងដូច្នេះថា ខ្លួននឹងបន្តគាំទ្រសកម្មភាពការងារសម្រាប់កិច្ចការលើកកម្ពស់ហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយចីរភាព និងហិរញ្ញវត្ថុបៃតង ដោយគ្រោងរៀបចំនូវយុទ្ធសាស្ត្រលើកកម្ពស់ហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយ ចីរភាពតាមរយៈការសិក្សាលើការបង្កើត និងការអនុវត្តវត្តករសាស្ត្រឥណទានសង្គម និងបៃតង (Green and social loan Taxonomy) និងការរៀបចំនូវស្តង់ដាររបាយការណ៍បរិស្ថាន សង្គម និងអភិបាលកិច្ចជាដើម។

ក្នុងកិច្ច​សម្ភាសន៍​ជាមួយសារព័ត៌មាន CGTN កាលពីថ្មីៗនេះ លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ទេសាភិបាលរងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា លោកបានថ្លែងថា ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ គឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់មនុស្សគ្រប់រូប។ ផែនដីគឺជាទូកតែមួយ ហើយយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅលើផែនដីនេះ មិនថាធំ ឬតូច យើងត្រូវចូលរួមចំណែក។

លោកជំទាវបានលើកឡើងថា ៖

“ខ្ញុំគិតថា ប្រទេសតូចៗមានផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងកាន់តែងាយរងគ្រោះចំពោះការរងឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាននៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ជាងប្រទេសធំៗ ដោយសារតែយើងខ្វះធនធាន ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ និងជួយដល់ការផ្លាស់ប្តូរប្រទេស”

លោកជំទាវក៏បានជំរុញឱ្យមានការគាំទ្រ និងជំនួយបន្ថែមពីប្រទេសធំៗ សម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍មិនមែនតែកម្ពុជានោះទេ។ ម៉្យាងវិញទៀត វាមិនមែនមានន័យថា យើងគួរតែអង្គុយរង់ចាំ ហើយមិនធ្វើអ្វីនោះទេ ហើយនោះជាអ្វីដែលយើងប្រទេសកម្ពុជា និងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បាន និងកំពុងខិតខំធ្វើគ្រប់យ៉ាង ដើម្បីរួមចំណែក និងដើរតួក្នុងរឿងនេះ។ លោកជំទាវ ជា សិរី បានបន្ថែមថា ៖

“យើង​បាន​ធ្វើរួចហើយ ​មុន​ដំបូងយើង​បាន​ធ្វើ​ការ​វាយ​តម្លៃ​ហានិភ័យ​លើ​ផល​ប៉ះ​ពាល់​នៃ​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​លើ​ប្រព័ន្ធ​ហិរញ្ញវត្ថុ។ ឥឡូវនេះ យើងក៏កំពុងធ្វើការលើការបង្កើតផែនទីបង្ហាញផ្លូវស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងក៏កំពុងអភិវឌ្ឍគម្រោង (taxonomy )សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ៕”


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុជាបំណិនជីវិតមួយជួយឱ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហិរញ្ញវបានត្រឹមត្រូវ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 20/06/2024

ស្របពេលចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុក្លាយជាកម្លាំងចលករមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយជំរុញឱ្យមានការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ដែលជាប្រភពទុនដ៏សមស្រប មានតម្លៃទាប ហានិភ័យទាបសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅផ្សេងៗ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក៏ដូចជាសមាគមហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបាននិងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លើការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ក្រុមគោលដៅ និងសាធារណៈជនទូទៅ។

កម្មវិធី «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ រដូវកាលទី២» ត្រូវបានបើកសម្ពោធដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការហើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 20/06/2024

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤នេះ កម្មវិធី «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ រដូវកាលទី២» ដែលផ្តួចផ្តើមផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន អប្សរា មេឌា សឺវីស AMS ត្រូវបានបើកសម្ពោធដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការ

កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី ​ផ្តួចផ្តើម​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការថ្នាល​ច្រក​របៀង​តម្លា​ភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 20/06/2024

កម្ពុជានិងសិង្ហបុរី បានដាក់ដំណើរការថ្នាលច្រករបៀងតម្លាភាពហិរញ្ញវត្ថុដែលគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះជំរុញកំណើនពាណិជ្ជកម្ម និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាក់ព័ន្ធ

លំអងឃ្មុំ ជាទិន្នផលបានពីការចិញ្ចឹមឃ្មុំមានគុណតម្លៃច្រើនសម្រាប់សុខភាព

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 20/06/2024

លំអងឃ្មុំ ជាទិន្នផលមួយបានពីការចិញ្ចឹមឃ្មុំ ក៏មិនខុសពីផលិតផលពីឃ្មុំដទៃទៀតដែរ ដែលមានតម្លៃថ្លៃ និងមានគុណប្រយោជន៍ច្រើនចំពោះសុខភាពអ្នកទទួលទាន។

អាកាស​យានដ្ឋានអន្តរជាតិតេជោ​ចាយអស់​ ១,១ពាន់លានដុល្លារ​អាមេរិកហើយ ខណៈ​រដ្ឋាភិបាល​កំពុង​អភិវឌ្ឍន៍​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជុំវិញ​បន្ថែម

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 20/06/2024

អាកាស​យានដ្ឋានអន្តរជាតិមរតកតេជោ​ចាយអស់​ ១,១ពាន់លានដុល្លារ​អាមេរិកហើយ ខណៈ​រដ្ឋាភិបាល​កំពុង​អភិវឌ្ឍន៍​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជុំវិញ​បន្ថែម

ធនាគារពិភពលោកលើកឡើងពីបញ្ហាកំពុងកើតឡើង ៣ ដែលរារាំងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកល

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 20/06/2024

ប្រធានសេដ្ឋវិទូរបស់ធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលហាក់ដូចជាកំពុងនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកស្ថិរភាព ប៉ុន្តែពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យមួយចំនួន

ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកដល់ប្រទេសវៀតណាម

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 20/06/2024

កាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ យន្តហោះរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានចុះចតនៅទីក្រុងហាណូយ ហើយវៀតណាមគឺជាគោលដៅចុងក្រោយរបស់គាត់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ី

វេទិកា​ធុរកិច្ច​ កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី​​ នឹង​ជួយ​ជំរុញ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី និងបង្កើត​ភាពជា​ដៃគូ​យូរអង្វែង​នៅ​ក្នុង​វិ​ស័​យ​សំខាន់​ៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​ ​និង​សហ​ព័ន្ធ​ធុរកិច្ច​សិង្ហបុរី​ ​បាន​សហការ​គ្នា​រៀបចំ​វេទិកា​ធុរកិច្ច​កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី​ ​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១​៩​ ​ខែ​មិថុនា​ ​នៅ​សណ្ឋាគារ​ ​Co​nr​a​d​ ​Cent​e​nn​i​a​l​ ​Singapore

អាហារសម្រន់ប្រភេទថ្មី មានទាំងរសជាតិឆ្ងាញ់ ផ្តល់គុណតម្លៃដល់សុខភាព និងរួមចំណែកជួយដល់ជីវភាពកសិករក្នុងតំបន់

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 19/06/2024

ថ្មីៗនេះ Sabara Best Food បានចេញលក់នូវផលិតផលអាហារសម្រន់ថ្មីបីមុខ ដែលមានរសជាតិថ្មី ប្លែកមាត់ខុសពីគេ និងចូលរួមជួយដល់ជីវភាពកសិករកាន់តែច្រើន។

រដ្ឋមន្រ្តីកសិកម្ម កៀរគរកសិករឱ្យចងក្រងជាសហគមន៍កសិកម្មទំនើប ដើម្បីទទួលបានផលចំណេញច្រើន ហើយផ្សារភ្ជាប់ទៅកាន់ទីផ្សារ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

ឯកឧត្តម ឌិតទីណា បានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាកសិករជាសមាជិកសហគមន៍ដាំបន្លែនៅខេត្តតាកែវ ក្នុងបំណងកៀរគរកសិករឱ្យចងក្រងជា «សហគមន៍កសិកម្មទំនើប»