fbpx

ការទូទាត់សងប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើង ៨៥ ភាគរយ

ភ្នំពេញ៖ ការទូទាត់សងប្រាក់របស់អតិថិជននៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ បានបង្ហាញថា ការប្រើប្រាស់មូលប្បទានបត្រជាមធ្យោបាយទូទាត់ថយចុះ ១៤ ភាគរយ ខណៈដែលការទូទាត់សងប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក កើនឡើង ៨៥ ភាគរយ បើធៀបនឹងគ្រាដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ២០២០។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

យោងតាមរបាយការណ៍នៃការទូទាត់សងប្រាក់តាមប្រព័ន្ធផាត់ទាត់ជាតិបានឱ្យដឹងថា ក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ មូលប្បទានបត្រចារឹកជាប្រាក់រៀលមានចំនួន ១៥ ៦៧៣សន្លឹក (ធ្លាក់ចុះ ១២,៨ ភាគរយ) ស្មើនឹង ៩ ៦២១,៩១ ពាន់លានរៀល (ធ្លាក់ចុះ ៣១,៥ ភាគរយ) ហើយបញ្ជាទូទាត់សងប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកជាប្រាក់រៀលមាន ៦ ៨៥៥ បញ្ជាទូទាត់ (កើនឡើង ៥៧,៩ ភាគរយ) ស្មើនឹង ២ ៥២១,៨០ ពាន់លានរៀល (កើនឡើង ៧,៧ ភាគរយ)។

មូលប្បទានបត្រចារឹកជាប្រាក់ដុល្លារ ៥២០ ៦៨១ សន្លឹក (ធ្លាក់ចុះ ១៤,៤ ភាគរយ) ស្មើនឹង ២១ ៨០១,០២ លានដុល្លារអាមេរិក (ធ្លាក់ចុះ ២៥,២ ភាគរយ) ខណៈបញ្ជាទូសងប្រាក់តាមអេឡិចត្រូនិកជាដុល្លារអាមេរិកមាន ២៦០ ៤២៣ បញ្ជាទូទាត់ (កើនឡើង៨៥,៩ភាគរយ) ស្មើនឹង ៤ ៨៩២,២៥ លានដុល្លារអាមេរិក (២០,៨ភាគរយ)។

ទោះបីជាការប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៅមានកម្រិតខ្ពស់ ក៏ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធទូទាត់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ក្នុងអំឡុងពេលជាងមួយទសវត្សរ៍នេះ ដោយក្នុងនោះរួមមានការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទូទាត់ជាក្រដាស និងជាអេឡិចត្រូនិកដោយធនាគារពាណិជ្ជ និងអ្នកដំណើរការតតិយភាគីមួយចំនួន។

មូលប្បទានបត្រ គឺជាឧបករណ៍ទូទាត់ជាក្រដាសតែមួយគត់ដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ប្រតិបត្តិការអន្តរធនាគារ ចំណែកឯឧបករណ៍ទូទាត់ជាអេឡិចត្រូនិករួមមានបញ្ជាទូទាត់អេឡិចត្រូនិក (ការផ្ទេរឥណទាន ឥណពន្ធផ្ទាល់និងឥណទានផ្ទាល់) ប័ណ្ណឥណទាន ប័ណ្ណឥណពន្ធ ប័ណ្ណអេធីអឹម និងសេវាធនាគារចល័ត ព្រមទាំងការទូទាត់សងប្រាក់ចល័ត។

ការទូទាត់សងប្រាក់ជាអេឡិចត្រូនិកនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៅឡើយ ប៉ុន្តែមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស ជាពិសេស សេវាធនាគារតាមអ៊ីនធឺណែត ឬសេវាធនាគារចល័ត និងសេវាទូទាត់សងប្រាក់ចល័ត។ ក្រៅពីនេះ ចំនួនម៉ាស៊ីនអេធីអឹម និង POS ក៏បន្តកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ដែលបង្ហាញពីកំណើនប្រជាប្រិយភាពលើប្រតិបត្តិការទូទាត់សងប្រាក់ជាអេឡិចត្រូនិក។ ទន្ទឹមនេះ មានធនាគារ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនបានផ្តល់នូវមធ្យោបាយទូទាត់សងប្រាក់ផ្សេងៗដល់អតិថិជនតាមរយៈការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សេវាធនាគារតាមអ៊ីនធឺណែត និងសេវាទូទាត់សងប្រាក់ចល័ត។

សូមបញ្ជាក់ថា សភាផាត់ទាត់ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ១៩៩៤ ដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយសម្រួលដល់គ្រឹះស្ថានធនាគារក្នុងការផាត់ទាត់ និងទូទាត់កាតព្វកិច្ចអន្តរធនាគារ ដែលកើតឡើងពីប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មរបស់ភ្នាក់ងារសេដ្ឋកិច្ច។ ប្រព័ន្ធផាត់ទាត់ជាតិដំណើរការដោយសភាផាត់ទាត់ជាតិដែលមានទីតាំងនៅក្នុងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

ប្រព័ន្ធផាត់ទាត់ជាតិ (NCS) ត្រូវបានធ្វើទំនើបកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីពង្រឹងសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធស្របទៅនឹងការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យា ផ្តល់ភាពងាយស្រួលជាងមុនដល់សមាជិក និងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពផាត់ទាត់ឲ្យស្របទៅនឹងការអភិវឌ្ឍនៃវិស័យធនាគារ និងសេដ្ឋកិច្ច។ ប្រព័ន្ធផាត់ទាត់ជាតិត្រូវបានអភិវឌ្ឍទៅជាប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិ និងត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការកាលពីខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ ដែលមានសមត្ថភាពផាត់ទាត់ជាលក្ខណៈមជ្ឈការលើការទូទាត់សងប្រាក់អន្តរធនាគារដោយមូលប្បទានបត្រ និងបញ្ជាទូទាត់សងប្រាក់ជាអេឡិចត្រូនិក ដែលមានដូចជា ឥណទានផ្ទាល់ ឥណពន្ធផ្ទាល់ និងបញ្ជាផ្ទេរប្រាក់ជាប្រាក់រៀល និងដុល្លារអាមេរិក ។ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក៏បានផ្តល់ទីតាំងសម្រាប់ជាមណ្ឌលដោះដូរមូលប្បទានបត្រចំពោះសមាជិក ដើម្បីដោះដូរមូលប្បទានបត្ររូបវន្តផងដែរ។ ក្រៅពីមណ្ឌលដោះដូរមូលប្បទានបត្រដែលមានទីតាំងនៅសភាភាត់ទាត់ជាតិ បច្ចុប្បន្ន ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក៏មានមណ្ឌលដោះដូរមូលប្បទានបត្រ ៦កន្លែងទៀតនៅតាមបណ្តាសាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា គឺ ខេត្តសៀមរាប ព្រះសីហនុ កំពង់ចាម បាត់ដំបង ស្វាយរៀង និងបន្ទាយមានជ័យ៕


ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

វិស័យសណ្ឋាគារ ៖ វត្តមានសណ្ឋាគារផ្កាយ៥ថ្មីមួយទៀត និងបង្ហាញខ្លួនក្នុងក្រុងភ្នំពេញជាមួយទុនជិត ១៣០លានដុល្លារ

ក្រោយរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបើកឡើងវិញនូវសេដ្ឋកិច្ចលើគ្រប់វិស័យកាលពីពេលថ្មីៗនេះ វិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចដែលធ្លាប់ជាប់គាំង បានងើបឡើងវិញគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ដោយក្នុងនោះរួមមានការដាក់សម្ពោធឲ្យ…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

ក្រុមហ៊ុនចិនកាន់តែច្រើនកំពុងរួមចំណែកធ្វើការវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជា

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានអះអាងឱ្យដឹងថា បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនចិនជាច្រើនបានធ្វើការវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្ម ក្នុងគោលបំណងចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យនេះឱ្យមានគុណភាព សុវត្ថិភាព និងស្តង់ដារ ដើម្បីនាំចេញ…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

ចិន បង្កើនល្បឿនផលិតបន្ទះឈីបប្រកួតប្រជែងទីផ្សារជាមួយអាមេរិក

យោងតាមការពិនិត្យ និងស្រាវជ្រាវក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះដោយការិយាល័យជាតិកិច្ចការងារស្ថិតិ NBS របស់ចិនកាលពីថ្ងៃចន្ទម្សិលមិញនេះបានបង្ហាញថា ប្រទេសចិនទាំងមូលអាចផលិតបន្ទះឈីប…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

នៅរសៀលថ្ងៃនេះសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញបើកវេទិកាទេសចរណ៍អាស៊ាននៅខេត្តព្រះសីហនុ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា និងជាប្រធានអាស៊ានផងនោះ នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះ នឹងអញ្ជើញជាអធិបតីបើកវេទិកាទេសចរណ៍អាស៊ាន
ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

អ្នកជំនាញបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ធនធានដែលមានស្រាប់ បង្កើតជាផលិតផលថ្មីផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់កសិកម្ម

Takhmao Farm ជាកសិដ្ឋានកែច្នៃស្រកីដូងស្ងួតៗឱ្យទៅជាស្រកីដូងម៉ដ្ឋ និងសរសៃដែលមានប្រយោជន៍ដល់វិស័យកសិកម្ម និងបានផលិតសម្រាប់ដាក់លក់នូវផលិតផលថ្មីរបស់ខ្លួនចំនួន ៤មុខបន្ថែមទៀត…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

ចិនមានមហិច្ឆិតាទៅលើកម្មវិធីស្រាវជ្រាវអវកាសកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២នេះ

ក្រោយការបាញ់បង្ហោះស្ថានីយអវកាសដំបូងបង្អស់របស់ខ្លួនបានជោគជ័យកាលពីដើមឆ្នាំ២០២១កន្លងមក រដ្ឋាភិបាលចិនហាក់ដូចជាបង្ហាញសកម្មភាពកាន់តែច្រើនចំពោះបេសកកម្មស្រាវជ្រាវទីអវកាស…
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

យល់ដឹងពីការចូលរួមរបស់វិនិយោគិននៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រលើកដំបូង

ជាការរំលឹកឡើងវិញ ផ្សារមូលបត្រចែកជាពីរដំណាក់គឺ ផ្សារដំបូង(primary market) និងផ្សារបន្ទាប់(secondary market)។ ជាទូទៅ ការចូលរួមនៃវិនិយោគិននៅក្នុងផ្សារមូលបត្រ គឺសំដៅដល់ការទិញលក់ភាគ…
ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ ៖ វិស័យអចលនទ្រព្យជាជន្ទល់ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច

អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថា បច្ចុប្បន្ននេះ វិស័យអចលនទ្រព្យគឺជាជន្ទល់ដ៏សំខាន់មួយនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា  ស្របពេលដែលនិន្នាការនៃការវិនិយោគក្នុងវិស័យសំណង់លំនៅដ្ឋាននៅ…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

បញ្ហាអតិផរណាក្លាយជាក្តីបារម្ភធំបំផុតទី២ពីសំណាក់បណ្តា CEO ជាច្រើនលើពិភពលោក

វិបត្តិនៃជំងឺកូវីដនៅក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសកលលោកហាក់បានថមថយឥទ្ធិពលបន្តិចទៅហើយបើធៀបទៅនឹងពេលវេលាជាងមួយឆ្នាំមុន ខណៈដែលបច្ចុប្បន្នមានបណ្តាប្រទេសជាច្រើនលើសកល…
ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

អ៊ីស្រាអ៊ែល ច្នៃដីកសិដ្ឋានធ្វើដំណាំផង និងជាកសិដ្ឋានផលិតថាមពលអគ្គិសនីផង

អ៊ីស្រាអ៊ែល ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសដ៏តូចមួយនៅមជ្ឈឹមបូព៌ា ប៉ុន្តែបើនិយាយពីវិស័យកសិកម្ម និងបច្ចេកវិទ្យាវិញ ប្រទេសមួយនេះបានជាប់ឈ្មោះជាប្រទេសឆ្នើមបំផុតក្នុងតំបន់ និងបណ្តាប្រទេសជាច្រើន…