ការលេងតុងទីន VS ការដាក់ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារមានកាលកំណត់ (Fixed Deposit)

ភ្នំពេញ៖ ថ្ងៃនេះ យើងមានប្រធានបទមួយរវាងការលេងតុងទីន និងការដាក់ប្រាក់បញ្ញើរមានកាលកំណត់ និងគុណប្រយោជន៍ក្នុងប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ (Fixed Deposit) ក្នុងធនាគារ ក៏ដូចជាសន្សំប្រាក់តាមការលេងតុងទីន។ ជាពិត ប្រជាជនកម្ពុជានៅតែមានការនិយមលេងតុងទីនដើម្បីសន្សំប្រាក់ និងទាញយកផលចំណេញពីការប្រាក់ ដែលបានដាក់ដោយអ្នកលេង ចង់ប្រមូលទុនទៅប្រើប្រាស់មុន ប៉ុន្តែមានហានិភ័យខ្ពស់ ខណៈការដាក់ប្រាក់បញ្ញើធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុគឺមានសុវត្ថិភាព និងគួរឱ្យជឿទុកចិត្តក្នុងការថែរក្សាប្រាក់ឱ្យគង់វង្ស និងទទួលបានការប្រាក់វិញជាប្រចាំ។

ដូច្នេះ ថ្ងៃនេះយើងនឹងយកអត្ថប្រយោជន៍នៃការលេងតុងទីន និងការដាក់ប្រាក់បញ្ញើក្នុងធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុស្របច្បាប់។

“តើតុងទីនគឺជាអ្វី?” និង “ហានិភ័យក្នុងការលេងតុងទីន”

តុងទីន គឺជាការវិនិយោគមួយប្រភេទ ដែលត្រូវបានប្រជាជនកម្ពុជានិយមលេង ដើម្បីកៀរគរប្រាក់ចំណូល ក្នុងនោះមានតួអង្គដូចជា ៖

មេតុងទីន គឺជាអ្នកដែលប្រមែប្រមូលគ្នា ដើម្បីចូលរួមលេងតុងទីន ហើយក៏ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រមែប្រមូលលុយតុងទីនផងដែរ និងកូនតុងទីន គឺជាអ្នកចូលរួមលេងតុងទីន។

យោងតាមផេក Knowledge Cambodia បានឱ្យដឹងថា ការលេងតុងទីនក៏ដូចទៅនឹងការដាក់ប្រាក់សន្សំក្នុងធនាគារ ប៉ុន្ដែទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាងធនាការដាច់តែម្ដង។ ប្រសិនជាកូនតុងទីនត្រូវការលុយដោយដេញយកមុន នោះនឹងត្រូវបង់ទាំងដើមទាំងការនៅខែ(វគ្គ)បន្ទាប់។ តែប្រសិនជាជ្រើសរើសយកដេញក្រោយគេ នោះនឹងទទួលបាននូវចំនួនប្រាក់យ៉ាងច្រើនរួមមានទាំងដើមទាំងការ។ ដោយសារទទួលបានប្រាក់ចំណេញច្រើនបែបនេះ ទើបពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ មានអ្នកចូលរួមលេងតុងទីនយ៉ាងច្រើនកុះករ មានកូនតុងទីនខ្លះលេងរហូតដល់៥ក្បាល់ក៏មាន ។

ការលេងតុងទីន ពិតជាមានហានិភ័យខ្ពស់ ព្រោះពុំមានកិច្ចសន្យា ឬកិច្ចព្រមព្រៀងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរច្បាស់លាស់ គ្រប់យ៉ាងគឺអាស្រ័យលើការទុកចិត្ដលើមេតុងទីនទាំងស្រុង ។

រាល់ហានិភ័យទាំងនោះរួមមាន ៖

– ក្នុងករណីកូនតុងទីនគ្មានលុយបង់(ជាទូទៅតុងទីនងាប់ហើយ) ការលេងតុងទីន គឺជាការចូលរួមលេងរវាងកូនតុងទីនជាច្រើន ដែលត្រូវបង់លុយជាប្រចាំតាមខែ(វគ្គ) តែបើមានកូនតុងទីនណាម្នាក់មិនព្រមបង់ នោះកូនតុងទីនដទៃទៀតក៏នឹងមិនបង់ដែរ ព្រោះខ្លាចមិនអាចប្រមូលបានលុយមកវិញ។

– ក្នុងករណីមេតុងទីនប្រមូលលុយរត់បាត់(អំពើឆបោក) នេះគឺជារឿងដែលត្រូវបានលេចឮជាច្រើនករណីមកហើយ ដែលមេតុងទីនឆបោក យកលុយតុងទីនរត់បាត់ស្រមោល។ មានកូនតុងទីនខ្លះត្រូវបានបាត់បង់លុយទាំងដើមទាំងការរហូតដល់រាប់សិបម៉ឺនដុល្លារក៏មាន។

ការដាក់ប្រាក់បញ្ញើរ និងគុណប្រយោជន៍ក្នុងធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុស្របច្បាប់

លោកអ្នកតែងតែផ្តោតលើការស្វែងរកកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព និងគួរឱ្យជឿទុកចិត្តក្នុងការថែរក្សាប្រាក់ឱ្យគង់វង្ស ហើយរំពឹងថាវានឹងកើនឡើងសម្រាប់បំពេញតម្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងគម្រោងអ្វីមួយ ឬដើម្បីគ្រួសារនាពេលអនាគត ដោយរួមបញ្ចូលទាំងអត្រាការប្រាក់ដ៏សមរម្យ ។ ដូច្នេះជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក គឺការដាក់ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ ជាមួយនឹង ធនាគារ។

ដាក់ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ដ៏ល្អគួរជាទីពេញចិត្ត ។ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសសន្សំជា ប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ឬប្រាក់បាត តាមសេចក្តីត្រូវការ ។ លោកអ្នកក៏មានជម្រើសក្នុងការទទួលយកការប្រាក់តាមបីរបៀប៖ ទទួលការប្រាក់រៀងរាល់ខែ ទទួលការប្រាក់រៀងរាល់បីខែ ឬទទួលការប្រាក់នៅពេលដល់កាលកំណត់ ។

គុណប្រយោជន៍៖ រក្សាសាច់ប្រាក់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងទទួលបានការប្រាក់ខ្ពស់ និងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រប្រាក់បញ្ញើ ដែលអាចប្រើប្រាស់ជាទ្រព្យបញ្ចាំ ក្នុងករណីលោកអ្នកត្រូវការឥណទានសម្រាប់រយៈពេលខ្លីជាង

យោងធនាគារអេស៊ីលីដា ប្រភេទនៃប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់មានចំនួន ៣ ដូចខាងក្រោម៖

កំណើនខ្ពស់៖ ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់កំណើនខ្ពស់ គឺជាប្រភេទប្រាក់បញ្ញើ ដែលអាចដកប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ នៅពេលបញ្ចប់កិច្ចសន្យា ។

ចំណូលខ្ពស់៖ ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ចំណូលខ្ពស់ គឺជាប្រភេទប្រាក់បញ្ញើ ដែលអាចដកការប្រាក់បានជារៀងរាល់ខែ និងប្រាក់ដើមអាចដកបាននៅពេលបញ្ចប់កិច្ចសន្យា ។

រយៈពេលវែង៖ ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់រយៈពេលវែង គឺជាប្រភេទប្រាក់បញ្ញើ ដែលអាចដកការប្រាក់បានជារៀងរាល់បីខែម្តង និងប្រាក់ដើមអាចដកបាននៅពេលបញ្ចប់កិច្ចសន្យា។ សូមបញ្ជាក់ថា លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសធនាគារ ឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុស្របច្បាប់ដែលសិទ្ធទទួលប្រាកបញ្ញើរបស់លោកអ្នក ហើយអត្រាការបាក់នៃប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់គឺអាស្រ័យលើធនាគារ ឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុស្របច្បាប់ដែលលោកអ្នកដាក់បញ្ញើ។ ជាមួយគ្នានេះ រយៈពេលដាក់ប្រាក់បញ្ញើក៏អាស្រ័យលើធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ តែតាមការសង្កេត រយៈពេលដាក់ប្រាក់តាមធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុអាចរយៈពេល ១ ដល់ ៦០ ខែ៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ធនាគារពិភពលោកលើកឡើងពីបញ្ហាកំពុងកើតឡើង ៣ ដែលរារាំងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកល

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 20/06/2024

ប្រធានសេដ្ឋវិទូរបស់ធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលហាក់ដូចជាកំពុងនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកស្ថិរភាព ប៉ុន្តែពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យមួយចំនួន

ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកដល់ប្រទេសវៀតណាម

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 20/06/2024

កាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ យន្តហោះរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានចុះចតនៅទីក្រុងហាណូយ ហើយវៀតណាមគឺជាគោលដៅចុងក្រោយរបស់គាត់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ី

វេទិកា​ធុរកិច្ច​ កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី​​ នឹង​ជួយ​ជំរុញ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី និងបង្កើត​ភាពជា​ដៃគូ​យូរអង្វែង​នៅ​ក្នុង​វិ​ស័​យ​សំខាន់​ៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​ ​និង​សហ​ព័ន្ធ​ធុរកិច្ច​សិង្ហបុរី​ ​បាន​សហការ​គ្នា​រៀបចំ​វេទិកា​ធុរកិច្ច​កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី​ ​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១​៩​ ​ខែ​មិថុនា​ ​នៅ​សណ្ឋាគារ​ ​Co​nr​a​d​ ​Cent​e​nn​i​a​l​ ​Singapore

អាហារសម្រន់ប្រភេទថ្មី មានទាំងរសជាតិឆ្ងាញ់ ផ្តល់គុណតម្លៃដល់សុខភាព និងរួមចំណែកជួយដល់ជីវភាពកសិករក្នុងតំបន់

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 19/06/2024

ថ្មីៗនេះ Sabara Best Food បានចេញលក់នូវផលិតផលអាហារសម្រន់ថ្មីបីមុខ ដែលមានរសជាតិថ្មី ប្លែកមាត់ខុសពីគេ និងចូលរួមជួយដល់ជីវភាពកសិករកាន់តែច្រើន។

រដ្ឋមន្រ្តីកសិកម្ម កៀរគរកសិករឱ្យចងក្រងជាសហគមន៍កសិកម្មទំនើប ដើម្បីទទួលបានផលចំណេញច្រើន ហើយផ្សារភ្ជាប់ទៅកាន់ទីផ្សារ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

ឯកឧត្តម ឌិតទីណា បានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាកសិករជាសមាជិកសហគមន៍ដាំបន្លែនៅខេត្តតាកែវ ក្នុងបំណងកៀរគរកសិករឱ្យចងក្រងជា «សហគមន៍កសិកម្មទំនើប»

ម៉ាឡេស៊ីកំពុងត្រៀមខ្លួនក្នុងការចូលរួមជាសមាជិកក្រុមប្រទេស BRICS

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

នាយករដ្ឋមន្រ្តីម៉ាឡាស៊ី អាន់វ៉ា អ៊ីប្រាហ៊ីម លើកឡើងថា ម៉ាឡេស៊ីបានបានធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការចូលរួមជាមួយ BRICS ហើយនឹងដាក់នីតិវិធីជាផ្លូវការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ខណៈដែលកំពុងរង់ចាំលទ្ធផលចុងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូង

អាជីវកម្មរាប់រយដកខ្លួនចេញពីទីផ្សាររុស្សី ប៉ុន្តែយីហោធំៗបន្តម៉ាកពាណិជ្ជកម្មក្នុងទីផ្សារ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

Coca Cola បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងទីផ្សាររុស្ស៊ីតាំងតែពីឆ្នាំ១៩៨០ក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនាទីក្រុងមូស្គូ និងឆ្នាំ១៩៩០ នៅតាមហាង McDonald's

អ្នកជំនាញប្រាប់ពីរបៀបប្រើប្រាស់កម្ចី ដើម្បីឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 19/06/2024

អ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រើប្រាស់លុយកម្ចី ឬឥណទានពីធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ហើយវិធីសាស្ត្រទាំងនេះរួមមានការផ្តោតលើការប្រើប្រាស់កម្ចីឱ្យចំគោលដៅ

គម្រោង​វិនិយោគ​ពាក់ព័ន្ធនឹង​អគារ​ជាប់គាំង​​នៅខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ទទួលបានការលើក​ទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារ​ ៨ ​ចំណុច​សំខាន់ៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 19/06/2024

រាជរដ្ឋាភិបាល​បានលើកទឹកចិត្ត​ផ្នែកពន្ធដារ​ជាច្រើន​ដល់​វិនិយោគិនណាដែលមានបំណងមក​វិនិយោគ​នៅខេត្តព្រះសីហនុ ជាពិសេស​លើ​គម្រោងអគារ​ជាប់គាំង​

ទីផ្សារប្តូរប្រាក់រុស្ស៊ី MOEX ផ្អាកការជួញដូរជាប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់អឺរ៉ូ ដោយសារទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិក

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 19/06/2024

ទីផ្សារប្តូរប្រាក់រុស្ស៊ី Moscow Exchange (MOEX) បានផ្អាកការជួញដូរជាប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់អឺរ៉ូចូលជាធរមាននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដោយសាររតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញពីទណ្ឌកម្មថ្មីមកលើប្រទេសនេះ