ស្វែងយល់ពីផែនទីចង្អុលបង្ហាញផ្លូវទីក្រុងឆ្លាតវៃ នៃខេត្តសៀមរាប

ខេត្តសៀមរាប បានប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវផែនទីបង្ហាញផ្លូវទីក្រុងឆ្លាតវៃ ដែលជាឯកសារចង្អុលផ្លូវសម្រាប់ការរៀបចំក្រុងសៀមរាបឱ្យក្លាយជាទីក្រុងឆ្លាតវៃ និងសម្រេចឱ្យបានចក្ខុវិស័យនៅឆ្នាំ២០៣៥។ ផែនទីបង្ហាញផ្លូវទីក្រុងឆ្លាតវៃនៃខេត្តសៀមរាប ត្រូវបានធ្វើការអភិវឌ្ឍឡើងដើម្បីបង្កើតចក្ខុវិស័យមួយសម្រាប់ទីក្រុងឆ្លាតវៃ និងរៀបចំគ្រោងការជាជំហានដែលត្រូវអនុវត្ត ព្រមទាំង រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីសម្រេចឱ្យបាននូវចក្ខុវិស័យនេះ។ ផែនទី​បង្ហាញផ្លូវនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើង ដោយមានការចូលរួមធាតុចូលពីប្រជាពលរដ្ឋខេត្តសៀមរាប វិស័យឯកជន មន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាល និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗ។

ការរៀបចំអភិវឌ្ឍក្រុងសៀមរាប នៃខេត្តសៀមរាប ក៏ទទួលបាននូវជំនួយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​បច្ចេកទេស​ពីទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុន (JICA) ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០២០ រហូតមកទល់ពេលនេះ ទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ យ៉ាងណាក៏ដោយ។ ផែនទីបង្ហាញផ្លូវទីក្រុងឆ្លាតវៃនៃខេត្តសៀមរាបនេះក៏ត្រូវបានធ្វើឱ្យមានសង្គតិភាពផងដែរ ជាមួយឯកសារគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធ​នានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលក្នុងនោះមានដូចជាផែនការមេអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ខេត្តសៀមរាបឆ្នាំ២០២១-២០៣៥, គម្រោងស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវ៣៨ខ្សែនៅក្រុងសៀមរាប ប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីក្រុងសៀមរាប ចក្ខុវិស័យឆ្នាំ ២០៣៥ ផែនទីបង្ហាញផ្លូវទីក្រុងឆ្លាតវៃរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និង ផែនការពាក់ព័ន្ធនានាផ្សេងៗទៀត។

នៅក្នុងផែនទីបង្ហាញផ្លូវទីក្រុងឆ្លាតវៃនៃខេត្តសៀមរាប នេះ ក៏បាននិយាយទៅដល់យុទ្ធសាស្ត្រ វិធានការអនុវត្ត និងគម្រោងអាទិភាព​សំខាន់ៗ ដើម្បីសម្រេចឱ្យបានការរៀបចំក្រុងសៀមរាបឱ្យក្លាយជាទីក្រុងឆ្លាតវៃអាស៊ានសម្រាប់ចក្ខុវិស័យ ឆ្នាំ២០៣៥។

ផែនទីបង្ហាញផ្លូវនឹងដើរតួនាទីជាឧបករណ៍ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង ដើម្បីជូនដំណឹងដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធ អំពីផែនការ និងវឌ្ឍនភាពរបស់ខ្លួន។ មួយវិញទៀត ផែនទីបង្ហាញផ្លូវនេះជួយសម្រួលដល់គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់មន្ទីរ អង្គភាព និងទីចាត់ការផ្សេងៗនៅក្នុងរដ្ឋបាលខេត្ត វិស័យឯកជន និងភាគីពាក់ព័ន្ធ ផ្សេងទៀត។ ផែនទីបង្ហាញផ្លូវនឹងមិនត្រឹមតែដើរតួជាឧបករណ៍សម្រាប់ចែករំលែកព័ត៌មាននៅក្នុង ទីក្រុងនេះប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាឧបករណ៍សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទៅកាន់ទីក្រុងផ្សេងៗទៀត ទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស។ គេរំពឹងថា តាមរយៈការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងការផ្សព្វផ្សាយនោះ ការច្នៃប្រឌិត បង្កើតថ្មី នឹងត្រូវបានជំរុញសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទីក្រុង។

ចក្ខុវិស័យ “សៀមរាបឆ្លាតវៃ”បង្កើតឡើងក្នុងគោលដៅប្រែក្លាយទីក្រុងសៀមរាបឱ្យទៅជាទីក្រុងឆ្លាតវៃក្នុងឆ្នាំ២០៣៥។​ចក្ខុវិស័យនេះមាន​សសរស្ដម្ភចំនួន ៤ ដែលមានដូចជា “ដើម្បី” “ជាមួយ” “តាមរយៈ” និង “ឆ្ពោះទៅ”។ សសរស្តម្ភទាំង៤មានទិសដៅស្របទៅនឹងផែនការ​មេអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ក្នុងខេត្ត សៀមរាបឆ្នាំ២០២១-២០៣៥ (“សម្រេចបាននូវឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ រួម ទាំងទេសចរណ៍វប្បធម៌ និងទេសចរណ៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព”) ក៏ដូចជាឯកសារច្បាប់សំខាន់ៗផ្សេង។

ទីក្រុងសៀមរាប គឺជាទីក្រុងមួយដែលផ្តោតលើវិស័យទេសចរណ៍ ដែលមាន តំបន់អង្គរជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោក។ខណៈ ដែលចំនួនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្រុងសៀមរាប មាន ប្រមាណ ២៤៥,៤៩៤នាក់ ដោយយោងតាមជំរឿនទូទៅ ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ចំនួន ភ្ញៀវទេសចរមានចំនួន ប្រហែល ២.៨៦លាននាក់ គិតត្រឹមឆ្នាំ២០១០ ខណៈចំនួនភ្ញៀវទេសចរជាក់ស្ដែងក្នុងឆ្នាំ២០១៩ មាន រហូតដល់ ៤.២៦លាននាក់ ដែលក្នុងនោះ៧០% នៃភ្ញៀវទេសចរបរទេសទាំងអស់ដែលមកទស្សនា ប្រទេសកម្ពុជាសុទ្ធសឹងតែមក ទស្សនាទីក្រុងសៀមរាបផងដែរ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ សេវាសង្គម និងការកែលម្អផ្សេងៗទៀត ពុំទាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្រួលដល់ការកើនឡើងនៃចំនួន ភ្ញៀវទេសចរនៅឡើយ។ បញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងភ្ញៀវទេសចរ គឺការធ្លាក់ចុះនៃជីវភាពរស់នៅ និងបរិស្ថានទីក្រុង។ ទាំងនេះ រួមបញ្ចូលជាឧទាហរណ៍ដូចជា ការកកស្ទះចរាចរណ៍កាន់តែកើនឡើងដោយសារតែកំណើនយ៉ាងរហ័សនៃចំនួនយានយន្ត ការរេចរឹល បរិស្ថានដោយសារការកើនឡើងនៃកាកសំណល់ និងការបញ្ចេញចោលនូវទឹកកខ្វក់ ព្រមទាំងការកើតឡើងនៃបទល្មើស ផ្សេងៗផងដែរ។ ចំណូលមកពីវិស័យទេសចរណ៍សរុបរបស់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ២០២០ មានចំនួន ១ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក (ថយចុះ ៧៩.៤% បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩ ដែលកាល នោះកម្ពុជារកចំណូលបាន ៤.៩ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក) ហើយចំណែកឯចំនួនភ្ញៀវទេសចរ មានប្រមាណ ១.៣ លាននាក់ (ធ្លាក់ចុះ ៨០.២% បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩ ដែលមានចំនួនរហូតដល់៦.៦១លាន នាក់)ដោយសារ ផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ-១៩។

ការណ៍នេះបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំង ដល់សេដ្ឋកិច្ច និងការងារនៃទីក្រុងសៀមរាប ដែលជាទីក្រុងទេសចរណ៍។ម៉្យាងវិញទៀត ខេត្ត សៀមរាប ត្រូវបានព្យាករថានឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរប្រមាណ ១១លាននាក់នៅឆ្នាំ២០៣៥ (ផែនការមេអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ខេត្ត សៀមរាបឆ្នាំ២០២១-២០៣៥)។ វិធីសាស្ត្រ “ទីក្រុងឆ្លាតវៃ” ត្រូវបានវិភាគថាជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍបរិស្ថាន ទីក្រុង ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការផ្សេងៗ របស់ភ្ញៀវទេសចរនាពេលអនាគត ក្រោយជំងឺកូវីដ-១៩ ។

ខេត្តសៀមរាប គឺជាខេត្តមួយនៅក្នុងចំណោមរាជធានី ខេត្ត ទាំង២៥ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលស្ថិតនៅប៉ែកពាយ័ព្យនៃប្រទេស និងមានចម្ងាយ ៣១៤ គ.ម ពីរាជធានីភ្នំពេញ ហើយបច្ចុប្បន្ននេះ ខេត្តសៀមរាបមាន ០១ក្រុង ១១ស្រុក ១២សង្កាត់ ៨៨ឃុំ និង ៩១០ភូមិ។ ក្រុងសៀមរាប នៃខេត្ត សៀមរាប ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅជាសមាជិក នៃបណ្តាញទីក្រុងឆ្លាតវៃអាស៊ាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ កំពូល អាស៊ានកាលពីឆ្នាំ ២០១៨ នៅក្នុងប្រទេសសឹង្ហបុរី។ នៅក្នុងការរៀបចំអភិវឌ្ឍក្រុងសៀមរាប នៃខេត្តសៀមរាបឱ្យក្លាយជាទីក្រុង ឆ្លាតវៃអាស៊ាននេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ ខេត្តសៀមរាបឱ្យក្លាយជាប៉ូលសេដ្ឋកិច្ចមួយរបស់ ប្រទេសកម្ពុជា នៅក្នុងចំណោមប៉ូលសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗទៀតរបស់ប្រទេស។ នៅក្នុង នោះ ការអភិវឌ្ឍ និងកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវ ៣៨ខ្សែក្នុងក្រុងសៀមរាប នៃខេត្តសៀមរាប គឺជាការ អភិវឌ្ឍមួយដ៏ធំដែលបានប្រែក្លាយមុខមាត់ក្រុងសៀមរាបឱ្យក្លាយជាទីក្រុងទេសចរ ណ៍មួយដ៏គួរឱ្យ ទាក់ទាញ និងប្រកបដោយផាសុកភាព ហើយទន្ទឹមនេះ ការអភិវឌ្ឍ និងកែលម្អផ្លូវ ៣៨ខ្សែនេះ ក៏បានចូលរួមចំណែក យ៉ាងធំ ក្នុងការរៀបចំក្រុងសៀមរាប នៃខេត្តសៀមរាបឱ្យក្លាយជាទីក្រុងឆ្លាតវៃ។

តាមរយៈ ផែនទី បង្ហាញផ្លូវទីក្រុងឆ្លាតវៃ នៃខេត្តសៀមរាបនេះ នឹងក្លាយជាឯកសារដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញសម្រាប់ការ វិនិយោគទាំងវិស័យ សាធារណៈ និងវិស័យឯកជន ដើម្បីចូលរួមចំណែកសម្រេចឱ្យបាន ការរៀបចំ អភិវឌ្ឍក្រុងសៀមរាបនៃខេត្តសៀមរាបឱ្យក្លាយជាទីក្រុង ឆ្លាតវៃសម្រាប់ចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០៣៥ សំដៅចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរណ៍របស់ខេត្តសៀមរាបជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល និងលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតឱ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរឡើង៕ដោយៈញ៉ែម សុផល


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកបម្រើការងារតាមផ្ទះរួមចំណែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ និងជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

ប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មករការងារតាមផ្ទះ រួមចំណែកមួយផ្នែកធំដល់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ និង បានរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា

ផែនការមេដឹកនាំរុស្ស៊ីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមបង្កប្រតិកម្មពីប្រទេសជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

វៀតណាមបានធ្វើពហិកាមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅស្វីស ប៉ុន្តែបញ្ជូនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទៅចូលរួម BRICS នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទៅវិញកាលពីសប្តាហ៍មុននេះ

រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្ម ៖ ការចិញ្ចឹមត្រីតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវធានាបានសុវត្ថិភាព គុណភាព និងរសជាតិមិនចាញ់ត្រីធម្មជាតិឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានលើកឡើងថា ការចិញ្ចឹមត្រីអនុវត្តតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវ អាចធានាបានសុវត្ថិភាព គុណភាព និងរសជាតិមិនចាញ់ត្រីធម្មជាតិឡើយ

ក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោក BOSCH នឹងមកសិក្សាពីលទ្ធភាពបើករោងចក្ររបស់ខ្លួននៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

ក្រុមហ៊ុន BOSCH លំដាប់ពិភពលោកដែលមានបុគ្គលិកជិត ៤៣ ម៉ឺននាក់ នឹងមកសិក្សាពីលទ្ធភាពបើករោងចក្ររបស់ខ្លួននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

៤០ឆ្នាំក្នុងនាមជារោងចក្រពិភពលោក តែមិនប្រាកដថាអាចបន្តភាពជោគជ័យក្នុងទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីនោះឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

រថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិន មិនប្រាកដថាអាថវាយឡុកទីផ្សារពិភពលោកបានជោគជ័យដូចជាទីផ្សារផលិតផល និងទំនិញរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ធ្វើបានជាង៤០ឆ្នាំនោះឡើយ

ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ នឹងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ និងមានដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដូចព្រែកជីក Rhine–Main–Danube នៅអាល្លឺម៉ង់

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ នឹងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់កម្ពុជាថ្មី និងមានដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដូចព្រែកជីក Rhine–Main–Danube នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ក្រោយពេលស្ថាបនារួច

វិស័យ SMEs ជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើររបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅការសម្រេចបានគោលដៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យមគឺជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើររបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅការសម្រេចបានគោលដៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០

ការជួបជុំធុរជនជិត ៥ពាន់នាក់មកពី ៥០ប្រទេសនៅសៀមរាប ផ្តល់ចំណូលដល់វិស័យទេសចរណ៍ និងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 13/06/2024

ការជួបជុំធុរជនជិត ៥ ពាន់នាក់មកពី ៥០ប្រទេស ទីក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ផ្តល់ចំណូលដល់វិស័យទេសចរណ៍ និង សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

សម្ដេចធិបតី ៖ យើងមិនអាចរស់ដោយពឹងគេរហូតទេ ត្រូវតែពង្រឹងខ្លួនឯងឱ្យដើរចេញពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិច

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 13/06/2024

សម្រាប់កម្ពុជា គឺកំពុងតែរំកឹលខ្លួនបន្តិចម្ដងៗចេញពីប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប ទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំខាងមុខនេះ

ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានចំនួន ៦ មានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 13/06/2024

យោងតាម​ការ​ព្យាករណ៍​របស់ Maybank Research Pte Ltd បានឲ្យដឹងថា ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសអាស៊ានទាំង ៦ រួមមាន៖ ឥណ្ឌូណេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី សិង្ហបុរី ថៃ វៀតណាម និងហ្វីលីពីន