ស្វែងយល់អំពីពន្ធប្រថាប់ត្រា ដែលកំពុង​មានការចាប់អារម្មណ៍​

ភ្នំពេញ ៖ ពន្ធ​ប្រថាប់ត្រា​ គឺជាប្រភេទពន្ធដែលកំណត់លើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ ដូចជា​ផ្ទះ​សម្បែង ដីធ្លី អគារ​ ឬការដាក់ភាគហ៊ុនជាអចលនទ្រព្យក្នុងក្រុមហ៊ុន ការផ្ទេ​រក​​ម្មសិ​ទ្ធិ ឬ​សិទ្ធិ​កាន់​កា​ប់​មធ្យោ​​បាយ​ដឹ​ក​ជ​ញ្ជូ​ន​ ឬ​យាន​យ​ន្តគ្រប់ប្រភេទ ការផ្ទេរចំណែកណាមួយ ឬទាំងស្រុ​ង​នៃ​ភា​គ​ហ៊ុ​នរ​ប​ស់ក្រុ​ម​ហ៊ុ​ន កិច្ច​ស​ន្យា​ផ្គ​ត់​ផ្គ​ង់​ទំ​និ​ញ ឬ​សេវា​ ដែ​លប្រើប្រាស់ថវិការដ្ឋ ។

ពន្ធនេះត្រូវបានបង្កើតដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍ដល់ថវិការដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិសម្រាប់អភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាន។ ប្រភេទពន្ធនេះត្រូវប្រមូលពីអ្នកទទួលសិទ្ធិកាន់កាប់ ។ ពន្ធប្រថាប់ត្រា ដែលប្រជា​ពល​រដ្ឋ​ទូទៅ​តែង​តែជួ​ប​ប្រ​ទះញឹ​ក​ញាប់ចំពោះការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិកាន់កាប់ គឺពន្ធប្រថាប់ត្រាចំពោះការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិកា​ន់កា​ប់អ​ច​ល​ន​ទ្រ​ព្យ ។

ពន្ធ​ប្រថាប់ត្រា ចំពោះការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ គឺជា​ពន្ធដែ​ល​ត្រូវ​ប​ង់​នៅ​ពេ​ល​​មាន​កា​រ​ទិ​ញ​ល​ក់​ ឬដោះដូរ ឬធ្វើអំណោយអចលនទ្រព្យ ឬការ​ដាក់​ហ៊ុន​ជា​អច​ល​ន​ទ្រ​ព្យក្នុងក្រុមហ៊ុន។

កាតព្វកិច្ច និងបែបបទនៃការប្រកាសបង់ពន្ធ ដែល​តម្រូវ​ឱ្យ​អ្នកជាប់ពន្ធមានកាតព្វកិច្ចដាក់លិខិតប្រកាស និង​បង់ពន្ធប្រថាប់ត្រាឱ្យបានគ្រប់ក្នុងរយៈពេល ៣ខែបន្ទាប់​ពី​កាល​បរិ​ច្ឆេទ​នៃ​ “ដីកាបញ្ជូន”សំ​ណុំឯ​ក​សារ​ក្នុង​​នោះរួមមាន​ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋបាលសុរិយោដីរាជធានី-ខេត្ត ចំពោះអចលនទ្រព្យបានចុះបញ្ជី (មានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ)  , ផ្ទេរ​សិទ្ធិ​កាន់​កាប់​អចលន​ទ្រព្យ​របស់​អាជ្ញាធរដែនដី (ក្រុង-ស្រុក-ខណ្ឌ) ចំពោះអច​លន​ទ្រ​​ព្យពុំបានចុះបញ្ជី (គ្មានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ) និងត្រូវបង់ប្រាក់ពន្ធនៅសាខាពន្ធដារខេត្ត-ខណ្ឌ ឬ​នៅធ​នាគា​រ​ជា​ដៃ​គូ​ជា​​មួ​យ​ក្រសួង​សេដ្ឋ​កិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។

អ្នកជាប់ពន្ធត្រូវដាក់លិ​ខិតប្រកាសនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ​ និងបង់ប្រាក់ពន្ធនៅធនា​គារជា​ដៃគូ​ជា​មួ​យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ចំពោះអចលនទ្រព្យនៅរាជធានីភ្នំពេញ ហើយចំ​ពោះ​អ​ច​លន​ទ្រ​ព្យ​តា​ម​បណ្តា​ខេត្ត អាចដាក់លិខិតប្រកាសនៅសាខាពន្ធដារខេត្តដែលអចលនទ្រព្យនោះស្ថិតនៅ ឬនៅអ​គ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋា​ន​ពន្ធដារតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកជាប់ពន្ធ និងត្រូវ​បង់​ប្រាក់ពន្ធនៅសាខាពន្ធដារខេត្ត ឬនៅ​ធ​នា​គា​រជា​​ដៃ​គូ​ជា​មួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

អត្រាពន្ធប្រថាប់ត្រា ចំពោះការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ ត្រូវបានកំណត់តាមអត្រា ៤ភាគរយ​ នៃ​មូលដ្ឋានគិតពន្ធ ឬតម្លៃអចលនទ្រព្យ​សរុប ដែលតម្លៃអ​ចល​នទ្រ​​ព្យត្រូ​វបា​ន​​កំណ​ត់​តា​ម​លំ​ដា​​ប់​អា​ទិភា​ព​ដូចខាងក្រោម៖

១. តម្លៃអចលនទ្រព្យ ដែលត្រូវបានកំណត់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

២.​តម្លៃអចលនទ្រព្យ ដែលត្រូវបានកំណត់ក្នុងកិច្ចសន្យាផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិកាន់កាប់ ឬលិខិតគតិយុត្តផ្សេងទៀត។

ករណីមានការអនុគ្រោះពន្ធ

មូលដ្ឋានគិតពន្ធ = តម្លៃអចលនទ្រព្យសរុប – ការអនុគ្រោះពន្ធ

ការគណនាប្រាក់ពន្ធ៖

ប្រាក់ពន្ធត្រូវបង់ = មូលដ្ឋានគិតពន្ធ X ៤%

ឧទាហរណ៍៖ ករណីផ្ទេរកម្មសិទ្ធិផ្ទះល្វែងដែលមានដីទំហំ ១០០ម៉ែត្រការ៉េ និងមានសំណង់ឥដ្ឋបេតុងជាន់ផ្ទាល់ដី និងជាន់ទី១ ស្មើនឹង ៦៤ម៉ែត្រការ៉េ (E0=E1=64m2) និងមាន​អាយុកាលសំ​ណង់​ក្រោម ១០ឆ្នាំ ស្ថិតនៅលើកំណាត់ផ្លូវវត្តអង្គតាម៉ិញ ចាប់ពីផ្លូវសហព័ន្ធរុស្សី (១១០) ដល់ផ្លូវលេខ២០០៤ និងមានតម្លៃសម្រាប់មូលដ្ឋានគិតពន្ធប្រថាប់ត្រា តាមឧបស​ម្ព័ន្ធ​របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដូចខាងក្រោម៖

តម្លៃដី                            = ៣០០ ដុល្លារ/ម២

តម្លៃផ្ទះជាន់ផ្ទាល់ដី (Eo)  ​​ = ២៥០ ដុល្លារ/ម២

តម្លៃផ្ទះជាន់ទី១ (E1)       = ២០០ ដុល្លារ/ម២ ។​

យ៉ាង​ណាក្ដី ​រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា​ក៏បានលើក​លែង​ពន្ធ​ប្រថាប់ត្រា​​ចំពោះ​លំនៅឋាន​ដែលមានតម្លៃ​ក្រោម ឬស្មើ​នឹង​៧ម៉ឺន​ដុល្លារអាមេរិក​ ដែល​ពលរដ្ឋ​ទិញពីអ្នក​អភិវឌ្ឍន៍​លំនៅឋាន​​ជា​បុរី មានចុះបញ្ជី​ត្រឹមត្រូវ​ ដូច្នេះតម្លៃផ្ទះដែល​មានតម្លៃស្មើ​ ឬក្រោម​៧ម៉ឺនដុល្លារ​មិនត្រូវការ​បង់ពន្ធប្រថាប់ត្រា​ឡើយ​នៅពេលមានការទិញលក់​ ៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Samsung រាប់ពាន់នាក់ធ្វើកូដកម្មបន្ទាប់ពីបរាជ័យក្នុងការចរចាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 12/07/2024

សហជីពប្រចាំក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិក Samsung នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថា បុគ្គលិករាប់ពាន់នាក់បានចាប់ផ្តើមកូដកម្មមិនកំណត់ថ្ងៃ

តម្លៃប្រេងបន្តឡើងថ្លៃជាង ៨៥ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 12/07/2024

តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ០,៥ ភាគរយ ឬ ៨៥,០៨ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលប្រេងឆៅម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ០,៨ ភាគរយ ឬ ៨២,១០​ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

តម្លៃជួញដូរហ៊ុននៅកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ ជាមធ្យមជាង២១ម៉ឺនដុល្លារ តែថ្ងៃខ្លះហក់ឡើងដល់ជាងកន្លះលាន

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 12/07/2024

តម្លៃជួញដូរហ៊ុនប្រចាំថ្ងៃជាមធ្យមជាង២១ម៉ឺនដុល្លារអាម៉េរិក តែមានថ្ងៃខ្លះបានហក់ឡើងដល់ជាងកន្លះលានដុល្លារ និងប្រមូលបានសាច់ប្រាក់សរុប៣៨៩លានដុល្លារ

គិតត្រឹម ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ យានយន្តអគ្គិសនីសរុបចំនួន ២ ៩៦៨គ្រឿង បានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 12/07/2024

ការចុះបញ្ជីយានយន្តអគ្គិសនីដែលជានិន្នាការថ្មី មានការកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយប្រជាពលរដ្ឋមានសុទិដ្ឋិនិយមច្រើន និងបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់

រយៈពេល ៥ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៤ មានទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិសរុបជាង ១២លាន ៦សែននាក់ បានចេញដើរកម្សាន្តនៅទូទាំងប្រទេស

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 12/07/2024

ទេសចរអន្តរជាតិជាង២លាន៦សែននាក់ បានមកទស្សនាកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល៥ខែនៃដើមឆ្នាំ២០២៤ ខណៈទេសចរក្នុងស្រុកមានចំនួន ១០,៦៨៨,០៧៣ នាក់

ក្រសួងកសិកម្ម និងសហគ្រិនខ្មែរ គាំទ្រគោលនយោបាយអាទិភាព«សហគមន៍កសិកម្មទំនើប»

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 12/07/2024

ក្រសួងកសិកម្ម និង សហគ្រិនខ្មែរ បានចុះ MoU ជាមួយគ្នា ក្នុងគោលបំណងជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី សហគ្រិនភាពឱ្យរស់រវើក

យុទ្ធនាការ «ការទុកដាក់ និងការញែកសំរាម» នឹងជួយឱ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានភាពស្អាតតាមដងវីថី និងទីសាធារណៈ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 11/07/2024

យុទ្ធនាការ «ការទុកដាក់ និង ការញែកសំរាម» នឹងជួយឱ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានភាពស្អាតនៅតាមដងវីថី និងទីសាធារណៈគ្មានសំរាម

អ្នកឧកញ៉ា លឹម ហេង ៖ ការក្លាយខ្លួនជាអ្នករៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលហ្រ្វង់កូហ្វូនី នឹងចំណេញដល់ការផ្សព្វផ្សាយ​ឱកាស​វិនិយោគក្នុងស្រុក

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 11/07/2024

នៅឆ្នាំ ២០២៦ ខាងមុខ គឺជាលើកទី២០នៃការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលហ្វ្រង់កូហ្វូនី ក្នុងនោះកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលបានដាក់បេក្ខភាពក្នុងការរៀបចំ

រយៈពេល៥ខែ កម្ពុជានាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីបានជិត៥៤ម៉ឺនតោន កើនឡើងជាង៦០%

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 11/07/2024

ក្នុងរយៈពេល៥ខែ នៃឆ្នាំ២០២៤ កម្ពុជាបាននាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីជិត ៥៤ម៉ឺនតោន កើនឡើងជាង៦០ភាគរយ ក្នុងនោះនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមចំនួន ៦៦ ម៉ឺន ៧ ពាន់តោន

Anti-Dumping អាចជាអាវុធដំបូងដែលចិនប្រើសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយអឺរ៉ុប

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 10/07/2024

ចិនកំពុងបន្តធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងទៅនឹងការប្រកួតប្រជែងតម្លៃជាមួយនឹងទំនិញរបស់អឺរ៉ុបមួយប្រភេទ គឺផលិតផលសាច់ជ្រូក និងផលិតផលដែលធ្វើពីសាច់ជ្រូកទាំងអស់