ស្វែងយល់ពីអ្វីដែលជាការងារបៃតង ឬ Green Jobs

បរទេស ៖ យោងតាមប្រភពពី Enel Green Power បានលើកឡើងថា ការងារបៃតងបានរួមបញ្ចូលគ្នានូវផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាមួយពិភពលោក ដើម្បីការពារបរិស្ថាន និងជួយជំរុញការផ្លាស់ប្តូរថាមពល ខណៈដែលទីផ្សារការងារកំពុងបើកទ្វារទៅរកតួនាទី និងជំនាញវិជ្ជាជីវៈថ្មីៗដែលអាចធានាបាននូវកំណើននៃភាពល្អប្រសើរប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

ការងារបៃតង (Green jobs) គឺជាមុខរបរ ឬវិជ្ជាជីវៈទាំងឡាយណាដែលមានគោលបំណងការពារសុខុមាលភាពផែនដី ការពារលើការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស និងមិនប៉ះពាល់ដល់គុណភាពបរិស្ថាន។ ការងារទាំងអស់នេះកំពុងទទួលបានការគាំទ្រពីបណ្តាប្រទេសជាច្រើន ទាំងនៅក្នុងតំបន់ និងសហគមន៍អឺរ៉ុប ខណៈដែលសន្ទុះនៅក្នុងទីផ្សារការងារក៏មានការកើនឡើង ដោយសារពួគេមើលឃើញថាបញ្ហាអាកាសធាតុកំពុងមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរកាន់តែខ្លាំងឡើង និងការខូចខាតដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ដែលអាចប៉ះពាល់ចំពោះដល់សុខភាពរបស់ផែនដី។ សម្រាប់ហេតុផលនេះ ការងារបៃតងត្រូវបានគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយការវិនិយោគបែបអាជីវកម្ម ហើយបើផ្អែកលើរបាយការណ៍របស់ Unioncamere បានប៉ាន់ប្រមាណថា នៅឆ្នាំ២០២៦ និន្នាការឆ្ពោះទៅរកការអភិរក្សថាមពល និងនិរន្តរភាពបរិស្ថាននឹងត្រូវការការងារថ្មីៗចន្លោះពី ២,៤ ទៅ ២,៦ លានការងារ។

គំនិតថ្មីនៃសេដ្ឋកិច្ចបៃតង ឬអេកូឡូស៊ីបានចាប់ផ្តើមមានជាផ្លូវការកាលពីឆ្នាំ​២០០៦ ជាមួយនឹងរបាយការណ៍ Stern ដែលជាការសិក្សាអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងហានិភ័យបរិស្ថានដែលផ្តល់ដោយរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេស។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក ការរំខានដល់អាកាសធាតុ និងការខូចខាតដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីបានក្លាយជាភស្តុតាងកាន់តែខ្លាំងឡើង ដែលទាមទារឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរទៅជាសេដ្ឋកិច្ចរាងជារង្វង់វិលជុំ។ សេដ្ឋកិច្ចបៃតង គឺជាការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព តាមរយៈការគាំទ្រពិការវិនិយោគសាធារណៈ និងឯកជន ក្នុងការបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីលើកកម្ពស់និរន្តរភាពសង្គម និងបរិស្ថាន។ លើសពីនេះ គេក៏បានលើកទឹកចិត្តឱ្យសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែមាននិរន្តរភាព ការប្រើប្រាស់កាបូនទាប ហើយធានាថាធនធានធម្មជាតិបន្តផ្តល់ធនធាន និងសេវាកម្មបរិស្ថានល្អដល់មនុស្ស។

ដូច្នេះ ទីផ្សារការងារកំពុងផ្លាស់ប្តូរកាន់តែខ្លាំងឡើងឆ្ពោះទៅរកការងារបៃតងដែលការពារបរិស្ថាន និងជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព។ នេះគឺស្របតាមគោលដៅកំណត់ដោយសហភាពអឺរ៉ុប ដើម្បីសម្រេចនូវការផ្លាស់ប្តូរថាមពលជាដំបូងតាមរយៈការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូនឌីអុកស៊ីត។

យោងតាម IRENA ព្យាករណ៍ថា វិស័យថាមពលកកើតឡើងវិញតែឯងនឹងផ្តល់ការងារយ៉ាងហោចណាស់ ៣៨ លានបន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំ២០៣០ នៅទូទាំងពិភពលោក។ លើសពីនេះ ចំនួនការងារនៅក្នុងវិស័យថាមពលអាចកើនឡើងដល់ ១៣៩ លាននាក់ ដោយមានជំនាញដូចជា ថាមពល យានយន្តអគ្គិសនី ប្រព័ន្ធថាមពលមានភាពបត់បែន និងផ្នែកអ៊ីដ្រូសែន។

ទោះជាយ៉ាងណាក្តី ការបង្កើតចំនួនច្បាស់លាស់នៃការងារបៃតងថ្មីគឺមិនងាយស្រួលនោះទេ ដោយសារគេពឹងផ្អែកលើទំនាក់ទំនងនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាមួយបរិស្ថាន។ ជាការពិត ការផ្លាស់ប្តូរថាមពលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រប់វិស័យពីកសិកម្មទៅទេសចរណ៍ ពីការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍រហូតដល់ការគ្រប់គ្រង។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមរួមជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃឧតុនិយម និងអាកាសធាតុ មានភារកិច្ចកែលម្អការយល់ដឹងជាសាធារណៈផងដែរ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជីនៃការងារបៃតងមួយចំនួនដែលមានតម្រូវការច្រើនបំផុតនៅក្នុងទីផ្សារការងា៖

  • វិស្វករផ្នែកសេវាកម្មបរិស្ថាន និងតំបន់៖ ជំនាញនេះត្រូវចូលរួមក្នុងការរចនាគម្រោង និងសេវាកម្ម ការវាស់វែងផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងការខូចខាតដែលអាចកើតមានចំពោះប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី។ វាក៏ជាការងាររបស់ពួកគេផងដែរក្នុងការវាយតម្លៃហានិភ័យ ទាំងរូបវន្ត និងគីមី ដែលទាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់ និងសកម្មភាពរបស់មនុស្ស។
  • អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងបរិស្ថាន៖ គឺជាវិជ្ជាជីវៈពហុជំនាញដែលមានឯកទេសលើនិរន្តរភាពបរិស្ថាន ជួយផ្សះផ្សាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងសុខុមាលភាពនៃផែនដី។
  • វិស្វករផ្នែកសម្ភារៈបៃតង៖ ដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនក្លាយជាបៃតង គេត្រូវតែស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ផលិតសម្ភារៈដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន និងនិរន្តរភាពក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការផ្លាស់ប្តូរផ្សេងៗ។ នេះគឺជាភារកិច្ចចម្បងរបស់វិស្វករសម្ភារៈបៃតង។
  • អ្នកគ្រប់គ្រងថាមពល៖ ជំនាញនេះត្រូវត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលទាក់ទងនឹងថាមពលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ឬអង្គភាពសាធារណៈ។ តួនាទីរបស់ការងារនេះគឺ ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ និងលើកកម្ពស់ការអនុវត្តគំនិតផ្តួចផ្តើមដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពថាមពល និងការប្រើប្រាស់ប្រភពកកើតឡើងវិញ។
  • អ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់បរិស្ថាន៖ វិជ្ជាជីវៈដែលមានសញ្ញាបត្រច្បាប់ និងជំនាញជាក់លាក់ ដែលអាចបកស្រាយបានត្រឹមត្រូវអំពីច្បាប់សហភាពអឺរ៉ុប ជាតិ និងច្បាប់ក្នុងស្រុក ទាក់ទងនឹងការការពារតំបន់ និងភពផែនដី ដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ការផ្លាស់ប្តូរបៃតង។
  • អ្នកគ្រប់គ្រងទីផ្សារបៃតង៖ ទីផ្សារក៏ត្រូវក្លាយជាពណ៌បៃតងកាន់តែខ្លាំងឡើង ដោយសម្របតាមយុទ្ធសាស្រ្តទៅនឹងតម្រូវការមិនត្រឹមតែរបស់ក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងរបស់ពិភពលោកទៀតផង។ ជំនាញវិជ្ជាជីវៈនេះលើកកម្ពស់សកម្មភាព ផលិតផល និងសេវាកម្មដែលមាននិរន្តរភាពអេកូឡូស៊ី និងមានផលប៉ះពាល់បរិស្ថានតិចបំផុត។

ការងារបៃតងផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជាន៍ជាច្រើន ពីព្រោះវាគឺជាគន្លឹះក្នុងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពថាមពល ការកំណត់នូវការបំភាយឧស្ម័ន កាត់បន្ថយកាកសំណល់ និងការលើកកម្ពស់នៃធនធានកកើតឡើងវិញ។ សរុបមក ជំនាញទាំងនេះអាចការពារភពផែនដី ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរស់នៅ និងការពារមនុស្ស។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ជំនាញទាំងនេះលើកកម្ពស់នៃការយល់ដឹងថ្មីនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន និងស្ថាប័នសាធារណៈ ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសុវត្ថិភាពថាមពល និងលើកកម្ពស់ការច្នៃប្រឌិតបច្ចេកវិទ្យា ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យវិស្វកម្ម។ ការលើកកម្ពស់កំណើនប្រកបដោយនិរន្តរភាពក៏មានន័យថាធានាបាននូវការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលខ្លី និងវែង ដែលធ្វើឲ្យមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ទីផ្សារការងារ មានស្ថិរភាពជាងមុន បង្កើត​ការងារ​ថ្មី កំណើន​ការងារ និង​អនាគត​កាន់តែ​ប្រសើរ​សម្រាប់​យុវជន។

ទន្ទឹមនឹងនេះ តួនាទីនៃការអប់រំ និងការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងការទទួលបានជំនាញបន្ថែមទៀតចំពោះបរិស្ថាន និងការផ្លាស់ប្តូរថាមពល គឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច។ ដើម្បីសម្រេចឲ្យបានជោគជ័យ គោលដៅជាយុទ្ធសាស្ត្ររួមគ្នាត្រូវការជាចាំបាច់ក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍មនុស្សដោយមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផែនដី។ សម្រាប់ហេតុផលទាំងនេះ ការវិនិយោគលើមនុស្សជំនាន់ក្រោយ និងការយល់ដឹងទូលំទូលាយអំពីបញ្ហាបរិស្ថានគឺចាំបាច់ណាស់។ លើសពីនេះ កម្មវិធីអប់រំ និងបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗក្នុងវិស័យបរិស្ថាន គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការលេចចេញនូវគំនិតថ្មីៗ និងការច្នៃប្រឌិតសម្រាប់ការពារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

គម្រោង​វិនិយោគ​ពាក់ព័ន្ធនឹង​អគារ​ជាប់គាំង​​នៅខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ទទួលបានការលើក​ទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារ​ ៨ ​ចំណុច​សំខាន់ៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 19/06/2024

រាជរដ្ឋាភិបាល​បានលើកទឹកចិត្ត​ផ្នែកពន្ធដារ​ជាច្រើន​ដល់​វិនិយោគិនណាដែលមានបំណងមក​វិនិយោគ​នៅខេត្តព្រះសីហនុ ជាពិសេស​លើ​គម្រោងអគារ​ជាប់គាំង​

ទីផ្សារប្តូរប្រាក់រុស្ស៊ី MOEX ផ្អាកការជួញដូរជាប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់អឺរ៉ូ ដោយសារទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិក

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 19/06/2024

ទីផ្សារប្តូរប្រាក់រុស្ស៊ី Moscow Exchange (MOEX) បានផ្អាកការជួញដូរជាប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់អឺរ៉ូចូលជាធរមាននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដោយសាររតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញពីទណ្ឌកម្មថ្មីមកលើប្រទេសនេះ

សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងសហព័ន្ធធុរកិច្ចសិង្ហបុរី ជំរុញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងសហព័ន្ធធុរកិច្ចសិង្ហបុរី នឹងចុះ MOU ជំរុញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម និង ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរ

ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកបម្រើការងារតាមផ្ទះរួមចំណែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ និងជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

ប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មករការងារតាមផ្ទះ រួមចំណែកមួយផ្នែកធំដល់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ និង បានរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា

ផលិតផលថ្មីរបស់គ្រឿងហ្លួង កាន់តែជួយគាំទ្រ និងផ្សព្វផ្សាយមុខម្ហូបខ្មែរ

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 17/06/2024

គ្រឿងហ្លួង សាបារា ត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងទូលាយថាជាផលិតផលក្នុងស្រុកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Sabara Best Food សម្រាប់ជាគ្រឿងផ្សំរសជាតិទៅលើមុខម្ហូបបែបខ្មែរ

សម្ដេច​ធិបតី​ ជំរុញឱ្យ​​គិតគូរ ​និងអនុវត្តន៍ឱ្យបានតឹងរ៉ឹង​លើ​គម្រោង​ប្លង់មេក្នុង​តំបន់​ក្រុង​រណប ​និង​បុរី

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/06/2024

សម្ដេច​ធិបតី​ ហ៊ុន ម៉ាណែត បានជំរុញឱ្យ​រៀបចំ​ និងអនុវត្ត​ឱ្យ​បានតឹងរ៉ឹង​​ចំពោះ​គម្រោង​ប្លង់​មេ​នៅក្នុងតំបន់​ក្រុង​រណប និង​តាមបុរីនានា​

ផែនការមេដឹកនាំរុស្ស៊ីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមបង្កប្រតិកម្មពីប្រទេសជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

វៀតណាមបានធ្វើពហិកាមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅស្វីស ប៉ុន្តែបញ្ជូនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទៅចូលរួម BRICS នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទៅវិញកាលពីសប្តាហ៍មុននេះ

ទុនពីវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជួយបង្កើនចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសកសិករ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 17/06/2024

វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានបង្កើតផលិតផលឥណទានកសិកម្ម និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសម្បូរបែប ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាកសិករ និងសហគមន៍កសិកម្មនៅតាមមូលដ្ឋាន

រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្ម ៖ ការចិញ្ចឹមត្រីតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវធានាបានសុវត្ថិភាព គុណភាព និងរសជាតិមិនចាញ់ត្រីធម្មជាតិឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានលើកឡើងថា ការចិញ្ចឹមត្រីអនុវត្តតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវ អាចធានាបានសុវត្ថិភាព គុណភាព និងរសជាតិមិនចាញ់ត្រីធម្មជាតិឡើយ

ក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោក BOSCH នឹងមកសិក្សាពីលទ្ធភាពបើករោងចក្ររបស់ខ្លួននៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

ក្រុមហ៊ុន BOSCH លំដាប់ពិភពលោកដែលមានបុគ្គលិកជិត ៤៣ ម៉ឺននាក់ នឹងមកសិក្សាពីលទ្ធភាពបើករោងចក្ររបស់ខ្លួននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។