ប្រព័ន្ធបាគង បាន និងកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជាប្រព័ន្ធទូទាត់ជាតិ

ភ្នំពេញ ៖ ប្រព័ន្ធបាគង បាន និងកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជាប្រព័ន្ធទូទាត់ជាតិក្នុងការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធទូទាត់ជាមួយបណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក ដើម្បីផ្តល់ជាមធ្យោបាយសម្រួលដល់ការផ្ទេរប្រាក់ និងទូទាត់ទំនិញ។

ជាក់ស្តែង គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០២៣ ប្រព័ន្ធបាគងបានសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការទូទាត់ចំនួនជាង ២០០ លានប្រតិបត្តិការ ក្នុងនោះ ៦៨,៧៩ លានប្រតិបត្តិការជាប្រាក់រៀល និង ១៣២,១៤ លានប្រតិបត្តិការជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ខណៈទំហំប្រាក់ទូទាត់ជាប្រាក់រៀលមានជាង ៨០ ទ្រីលានរៀល និងជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកជាង ៥៣ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ទេសសាភិបាល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានមានប្រសាន៍ថា ស្របតាមការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានចាប់ឱកាសអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធទូទាត់ជាលំដាប់ ដែលបានធ្វើឱ្យការទូទាត់កាន់តែងាយស្រួល សុវត្ថិភាព និងឆាប់រហ័ស ដោយបានដោះស្រាយឧបសគ្គក្នុងការទូទាត់ឆ្លងគ្រឹះស្ថាន និងការយកថ្លៃសេវាខ្ពស់។ ប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធទូទាត់បានរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការជំរុញការដោះដូរទំនិញ និងសេវាបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ និងការលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀល ដែលគាំទ្រដល់គោលអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

លោកជំទាវបណ្ឌិត បានថ្លែងបន្តថា ការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធទូទាត់កម្ពុជាជាមួយប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ ក៏ត្រូវបានពង្រឹង និងពង្រីក ក៏ដូចជាចូលរួមលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្ម ការវិនិយោគទេសចរណ៍ និងការបង្វែរសាច់ប្រាក់ពីក្រៅប្រទេស។

លោកជំទាវបណ្ឌិត មានប្រសាសន៍ថា ៖

«បច្ចុប្បន្ន យើងបានតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធទូទាត់ជាមួយប្រទេសថៃ វៀតណាម និងឡាវ ព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាទូទាត់អន្តរជាតិមួយចំនួន ហើយក្នុងឆ្នាំនេះ យើងនឹងអាចតភ្ជាប់ជាមួយប្រទេសឥណ្ឌា និងចិន ជាមួយផែនការតភ្ជាប់ជាមួយប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់»។

លោកជំទាវ បានមានប្រសាសន៍ថា ការតភ្ជាប់នេះនឹងបើកលទ្ធភាពឱ្យប្រជាជនកម្ពុជាអាចទូទាត់តាមប្រព័ន្ធឃ្យូអរកូត ចេញពីគណនីប្រាក់រៀលរបស់ខ្លួន ទៅតាមបណ្តាហាងទំនិញរាប់លានកន្លែង ហើយក៏ផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសនិងបណ្តាញដែលកម្ពុជាបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធទូទាត់ជាមួយ អាចទូទាត់នៅកម្ពុជាបានដោយងាយស្រួល។

ប្រព័ន្ធបាគងជាប្រព័ន្ធទូទាត់កន្លោង ត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ដែលមានសមាជិកសរុបចំនួន ៧៤ គ្រឹះស្ថានដោយក្នុងនោះមានគ្រឹះស្ថានចំនួន ៥៨ បានដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការ (កើន ១២ គ្រឹះស្ថាន) និងគ្រឹះស្ថានចំនួន ១៦ ទៀតបាន និងកំពុងបន្តធ្វើសន្ធានកម្មប្រព័ន្ធ។ ទន្ទឹមនេះ អតិថិជនចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់តាមរយៈកម្មវិធីបាគងមានចំនួនសរុប ០,៦ លានគណនី (កើនប្រមាណ ៧៨ ពាន់) ធៀបនឹងឆ្នាំ២០២២។

ប្រព័ន្ធនេះបានជួយសម្រួលដល់ការធ្វើប្រតិបត្តិការឆ្លងគ្រឹះស្ថានបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងប្រព័ន្ធទូទាត់សងប្រាក់លើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជនចំនួន ១៩,៥ លានគណនី។ បន្ថែមពីនេះ ប្រព័ន្ធបាគង បានផ្តល់ជាអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមដល់សាធារណៈជន អាចធ្វើប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ទូទាត់តាមខេអេចឃ្យូអរកូត និងទូទាត់ឆ្លងដែនដោយចំណាយប្រតិបត្តិការទាប ប្រសិទ្ធភាព និងមានសុវត្ថិភាព។

គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០២៣ ប្រតិបត្តិការតាមរយៈប្រព័ន្ធបាគងមានចំនួន ២០០,៩៣ លានប្រតិបត្តិការ (កើនជាង ៥ ដង ធៀបនឹងឆ្នាំ២០២២) ក្នុងនោះ ៦៨,៧៩ លានប្រតិបត្តិការជាប្រាក់រៀល និង១៣២,១៤ លានប្រតិបត្តិការជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក។ ចំណែកឯទំហំប្រាក់ទូទាត់ជាប្រាក់រៀលប្រមាណ ៨១,០៥ ទ្រីលានរៀល (កើន ៣,៤ ដង) និងជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកប្រមាណ ៥៣,៧៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក (កើនជិត ២,៤ ដង) ធៀបនឹងឆ្នាំ២០២២។

ប្រព័ន្ធបាគង បាន និងកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជាប្រព័ន្ធទូទាត់ជាតិ (National Payment Hub) សម្រាប់តភ្ជាប់ហេដ្ឋារនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធទូទាត់ជាមួយបណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក ដើម្បីផ្តល់ជាមធ្យោបាយសម្រួលដល់ការផ្ទេរប្រាក់ និងទូទាត់ទំនិញ ដែលមានកម្រៃទាបសម្រាប់ពលករចំណាកស្រុក ភ្ញៀវទេសចរ និងអ្នកធុរកិច្ច។ ប្រព័ន្ធបាគង ក៏កំពុងបន្តនវានុវត្តន៍ លើមុខងារថ្មីៗបន្ថែមទៀត តួយ៉ាង ដូចជា Open API, Link Account, e-KYC with CamDX, Cross Border ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងត្រូវការទីផ្សារ និងការរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរនៃបច្ចេកវិទ្យា ជាពិសេសបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

អាជីវកម្មកែច្នៃភេសជ្ជៈទឹកអំពិលទុំផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុក កំពុងមានតម្រូវការខ្ពស់

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 13/06/2024

សហគ្រាសទឹកអំពិលទុំស្នាដៃអ្នកម្តាយ TAPT ជាសហគ្រាសដែលកំពុងផលិតភេសជ្ជៈទឹកអំពិលទុំមានរសជាតិឆ្ងាញ់ និងកំពុងមានតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់

គិតត្រឹមត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ ស្ថានភាពបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជា ស្ថិតក្នុងភាពអាចគ្រប់គ្រងបាន

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 13/06/2024

ស្ថានភាពបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជា គិតត្រឹមត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ នេះ នៅតែត្រូវបានវាយតម្លៃថា ស្ថិតក្នុងភាពអាចគ្រប់គ្រងបាន ពោលគឺនៅតែមាន “ចីរភាព” និង “ហានិភ័យកម្រិតទាប” ដដែល

ការជួបជុំធុរជនជិត ៥ពាន់នាក់មកពី ៥០ប្រទេសនៅសៀមរាប ផ្តល់ចំណូលដល់វិស័យទេសចរណ៍ និងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 13/06/2024

ការជួបជុំធុរជនជិត ៥ ពាន់នាក់មកពី ៥០ប្រទេស ទីក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ផ្តល់ចំណូលដល់វិស័យទេសចរណ៍ និង សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

សម្ដេចធិបតី ៖ យើងមិនអាចរស់ដោយពឹងគេរហូតទេ ត្រូវតែពង្រឹងខ្លួនឯងឱ្យដើរចេញពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិច

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 13/06/2024

សម្រាប់កម្ពុជា គឺកំពុងតែរំកឹលខ្លួនបន្តិចម្ដងៗចេញពីប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប ទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំខាងមុខនេះ

មធ្យោបាយ​ធ្វើដំណើរ​ទៅកាន់បណ្ដាខេត្ត​ជាប់​សមុទ្រ​នឹង​កាន់តែសំបូរបែប​នាពេលឆាប់ៗនេះ ខណៈ​សក្ដានុពល​វិនិយោគ​ក៏​កាន់​តែ​ទាក់​ទាញ​​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 13/06/2024

តំបន់​សមុទ្រ​កាន់តែបង្ហាញពីសក្ដានុពល​ទាក់ទាញខ្លាំង ក្រោយសមិទ្ធផល​ និងគម្រោង​វិនិយោគ​របស់រដ្ឋ​ និងឯកជន​បានបង្ហាញ​ខ្លួន​ជា​បន្តបន្ទាប់

ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានចំនួន ៦ មានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 13/06/2024

យោងតាម​ការ​ព្យាករណ៍​របស់ Maybank Research Pte Ltd បានឲ្យដឹងថា ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសអាស៊ានទាំង ៦ រួមមាន៖ ឥណ្ឌូណេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី សិង្ហបុរី ថៃ វៀតណាម និងហ្វីលីពីន

ម៉ាឡេស៊ី ចំណាយលុយពង្រឹងវិស័យយោធាជើងទឹកតាមរយៈកុងត្រាសាងសង់នាវាចម្បាំងធុនធ្ងន់ថ្មីចំនួន៣គ្រឿង

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 13/06/2024

STM នឹងចាប់ផ្តើមសាងសង់នាវាចម្បាំងទាំង៣គ្រឿងនៅក្នុងឆ្នាំ២០២៤នេះហើយនឹងបញ្ចប់ការងារព្រមទាំងប្រគល់នាវាទៅឱ្យម៉ាឡេស៊ីក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំកន្លះខាងមុខ

តំណាងធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងម្ចាស់អាជីវកម្មធុន មីក្រូ តូច និងមធ្យម ប្រមាណ ៣០០ នឹងមានវត្តមានក្នុងពិធីសម្ពោធកម្មវិធី «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ រដូវកាលទី២»

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 13/06/2024

តំណាងធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងម្ចាស់អាជីវកម្មធុន មីក្រូ តូច និងមធ្យម ប្រមាណ ៣០០នាក់ នឹងមានវត្តមានក្នុងពិធីសម្ពោធកម្មវិធី «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ រដូវកាលទី២»

កម្ពុជា-សហភាពអឺរ៉ុប ឯកភាពក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មបន្ថែម

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 12/06/2024

កម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំង ចំពោះការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប និងអរគុណសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានជួយកម្ពុជាក្នុងការស្ដារប្រទេសជាតិឡើងវិញក្រោយវិបត្តិផ្សេងៗ ដូចជាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ កសិកម្ម ធនធានមនុស្ស និងការបោសសម្អាតមីនជាដើម...

ដល់រដូវកាលហើយ ! សាវម៉ាវអូរសោម មានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ និងកំពុងមមាញឹកប្រមូលផល

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 12/06/2024

សាវម៉ាវអូរសោម ជាប្រភេទសាវម៉ាវដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ សាច់ស្រួយ កំពុងប្រមូលផលយ៉ាងមមាញឹក និងមានតម្រូវការទីផ្សារមិនចាញ់ប្រភេទសាវម៉ាវផ្សេងទៀតនោះទេ