ស្វែងយល់ពីបរិវត្តកម្មឌីជីថល (Digital Transformation)

នៅក្នុងបរិការណ៍ បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម ៤.០ ការរីកចម្រើនផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យាសាកលបាន និងកំពុងលេចរូបរាងនិងមានការវិឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលបាន និងកំពុងដើរតួនាទីជាស្នូល និងចលករនៅក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ដែលមានភាពសម្បូរបែបប្រសិទ្ធភាព និងផលិតភាពនៃប្រតិបតិ្តការការងារ ដែលត្រូវបានហៅជារួមថា “បរិវត្តកម្មឌីជីថល” នៅជុំវិញការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង។ បរិវត្តកម្មឌីជីថលនេះបាន និងកំពុងផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងស្អិតល្មួតនៅក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ដែលបង្កើតបានជាសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និងសង្គមឌីជីថល។

ក្នុងទិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ច ការរីកចម្រើននៃវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យាបាន និងកំពុងបង្កើតគំរូធុរៈកិច្ចថ្មីៗ ផ្លាស់ប្តូរដំណើរការផលិតកម្ម ការប្រើប្រាស់ និងការចែកចាយទំនិញ និងសេវា ព្រមទាំងផ្លាស់ប្តូររបៀបធ្វើការជាបណ្តើរៗ សំដៅពង្រីកមូលដ្ឋានផលិតផល និងសេវាឌីជីថលគួបផ្សំនឹងការធ្វើទំនើបកម្ម និងការបង្កើនផលិតភាព និងប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ច ឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវឌ្ឍនៃបច្ចេកវិទ្យាហៅថា “សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល”។ ដោយឡែក ក្នុងទិដ្ឋភាពសង្គម វិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យាក៏បាន និងកំពុងកែប្រែរបៀបរបបរស់នៅស្ទើរទាំងស្រុង ហើយនាំមកនូវទស្សនាទានថ្មីហៅថា “សង្គមឌីជីថល” ដែលសំដៅដល់សង្គម ប្រកបដោយគុណភាព និងសមធម៌ ដោយផ្តោតសំខាន់លើប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីផល។

បើគេចូលទៅមើលនៅក្នុងធាតុនៃសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថលឲ្យការតែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀត គេនឹងឃើញថា ការធ្វើបរិវត្តកម្មបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលមាននៅលើគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច រួមមាន រដ្ឋាភិបាលឌីជីថល ពលរដ្ឋឌីជីថល សង្គមឌីជីថល ទីក្រុងឆ្លាត ឧស្សាហកម្ម៤.០ ធុរកិច្ចឌីជីថល និងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ។

ក្នុងនោះ “រដ្ឋាភិបាលឌីជីថល” សំដៅលើការពង្រឹងសេវាសាធារណៈឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព តាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល។ ដូចគ្នាដែរ នៅពេលពលរដ្ឋចាប់យកការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថលក្នុងការងារ និងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ត្រូវបានហៅថា “ពលរដ្ឋឌីជីថល” ហើយសង្គមថ្មីដែលមានបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលជាមធ្យោបាយសម្រាប់ទំនាក់ទំនង និងអប់រំជាដើមត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថា “សង្គមឌីជីថល”។

បែរទៅមើលប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច ការធ្វើសកម្មភាពធុរកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពប្រកួតប្រជែង ការពង្រីកទីផ្សារ និងផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច នឹងជួយឲ្យមានការបង្កើតនូវធុរកិច្ចថ្មី ត្រូវបានគេហៅថា “ធុរកិច្ចឌីជីថល” ដែលរួមទាំងពាណិជ្ចកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក និងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ។ ចំណែក “ឧស្សាហកម្ម៤.០” សំដៅលើការធ្វើឌីជីថលរូបនីយកម្មលើច្រវាក់ពាណិជ្ជកម្ម លើផលិតផល និងសេវា និងលើគំរូធុរកិច្ចជាដើមនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម។ ដោយឡែក នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ សក្តានុពលនៃបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលបាន និងកំពុងជ្រៀតចូលក្នុងការអភិវឌ្ឍនគរូបនីយកម្ម ដែលត្រូវបានស្គាល់ជាទូទៅថា ជាការកសាង “ទីក្រុងឆ្លាត”។ ការវិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃបច្ចេកវិទ្យានឹងជំរុញការធ្វើបរិវត្តកម្មឌីជីថលបង្កើនល្បឿន វិសាលភាព និងជម្រៅ ទៅគ្រប់ទិដ្ឋភាព និងតួអង្គ ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ។

ក្នុងបរិការណ៍នេះ សម្រាប់កម្ពុជា “ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច​ និងសង្គមឌីជីថលគឺសំដៅដល់ការធ្វើបរិវត្តកម្មឌីជីថល ទៅក្នុងគ្រប់វិស័យនៃសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម តាមរយៈការប្រើប្រាស់ និងការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ជាអតិបរមាពីការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន និងបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលដើម្បីជំរុញកំណើន លើកកម្ពស់ផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចជាមួយការកសាងសង្គមស៊ីវីល័យ ដែលឈរលើមូលដ្ឋានពលរដ្ឋឌីជីថល ដែលទទួលបាននូវការប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណ និងវប្បធម៌ជាតិ” នេះបើយោងតាមក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថល ២០២១-២០៣៥ របស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា៕


ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

អាល្លឺម៉ង់ ចាយលុយជិត ៩០លានដុល្លារសម្រាប់ទិញសាច់កង្កែបក្នុងមួយឆ្នាំ

បរទេស ៖ បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយ The Gravitas និងសារព័ត៌មាន The WION បានស្រាវជ្រាវរកឃើញថា នៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់មានទំនោរ និងការពេញនិយមក្នុងការទទួលទាន…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

វត្តមានត្រីបបែលយក្ស សបញ្ជាក់ពីទន្លេមេគង្គក្រោមជាតំបន់ទឹកទន្លេដែលគ្មានការបំពុល

ភ្នំពេញ ៖ ត្រីបបែលយក្ស គឺជាប្រភេទត្រីទឹកសាបម្យ៉ាងដែលចូលចិត្តរស់នៅតំបន់ទឹកទន្លេស្អាតដែលមិនមានការបំពុលនោះទេ និងស្ថិតក្នុងចំណោមប្រភេទពូជត្រីទឹកសាបទំហំធំៗបំផុតលើពិភពលោក…
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

អាជីវកម្មតូចៗ គួរឈ្វេងយល់ពីការគ្រប់គ្រងលើបញ្ហារំហូរសាច់ប្រាក់ ជារឿងសំខាន់បំផុត

ភ្នំពេញ ៖ ជាធម្មតា ការបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីៗរបស់សហគ្រិន រមែងតែចង់បានភាពជោគជ័យ ប៉ុន្តែវាមិនងាយស្រួលនោះទេដើម្បីសម្រេចគោលដៅជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ព្រោះបញ្ហាតែងតែកើត…
ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

លោក ង៉ែត ជូ ​បង្ហាញពីគន្លងថ្មីៗនៃការ​វិនិយោគ​អចលនទ្រព្យ​នៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ៖ លោក ង៉ែត ជូ ជាអ្នកវិនិយោគ និងជាអ្នកជំនាញនៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយលោកតែងតែផ្ដល់នូវដំបូន្មានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា អ្នកវិនិយោគថ្មីដែលទើបប្រឡូកក្នុងការ…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

កម្ពុជាជំរុញរដ្ឋាភិបាលចិន ពន្លឿនការចរចាលើពិធីសារភូតគាមអនាម័យ លើការនាំចេញផលិតផលកសិកម្ម

ភ្នំពេញ ៖ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលចិនឱ្យពន្លឿនការចរចាលើពិធីសារអនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យ លើការនាំចេញនូវផលិតផលកសិកម្មមួយចំនួនក្រោយពី…
ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

Car-Free ក្លាយជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ពេញនិយមសម្រាប់បណ្តាទីក្រុងនៅអឺរ៉ុប ក្នុងការកាត់បន្ថយបំពុលអាកាសធាតុ

នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ Car-Free បានក្លាយទៅជាឧបករណ៍ និងច្បាប់ថ្មីគួរឲ្យទាក់ទាញបំផុតសម្រាប់បណ្តាទីក្រុងធំៗនៅក្នុងប្លុកអឺរ៉ុបដោយត្រូវបានគេអនុវត្ត និងទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទីគាប់ចិត្តនៅក្នុងទីក្រុងដ៏…
ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

អាស៊ីទិញប្រេងបញ្ចុះតម្លៃពីរុស្ស៊ី បន្ទាប់ពីអឺរ៉ុបដែលបានដកខ្លួនចេញ

អន្តរជាតិ ៖ កំណើននៃតម្រូវការប្រេងបញ្ចុះតម្លៃរបស់រុស្ស៊ីនៅលើទីផ្សារអាស៊ី កំពុងជំនួសឱ្យទីផ្សារអឺរ៉ុបដែលដកខ្លួនចេញ និងធ្វើឱ្យជះឥទ្ធិពលដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បស្ចិមលោកក្នុងការទណ្ឌកម្មក្រុង…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

ពូជស្រូវសែនក្រអូបក្លាយជាជម្រើសមួយថ្មីសម្រាប់កសិករ និងអ្នកនាំចេញកម្ពុជាក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិ

ភ្នំពេញ ៖ ពូជស្រូវសែនក្រអូបបានក្លាយជាជម្រើសមួយថ្មីសម្រាប់កសិករ និងអ្នកនាំចេញកម្ពុជាក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិ ដែលប្រជាកសិករកម្ពុជាគប្បីពង្រឹង និងពង្រីកការបង្ករបង្កើនផល ស្របពេលដែលតម្រូវការ…
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

ការសិក្សា ៖ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបន្តងើបឡើងក្នុងត្រីមាសទី១ ដើមឆ្នាំ២០២២

ភ្នំពេញ ៖ បន្ទាប់ពីតម្រូវការទីផ្សារធំៗរបស់កម្ពុជា ព្រមទាំងសកម្មភាពធុរកិច្ច និងខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់ផលិតកម្មក្នុងស្រុក បាន និងកំពុងងើបឡើងជាបណ្តើរៗ គេសង្កេតឃើញថា ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា…
ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

អ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យ ៖ ការកើនឡើងនៃវិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យគ្មានផែនការ ធ្វើឱ្យការវិនិយោគវិស័យលើកសិកម្មត្រូវរំលង

ភ្នំពេញ ៖ វិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការរីកចម្រើន និងទទួលបានការវិនិយោគយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់វិនិយោគិនជាតិ និងអន្តរជាតិ ជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេល…