អ្នកជំនាញបង្ហាញពីដំណោះស្រាយភាពប្រឈមរបស់សហគ្រាសធនតូច និងមធ្យម ក្នុងគ្រាមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច

ដូចដែលអ្នកបានដឹងស្រាប់ហើយថា គ្រប់សហគ្រាសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកក្នុងអំឡុងពេលនេះ ភាគច្រើនកំពុងជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយជៀសមិនផុត។ នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះ សហគ្រាសជាច្រើនបានបង្ហាញនូវចំនុចខ្សោយរបស់ខ្លួនជាច្រើន ជាពិសេសសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (SMEs) ដែលជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមក្នុងអំឡុងពេលនេះ។

ជាការចូលរួម និងចែករំលែកនូវចំណេះដឹងខ្លះៗ លោក សាន្ត ចន្ទកុម្ភៈ (SAN CHANKOMPHEAK) ដែលជាគណនេយ្យករជំនាញ និងសវនករឯករាជ្យ ខណៈដែលសព្វថ្ងៃលោកកំពុងធ្វើការងារជាច្រើនទាក់ទងនឹងសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមទាំងផ្នែកសវនកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ និងការវិនិយោគបានលើកឡើងថា ទោះស្ថិតក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយ កិច្ចដំណើរការអាជីវកម្មជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ត្រឹមត្រូវ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមមិនត្រឹមតែអាចរស់បានប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងអាចរីកចម្រើនបានក្នុងគ្រាប្រឈមមុខទៀតផង។

នៅក្នុងអត្ថបទមួយនេះ លោកបានបង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលមានភាពចាំបាច់ និងអាចជួយសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមរក្សាបានភាពធន់នៅក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច។

១. ធ្វើពិពិធកម្ម ប្រភពចំណូលរបស់អ្នក

មធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតមួយសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ដើម្បីទប់ទល់នឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺតាមរយៈការធ្វើពិពិធកម្មប្រភពចំណូលរបស់ពួកគេ។ ការពឹងផ្អែកលើផលិតផលសេវាកម្ម ឬមូលដ្ឋានអតិថិជនតែមួយមុខអាចធ្វើឱ្យអាជីវកម្មងាយរងគ្រោះនៅពេលដែលតម្រូវការផលិតផល ឬសេវាថយចុះ ។ លោកអ្នកអាចពិចារណាពង្រីកការផ្តល់ជូនផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់អស់លោកអ្នក ឬផ្តោតលើគោលដៅ អតិថិជនថ្មីដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើប្រភពចំណូលតែមួយ។

២. កសាងទុនហិរញ្ញវត្ថុឲ្យរឹងមាំ

ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុគឺសំខាន់បំផុតក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច។ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមគួរតែផ្តល់អាទិភាពដល់ការកសាងទុនបម្រុងសាច់ប្រាក់ក្នុងអំឡុងពេលនៃវិបុលភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច។ ទុនបម្រុងនេះអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីរ៉ាប់រងលើការចំណាយប្រតិបត្តិការ បំណុល សេវាកម្ម និង ការវិនិយោគលើឱកាសដែលអាចកើតឡើងនៅពេលដែលគូប្រជែងកំពុងតែតស៊ូរស់។

៣. គ្រប់គ្រងការចំណាយដោយឆ្លាតវៃ

នៅពេលដែលភាពមិនប្រាកដប្រជានៃសេដ្ឋកិច្ចកើតឡើង ការគ្រប់គ្រងការចំណាយក្លាយជារឿងសំខាន់។ វាយតម្លៃការចំណាយរបស់អ្នក ហើយរកមើលផ្នែកដែលអ្នកអាចកាត់បន្ថយ ឬបង្កើនប្រសិទ្ធភាព ដោយមិនធ្វើឱ្យខូចគុណភាពនៃផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់អ្នក។ ការអនុវត្តវិធានការកាត់បន្ថយថ្លៃដើមអាចជួយអ្នករក្សាប្រាក់ចំណេញបាន។

៤. ពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន

អតិថិជនដែលមានស្រាប់របស់អ្នកគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់អ្នកក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច។ វិនិយោគក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់អ្នកដោយផ្តល់នូវសេវាកម្ម និងតម្លៃពិសេស។ នេះមិនត្រឹមតែជួយរក្សាអតិថិជនដ៏ស្មោះត្រង់ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងអាចនាំទៅរកការបញ្ជូនព័ត៌មានវិជ្ជមាន បន្តពីមាត់មួយទៅមាត់មួយ និងធ្វើឲ្យអតិថិជនទិញផលិតផល ឬ សេវាកម្មទាំងនោះម្តងហើយម្តងទៀតផងដែរ ។

៥. សម្របខ្លួន និងច្នៃប្រឌិត

វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជារឿយៗនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថអ្នកប្រើប្រាស់ និងសក្ដានុពលទីផ្សារ។ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម គួរតែមានភាពរហ័សរហួន និងបើកចំហចំពោះការបង្កើតថ្មី។ ពិចារណាកែសម្រួលគំរូអាជីវកម្មរបស់អ្នកដើម្បីបំពេញតម្រូវការ និងចំណូលចិត្តរបស់អតិថិជនដែលកំពុងកើតមាន។ នេះអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់ជូននូវផលិតផល ឬសេវាកម្មថ្មីៗ ការទទួលយកពាណិជ្ជកម្មតាមអេឡិចត្រូនិក ឬ ការរុករកទីផ្សារថ្មី។

៦. ចូរប្រើប្រាស់ធនធានដែលកំពុងមានស្រាប់

ក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច រាជរដ្ឋាភិបាល និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗតែងតែផ្តល់កម្មវិធីគាំទ្រ និង ធនធានដើម្បីជួយសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមបន្តមានវត្តមានរស់ ។ លោកអ្នកគួរព្យាយាមទទួលបានព័ត៌មានអំពីឱកាសទាំងនេះ ហើយទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីជំនួយកម្ចី និងទម្រង់ជំនួយផ្សេងៗទៀត ដែលអាចផ្តល់ជាសាច់ប្រាក់ជាដើម។

៧. ផ្តោតលើការចូលរួមរបស់បុគ្គលិក

បុគ្គលិករបស់អ្នកដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពអាជីវកម្ម។ លោកអ្នកគួររក្សាការចូលរួមរបស់បុគ្គលិកអ្នកក្នុងសកម្មភាពអាជីវកម្ម និងលើកទឹកចិត្តដោយការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយបើកចំហ អំពីបញ្ហាប្រឈមដែលអ្នកកំពុងជួបប្រទះ និងឲ្យពួកគេចូលរួមក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយ។ ក្រុមការងារដែលមានការលើកទឹកចិត្តអាចបង្កើនផលិតភាព និងជួយអាជីវកម្មរបស់អ្នកដំណើរការទៅមុខក្នុងពេលវេលាដ៏លំបាកនេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។

៨. ត្រួតពិនិត្យសូចនាករការអនុវត្តសំខាន់ៗ

លោកអ្នកគួរតាមដាន និងវិភាគជាប្រចាំនូវសូចនាករប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗ ដើម្បីទទួលបានការយល់ដឹងអំពីសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាជីវកម្មអ្នក។ សូចនាករទាំងនេះអាចរួមមានដូចជា លំហូរសាច់ប្រាក់ ប្រាក់ចំណេញ ការចំណាយលើការរកអតិថិជន និងសូចនាករដទៃៗទៀត។ ការសម្រេចចិត្តដោយការសិក្សារកទិន្នន័យអាជីវកម្ម អាចជួយឲ្យអ្នកបង្កើតជម្រើសល្អៗក្នុងកំឡុងពេលវេលាមិនច្បាស់លាស់នេះ។

៩. ការធ្វើផែនការបែបសេណារីយ៉ូវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗគ្នា

អ្នកគួរបង្កើតផែនការបន្ទាន់សម្រាប់សេណារីយ៉ូនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗគ្នា។ តាមរយៈការរៀបចំសម្រាប់បញ្ហាប្រឈមដែលមានសក្តានុពលជាច្រើនអ្នកអាចមានប្រតិកម្មយ៉ាងឆាប់រហ័ស និង ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលមានសេណារីយ៉ូវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច។ ការមានផែនការស្រាប់ក្នុងដៃ អាចកាត់បន្ថយការស្ត្រេស និងភាពមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងស្ថាប័នរបស់លោកអ្នក។

១០. ស្វែងរកដំបូន្មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ

អ្នកគួរពិចារណាលើការស្វែងរកជំនួយពីទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ អ្នកប្រឹក្សាអាជីវកម្ម ឬគ្រូអាចារ្យដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសហគ្រាស។ ការយល់ដឹង និងការណែនាំរបស់ពួកគេអាចមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន ក្នុងការសម្រេចចិត្តជាយុទ្ធសាស្រ្តដែលគាំទ្រដល់ភាពធន់រយៈពេលវែងនៃសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមរបស់អស់លោកអ្នក។

១១. កាត់បន្ថយការចំណាយដែលមិនចាំបាច់

នៅពេលដែលពេលបញ្ហាកាន់តែតានតឹង អ្នកអាចពិចារណាកាត់បន្ថយចំណាយដូចខាងក្រោម ៖

ការចរចាចុះថ្លៃជួលប្រចាំខែរបស់អ្នក និងការចំណាយផ្សេងទៀតរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ស្វែងរកអ្នកលក់ថោកជាងសម្រាប់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ និងកាត់បន្ថយការចំណាយលើបច្ចេកវិទ្យាដែលមិនសំខាន់

ពន្យាពេលដែលត្រូវបង់ ហើយប្រមូលបំណុលពីអតិថិជនឲ្យបានឆាប់

ពិចារណាថាតើអ្នកគួរតែរក្សាទុកបុគ្គលិកដែលបំពេញការងារមិនបានល្អដែរ ឬយ៉ាងណា

ស្វែងរកជម្រើសជួលបុគ្គលិកដែលមានលក្ខណៈបត់បែនដូចជា ជួលបុគ្គលិកក្រៅម៉ោងជាដើម

សរុបសេចក្តីមក វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺជាការពិតមិនអាចប្រកែកបានសម្រាប់អាជីវកម្ម។ ប៉ុន្តែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមិនចំបាច់ក្លាយទៅជា គ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនោះទេ។ តាមរយៈការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមអាចបង្កើតភាពធន់សម្របខ្លួនទៅនឹងកាលៈទេសៈដែលផ្លាស់ប្តូរ និងងើបចេញពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងពេលមុនៗ។ សូមចងចាំថា បញ្ហាប្រឈមក៏អាចបង្ហាញពីឱកាសផងដែរ ហើយជាមួយនឹងវិធីសាស្រ្តដ៏ត្រឹមត្រូវសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមអាចរីកចម្រើនសូម្បីតែនៅក្នុងបរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនច្បាស់លាស់បំផុតក៏ដោយ។

សូមជម្រាបដែរថា លោក សាន្ត ចន្ទកុម្ភៈ ដែលជាអ្នកជំនាញខាងលើនេះបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងគ្រប់គ្រងតាមរយៈកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការប្រទេសបារាំង។ លោកក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែក ACCA ពីចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរ។ បន្ថែមពីនេះ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ដទៃៗទៀតដូចជា Msc. in professional Accountancy ពី University London តាមរយៈកម្មវិធីសិក្សា ACCA វិញ្ញាបនបត្រ CFA Investment Foundation ពីវិទ្យាស្ថាន CFA របស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ បច្ចុប្បន្នលោកក៏កំពុងតែបន្តការសិក្សា DBA របស់គាត់នៅសកលវិទ្យាល័យ Universidad Catolica de Murcia ក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញ និងវគ្គសិក្សា LLM ផ្នែកច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅឯ សាកលវិទ្យាល័យ Cumbria តាមរយៈមហាវិទ្យាល័យ Robert Kennedy ក្នុងប្រទេសស្វីស។ លោក លោកស្រីអាចទាក់ទងទៅគាត់ផ្ទាល់តាមរយៈលេខទូរសព្ទនិងតេឡេក្រាម 081 288 858 ៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

រម្លឹកឡើងវិញពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានក្រោយក្លាយខ្លួនជាគំរូអាជីវកម្មបរិយាបន្ន

ធុរកិច្ចបរិយាបន្ន, ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

អាជីវកម្មបរិយាប័ន្ន គឺជាអាជីវកម្មឈរលើគោលការណ៍ធុរកិច្ច ដែលបង្កើតដំណោះស្រាយជាប្រព័ន្ធ មានភាពច្នៃប្រឌិត និងមានទ្រង់ទ្រាយធំ ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈម ពាក់ព័ន្ធរបស់ប្រជាជនក្រីក្រ និងប្រជាជនមានចំណូលទាប

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងអង្គភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកូរ៉េ ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្មសិទ្ធិបញ្ញារួមគ្នា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង អង្គភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញា នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បានឯកភាពគ្នាសហការលើវិស័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ។

KOTO ភោជនីយដ្ឋានដ៏ល្បីមួយនៅវៀតណាមមានជំនាញខាងបណ្តុះបណ្តាលសិស្ស-និស្សិតក្រីក្រ

ធុរកិច្ចបរិយាបន្ន, ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

KOTO បានក្លាយទៅជាអាជីវកម្មដែលមានម៉ូដេលលើសពីម្ហូបអាហារ ហើយវាថែមទាំងមានបង្កើតជាកម្មវិធីផ្តល់អាហារូបករណ៍ និងបទពិសោធជាក់ស្តែងដល់និស្សិតក្រីក្រទៀតផង

ក្រុមហ៊ុនសំណង់​កូរ៉េ​ដ៏ធំមួយចាប់ដៃជាមួយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យនៅ​កម្ពុជា​ ស្វែងរក​​​​​​​​​​​​​​​​ឱកាស​វិនិយោគ​នៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/05/2024

ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍​អចលនទ្រព្យ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជាដ៏ធំមួយ បានចាប់ដៃ​ជាមួយកក្រុមហ៊ុន​សំណង់​និងវិស្វកម្ម​របស់កូរ៉េ​ ដើម្បីស្វែងរក​ការ​វិនិយោគ​​បន្ថែមនៅ​កម្ពុជា​

កាលីហ្វ័រញ៉ាចំណាយ១០០លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជួយពលរដ្ឋមានចំណូលទាបលើការប្រើប្រាស់ថាមពល

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

កាលីហ្វ័រញ៉ាចំណាយ១០០លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជួយពលរដ្ឋមានចំណូលទាបលើការប្រើប្រាស់ថាមពល

កំពង់ផែអន្តរជាតិកំពត តម្លៃ១៤០លានដុល្លារមានសមត្ថភាពខ្ពស់លើកដាក់ទំនិញចេញ-ចូលប្រមាណ ២០ម៉ឺន TEU

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/05/2024

កំពង់ផែអន្តរជាតិកំពត ដែលសាងសង់ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់១៤០លានដុល្លារអាម៉េរិកមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការលើកដាក់ទំនិញចេញ-ចូល ប្រមាណ ២០ម៉ឺន TEU ។

ក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេងអាស៊ីកំពុងចាប់អារម្មណ៍ប្រេងឆៅពីសហរដ្ឋអាម៉េរិក និងប្រេស៊ីល

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ០,៦ ភាគរយ ឬ ៨៣,២៧ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ០,៨ ភាគរយ ឬ ៧៩,២៣ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

វេទិកាធុរកិច្ច កម្ពុជា-សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បញ្ជាក់ថាកូរ៉េ គឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ គឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជា ដែលមានទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីសរុបប្រមាណ ៧៥១លានដុល្លារ

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមឃ្យូអរកូត កម្ពុជា-កូរ៉េ នឹងបម្រើប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងធុរជនរវាងប្រទេសទាំងពីរ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 17/05/2024

កម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់ទ្វេភាគីលើ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមឃ្យូអរកូត ដែលនឹងជួយសម្រួលដល់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម វិស័យទេសចរណ៍ លើកកម្ពស់ប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែន ការផ្ទេរប្រាក់ និងការទូទាត់ប្រាក់ដោយប្រើរូបិយវត្ថុជាតិ និងជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ និងធុរជនរបស់ប្រទេសទាំងពីរ។

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល ជួបក្រុមហ៊ុន ៩ នៅកូរ៉េ ដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល បានជម្រាបជូនអំពីសក្ដានុពលនានារបស់កម្ពុជា ការចំហនៃច្បាប់វិនិយោគរបស់កម្ពុជា ដែលអនុញ្ញាតឱ្យវិនិយោគិនបរទេសមានសិទ្ធិជាម្ចាស់

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *