ស្វែងយល់ពីប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទាំង ១០ នៅលើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ២០២៤

បរទេស ៖ យោងតាមប្រភពពី Forbes បានលើកឡើងថា សហរដ្ឋអាមេរិក ចិន អាល្លឺម៉ង់ ជប៉ុន និងឥណ្ឌា គឺជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេនៅលើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ ២០២៤ ។ នេះបើយោងតាមទិន្នន័យផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP) របស់ពួកគេ។

GDP ដើរតួជារង្វាស់សំខាន់សម្រាប់វាយតម្លៃទំហំសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយពាក់ព័ន្ធនឹងវិធីសាស្រ្តនៃការចំណាយ ដែលសរុបមកគឺបានមកពីការចំណាយសរុបលើទំនិញប្រើប្រាស់ថ្មីៗ ការវិនិយោគថ្មី ការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាល និងតម្លៃសុទ្ធនៃការនាំចេញ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទាំង ១០ នៅលើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ២០២៤ ៖

១. សហរដ្ឋអាម៉េរិក៖ សហរដ្ឋអាម៉េរិករក្សាតំណែងរបស់ខ្លួនជាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដ៏សំខាន់ និងជាប្រទេសអ្នកមានបំផុតក្នុងតំណែងកំពូលចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៦០ ដល់ឆ្នាំ ២០២៤។ សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះមានភាពសម្បូរបែបដែលជំរុញដោយវិស័យសំខាន់ៗរួមមាន សេវាកម្ម ផលិតកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ និងបច្ចេកវិទ្យា។ សហរដ្ឋអាម៉េរិកនាំមុខគេក្នុងបញ្ជីប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតទាំង ១០ ដោយផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP) សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៣ មានចំនួន ២៧,៣៦ ទ្រីលានដុល្លារ ហើយ GDP សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤ ត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងមានចំនួន ២៨,៧៨ ទ្រីលានដុល្លារ។ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់គឺ ៨៥ ៣៧៣ ដុល្លារ។

២. ចិន៖ វឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនមានការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ដោយឡើងពីចំណាត់ថ្នាក់ទី ៤ ក្នុងឆ្នាំ១៩៦០ មកចំណាត់ថ្នាក់ទី ២ នៅឆ្នាំ២០២៣។ សេដ្ឋកិច្ចចិនភាគច្រើនពឹងផ្អែកលើការផលិត ការនាំចេញ និងការវិនិយោគ រួមទាំងមានកម្លាំងពលកម្មយ៉ាងទូលំទូលាយ ការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលដ៏រឹងមាំ វឌ្ឍនភាពផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងទីផ្សារអ្នកប្រើប្រាស់រីកធំយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ គិតត្រឹមឆ្នាំ២០២៣ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP) របស់ចិនមានចំនួន ១៧,៦៦ ទ្រីលានដុល្លារ ហើយ GDP សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៤ ត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើងដល់ ១៨,៥៣ ទ្រីលានដុល្លារ។ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់គឺ ១៣ ១៥៥ ដុល្លារ។

៣. អាល្លឺម៉ង់៖ សេដ្ឋកិច្ចអាល្លឺម៉ង់ផ្តោតសំខាន់ខ្លាំងលើការនាំចេញ និងល្បីល្បាញខាងផ្នែកវិស្វកម្ម រថយន្ត គីមី និងឱសថ។ ប្រទេសនេះទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្លាំងពលកម្មដ៏ជំនាញរបស់ខ្លួន ការស្រាវជ្រាវ និងគំនិតផ្តួចផ្តើមអភិវឌ្ឍន៍ដ៏រឹងមាំ និងការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងច្បាស់លាស់ក្នុងការជំរុញការបង្កើតថ្មី។​ អាល្លឺម៉ង់ឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី ៣ ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេលើពិភពលោកដែលមានផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបចំនួន ៤,៤៦ ទ្រីលានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ ហើយអាចនឹងកើនឡើងដល់ ៤,៥៩ ទ្រីលានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ ២០២៤។ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់គឺ ៥៤ ២៩០ ដុល្លារ។

៤. ជប៉ុន៖ សេដ្ឋកិច្ចរបស់ជប៉ុនត្រូវបានជំរុញដោយបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿន សមត្ថភាពផលិត និងឧស្សាហកម្មសេវាកម្ម។ វិស័យលេចធ្លោរួមមានវិស័យយានយន្ត អេឡិចត្រូនិក គ្រឿងម៉ាស៊ីន និងហិរញ្ញវត្ថុ។ គិតត្រឹមឆ្នាំ ២០២៣ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ជប៉ុនមានចំនួន ៤,២១ ទ្រីលានដុល្លារ ប៉ុន្តែអាចធ្លាក់ចុះមកត្រឹម ៤,១១ ទ្រីលានដុល្លារនៅឆ្នាំ ២០២៤។ GDP របស់ជប៉ុនបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ និងបានបាត់បង់តំណែងចំណាត់ថ្នាក់ទី ៣ ទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ហើយនៅឆ្នាំ ២០២៤ វាទំនងជានឹងបាត់បង់តំណែងនៃសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី ៤ ទៅប្រទេសឥណ្ឌា។ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់គឺ ៣៣ ១៣៨ ដុល្លារ។

៥. ឥណ្ឌា៖ សេដ្ឋកិច្ចរបស់ឥណ្ឌាមានភាពសម្បូរបែប និងកំណើនយ៉ាងឆាប់រហ័សជំរុញដោយវិស័យសំខាន់ៗដូចជា បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន សេវាកម្ម កសិកម្ម និងផលិតកម្ម។ ប្រទេសនេះទទួលបានទុនលើទីផ្សារក្នុងស្រុកដ៏ធំទូលាយរបស់ខ្លួន កម្លាំងពលកម្មវ័យក្មេង និងជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យា និងវណ្ណៈកណ្តាលដែលកំពុងពង្រីក។ គិតត្រឹមឆ្នាំ ២០២៣ ផលិតផលក្នុងស្រុករបស់មានចំនួន ៣,៥៧ ទ្រីលានដុល្លារ ហើយអាចនឹងកើនឡើងដល់ ៣,៩៣ ទ្រីលានដុល្លារនៅឆ្នាំ ២០២៤។ IMF ព្យាករណ៍ថា នៅឆ្នាំ ២០២៧ ឥណ្ឌាអាចនឹងយកឈ្នះអាល្លឺម៉ង់ ដើម្បីក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទីបីរបស់ពិភពលោក។ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់គឺ ២ ៧៣០ ដុល្លារ។

៦. ចក្រភពអង់គ្លេស៖  សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ចក្រភព​អង់គ្លេស​ត្រូវបានជំរុញដោយវិស័យ​សេវាកម្ម ផលិតកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ផ្នែក​ច្នៃប្រឌិត។ ទីក្រុងឡុងដ៍មានមុខងារជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុទូទាំងពិភពលោក ដែលមានភាពទាក់ទាញការវិនិយោគបរទេស។ គិតត្រឹមឆ្នាំ ២០២៣ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសមានចំនួន ៣,៣៤ ទ្រីលានដុល្លារ ហើយអាចនឹងកើនឡើងដល់ ៣,៥០ ទ្រីលានដុល្លារនៅឆ្នាំ ២០២៤។ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់គឺ ៤៨ ២៥៩ ដុល្លារ។

៧. បារាំង៖ សេដ្ឋកិច្ចរបស់បារាំងត្រូវបានជំរុញដោយការធ្វើពិពិធកម្មផ្តោតសំខាន់លើឧស្សាហកម្មដូចជា លំហអាកាស ទេសចរណ៍ ទំនិញប្រណីតៗ និងកសិកម្ម។ ប្រទេសបារាំងមានភាពល្បីល្បាញដោយសារប្រព័ន្ធសុខុមាលភាពសង្គមដ៏រឹងមាំ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍយ៉ាងល្អ និងការវិនិយោគខ្លាំងលើការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍។ គិតត្រឹមឆ្នាំ ២០២៣ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់បារាំងមានចំនួន ៣,០៣ ទ្រីលានដុល្លារ ហើយអាចនឹងកើនឡើងដល់ ៣,១៣ ទ្រីលានដុល្លារនៅឆ្នាំ ២០២៤។ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់គឺ ៤៧ ៣៥៩ ដុល្លារ។

៨. អ៊ីតាលី៖ ​អ៊ីតាលី​មាន​ទីផ្សារ​ដែល​មាន​ការ​អភិវឌ្ឍ​ខ្លាំង និង​ជា​ប្រទេស​មាន​សេដ្ឋកិច្ច​ធំ​ជាង​គេ​ទី​បី​ក្នុង​សហភាព​អឺរ៉ុប។ ប្រទេស​នេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​ស្គាល់​ថា​មាន​វិស័យ​ពាណិជ្ជកម្ម​ដ៏​មាន​ឥទ្ធិពល វិស័យអាជីវកម្មខ្លាំងខ្លា និង ​វិស័យកសិកម្ម​មានលក្ខណៈ​ប្រកួត​ប្រជែង។ គិតត្រឹមឆ្នាំ ២០២៣ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់អ៊ីតាលីចំនួន ២,៦៣ ទ្រីលានដុល្លារ ហើយអាចនឹងកើនឡើងដល់ ២,៦៥ ទ្រីលានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ២០២៤។ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់គឺ ៣៩ ៥៨០ ដុល្លារ។

៩. ប្រេស៊ីល៖ សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រេស៊ីលត្រូវបានជំរុញដោយវិស័យកសិកម្ម ការរុករករ៉ែ ការផលិត និងសេវាកម្ម។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ប្រទេសនេះគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលពិភពលោកដ៏លេចធ្លោមួយសម្រាប់ផលិតកម្មកសិកម្ម និងការនាំចេញ។ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសប្រេស៊ីលត្រូវបានជំរុញដោយតម្លៃទំនិញ ការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុក និងការរីកចំរើននៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។ គិតត្រឹមឆ្នាំ ២០២៣ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រេស៊ីលមានចំនួន ២,១៧ ទ្រីលានដុល្លារ ហើយអាចនឹងកើនឡើងដល់ ២,៣៣ ទ្រីលានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ ២០២៤។ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់គឺ ១១ ៣៥២ ដុល្លារ។

១០. កាណាដា៖ សេដ្ឋកិច្ចកាណាដាពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបរបស់ខ្លួនរួមមាន ប្រេង ឧស្ម័ន រ៉ែ និងឈើ។ លើសពីនេះ ប្រទេសនេះមានវិស័យសេវាកម្មដែលរីកចម្រើន វិស័យផលិតកម្មរឹងមាំ និងការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងការបង្កើតថ្មី និងបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿន។ គិតត្រឹមឆ្នាំ ២០២៣ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់កាណាដាមានចំនួន ២,១៤ ទ្រីលានដុល្លារ ហើយអាចនឹងកើនឡើងដល់ ២,១៧ ទ្រីលានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ ២០២៤។ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់គឺ ៤៥ ៥១៣ ដុល្លារ៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 13/06/2024

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ

អាជីវកម្មកែច្នៃភេសជ្ជៈទឹកអំពិលទុំផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុក កំពុងមានតម្រូវការខ្ពស់

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 13/06/2024

សហគ្រាសទឹកអំពិលទុំស្នាដៃអ្នកម្តាយ TAPT ជាសហគ្រាសដែលកំពុងផលិតភេសជ្ជៈទឹកអំពិលទុំមានរសជាតិឆ្ងាញ់ និងកំពុងមានតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់

គិតត្រឹមត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ ស្ថានភាពបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជា ស្ថិតក្នុងភាពអាចគ្រប់គ្រងបាន

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 13/06/2024

ស្ថានភាពបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជា គិតត្រឹមត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ នេះ នៅតែត្រូវបានវាយតម្លៃថា ស្ថិតក្នុងភាពអាចគ្រប់គ្រងបាន ពោលគឺនៅតែមាន “ចីរភាព” និង “ហានិភ័យកម្រិតទាប” ដដែល

ការជួបជុំធុរជនជិត ៥ពាន់នាក់មកពី ៥០ប្រទេសនៅសៀមរាប ផ្តល់ចំណូលដល់វិស័យទេសចរណ៍ និងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 13/06/2024

ការជួបជុំធុរជនជិត ៥ ពាន់នាក់មកពី ៥០ប្រទេស ទីក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ផ្តល់ចំណូលដល់វិស័យទេសចរណ៍ និង សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

សម្ដេចធិបតី ៖ យើងមិនអាចរស់ដោយពឹងគេរហូតទេ ត្រូវតែពង្រឹងខ្លួនឯងឱ្យដើរចេញពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិច

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 13/06/2024

សម្រាប់កម្ពុជា គឺកំពុងតែរំកឹលខ្លួនបន្តិចម្ដងៗចេញពីប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប ទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំខាងមុខនេះ

មធ្យោបាយ​ធ្វើដំណើរ​ទៅកាន់បណ្ដាខេត្ត​ជាប់​សមុទ្រ​នឹង​កាន់តែសំបូរបែប​នាពេលឆាប់ៗនេះ ខណៈ​សក្ដានុពល​វិនិយោគ​ក៏​កាន់​តែ​ទាក់​ទាញ​​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 13/06/2024

តំបន់​សមុទ្រ​កាន់តែបង្ហាញពីសក្ដានុពល​ទាក់ទាញខ្លាំង ក្រោយសមិទ្ធផល​ និងគម្រោង​វិនិយោគ​របស់រដ្ឋ​ និងឯកជន​បានបង្ហាញ​ខ្លួន​ជា​បន្តបន្ទាប់

ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានចំនួន ៦ មានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 13/06/2024

យោងតាម​ការ​ព្យាករណ៍​របស់ Maybank Research Pte Ltd បានឲ្យដឹងថា ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសអាស៊ានទាំង ៦ រួមមាន៖ ឥណ្ឌូណេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី សិង្ហបុរី ថៃ វៀតណាម និងហ្វីលីពីន

ម៉ាឡេស៊ី ចំណាយលុយពង្រឹងវិស័យយោធាជើងទឹកតាមរយៈកុងត្រាសាងសង់នាវាចម្បាំងធុនធ្ងន់ថ្មីចំនួន៣គ្រឿង

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 13/06/2024

STM នឹងចាប់ផ្តើមសាងសង់នាវាចម្បាំងទាំង៣គ្រឿងនៅក្នុងឆ្នាំ២០២៤នេះហើយនឹងបញ្ចប់ការងារព្រមទាំងប្រគល់នាវាទៅឱ្យម៉ាឡេស៊ីក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំកន្លះខាងមុខ

តំណាងធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងម្ចាស់អាជីវកម្មធុន មីក្រូ តូច និងមធ្យម ប្រមាណ ៣០០ នឹងមានវត្តមានក្នុងពិធីសម្ពោធកម្មវិធី «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ រដូវកាលទី២»

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 13/06/2024

តំណាងធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងម្ចាស់អាជីវកម្មធុន មីក្រូ តូច និងមធ្យម ប្រមាណ ៣០០នាក់ នឹងមានវត្តមានក្នុងពិធីសម្ពោធកម្មវិធី «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ រដូវកាលទី២»

កម្ពុជា-សហភាពអឺរ៉ុប ឯកភាពក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មបន្ថែម

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 12/06/2024

កម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំង ចំពោះការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប និងអរគុណសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានជួយកម្ពុជាក្នុងការស្ដារប្រទេសជាតិឡើងវិញក្រោយវិបត្តិផ្សេងៗ ដូចជាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ កសិកម្ម ធនធានមនុស្ស និងការបោសសម្អាតមីនជាដើម...