ឯកសារស្តីពីផែនការនិរន្តរភាពហិរញ្ញប្បវត្ថុសហគមន៍នេសាទ នឹងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នាពេលឆាប់ៗនេះ

ខេត្តកំពត ៖ ឯកសារណែនាំបច្ចេកទេសស្តីពីផែនការនិរន្តរភាពហិរញ្ញប្បវត្ថុសហគមន៍នេសាទដែលនឹងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នាពេលឆាប់ៗនេះ ត្រូវបានរំពឹងនឹងជួយសហគមន៍នេសាទគ្រប់គ្រងធនធានជលផលដោយជោគជ័យតាមរយៈការជួយគាំទ្រពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងសហគមន៍នេសាទ។

ផែនការនិរន្តរភាពហិរញ្ញប្បវត្ថុសហគមន៍នេសាទ ជាឯកសារណែនាំបច្ចេកទេស ដែលកំពុងត្រូវបានរៀបចំចងក្រងបង្កើតឡើងតាមរយៈកម្មវិធី CAPFISH-Capture ផ្តល់មូលនិធិដោយសហភាពអឺរ៉ុប (EU) ជាមួយនឹងជំនួយបច្ចេកទេសពីអង្គការស្បៀង និងកសិកម្មនៃសហប្រជាជាតិ (FAO) ដោយសហការជាមួយសហគមន៍នេសាទ។

នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ជលផល (CFDD) នៃរដ្ឋបាលជលផល (FiA) ជួយលើកឡើងនូវវិធីសាស្រ្តគាំទ្រដល់សហគមន៍នេសាទ (CFis) ក្នុងការបង្កើតមូលនិធិ និងប្រាក់ចំណូលប្រកបដោយនិរន្តរភាពជាមួយនឹងមេរៀន និងឧទាហរណ៍ពាក់ព័ន្ធនានាជាច្រើននៅក្នុងឯកសារណែនាំបច្ចេកទេស ហើយឯកសារនេះ នឹងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នាពេលឆាប់ៗនេះ។

ការជួបជុំគ្នាពិភាក្សានៅខេត្តតំបន់សមុទ្រ ក្នុងខេត្តកំពត នៅថ្ងៃទី៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នេះ សហការរៀបចំដោយ CFDD, គម្រោង CamAdapt, អង្គការ Aid et Action, អង្គការ Wild Earth Allies, អង្គការ Landesa និងអង្គការ Action Aid ជាមួយមជ្ឈមណ្ឌល អភិវឌ្ឍន៍ កុមារ និង ស្ត្រី នៅកម្ពុជា ម្លប់បៃតង មជ្ឈមណ្ឌលព្រហ្មវិហារធម៌ និងអង្គការស្រលាញ់ធនធានធម្មជាតិកម្ពុជា ដោយមានការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសពីអង្គការ FAO។ ដោយឡែកការជួបជុំបន្ទាប់ទៀត នឹងរៀបចំឡើងនៅខេត្តតំបន់ទន្លេសាប។  

គំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ រៀបចំឡើងដើម្បីជួយសហគមន៍នេសាទគ្រប់គ្រងធនធានជលផលដោយជោគជ័យតាមរយៈការជួយគាំទ្រពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងសហគមន៍នេសាទ តាមរយៈសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ផ្សេងៗ។ សហគមន៍នេសាទនៅកម្ពុជាមានប្រជាជនប្រមាណ ១.៥ លាននាក់ ដែលភាគច្រើនប្រហែល ១.៣៩៥.០០០ នាក់ ពាក់ព័ន្ធនឹងការនេសាទទឹកសាប ខណៈប្រមាណ ១០៥.០០០ នាក់កំពុងប្រកបរបរនេសាទ
សមុទ្រ។

លោក អៀម ឌីណា ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស (ជលផលសហគមន៍) អង្គការ FAO នៅកម្ពុជា មានប្រសាសន៍ថា យើងបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីវិភាគស្ថានភាពសហគមន៍ ប្រភពនៃមូលនិធិ និងជម្រើសហិរញ្ញវត្ថុឆ្ពោះទៅរកការបង្កើតផែនការហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយនិរន្តរភាពរបស់សហគមន៍នេសាទ។ ការរៀបចំផែនការបែបនេះ គឺជាយន្តការដ៏សំខាន់មួយក្នុងការពង្រឹងនិងនិរន្តរភាពសហគមន៍នេសាទ ហើយវាទាមទារឱ្យតួអង្គសំខាន់ៗ (រដ្ឋាភិបាល និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល) និងអ្នកពាក់ព័ន្ធធ្វើការរួមគ្នាជាមួយសមាជិកសហគមន៍។

លោកបណ្ឌិត លាង សុផា ប្រធាននាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍នេសាទ នៃរដ្ឋបាលជលផលមានប្រសាសន៍ថា ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ ព្រោះវាផ្តល់ឱកាសដល់រដ្ឋបាលជលផល ខណ្ឌជលផល អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល អ្នកជំនាញ និងប្រជានេសាទសហគមន៍បានមកជួបជុំគ្នា និងស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក។

លោកប្រធានឱ្យដឹងទៀតថា យើង​រក​ឃើញ​ថា​តើ​អ្វី​ជា​បញ្ហា​ប្រឈម អ្វី​ដែល​យើង​សម្រេច​បាន និង​អ្វី​ដែល​យើង​មិន​មាន។ យើងសិក្សាពីការអនុវត្តល្អ និងយល់ពីអ្វីដែលត្រូវកែលម្អនាពេលអនាគតសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសហគមន៍នេសាទ សម្រាប់ការអភិរក្សជលផល និងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជីវភាពរស់នៅ។ ជាមួយគ្នានេះ អ្នកចូលរួម បានពិភាក្សាអំពីសកម្មភាពដែលអាចកើតមានក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ទំនើប ជាពិសេសវិធីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេ។

លោក William James Willis ប្រធានទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស គម្រោង CamAdapt អង្គការ FAO នៅកម្ពុជា បានលើកឡើងថា នេះគឺជាវេទិកាមួយដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីបទពិសោធអតីតកាល និងឱកាសនាពេលអនាគត ដែលជំរុញតម្រូវការខ្ពស់លើអាហារសមុទ្រធម្មជាតិ  វារីវប្បកម្ម ការកែច្នៃក្រោយការប្រមូលផល និងទេសចរណ៍ធម្មជាតិបែប
សមុទ្រ។ ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានប្រកបដោយនិរន្តរភាព គឺជាគន្លឹះនៃនិរន្តរភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងអេកូឡូស៊ី ដែលអាចផ្តល់ប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ការបន្តការអភិរក្ស និងការទូទាត់សម្រាប់សេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រតែមួយគត់របស់កម្ពុជា។

ការអនុវត្តការនេសាទនៅកម្ពុជា ត្រូវបានបែងចែកទៅជាខ្នាតផ្សេងៗគ្នា រួមមាន ការនេសាទខ្នាតតូច ឬលក្ខណៈគ្រួសារ ការនេសាទខ្នាតមធ្យម និងការនេសាទខ្នាតធំ ឬពាណិជ្ជកម្ម។ ក្នុង​ឆ្នាំ ២០០១ រដ្ឋាភិបាល​បាន​អនុវត្ត​កំណែទម្រង់​ក្នុង​ការ​គ្រប់​គ្រង​ជលផល​ក្នុង​គោល​បំណង​ការពារ​ស្តុក​ត្រី និង​កាត់​បន្ថយ​ជម្លោះ។ ជាផ្នែកមួយនៃកំណែទម្រង់ទាំងនេះ ឡូត៍នេសាទត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងដើម្បីបើកច្រកចូល ហើយនៅឆ្នាំ២០១២ ឡូត៍នេសាទឯកជនទាំងអស់ត្រូវបានលុបចោល។ សហគមន៍នេសាទ ដែលបានណែនាំនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៩៩០ ត្រូវបានអនុវត្តដោយមានគោលដៅលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងជលផលក្នុងស្រុក និងធានាសន្តិសុខស្បៀង។

នៅឆ្នាំ២០២៤ កម្ពុជាបានបង្កើតសហគមន៍នេសាទ សរុបចំនួន៥១៦ ដោយជោគជ័យ ដោយ៤៧៥ ទីតាំងស្ថិតនៅលើគោក និង៤១ នៅតាមបណ្តោយឆ្នេរសមុទ្រ។ ការវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាពដែលបានធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១៨ និង​២០២២ បង្ហាញពីភាពប្រសើរឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ដោយសារតែភាគរយនៃសហគមន៍នេសាទដែលខ្លាំងៗបានកើនឡើងពី ៩% ទៅ ៣៩% ខណៈដែលភាគរយនៃសហគមន៍នេសាទខ្សោយបានថយចុះពី៣៩% ទៅ១០%។ ការបង្កើតមូលនិធិប្រកបដោយនិរន្តរភាព គឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សហគមន៍នេសាទដើម្បីស្តារ និងអភិរក្សធនធានជលផល កែលម្អជីវភាពរស់នៅ និងធានាសន្តិសុខស្បៀង៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

អ្នកជំនាញណែនាំដល់កសិករឱ្យចេះប្រើឱកាសដាំដំណាំតាមរដូវកាល និងក្នុងបរិបទមានបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/07/2024

កសិករអាចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹកបានតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពតាមបច្ចេកទេសកសិកម្មទំនើប ដែលអាចជួយសន្សំទឹកបានរហូតដល់៤០ភាគរយ

ចំណេះដឹង ៖ ផ្អកដំឡូងឈើ ជាចំណីដ៏ល្អសម្រាប់ការចិញ្ចឹមជ្រូក មាន់ និងទា

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 19/07/2024

ជំនួសឱ្យការប្រើប្រាស់ចំណីសម្រេចដែលមានតម្លៃថ្លៃ គេអាចកែច្នៃមើម និងស្លឹកដំឡូងឈើ ធ្វើជាចំណីដ៏មានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់សម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វជ្រូក មាន់ និងទា

លុចសំបួរ ជាប្រទេស​តូច​​មួយ​ក្នុង​សហភាព​អឺរ៉ុប​ ប៉ុន្តែជា​ប្រទេស​មានជាងគេ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 19/07/2024

យោងតាម IMF បានឲ្យដឹងថា ​ផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក (GDP) នៅប្រទេសលុចសំបួរមានជាង ១៣០ ០០០ ដុល្លារសម្រាប់មនុស្សម្នាក់

ចំណេះដឹង ៖ ស្វែងយល់ពីអាជ្ញាធរហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 19/07/2024

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា គឺជាធនាគារកណ្ដាលតែមួយគត់របស់កម្ពុជា ដែលដើរតួនាទីជាអាជ្ញាធររូបិយវត្ថុ និងអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជា

​៦ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៤​ ​ចិន​ឈរ​លើលំដាប់ទី​២ ក្នុងការបណ្តាក់ទុន​វិនិយោគនៅកម្ពុជា​ច្រើន​ជាង​គេ​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 19/07/2024

ចិននៅតែឈរ​លំដាប់ខ្ពស់​ដែលមាន​វិនិយោគិន​ដាក់ទុន​វិនិយោគ​នៅកម្ពុជា​ច្រើនជាងគេ ជាក់ស្ដែង​៦ខែ ចិនបានដាក់ទុន​ជាង ​១,៣ពាន​លានដុល្លារ​

កូរ៉េផ្តល់ជំនួយឥតសំណង៨លានដុល្លារជួយកម្ពុជា កសាងសមត្ថភាពបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/07/2024

ប្រទេសកូរ៉េបានផ្តល់ជំនួយឥតសំណងចំនួន៨លានដុល្លារអាមេរិកជួយកម្ពុជាលើការកសាងសមត្ថភាព និងបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សខាង ICT និងបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ

វិស័យធានារ៉ាប់រង ជាសូចនាករក្នុងការវាស់វែងភាពរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសមួយ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 19/07/2024

នៅក្នុងប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួច វិស័យធានារ៉ាប់រងមិនទាន់អាចមានលទ្ធភាពរីកលូតលាស់ខ្លាំងក្លានោះទេ

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគ្រោងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបាគង ដើម្បីសម្រួលដល់ការទូទាត់របស់ភ្ញៀវទេសចរ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 19/07/2024

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគ្រោងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបាគងសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការប្រើប្រាស់រូបិយបណ្ណចាស់ៗ ទក់ រហែក

កូរ៉េ នឹងជួយបណ្តុះបណ្តាលពលករកម្ពុជាឱ្យមានជំនាញខាងកសិកម្មដើម្បីចូលរួមកសាងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/07/2024

សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ នឹងជួយបណ្តុះបណ្តាលពលករ/កសិករកម្ពុជាឱ្យមានជំនាញខាងកសិកម្មច្បាស់លាស់ ដើម្បីចូលរួមកសាងសេដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍជាតិ

តម្លៃប្រេងសកលធ្លាក់ចុះបន្តិច ខណៈដែលការនាំចូលប្រេងរបស់ចិនកើនឡើងយឺតជាងការរំពឹងទុក

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/07/2024

តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក Brent ធ្លាក់ចុះត្រឹម៨៥,៦៣ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក WTI ធ្លាក់ចុះ នៅត្រឹម ៨២,៤៦ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល