កម្ពុជា-សិង្ហបុរី ដាក់ដំណើរការគម្រោងផ្តល់សេវាចែករំលែកព័ត៌មានឥណទានឆ្លងតំបន់​​រវាងប្រទេសទាំង២

ភ្នំពេញ​ ៖ ក្រុមហ៊ុនក្រេឌីតប្យួរ៉ូ (ខេមបូឌា)​ ខូ អិលធីឌី (ស៊ីប៊ីស៊ី-CBC)​ និងក្រុមហ៊ុនក្រេឌីតប្យួរ៉ូសិង្ហបុរី ភីធីអ៊ី អិលធីឌី (CBS) ដែលឋិតនៅក្រោមក្រុមហ៊ុនក្រេឌីតប្យួរ៉ូអាស៊ី លីមីតធីត (CBA) បានផ្តួចផ្តើមរួមគ្នាក្នុងការសម្ភោធជាផ្លូវការលើគម្រោងការផ្តល់សេវាចែករំលែកព័ត៌មានឥណទានឆ្លងតំបន់​​រវាងប្រទេសទាំងពីរ ដែលរំពឹងថានឹងអាចផ្តល់ជាប្រយោជន៍ទាំងចំពោះអ្នកខ្ចី ក៏ដូចជាអ្នកផ្តល់កម្ចីនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរ ហើយគម្រោងមួយនេះដែរនឹងក្លាយជាគំនិតផ្តួចផ្តើមគំរូនៅក្នុងតំបន់។

ការសម្ភោធជាផ្លូវការនេះ​​ ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងកាលពីថ្ងៃទី០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣​ នៅសណ្ឋាគារ ផាករ៉ូយាល់​ ខូលិចសិន ម៉ារីណា ប៊េ  នៅប្រទេសសិង្ហបុរី នៅក្នុងកម្មវិធីចុះហត្ថលេខា លើអនុស្សរណៈយោគយល់​នៃការផ្តល់សេវាចែករំលែករបាយការណ៍​ឥណទាន​រវាងប្រទេសទាំងពីរ ដោយមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរនៃធនាគារកណ្តាលទាំងពីរ និងក្រុមហ៊ុនចែករំលែករបាយការណ៍ព័ត៌មាន​ឥណទានរបស់ប្រទេសទាំងពីរ ក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំ​ក្នុងវិស័យធនាគារ និងហរិញ្ញវត្ថុជាច្រើនផងដែរ។​

ដោយសារមានការកើនឡើងទៅលើលំហូរចល័តការងារទូទាំងសកលលោក ក្នុងនោះដែរ គម្រោងនៃការផ្តល់សេវាចែករំលែកព័ត៌មាន​​ឥណទានឆ្លងតំបន់បានក្លាយជាបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ ខណៈពេលដែលបុគ្គលម្នាក់ៗមានសិទ្ធស្នើសុំ របាយការណ៍ឥណទានដោយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុនចែករំលែកព័ត៌មានឥណទាននៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់គេ  ហើយត្រូវបញ្ជូនទិន្នន័យព័ត៌មានឥណទានទាំងនោះទៅកាន់និយោជក​របស់គេដែលនៅប្រទេសដទៃទៀត​។​

ការផ្តួចផ្តើមនេះបានធ្វើឲ្យស្ថាប័នហរិញ្ញវត្ថុដែលជាសមាជិករបស់ស៊ីប៊ីអេស និង ស៊ីប៊ីស៊ី អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការចេញរបាយការណ៍ឥណទានបន្ទាប់ពីមានការស្នើរសុំពីបុគ្គលម្នាក់នោះ ក្នុងករណីទីមួយគឺ​នៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់​ធ្វើការស្នើ​សុំត្រួតពិនិត្យ​មើលលើលទ្ធភាពទទួលបានឥណទានរបស់គេជាមួយស្ថាប័ននោះ និងទីពីរនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់បានដាក់ពាក្យ​ធ្វើការងារ​នៅក្នុងស្ថាប័នហរិញ្ញវត្ថុដោយស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌតិក្កត្រឹមត្រូវនិងសមស្រប​​​ ដែលតម្រូវឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ឥណទានតាមលក្ខខណ្ឌ​ការងារ។​​​ ការទទួលបានព័ត៌មានឥណទាននេះនឹងធ្វើឲ្យស្ថាប័នហរិញ្ញវត្ថុទទួលបាន ការត្រួតពិនិត្យលើលទ្ធភាពឥណទានរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗបានកាន់តែច្បាស់លាស់ និងជាក់លាក់ មុនពេលធ្វើការផ្តល់ផលិផល​ឥណទាន​ផ្សេងៗ នៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរ និងនៅពេលទទួលបានឧកាសការងារ ​​ទោះបី​នៅប្រទេសកម្ពុជាឬនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីក៏ដោយក៏បុគ្គលម្នាក់ៗមាន​លទ្ធភាពទទួលបាន​របាយការណ៍ឥណទាន ដើម្បីត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិរបស់ខ្លួនដែរ ។

លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សេរី ទេសាភិបាលរងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងជាអគ្គនាយិកា ក្រុមហ៊ុនក្រេឌីតប្យួរ៉ូ ខេមបូឌា មានប្រសាសន៍ថា ការពិតណាស់ដែល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងអាជ្ញាធររូបិយវត្ថុនៃប្រទេសសិង្ហបុរីធ្វើការគាំទ្រ និងជ្រោមជ្រែងលើគំនិតផ្តួចផ្តើមដ៏ធំនេះ ដើម្បីពង្រឹងលទ្ធភាពដល់សាធារណៈជនក្នុងការគ្រប់គ្រងលើព័ត៌មាន​ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួនដែលជាលក្ខណៈឆ្លងតំបន់។​

លោកជំទាវបណ្ឌិត បានលើកឡើងថា ការិយាល័យឥណទានទាំងពីរ បានធ្វើការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងពេញទំហឹង​ដើម្បី ឲ្យការសហការលើគម្រោងនេះ​ អាចសម្ភោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បានជាផ្លូវការ ដែលនឹងនាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនទៅកាន់ធុរៈកិច្ច ក៏ដូចជាចំពោះបុគ្គលដែលមកពីប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសសិង្ហបុរី ដើម្បីបង្កើតឳកាសឲ្យកាន់តែច្រើន​ដល់ពួកគេ។ នេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្តើមប៉ុណ្ណោះ ហើយយើងសង្ឈឹមថាយើងនឹងអាចពង្រីកកិច្ចសហការរបស់យើង ទៅកាន់ការិយាល័យឥណទានផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន។​

បន្ទាប់ពីរបាយការណ៍ឥណទានបានផ្តល់ជូនទៅស្ថាប័នហរិញ្ញវត្ថុជាសមាជិក និងក្នុងគោលបំណងដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ បុគ្គលម្នាក់ៗនឹងទទួលបាន របាយការណ៍ឥណទានមួយច្បាប់ដូចគ្នាដែរ ដើម្បីធ្វើជាឯកសារយោង ក្នុងករណីថាប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់នោះ រកឃើញថាទិន្នន័យនៅលើរបាយការណ៍ឥណទានរបស់គេណាមួយមិនត្រឹមត្រូវ នោះដំណើរការនៃការស្នើសុំធ្វើការកែប្រែនឹងត្រូវបានធ្វើការតាមដានលើការស្នើសុំកែប្រែរបស់បុគ្គលផ្ទាល់​។​

ទាំងក្រុមហ៊ុនស៊ីប៊ីអេស និងស៊ីប៊ីស៊ី នឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នា ដើម្បីធានាថាគម្រោងនេះដំណើរការស្របទៅតាមក្របខណ្ឌ ផែនការការងារ ក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗរបស់និយ័តករផងដែរ។​​ ដោយក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនឹងផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពកាន់តែច្បាស់លាស់ លើលទ្ធភាពទទួលបានឥណទានសម្រាប់អ្នកទើបចូលទៅប្រទេសថ្មីៗ ហើយក៏ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់នូវចន្លោះប្រហោងរវាងអ្នកផ្តល់ឥណទាន និងនិយោជក ដែលកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាលើដំណើរការត្រួតពិនិត្យ លើព័ត៌មានរបាយការណ៍របស់បុគ្គលម្នាក់ដែលទើបផ្លាស់ប្តូរទៅប្រទេសណាមួយ។​

លោក William Lim ជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិរបស់ ស៊ីប៊ីអេស បានលើកឡើងថា

“ស៊ីប៊ីអេស បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹង លើការទទួលបានឥណទាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីក្នុងរយៈពេល២ទស្សវត្សកន្លងមកនេះ។​ យើងជឿថា គំនិតផ្តួតផ្តើម​គម្រោងថ្មីនេះនឹងជួយកសាង និងពង្រឹងប្រព័ន្ធគ្រងគ្រងឥណទានរបស់ការិយាល័យឥណទានទាំងពីរឲ្យកាន់តែមានវឌ្ឍនភាព។​ កិច្ចសហការនេះ គឺជាជំហានវិជ្ជមានដំបូង​ ក្នុងដំណើរការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យឆ្លងដែនទៅវិញទៅមក ដើម្បីការទទួលបានឥណទានកាន់តែទូលំទូលាយ សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរប្រទេស​ ទាំងក្នុងស្រុក ក៏ដូចជាក្រៅប្រទេស​ផងដែរ។​ យើងសង្ឈឹមថានេះជាគម្រោងមួយក្នុងការត្រួសត្រាយ​ ផ្លូវសម្រាប់កិច្ចសហការទ្វេភាគីផ្សេងៗទៀត ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ស្ថាប័នហរិញ្ញវត្ថុ ដែលជាសមាជិករបស់យើង នៅពេលដែលអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវ”

លោកអឿ សុធារ័ត្ន ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ​របស់ក្រុមហ៊ុនក្រេឌីតប្យួរ៉ូខេមបូឌា បានបញ្ជាក់ផងដែរថា

“នេះជាសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងមួយរបស់យើងក្នុងការសម្ភោធជាផ្លូវការលើគម្រោងប្រព័ន្ធចែករំលែកឥណទានឆ្លងតំបន់ ដែលយើងបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមហ៊ុនចែករំលែកព័ត៌មានឥណទានរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរី។ យើងជឿជាក់ថាគម្រោងនេះនឹងអាចផ្តល់ជាប្រយោជន៍ទាំងចំពោះអ្នកខ្ចី ក៏ដូចជាអ្នកផ្តល់កម្ចីនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរ ហើយគម្រោងមួយនេះដែរនឹងក្លាយជាគំនិតផ្តួចផ្តើមគំរូនៅក្នុងតំបន់។”

ក្រុមហ៊ុនចែករំលែកព័ត៌មានឥណទានទាំងពីរ សង្ឈឹមយ៉ាងមុតមាំថាគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះនឹងជួយជម្រុញ​ បន្ថែមលើវិវឌ្ឍនភាពវិស័យទាំងមូល មិនតែប៉ុណ្ណោះគម្រោងនេះនឹងក្លាយជាពុម្ពគំរូមួយសម្រាប់កិច្ចសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនចែករំលែកព័ត៌មានឥណទានអន្តរជាតិផ្សេងទៀត​ ដើម្បីជួយឲ្យអ្នកផ្តល់សេវាឥណទាន ឬក៏និយោជកទាំងឡាយ​ ទទួលបានទិដ្ឋភាពច្បាស់លាស់ជាងមុន ក្នុងការស្វែងយល់ ត្រួតពិនិត្យលើលទ្ធភាពទទួលបានឥណទាន និងប្រវត្តិរបស់បុគ្គលម្នាក់៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ធនាគារ វីង បើកសម្ពោធសាខាថ្មីក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំង

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 14/06/2024

សេវាធនាគារដ៏សម្បូរបែបរបស់ធនាគារ វីង ឥឡូវនេះបានពង្រីកទៅដល់ក្រុងកំពង់ឆ្នាំងហើយ ដើម្បីជួយសម្រួលប្រជាជនក្នុងខេត្តនេះជាមួយនឹងតម្រូវការសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃកាន់តែប្រសើរ

៤០ឆ្នាំក្នុងនាមជារោងចក្រពិភពលោក តែមិនប្រាកដថាអាចបន្តភាពជោគជ័យក្នុងទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីនោះឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

រថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិន មិនប្រាកដថាអាថវាយឡុកទីផ្សារពិភពលោកបានជោគជ័យដូចជាទីផ្សារផលិតផល និងទំនិញរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ធ្វើបានជាង៤០ឆ្នាំនោះឡើយ

ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ នឹងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ និងមានដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដូចព្រែកជីក Rhine–Main–Danube នៅអាល្លឺម៉ង់

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ នឹងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់កម្ពុជាថ្មី និងមានដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដូចព្រែកជីក Rhine–Main–Danube នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ក្រោយពេលស្ថាបនារួច

ពូជកូនឈើហូបផ្លែកាន់តែមានតម្រូវការទីផ្សារនារដូវវស្សា

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 14/06/2024

សម្រាប់រដូវវស្សាដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន និងមានប្រភពទឹកគ្រប់គ្រាន់ ជាអំណោយផលមួយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាកសិករ ក៏ដូចជាអ្នកដែលចូលចិត្តដាំដំណាំ និងដើមឈើហូបផ្លែ

អ្នកជំនាញលើកទឹកចិត្តឱ្យគ្រឹះស្ថានផ្ដល់កម្ចី និងអតិថិជនបើកចិត្តជជែកគ្នា ដើម្បីចៀសវាងកើតមានបញ្ហាណាមួយ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 14/06/2024

បញ្ហាមួយអាចកើតឡើង ប្រសិនបើអតិថិជនមិនមានលទ្ធភាពសង ទៅកាន់គ្រឹះស្ថានផ្ដល់កម្ចីតាមកិច្ចសន្យា ហើយភាគីទាំងពីរមិនបានជជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយ។

សកម្មភាពសាងសង់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាខេត្ត​ធ្លាក់ចុះ​ជាង​ឆ្នាំមុន​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 14/06/2024

ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែលសាងសង់ផ្ទះថ្មី​នៅក្នុង​ឆ្នាំ ២០២៤​នេះឃើញថា​មាន​ចំនួន​តិចជាង​ឆ្នាំ ២០២៣​ ដែលធ្វើឱ្យការលក់​គ្រឿងសំណង់​និងចំណូល​អ្នក​សាងសង់​ថយចុះ

តម្លៃប្រេងបន្តឡើងថ្លៃ ខណៈដែលការផ្គត់ផ្គង់អាចនឹងត្រូវបានរឹតបន្តឹងរហូតដល់ត្រីមាសទី៣ឆ្នាំនេះ

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 14/06/2024

តម្លៃប្រេងម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ០,៧៧ ភាគរយ ឬ ៧៨,៥០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ០,៨៣ ភាគរយ ឬ ៨២,៦០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

វិស័យ SMEs ជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើររបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅការសម្រេចបានគោលដៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យមគឺជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើររបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅការសម្រេចបានគោលដៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០

ស្វែងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 14/06/2024

ភ្នំពេញ ៖ ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុគឺជាបំណិនជីវិតមួយ ដែលបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវការសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ព្រោះវាជួយឱ្យបុគ្គលនីមួយៗគ្រប់គ្រងលុយកាក់បានល្អប្រសើរជាងមុន ជួយឱ្យសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបានត្រឹមត្រូវ ...

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 13/06/2024

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ