គណៈប្រតិភូសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបង្ហាញពីការវិវត្តន៍នៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានៅកម្មវិធី EMW ឆ្នាំ២០២៣

ភ្នំពេញ ៖ គណៈប្រតិភូសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បានធ្វើបទបង្ហាញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង និងគំនិតផ្តួចផ្តើមសំខាន់ៗក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវទៅកាន់វិនិយោគិន ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងភាគីពាក់ព័ន្ធនានា នៅឯកម្មវិធី European Microfinance Week (EMW) ឆ្នាំ២០២៣។ នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក សុខ វឿន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា។

គណៈប្រតិភូសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ដែលដឹកនាំដោយលោក សុខ វឿន និងរួម​ដំណើរដោយលោក ផល វ៉ាន់ឌី  អគ្គលេខាធិការសមាគម រួមទាំងគណៈប្រតិភូសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី European Microfinance Week (EMW) ឆ្នាំ២០២៣ នៅប្រទេសលុចសំបួ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣។  

កម្មវិធីរយៈពេល ៣ថ្ងៃនេះ ត្រូវបានរៀបចំដោយវេទិកាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអ៊ឺរ៉ុប (e-MFP) និងគាំទ្រដោយក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចការអឺរ៉ុបរបស់ប្រទេសលុចសំបួ និងនាយកដ្ឋានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ និងកិច្ចការមនុស្សធម៌នៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលុចសំបួ ក្នុងគោលបំណងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទផ្សេងៗ រួមទាំងការលើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ ហិរញ្ញប្បទានបៃតង សន្តិសុខស្បៀង និងនវានុវត្តន៍ឌីជីថល។ 

លោក សុខ វឿន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមបានថ្លែងថា កម្មវិធី EMW គឺជាវេទិកាដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់វិនិយោគិន អ្នកជំនាញ និងអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមកជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីប្រធានបទសំខាន់ៗ ព្រមទាំងចែករំលែកព័ត៌មាននិងបទពិសោធល្អៗ។

លោក សុខ វឿន មានប្រសាសន៍ថា៖

«ខ្ញុំមានកិត្តយស និងក្តីរីករាយណាស់ដែលបានតំណាងឱ្យកម្ពុជាមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនៅឆ្នាំនេះ ហើយ វាជាឱកាសដ៏ល្អមួយដើម្បីរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមក។ យើងទទួលបានបិទពិសោធល្អៗ​ពីកម្មវិធី។​យើងសង្ឃឹមថានឹងអាចយកបទពិសោធទាំងនោះមកអនុវត្តក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើង ដើម្បីពង្រឹងបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា»។ 

លោក សុខ វឿន បានបន្ថែមថា ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ EMW នេះ គណៈប្រតិភូសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បានធ្វើបទបង្ហាញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង និងគំនិតផ្តួចផ្តើមសំខាន់ៗក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវទៅកាន់វិនិយោគិន ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងភាគីពាក់ព័ន្ធនានា។ 

ក្រៅពីនេះ គណៈប្រតិភូសមាគមក៏បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអគ្គលេខាធិការ​នៃវេទិកា​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​អឺរ៉ុប (e-MFP) និងអង្គការ Social Performance Task Force (SPTF) ផងដែរ ដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងភាពជាដៃគូរគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបន្ថែមទៀត សំដៅពង្រឹងការលើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនៅកម្ពុជា។ 

កម្មវិធី European Microfinance Week (EMW) គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ធំមួយសម្រាប់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ និងជាវេទិកាជួបប្រជុំអ្នកជំនាញមកពីវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងអ្នកជំនាញផ្នែកបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅទូទាំងពិភពលោក។ កម្មវិធី EMW ក៏ជាវេទិកាជួបប្រជុំសម្រាប់ វិស័យទាំងអស់នៃឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយបរិយាបន្នផងដែរ រួមទាំងអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សា និងអ្នកផ្តល់សេវាគាំទ្រ វិនិយោគិន ភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងអ្នកស្រាវជ្រាវ។ កម្មវិធីនេះមានការចូលរួមពីវាគ្មិនល្បីៗ និងត្រូវបានទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយថាជាកម្មវិធីដែលមានវគ្គពិភាក្សាប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ និងជាឱកាសសម្រាប់ការកសាងបណ្តាញដ៏ល្អផងដែរ។ 

សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ EMW ឆ្នាំ២០២៣នេះ កម្មវិធីនេះមានវគ្គពិភាក្សាជាង ៤០ ដែលពិភាក្សាអំពីប្រធានផ្សេងៗដូចជា ឌីជីថលនីយកម្ម ហិរញ្ញប្បទានកសិកម្ម ហិរញ្ញប្បទានបៃតងនិងអាកាសធាតុវៃឆ្លាត សន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យជាង ៦០០នាក់ ដូចជាវិនិយោគិន ដៃគូរអភិវឌ្ឍ អ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ  និងស្ថានប័នហិរញ្ញវត្ថុមកពីបណ្តាប្រទេសប្រមាណ ៥០ ប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោក។

យោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានឱ្យដឹងថា គិតត្រឹមឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៣ ទ្រព្យសកម្មគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានកើនឡើង ១៦,៣% ដល់ ៤៧,៨ ទ្រីលានរៀល (១១,៨ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) ដែលក្នុងនោះឥណទានអតិថិជនបានកើនឡើង ១៤,៨% ដល់ ៤០ ទ្រីលានរៀល  (៩,៧ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក)​ ដោយមាន ២,២ លានគណនី។ 

ឥណទានទាំងនេះបានផ្តល់ទៅកាន់វិស័យសំខាន់ៗ ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរួមមាន ៖ អង្គភាពគ្រួសារ ៣៤% (មានកំណើន ១៨,៤%) ពាណិជ្ជកម្មនិងជំនួញ ២៣,២% (១៥%) កសិកម្ម ១៧,៦% (១៣,២%) សេវាកម្ម ១៣,៤% (៨,៩%) ដឹកជញ្ជូន ៤,២% (០,២%) សំណង់ ៤,៤% (១៤%) កម្មន្តសាល ១,៩% (៣០,៨%) និងផ្សេងៗ ១,៣% (៤២,៤%)។ ទន្ទឹមនេះ វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានទទួលប្រាក់បញ្ញើ ២០ ទ្រីលានរៀល (៤,៩ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) ស្មើនឹង ២,៧ លានគណនី។

អត្រាការប្រាក់បញ្ញើជាប្រាក់រៀល និងដុល្លារអាមេរិករបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាមធ្យមមាននិន្នាការកើនឡើងដល់ ៨,១៨% និង៨,០៨% រៀងគ្នា ធៀបនឹងគ្រាដូចគ្នាឆ្នាំមុន (៧,២៥% និង ៧,២៣%)។  ទន្ទឹមនេះ អត្រាការប្រាក់ឥណទានជាមធ្យមជារៀល និងដុល្លារអាមេរិក ក៏បានកើនឡើងផងដែរ ដល់ ១៧,៣៥% និង ១៦,០១% រៀងគ្នា ពី ១៦,៦៨% និង ១៤,៩៤% ក្នុងគ្រាដូចគ្នាឆ្នាំមុន៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ធនាគារ វីង បើកសម្ពោធសាខាថ្មីក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំង

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 14/06/2024

សេវាធនាគារដ៏សម្បូរបែបរបស់ធនាគារ វីង ឥឡូវនេះបានពង្រីកទៅដល់ក្រុងកំពង់ឆ្នាំងហើយ ដើម្បីជួយសម្រួលប្រជាជនក្នុងខេត្តនេះជាមួយនឹងតម្រូវការសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃកាន់តែប្រសើរ

៤០ឆ្នាំក្នុងនាមជារោងចក្រពិភពលោក តែមិនប្រាកដថាអាចបន្តភាពជោគជ័យក្នុងទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីនោះឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

រថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិន មិនប្រាកដថាអាថវាយឡុកទីផ្សារពិភពលោកបានជោគជ័យដូចជាទីផ្សារផលិតផល និងទំនិញរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ធ្វើបានជាង៤០ឆ្នាំនោះឡើយ

ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ នឹងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ និងមានដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដូចព្រែកជីក Rhine–Main–Danube នៅអាល្លឺម៉ង់

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ នឹងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់កម្ពុជាថ្មី និងមានដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដូចព្រែកជីក Rhine–Main–Danube នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ក្រោយពេលស្ថាបនារួច

ពូជកូនឈើហូបផ្លែកាន់តែមានតម្រូវការទីផ្សារនារដូវវស្សា

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 14/06/2024

សម្រាប់រដូវវស្សាដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន និងមានប្រភពទឹកគ្រប់គ្រាន់ ជាអំណោយផលមួយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាកសិករ ក៏ដូចជាអ្នកដែលចូលចិត្តដាំដំណាំ និងដើមឈើហូបផ្លែ

អ្នកជំនាញលើកទឹកចិត្តឱ្យគ្រឹះស្ថានផ្ដល់កម្ចី និងអតិថិជនបើកចិត្តជជែកគ្នា ដើម្បីចៀសវាងកើតមានបញ្ហាណាមួយ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 14/06/2024

បញ្ហាមួយអាចកើតឡើង ប្រសិនបើអតិថិជនមិនមានលទ្ធភាពសង ទៅកាន់គ្រឹះស្ថានផ្ដល់កម្ចីតាមកិច្ចសន្យា ហើយភាគីទាំងពីរមិនបានជជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយ។

សកម្មភាពសាងសង់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាខេត្ត​ធ្លាក់ចុះ​ជាង​ឆ្នាំមុន​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 14/06/2024

ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែលសាងសង់ផ្ទះថ្មី​នៅក្នុង​ឆ្នាំ ២០២៤​នេះឃើញថា​មាន​ចំនួន​តិចជាង​ឆ្នាំ ២០២៣​ ដែលធ្វើឱ្យការលក់​គ្រឿងសំណង់​និងចំណូល​អ្នក​សាងសង់​ថយចុះ

តម្លៃប្រេងបន្តឡើងថ្លៃ ខណៈដែលការផ្គត់ផ្គង់អាចនឹងត្រូវបានរឹតបន្តឹងរហូតដល់ត្រីមាសទី៣ឆ្នាំនេះ

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 14/06/2024

តម្លៃប្រេងម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ០,៧៧ ភាគរយ ឬ ៧៨,៥០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ០,៨៣ ភាគរយ ឬ ៨២,៦០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

វិស័យ SMEs ជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើររបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅការសម្រេចបានគោលដៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យមគឺជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើររបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅការសម្រេចបានគោលដៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០

ស្វែងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 14/06/2024

ភ្នំពេញ ៖ ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុគឺជាបំណិនជីវិតមួយ ដែលបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវការសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ព្រោះវាជួយឱ្យបុគ្គលនីមួយៗគ្រប់គ្រងលុយកាក់បានល្អប្រសើរជាងមុន ជួយឱ្យសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបានត្រឹមត្រូវ ...

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 13/06/2024

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ