វិស័យ SME ត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯង និងទាញយកផលប្រយោជន៍ពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗឱ្យបានច្រើន

ភ្នំពេញ ៖ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃធនាគារជាតិកម្ពុជា បានលើកឡើងថា វិស័យសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (SMEs) នៅកម្ពុជា ត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពសម្រាប់ពេលអនាគត ហើយទាញយកផលប្រយោជន៍ពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗឱ្យបានច្រើន ខណៈការវិវត្ត​នៃ​បច្ចេកវិទ្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន និងកំពុងរួម​ចំណែក​យ៉ាងសំខាន់​ក្នុង​ការអភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ចជាតិ។ 

លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ឧបការីទេសាភិបាល និងជាអគ្គនាយកបច្ចេកទេស ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានលើកឡើងដូច្នេះ ក្នុងសិក្ខាសាលា ស្ដីពី “សក្ដានុពលនៃគម្រោងធានាឥណទានក្នុងការលើកស្ទួយបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម នៅកម្ពុជា” ដែលបានរៀបចំឡើងកាលពីថ្មីៗនេះ។

សិក្ខាសាលានេះមានគោលបំណងជំរុញការប្រើប្រាស់គម្រោងធានាឥណទាន ដើម្បីលើកស្ទួយការទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម និងចែករំលែកចំណេះដឹងអំពីការរីកចម្រើននៃការផ្ដល់ឥណទានរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ តាមរយៈការធានាឥណទាន និងបទពិសោធន៍របស់សហគ្រិនដែលទទួលបានឥណទានដែលមានការធានា។ នាឱកាសនោះ លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី បានថ្លែងសុន្ទរកថាគន្លឹះអំពីការចូលរួមរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដែលជានិយ័តករក្នុងវិស័យធនាគារ និងមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យទីផ្សារឥណទាននៅកម្ពុជា។

លោកជំទាវបណ្ឌិត បានមានប្រសាសន៍ថា  ដោយយល់ពីសារៈសំខាន់របស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (SMEs) និងឧបសគ្គរបស់ SMEs ក្នុងការទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុពីគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ជាពិសេសការទទួលបានឥណទាន រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចរៀបចំយន្តការធានាឥណទានដល់ SMEs ដែលខ្វះលទ្ធភាពទទួលបានឥណទានដោយខ្លួនឯង។

លោកជំទាវបណ្ឌិតបានថ្លែងដូច្នេះថា ៖

“ការផ្តល់ការធានាតាមរយៈ CGCC ជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អសម្រាប់តម្រូវការបច្ចុប្បន្ន ប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថា SMEs អាចជិះសេះលែងដៃទេ។ ប៉ុន្តែ SMEs ត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពដើម្បីអាចមានម្ចាស់ការខ្លួនឯងនាពេលអនាគត ដូចជាការទាញយកផលប្រយោជន៍ពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗឱ្យបានច្រើន។”

​បើយោងតាម​ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានឱ្យដឹងថា ស្របតាម​ការវិវត្ត​នៃ​បច្ចេកវិទ្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រព័ន្ធ​ទូទាត់​សង​ប្រាក់​នៅ​កម្ពុជា​រីកចម្រើន​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស និង​បានរួម​ចំណែក​យ៉ាងច្រើន​ក្នុងការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ចជាតិ ពិសេស​ការទូទាត់​ឌីជីថល​ ក្នុង​បរិបទ​នៃ​ការរីករាលដាល​នៃ​ជំងឺ​កូវីដ១៩។

ប្រព័ន្ធ​ទូទាត់​បានចូលរួម​ចំណែក​យ៉ាងសំខាន់​ក្នុង​ការគាំទ្រ​ដល់​ការអភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ចជាតិ ​តាមរយៈ​ការផ្តល់​នូវ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធភាព និង​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​សម្រួល​ដល់​ប្រតិបត្តិការ​ផ្ទេរប្រាក់​ទូទាត់​ក្នុង​សកម្មភាព​ទិញ​លក់ទំនិញ​ និង​សេវា​ និង​ការជួញដូរ​ក្នុង​ទីផ្សារ​ហិរញ្ញវត្ថុ។

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានបញ្ជាក់ថា ៖

“ប្រព័ន្ធ​ទូទាត់​បាន​ផ្តល់នូវ​មធ្យោបាយ​ងាយស្រួល សុវត្ថិភាព រហ័ស និង​មាន​កម្រៃ​សមរម្យ​សម្រាប់​ផ្ទេរ​មូលនិធិ​ជា​អេឡិចត្រូនិក ​ក្នុងចំណោម​ភ្នាក់ងារ​សេដ្ឋកិច្ច ​ដែល​បាន​រួម​ចំណែក​ឱ្យ​ដំណើរការ​ផ្គត់ផ្គង់​រូបិយវត្ថុ​របស់​ធនាគារ​កណ្តាល​កាន់តែ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព”

តាមរយៈ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ប្រព័ន្ធ​ទូទាត់​ធនាគារកណ្តាល​អាច​អនុវត្ត​ប្រតិបត្តិការ​ទីផ្សារ​ចំហ ដែល​ជា​ឧបករណ៍​គោលនយោបាយ​រូបិយវត្ថុ​ចម្បង​ក្នុង​ការជំរុញ​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច និង​អាច​តាមដាន​មើល​ពី​ស្ថានភាព​សន្ទនីយភាព​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​រហ័ស​ដែលជា​ផ្នែក​មួយ​ក្នុង​ការរួមចំណែក​ធានា​ស្ថិរភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​ផងដែរ។

ប្រព័ន្ធ​ទូទាត់​ក៏​បាន​រួមចំណែក​យ៉ាងច្រើន​ក្នុង​ការលើកកម្ពស់​បរិយាប័ន្ន​ហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈ​ការប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា ហិរញ្ញវត្ថុ​ក្នុង​ការអភិវឌ្ឍ​សេវា​ និង​ឧបករណ៍​ទូទាត់​ថ្មីៗ ដែល​​មាន​កម្រៃ​ទាប និង​បង្កើន​លទ្ធភាព ពង្រីក​បណ្តាញ​ផ្តល់​សេវា​ទូទាត់​ឱ្យ​កាន់តែ​ទូលំទូលាយ ដែល​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ប្រជាជន​នៅតាម​ទីជនបទ​ចូលរួម​ប្រើប្រាស់​សេវា​ទូទាត់​តាមរយៈ​បណ្តាញ​ផ្លូវការ។

ប្រព័ន្ធ​ទូទាត់​សាច់ប្រាក់​អេឡិចត្រូនិក «បាគង» ត្រូវបាន NBC ដាក់ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ជា​ផ្លូវការ​កាលពី​ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០ គឺជា​ប្រព័ន្ធ​មួយ​បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​មាន​ការទូទាត់​ជា​អន្តរធនាគារ និង​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ ប្រព័ន្ធ​បាគង​គឺ​ប្រព័ន្ធ​ទូទាត់​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ប្រព័ន្ធ​ខេមបូឌានសែស្វិច និង​ប្រព័ន្ធ​រីថែលផេ និង​ប្រព័ន្ធ​ផាត់ទាត់​ជាតិ ជាដើម បាននិង​កំពុង​ជំរុញ​ការទូទាត់​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក​នៅក្នុង​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព ប្រសិទ្ធភាព កាត់បន្ថយ​ចំណាយ​ប្រតិបត្តិការ និង​ជំរុញ​បរិយាប័ន្ន​ហិរញ្ញវត្ថុ៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ធនាគារពិភពលោកលើកឡើងពីបញ្ហាកំពុងកើតឡើង ៣ ដែលរារាំងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកល

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 20/06/2024

ប្រធានសេដ្ឋវិទូរបស់ធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលហាក់ដូចជាកំពុងនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកស្ថិរភាព ប៉ុន្តែពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យមួយចំនួន

ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកដល់ប្រទេសវៀតណាម

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 20/06/2024

កាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ យន្តហោះរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានចុះចតនៅទីក្រុងហាណូយ ហើយវៀតណាមគឺជាគោលដៅចុងក្រោយរបស់គាត់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ី

វេទិកា​ធុរកិច្ច​ កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី​​ នឹង​ជួយ​ជំរុញ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី និងបង្កើត​ភាពជា​ដៃគូ​យូរអង្វែង​នៅ​ក្នុង​វិ​ស័​យ​សំខាន់​ៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​ ​និង​សហ​ព័ន្ធ​ធុរកិច្ច​សិង្ហបុរី​ ​បាន​សហការ​គ្នា​រៀបចំ​វេទិកា​ធុរកិច្ច​កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី​ ​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១​៩​ ​ខែ​មិថុនា​ ​នៅ​សណ្ឋាគារ​ ​Co​nr​a​d​ ​Cent​e​nn​i​a​l​ ​Singapore

អាហារសម្រន់ប្រភេទថ្មី មានទាំងរសជាតិឆ្ងាញ់ ផ្តល់គុណតម្លៃដល់សុខភាព និងរួមចំណែកជួយដល់ជីវភាពកសិករក្នុងតំបន់

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 19/06/2024

ថ្មីៗនេះ Sabara Best Food បានចេញលក់នូវផលិតផលអាហារសម្រន់ថ្មីបីមុខ ដែលមានរសជាតិថ្មី ប្លែកមាត់ខុសពីគេ និងចូលរួមជួយដល់ជីវភាពកសិករកាន់តែច្រើន។

រដ្ឋមន្រ្តីកសិកម្ម កៀរគរកសិករឱ្យចងក្រងជាសហគមន៍កសិកម្មទំនើប ដើម្បីទទួលបានផលចំណេញច្រើន ហើយផ្សារភ្ជាប់ទៅកាន់ទីផ្សារ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

ឯកឧត្តម ឌិតទីណា បានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាកសិករជាសមាជិកសហគមន៍ដាំបន្លែនៅខេត្តតាកែវ ក្នុងបំណងកៀរគរកសិករឱ្យចងក្រងជា «សហគមន៍កសិកម្មទំនើប»

ម៉ាឡេស៊ីកំពុងត្រៀមខ្លួនក្នុងការចូលរួមជាសមាជិកក្រុមប្រទេស BRICS

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

នាយករដ្ឋមន្រ្តីម៉ាឡាស៊ី អាន់វ៉ា អ៊ីប្រាហ៊ីម លើកឡើងថា ម៉ាឡេស៊ីបានបានធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការចូលរួមជាមួយ BRICS ហើយនឹងដាក់នីតិវិធីជាផ្លូវការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ខណៈដែលកំពុងរង់ចាំលទ្ធផលចុងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូង

អាជីវកម្មរាប់រយដកខ្លួនចេញពីទីផ្សាររុស្សី ប៉ុន្តែយីហោធំៗបន្តម៉ាកពាណិជ្ជកម្មក្នុងទីផ្សារ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

Coca Cola បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងទីផ្សាររុស្ស៊ីតាំងតែពីឆ្នាំ១៩៨០ក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនាទីក្រុងមូស្គូ និងឆ្នាំ១៩៩០ នៅតាមហាង McDonald's

អ្នកជំនាញប្រាប់ពីរបៀបប្រើប្រាស់កម្ចី ដើម្បីឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 19/06/2024

អ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រើប្រាស់លុយកម្ចី ឬឥណទានពីធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ហើយវិធីសាស្ត្រទាំងនេះរួមមានការផ្តោតលើការប្រើប្រាស់កម្ចីឱ្យចំគោលដៅ

គម្រោង​វិនិយោគ​ពាក់ព័ន្ធនឹង​អគារ​ជាប់គាំង​​នៅខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ទទួលបានការលើក​ទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារ​ ៨ ​ចំណុច​សំខាន់ៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 19/06/2024

រាជរដ្ឋាភិបាល​បានលើកទឹកចិត្ត​ផ្នែកពន្ធដារ​ជាច្រើន​ដល់​វិនិយោគិនណាដែលមានបំណងមក​វិនិយោគ​នៅខេត្តព្រះសីហនុ ជាពិសេស​លើ​គម្រោងអគារ​ជាប់គាំង​

ទីផ្សារប្តូរប្រាក់រុស្ស៊ី MOEX ផ្អាកការជួញដូរជាប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់អឺរ៉ូ ដោយសារទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិក

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 19/06/2024

ទីផ្សារប្តូរប្រាក់រុស្ស៊ី Moscow Exchange (MOEX) បានផ្អាកការជួញដូរជាប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់អឺរ៉ូចូលជាធរមាននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដោយសាររតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញពីទណ្ឌកម្មថ្មីមកលើប្រទេសនេះ