រដ្ឋាភិបាលឌីជីថល ៖ គោលនយោបាយគ្រប់គ្រង និងដឹកនាំប្រទេសដោយប្រើប្រព័ន្ធឌីជីថល

ដើម្បីរុញឱ្យការដឹកនាំកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងចំណេញពេលវេលា រដ្ឋាភិបាលបាន និងកំពុងកែប្រែខ្លួនឱ្យទៅជារដ្ឋាភិបាលឌីជីថល។ មានន័យថា រដ្ឋាភិបាលផ្តោតលើការធ្វើទំ​នើបកម្ម និង សមាហរណកម្មប្រព័ន្ធគ្រប់​គ្រងរដ្ឋាភិបាល និងសេវាសាធារណៈ ដើម្បីលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អ និងបម្រើសេវាសាធារណៈ ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋ ដោយយុត្តិធម៌ សមធម៌ ប្រសិទ្ធភាព តម្លាភាព គណនេយ្យភាព និងបរិយាបន្ន។ ក្រសួង ស្ថាប័ន ក៏នឹងត្រូវដើរតាមគោលនយោបាយនេះ ដោយចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីមន្ត្រីគ្រប់រូប ពោលគឺធ្វើយ៉ាងណាប្រើប្រាស់ឌីជីថលដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

យោងតាមគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលឌីជីថលឆ្នាំ២០២២-២០៣៥ បានបែងចែកការកសាងរដ្ឋាភិបាលឌីជីថលជា៥កម្រិតរួមមាន ៖ កម្រិតទី១គឺ រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិក(e-Government) ដែលជាដំណាក់កាលដំបូងនៃរដ្ឋាភិបាល​ឌីជីថល ដោយមានការអភិវឌ្ឍ និងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មានឌីជីថលដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មាន​ និងសេវាតាម​អនឡាញ។

កម្រិតទី២ គឺរដ្ឋាភិបាលបើកចំហ (Open Government) ជាដំណាក់កាលដែលប្រព័ន្ធព័ត៌មានឌីជីថល ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីទទួលមតិយោបល់ពីប្រជាពលរដ្ឋ និងមានអន្តរសកម្មជាមួយអ្នកទទួលសេវា។ នៅក្នុងកម្រិត ទី២ ព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានបើកចំហដល់សាធារណជន ដើម្បីធានាតម្លា​ភាព និងគណនេយ្យភាព។

កម្រិតទី៣គឺ រដ្ឋាភិបាលផ្តោតលើទិន្នន័យ (Data-centric Government) ជាការអភិវឌ្ឍរដ្ឋាភិបាល ឌីជីថល ដែលចាត់ទុកទិន្នន័យជាទ្រព្យសំខាន់ និងចាំបាច់។ ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីមិនមែនជាចំណុចអាទិភាពតទៅទៀត ផ្ទុយទៅវិញការប្រមូល ការប្រើប្រាស់ និងការវិភាគទិន្នន័យគឺជាអាទិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាល។ ប្រព័ន្ធព័ត៌មានឌីជីថល ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងទិន្នន័យរបស់ក្រសួងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវបានធ្វើសមាហរណកម្មជាបណ្តើរៗ ដោយប្រើប្រាស់ថ្នាលឌីជីថលរួមរបស់រដ្ឋាភិបាល (Government as a Platform) សម្រាប់​ដំណើរការការងារ។

កម្រិតទី៤ រដ្ឋាភិបាលបរិវត្តកម្មពេញលេញ (Fully Transformed Government) ជាដំណាក់កាលដែល ក្រសួងស្ថាប័នធ្វើបរិវត្តកម្មឌីជីថលពេញលេញ ដោយប្រព័ន្ធព័ត៌មានឌីជីថល ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងទិន្នន័យទាំងអស់ ត្រូវបានធ្វើសមាហរណកម្មចូលគ្នា ហើយការប្រើប្រាស់ ការគ្រប់គ្រង ការការពារទិន្នន័យ និងការបម្រើសេវាមានលក្ខណៈប្រសើរ។

កម្រិតទី៥ គឺរដ្ឋាភិបាលឆ្លាត(Smart Government) ជាដំណាក់កាលដែលការប្រមូលនិងការវិភាគ ទិន្នន័យត្រូវបានធ្វើឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិ សម្រាប់ជាមូលដ្ឋានដល់ការសម្រេចចិត្តនិង​ការឆ្លើយ​តបនឹងបញ្ហា។ នវានុវត្តន៍ នៃសេវារដ្ឋាភិបាលឌីជីថល ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗមានជាអាទិ៍ បញ្ញាសិប្បនិម្មិត អ៊ីនធឺណិតនៃវត្ថុ ទិន្នន័យធំ ប្លុកឆេន បច្ចេកវិទ្យាក្លោដ អាចកើតមានឡើងពេញ​លេញនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះ។

យោងតាមរបាយការណ៍អភិវឌ្ឍពិភពលោករបស់ធនាគារពិភពលោកឆ្នាំ២០១៦ កំណើនអ៊ីនធឺណិត​ល្បឿនលឿនអចល័ត ១០% នឹងជំរុញកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP) ប្រមាណ ១,២១% ក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍ និងប្រមាណ ១,៣៨% ក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ។ ជាក់ស្ដែង ករណីនៅប្រទេសចិន ដែលកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបបានកើនឡើងប្រមាណ ២,១៤% ពីឆ្នាំ២០០៤ ដល់ឆ្នាំ២០០៩ តាមរយៈការកាត់បន្ថយចំណាយទំនាក់ទំនង និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មតាមថ្នាល​ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក។

លើសពីនេះទៀត រដ្ឋាភិបាលឌីជីថលនឹងចូលរួមកសាងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីឌីជីថល ដែលផ្ដល់មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ និងបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ជាបច្ច័យវិជ្ជមានដល់​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច តាមរយៈការបង្កើតឱ្យមាននវានុវត្តន៍លើសេវានិងផលិតផល ការប្រកួត​ប្រជែង​ផ្នែកធុរកិច្ចកាន់តែស្មើភាព កាត់បន្ថយការចំណាយ និងពេលវេលា។

នៅក្នុងបរិបទនេះ ការអភិវឌ្ឍរដ្ឋាភិបាលឌីជីថលកម្ពុជា គឺជាកិច្ចការអាទិភាពមួយសម្រាប់រាជ​រដ្ឋាភិបាល នាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត និងជាឃ្នាស់ជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឌីជីថល ឆ្លើយតបនឹងបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម ជំនាន់ទី៤ និងចូលរួមសម្រេចឱ្យបានចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ២០៣០ និងឆ្នាំ២០៥០៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ស្វែងយល់ពីបច្ចេកទេសដាំដំណាំផ្ទី ងាយៗមិនចំណាយកម្លាំងច្រើន ប៉ុន្តែទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 24/07/2024

ផ្ទី ជាដំណាំមួយប្រភេទងាយស្រួលដាំដុះ ទទួលបានផលច្រើន និងមានតម្រូវការទីផ្សារល្អ

ការិយាល័យជួល ​ទំហំ​ជិត​២០ម៉ឺន​ម៉ែត្រការ៉េ​បន្ថែមទៀត រំពឹងចាក់​បញ្ចូល​ក្នុងទីផ្សារ​​​ក្នុងឆ្នាំ២០២៤​នេះ

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 24/07/2024

កំណើននៃ​តម្រូវការ​និងការ​ផ្គត់ផ្គង់ការិយាល័យ​ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ បានកើន​ឡើងជា​បន្តបន្ទាប់​​ក្រោយ​វិបត្តិកូវីដ​១៩ ដោយ​សហគ្រិន​ឬម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន​ជាច្រើន​ បាន​ផ្លាស់....

Kamala Harris ស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកកាត់ឥណ្ឌាដំបូងបំផុតកំពុងឈរឈ្មោះជាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតី

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 24/07/2024

Kamala Harris ស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកកាត់ឥណ្ឌាដំបូងបំផុត ប្រែពីអាជីពមេធាវីក្លាយជាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតី

NBC ៖ ទុនបម្រុងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាមានការប្រែប្រួលតិចតួចក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 24/07/2024

គិតត្រឹមឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ កម្ពុជាមានទុនបម្រុងអន្តរជាតិ ២០ ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក

យុវជនចំនួន ២០០នាក់ទៀត ត្រៀមចាក់បញ្ចូលក្នុងទីផ្សារការងារទេសចរណ៍

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 24/07/2024

សិក្ខាកាមចំនួន ២០០នាក់ទៀត ត្រៀមចាក់បញ្ចូលក្នុងទីផ្សារការងារទេសចរណ៍លើជំនាញការិយាល័យជួរមុខ

រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្ម ជំរុញពង្រឹងគុណភាព និងសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារ ដើម្បីប្រកួតប្រជែង និងផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 24/07/2024

រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្ម ជំរុញពង្រឹងគុណភាព សុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារចាប់ពីកសិដ្ឋានដល់កន្លែងបរិភោគ

ក្រសួងរៀបចំដែនដីកំណត់ចក្ខុវិស័យលើការងារអាទិភាពចំនួន៣ ដើម្បីសម្រេចយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណ

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 24/07/2024

យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី១ នៅត្រង់បញ្ចកោណ​ទី៤ មុំទី៤ បានលើកឡើងអំពីការពង្រឹងលើការការគ្រប់គ្រង ធ្វើទំនើបកម្មនគរូបនីយកម្ម

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជា កំពុងជួយផ្សព្វផ្សាយលើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោក

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 24/07/2024

ជាជំហានវិជ្ជមានមួយរបស់ឯកឧត្តម ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនដែលទើបតែងតាំងថ្មី ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយវិស័យទេសចរណ៍របស់កម្ពុជា

អាជីវកម្មដាំដើមអម្ពិល បេះត្រួយលក់ អាចមានតម្លៃប្រមាណ ១៨០០០រៀល ទៅ ២០ ០០០ រៀល ក្នុងមួយគីឡូក្រាម

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 23/07/2024

មិនធម្មតា ទីផ្សារត្រួយអម្ពិលគេអាចលក់បានក្នុងចន្លោះពី ១៨០០០ - ២០០០០រៀលក្នុងមួយគីឡូក្រាម