គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ តែងរង់ចាំផ្តល់ប្រឹក្សារកដំណោះស្រាយជាមួយអតិថិជនដែលជួបបញ្ហាខ្វះលទ្ធភាពសង

ភ្នំពេញ ៖ ជាការពិតណាស់ មិនមែនអ្នកប្រើប្រាស់កម្ចី ឬឥណទានទាំងអស់ពីធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សុទ្ធតែទទួលបានជោគជ័យក្នុងការប្រើប្រាស់កម្ចីសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ឬគោលដៅណាមួយរបស់ខ្លួននោះទេ ហើយពេលដែលមិនទទួលបានជោគជ័យ អ្នកប្រើប្រាស់អាចជួបប្រទះបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន ឬខ្វះលទ្ធភាពសងត្រឡប់ទៅកាន់ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ ក្នុងករណីនេះ វាទាមទារឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់កម្ចីបើកចិត្តឱ្យទូលាយក្នុងការជជែកជាមួយភាគីធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្របណាមួយ ព្រោះធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ តែងតែរង់ចាំផ្តល់ប្រឹក្សា និងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអតិថិជននៅពេលអតិថិជនណាមួយជួបប្រទះនឹងបញ្ហាទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់កម្ចី។

អ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ និងសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបនៅកម្ពុជា លោក ង៉ែត ជូ បានលើកឡើងថា នាពេលកន្លងមក លោកទទួលបានសំនួរមួយចំនួនពីអ្នកប្រើប្រាស់កម្ចី។ មានអ្នកខ្លះព្រួយបារម្ភពីលទ្ធភាពក្នុងការសងត្រឡប់។ ខាងក្រោមគឺជាវិធីការពារ ដើម្បីកុំឱ្យធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិកាន់តែជ្រៅ ៖

១. ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយបុគ្គលិកធនាគារដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់។ ក្នុងន័យនេះ អ្នកបើប្រាស់កម្ចីពីធនាគារ ដែលកំពុងបញ្ហាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ គួរជជែកជាមួយធនាគារ ឬគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលខ្លួនកំពុងប្រើប្រាស់កម្ចី ដោយភាពស្មោះត្រង់ពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ នោះភាគីធនាគារសិក្សាស្ថានភាព និងលទ្ធភាពជាក់ស្តែង ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្រប ដែលអាចទទួលយកបានជាក់ជាមិនខាន។

២. ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់កម្ចីពិតជាជួបបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនខ្លាំង ហើយអស់លទ្ធភាពសងត្រឡប់ទៅធនាគារវិញ តាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្ត គួរស្នើសុំឱ្យធនាគារជួយលក់ទ្រព្យធានាដើម្បីទូទាត់បំណុល។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី អ្នកប្រើប្រាស់កម្ចីអាចស្នើឱ្យភាគីធនាគារសិក្សាកម្ចីរបស់ខ្លួនឡើងវិញ ហើយបន្តពិភាក្សាជាមួយដោយបើកចិត្តឱ្យទូលាយ ដើម្បីរកច្រកចេញ និងរកដំណោះស្រាយសមរម្យណាមួយ។

៣. ចៀសវាងដាច់ខាតចំពោះការទៅខ្ចីបុលឈ្មួញចងការឯកជន ដើម្បីយកប្រាក់មកសងធនាគារ។ ព្រោះការប្រាក់ខ្ពស់ និងអាចប្រឈមនឹងបណ្តឹងព្រហ្មទណ្ឌដែលអាចឈានដល់ការឃុំខ្លួននៅពេលគ្មានប្រាក់សង។ កន្លងមក មិនមានធនាគារណាមួយប្តឹងឃុំខ្លួនអតិថិជន ព្រោះគ្មានប្រាក់សងនោះទេ ប៉ុន្តែមានច្រើនករណីសម្រាប់អ្នកខ្ចីចងការប្រាក់ពីឈ្មួញឯកជន។

កម្ចីឥណទានតែងតែជួបប្រទះបញ្ហានានា ក្នុងនោះបញ្ហាសំខាន់គឺលទ្ធភាពរបស់អតិថិជនក្នុងការសងត្រឡប់ទៅកាន់គ្រឹះស្ថានផ្ដល់កម្ចីវិញ។ បើទោះជាការផ្ដល់ឥណទានមានភ្ជាប់ជាមួយទ្រព្យធានាក្ដី ប៉ុន្តែភាគីធនាគារ ឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅតែត្រូវការចរចា ដើម្បីរក​ដំណោះស្រាយ។ ក្នុងករណីភាគច្រើនដែលអតិថិជនមិនមានលទ្ធភាពសងត្រឡប់ ពួកគេច្រើនតែភ័យខ្លាច គេចវេស មិនហ៊ានក្នុងការជួបចរចាជាមួយភាគីអ្នកផ្ដល់កម្ចី។

លោក លី ប៊ុនរឹទ្ធិ នាយកប្រតិបត្តិការនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ​បានរៀបរាប់ឱ្យដឹងថា កម្ចីអាចមានកម្ចីខ្លះមិនត្រូវការទ្រព្យបញ្ចាំនោះទេ តែក៏មានកម្ចីមួយចំនួនទៀត​ដែលត្រូវការទ្រព្យ​បញ្ចាំ​ ប៉ុន្តែមិនថាកម្ចីនោះត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យអតិថិជនក្នុងរូបភាពណា ភាគីផ្ដល់កម្ចីត្រូវតែមាននិតិវិធីក្នុង​ការ​តាមដានឥណទានរបស់ពួកគេ។ 

ត្រង់ចំណុចនេះ លោកបានបន្តបកស្រាយថា ៖ ការតាមដានឥណទាននោះគឺមានន័យថា ​បន្ទាប់ពីអតិថិជនបានកម្ចីហើយ តើគាត់បានយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងដូចដែលគាត់​បានស្នើឬអត់? ព្រោះបើគាតប្រើខុសគោលដៅ លទ្ធភាពនៃការសងរបស់គាត់ក៏អាចនឹងធ្លាក់ចុះ ផងដែរ។

លោកបានបន្តថា ក្នុងករណីខ្លះទៀត មិនមែនអតិថិជនមិនចង់សងធនាគារ ឬគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទេ ប៉ុន្តែពួកគាត់ពិតជាមិនមានលទ្ធភាពពិតមែន។ ជាក់ស្ដែង ដូចជា កសិករដែលយកកម្ចីទៅប្រើប្រាស់លើវិស័យកសិកម្ម ប៉ុន្តែគេបែរជាជួបគ្រោះរាំងស្ងួត ឬទឹកជំនន់ ដែលបណ្ដាលឱ្យខូចខាតដំណាំ​ជាដើម។

ក្នុងករណីបែបនេះ លោក លី ប៊ុនរឹទ្ធិ បានបញ្ជាក់ថា នៅពេលដឹងស្ថានភាពរបស់អតិថិជន​ហើយ តួនាទីរបស់គ្រឹះស្ថានគឺរកដំណោះស្រាយរួម ដូចជាពន្យារពេលសងជាដើម។ ដូច្នេះហើយ​បានជាមានភាពចាំបាច់ណាស់ដែលអតិថិជនត្រូវសហការគ្នាជាមួយគ្រឹះស្ថានផ្ដល់កម្ចី។ យ៉ាងណាមិញ លោកសង្កត់ធ្ងន់ថា អតិថិជនខ្លួនឯងក៏គួរដឹងដែរថា កុំរង់ចាំទាល់តែមានបញ្ហា​ខ្លាំងហើយទើបនិ​យាយជាមួយ បុគ្គលិក ឬក៏គេចវេស។ ត្រូវមានលក្ខណៈតម្លាភាព ផ្ដល់ព័ត៌មានដល់​បុគ្គលិក ដើម្បីឱ្យគេដឹងថា តើគាត់ត្រូវពិភាក្សារកដំណោះស្រាយដោយរបៀបណា?

ដោយឡែក ក្នុងករណីដែលអតិថិជនប្រើកម្ចី ហើយមិនសងវិលត្រឡប់វិញអាចនឹងជួបផលលំបាក និងភាពអវិជ្ជមានដូចខាងក្រោម ៖ ១.អ្នកខ្ចីនឹងជាប់បញ្ជីខ្មៅ (ខូចប្រវត្តិឥណទានរបស់ខ្លួន) ២. នៅពេលខូចប្រវត្តិឥណទាន អ្នកខ្ចីពិបាកទទួលបានកម្ចីផ្លូវការនៅពេលគាត់ដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅកាន់គ្រឹះស្ថានធនាគារ ឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុណាមួយសាជាថ្មី ៣. ក្នុងករណីប្រវត្តិឥណទានខូចខ្លាំង អាចនឹងលែងមានលទ្ធភាពទទួលបានកម្ចីតែម្តង ៤. តាមច្បាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ មិនអាចរឹបអូសទ្រព្យធានារបស់អតិថិជនដោយមិនឆ្លងកាត់និតិវីធីតុលាការឡើយ។ ដរាបណាអតិថិជនមានភាពស្មោះត្រង់ និងឆន្ទៈក្នុងការសងត្រឡប់ គ្រឹះស្ថាននឹងមិនងាយប្តឹងអតិថិជនរបស់ខ្លួនឡើងតុលាការឡើយ។

គួររំលឹកផងដែរថា អ្នកដែលមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់កម្ចីពីធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុណាមួយ ត្រូវមាន និងរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន ឬផែនការអាជីវកម្មឱ្យបានច្បាស់លាស់ ដើម្បីចៀសវៀងនូវការជួយប្រទះបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនាពេលខាងមុខ៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 13/06/2024

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ

អាជីវកម្មកែច្នៃភេសជ្ជៈទឹកអំពិលទុំផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុក កំពុងមានតម្រូវការខ្ពស់

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 13/06/2024

សហគ្រាសទឹកអំពិលទុំស្នាដៃអ្នកម្តាយ TAPT ជាសហគ្រាសដែលកំពុងផលិតភេសជ្ជៈទឹកអំពិលទុំមានរសជាតិឆ្ងាញ់ និងកំពុងមានតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់

គិតត្រឹមត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ ស្ថានភាពបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជា ស្ថិតក្នុងភាពអាចគ្រប់គ្រងបាន

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 13/06/2024

ស្ថានភាពបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជា គិតត្រឹមត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ នេះ នៅតែត្រូវបានវាយតម្លៃថា ស្ថិតក្នុងភាពអាចគ្រប់គ្រងបាន ពោលគឺនៅតែមាន “ចីរភាព” និង “ហានិភ័យកម្រិតទាប” ដដែល

ការជួបជុំធុរជនជិត ៥ពាន់នាក់មកពី ៥០ប្រទេសនៅសៀមរាប ផ្តល់ចំណូលដល់វិស័យទេសចរណ៍ និងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 13/06/2024

ការជួបជុំធុរជនជិត ៥ ពាន់នាក់មកពី ៥០ប្រទេស ទីក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ផ្តល់ចំណូលដល់វិស័យទេសចរណ៍ និង សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

សម្ដេចធិបតី ៖ យើងមិនអាចរស់ដោយពឹងគេរហូតទេ ត្រូវតែពង្រឹងខ្លួនឯងឱ្យដើរចេញពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិច

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 13/06/2024

សម្រាប់កម្ពុជា គឺកំពុងតែរំកឹលខ្លួនបន្តិចម្ដងៗចេញពីប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប ទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំខាងមុខនេះ

មធ្យោបាយ​ធ្វើដំណើរ​ទៅកាន់បណ្ដាខេត្ត​ជាប់​សមុទ្រ​នឹង​កាន់តែសំបូរបែប​នាពេលឆាប់ៗនេះ ខណៈ​សក្ដានុពល​វិនិយោគ​ក៏​កាន់​តែ​ទាក់​ទាញ​​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 13/06/2024

តំបន់​សមុទ្រ​កាន់តែបង្ហាញពីសក្ដានុពល​ទាក់ទាញខ្លាំង ក្រោយសមិទ្ធផល​ និងគម្រោង​វិនិយោគ​របស់រដ្ឋ​ និងឯកជន​បានបង្ហាញ​ខ្លួន​ជា​បន្តបន្ទាប់

ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានចំនួន ៦ មានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 13/06/2024

យោងតាម​ការ​ព្យាករណ៍​របស់ Maybank Research Pte Ltd បានឲ្យដឹងថា ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសអាស៊ានទាំង ៦ រួមមាន៖ ឥណ្ឌូណេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី សិង្ហបុរី ថៃ វៀតណាម និងហ្វីលីពីន

ម៉ាឡេស៊ី ចំណាយលុយពង្រឹងវិស័យយោធាជើងទឹកតាមរយៈកុងត្រាសាងសង់នាវាចម្បាំងធុនធ្ងន់ថ្មីចំនួន៣គ្រឿង

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 13/06/2024

STM នឹងចាប់ផ្តើមសាងសង់នាវាចម្បាំងទាំង៣គ្រឿងនៅក្នុងឆ្នាំ២០២៤នេះហើយនឹងបញ្ចប់ការងារព្រមទាំងប្រគល់នាវាទៅឱ្យម៉ាឡេស៊ីក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំកន្លះខាងមុខ

តំណាងធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងម្ចាស់អាជីវកម្មធុន មីក្រូ តូច និងមធ្យម ប្រមាណ ៣០០ នឹងមានវត្តមានក្នុងពិធីសម្ពោធកម្មវិធី «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ រដូវកាលទី២»

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 13/06/2024

តំណាងធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងម្ចាស់អាជីវកម្មធុន មីក្រូ តូច និងមធ្យម ប្រមាណ ៣០០នាក់ នឹងមានវត្តមានក្នុងពិធីសម្ពោធកម្មវិធី «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ រដូវកាលទី២»

កម្ពុជា-សហភាពអឺរ៉ុប ឯកភាពក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មបន្ថែម

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 12/06/2024

កម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំង ចំពោះការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប និងអរគុណសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានជួយកម្ពុជាក្នុងការស្ដារប្រទេសជាតិឡើងវិញក្រោយវិបត្តិផ្សេងៗ ដូចជាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ កសិកម្ម ធនធានមនុស្ស និងការបោសសម្អាតមីនជាដើម...