ក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តពេញលេញ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ កាលពីថ្ងៃ ១៩​ មករា ឆ្នាំ២០២៣ ត្រូវបានប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តពេញលេញ ចំពោះសមាជិក សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា និងសមាគមសហព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេក​វិទ្យានៃកម្ពុជា បន្ទាប់ពីក្រមនេះត្រូវបានប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តបណ្តោះអាសន្នកាលពីខែមីនា ឆ្នាំ២០២២កន្លងទៅនេះ។

ថ្លែងនៅក្នុងអង្គសិក្ខាសាលាតម្រង់ទិសនិងការពង្រឹងការអនុវត្តក្រមប្រតិបត្តិម្រាប់​គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ កាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ លោក Raymond Sia  ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា មានប្រសាសន៍ផ្តោតសំខាន់ថា  នៅក្នុងវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ, អាកប្បកិរិយា និងសកម្មភាពរបស់គ្រឹះស្ថាននីមួយៗ មានសារៈសំខាន់ណាស់ ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការកសាងសុចរិតភាព និងជំនឿទុកចិត្តជាមួយនឹងអតិថិជននិងសាធារណជន។ លោក Raymond Sia  បន្តថា ជាតំណាងធនាគារនីមួយៗ យើងត្រូវផ្សព្វផ្សាយ និងជំរុញគុណតម្លៃទាំងនេះ ដើម្បីទទួលបានឧត្តមភាពនៅក្នុងគ្រប់កិច្ចការដែលយើងធ្វើ។

លោក Raymond បានគូសបញ្ជាក់ថា៖

“ខ្ញុំសូមប្រកាសថា ក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ និងវិធានផ្តល់ឥណទាន ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តពេញលេញចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ ២០២៣នេះតទៅ ចំពោះសមាជិកសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា និងសមាគមសហព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ និងបច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា។ ខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសមាជិកទាំងអស់ ដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការរៀបចំ និងអនុវត្តក្រមនេះ ហើយបានដាក់ក្រមនេះចូលទៅក្នុងគោលនយោបាយផ្ទៃក្នុង និងនិតីវិធីផ្ទៃក្នុងមួយចំនួនរបស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនីមួយៗ”

សូមបញ្ជាក់ថា​ ក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុនេះ ត្រូវបានផ្តួចផ្តើម និងដាក់ឱ្យអនុវត្តស្របទៅនឹងយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០១៩-២០២៥ ដើម្បីធានាពីការអភិវឌ្ឍវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុមាននិរន្ទរភាព ភាពធន់ លើកកម្ពស់និងពង្រឹងកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់ និងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវក្រមសីលធម៌ និងវីជ្ជាជីវៈសម្រាប់គ្រឹះស្ថាធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។

លោក សុខ វឿន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បានគូសបញ្ជាក់ដែរថា បន្ទាប់ពីក្រមប្រតិបត្តិត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តសាកល្បងជិតមួយឆ្នាំមកនេះ សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បានផ្សព្វផ្សាយ និងពង្រឹងការអនុវត្តក្រម តាមរយៈសិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់ ដែលរៀបចំឡើងដោយសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា សម្រាប់គ្រឹះស្ថានផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការពង្រឹងសមត្ថភាព គ្រប់គ្រងសាខាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ចីរភាព ក្រមសីលធម៌ និងវិជ្ជាជីវៈ។ សិក្ខាសាលាដែលបានរៀបចំឡើងដោយសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នោះ មានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំភូមិភាគសាខារបស់សមាជិកសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាប្រមាណជា៨០០នាក់នៅទូទាំងប្រទេស។

លោក សុខ វឿន ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុនៃសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា មានប្រសាសន៍បន្តថា៖

“យើងសង្កេតឃើញថាគ្រឹះស្ថានដែលជាសមាជិករបស់សមាគមទាំងបី បានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអនុលោមតាមវិធាននៃក្រមប្រតិបត្តិ បើទោះជាវាមិនមានភាពងាយស្រួលក៏ដោយ ក៏ប៉ុន្តែដើម្បីបុព្វហេតុនៃការចូលរួមចំណែកធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធធនាគារកាន់តែរឹងមាំ ប្រកបទៅដោយបរិយាបន្ន និងកិច្ចការពារអតិថិជន គ្រឹះស្ថានទាំងអស់បានខិតខំពុះពារធ្វើយ៉ាងណាឱ្យខានតែបានក្នុងការកែលម្អប្រព័ន្ធ និងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួន ដើម្បីធានាថាគ្រឹះស្ថានរបស់ខ្លួនអនុវត្តបានយ៉ាងពេញលេញតាមស្តង់ដារដែលបានចែងនៅក្នុងក្រមនេះ”

ថ្លែងសុន្ទរកថាបើកនៅក្នុងអង្គសិក្ខាសាលាតម្រង់ទិស ស្តីពី ការអនុវត្តក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ និងវិធានផ្តល់ឥណទាន ដល់អ្នកចូលរួមជាង ៦០០នាក់ លោក គិត សុវណ្ណារិទ្ធ អគ្គនាយករងត្រួតពិនិត្យទី១ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានកោតសសើរដល់សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា និងសមាគមសហព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ និងបច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា  ដែលបានផ្តួចផ្តើមរៀបចំ និងអនុវត្តក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងវិធានផ្តល់ឥណទាន ដែលជាសមិទ្ធផលសំខាន់សម្រាប់រក្សាស្ថិរភាពប្រព័ន្ធធនាគារ និងពង្រឹងជំនឿទុកចិត្តរបស់សាធារណជន។ គ្រឹះស្ថានជាសមាជិក ដែលបានខិតខំអនុវត្តតាមគោលការណ៍នៃក្រមប្រតិបត្តិ និងវិធានផ្តល់ឥណទានក៏ជាកត្តាចាំបាច់មួយទៀត ដើម្បីរួមគ្នារក្សាបាននូវការផ្តល់នៃក្រមប្រតិបត្តិសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈមានការទទួលខុសត្រូវ និងគិតគូរដល់សិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់។

លោក គិត សុវណ្ណារិទ្ធ បន្ថែមថា ការរក្សាបាននូវស្ថិរភាព និងចីរភាពនៃការអភិវឌ្ឍវិស័យ ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូចជា ការពង្រឹងការអនុវត្តគោលការណ៍ទីផ្សារ និងកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ ទាមទារឱ្យមានការចូលរួមអនុវត្តគោលការណ៍ទីផ្សារ និងកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ ទាមទារឱ្យមានការចូលរួមពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងវិស័យធនាគារឯកជន។

លោក សុវណ្ណារិទ្ធ មានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថា៖​

“ខ្ញុំសូមគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ លើកកម្ពស់កិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុបន្តទៀត និងត្រូវចាត់ទុកការងារនេះជាការងារអាទិភាព និងសំខាន់ចាំបាច់ ព្រមទាំងត្រូវធានាថាគ្រឹះស្ថានរបស់ខ្លួនធ្វើប្រតិ​បត្តិការ និងប្រកួតប្រជែងយកអតិថិជនប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ និងការទទួលខុសត្រូវ”

លោក សុវណ្ណារិទ្ធ បន្ថែមទៀតថា ការរៀបចំសិក្ខាសាលាតម្រង់ទិស ស្តីពី ការអនុវត្តក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ និងវិធានផ្តល់ឥណទាន គឺជាវេទិកាមួយជួយឱ្យគ្រប់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ អាចយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីគោលការណ៍ទាំងអស់នៃក្រមប្រតិបត្តិ និងវិធានផ្តល់ឥណទាន ព្រមទាំងមានឱកាសលើកឡើង និងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈម ដែលជួបប្រទះ បន្ទាប់ពីការដាក់ចេញឱ្យអនុវត្តជាបណ្តោះអាសន្ននូវក្រមប្រតិបត្តិ និងវិធានផ្តល់ឥណទាននេះ។ 

លោកបន្តថា សិក្ខាសាលានេះក៏នឹងជួយធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៃការអនុវត្តក្រមប្រតិបត្តិ និងវិធានផ្តល់ឥណទាន ដែលនឹងក្លាយជានិយាមមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការពង្រឹងការអនុវត្តទីផ្សារ ព្រមទាំងការផ្តល់ឥណទានប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ និងការរក្សាបាននូវតម្លាភាព និងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈក្នុងការប្រកួតប្រជែង ដើម្បីបន្តធានាបាននូវកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់ និងបង្កើនជំនឿទុកចិត្តរបស់សាធារណជនចំពោះវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

បច្ចេកវិទ្យាទំនើបមនុស្សយន្ត Da vinci xi ជួយគ្រូពេទ្យវះកាត់កន្លែងស្មុគស្មាញ ចំគោលដៅ និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 21/06/2024

បច្ចេកវិទ្យាទំនើបមនុស្សយន្ត Da vinci xi ជួយគ្រូពេទ្យវះកាត់កន្លែងស្មុគស្មាញ ចំគោលដៅ និងមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់បំផុត ។

កម្ពុជាអាចជាទីផ្សារយានយន្ដអគ្គិសនីដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ចិន

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 21/06/2024

ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងឈានទៅកាន់តំណែងជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៥០ ខណៈដែលទាំងធនធានមនុស្ស ភាពរីកចម្រើន និងការអភិវឌ្ឍ ស្របនឹងនិន្នាការនៃតម្រូវការរថយន្តអគ្គិសនីត្រូវបានព្យាករណ៍​ថានឹងកើនឡើង

ជីធម្មជាតិអាចម៍ជន្លេន មានផលប្រយោជន៍ច្រើនលើការដាំដុះ ដែលកសិករគួរយល់ដឹង

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 21/06/2024

សត្វជន្លេន គេអាចទាញយកប្រយោជន៍បានច្រើនសម្រាប់អនុគ្រោះដល់ការដាំដុះតាមរយៈការចិញ្ចឹម និងទាញយកអាចម៍របស់វាមកកែច្នៃធ្វើជាជីធម្មជាតិដែលមានជីជាតិសម្រាប់ដំណាំយ៉ាងល្អប្រសើរ។

ស្វែង​យល់ពី​នីតិវិធី​នៃការ​ចុះបញ្ជី​ដីធ្លីមានលក្ខណៈជា​ប្រព័ន្ធ

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 21/06/2024

ការ​ចុះបញ្ជីដីធ្លី​មានលក្ខណៈជា​ប្រព័ន្ធមានដំណាក់​សំខាន់ៗ៥ដំណាក់កាល ដែល​ប្រជាពលរដ្ឋ​និង​ម្ចាស់ដីធ្លីទាំងអស់​គួរ​ស្វែង​យល់​

ធនាគារពិភពលោក​អនុម័តកញ្ចប់​ឥណទាន​​ ២៧៥​ លានដុល្លារ ដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ដល់កំណើន និងភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 21/06/2024

ក្រុមប្រឹក្សានាយកនៃធនាគារពិភពលោក នៅថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ បានសម្រេចអនុម័តលើកញ្ចប់ឥណទានតម្លៃ ២៧៥ លានដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ជួយទ្រទ្រង់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជា ក្នុងការជំរុញកំណើន និងភាពធន់របស់សេដ្ឋកិច្ច ក្នុងរយៈពេលវែងឆ្ងាយទៅមុខ

តម្លៃមាសបានបន្តឡើងថ្លៃ ១,៤ ភាគរយ ឬ ២ ៣៥៨ ដុល្លារក្នុងមួយអោន

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 21/06/2024

តម្លៃមាសឡើងថ្លៃ ១,៤ ភាគរយ ឬ ២ ៣៥៨ ដុល្លារក្នុងមួយអោន ដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលពីរសប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីរបាយការណ៍បង្ហាញថា ការលក់រាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចុះខ្សោយ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ធន់ វឌ្ឍនា ៖ ច្បាប់ស្តីពីការវិនិយោគរបស់កម្ពុជាមានភាពអំណោយផលសម្រាប់ដៃគូវិនិយោគ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 21/06/2024

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ធន់ វឌ្ឍនា មានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថា គោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាទាក់ទងនឹងការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) ជាពិសេសច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គឺមានភាពអំណោយផលសម្រាប់ដៃគូវិនិយោគ

តម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះបន្តិច បន្ទាប់ពីឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល ៧ សប្តាហ៍ជាប់ៗគ្នា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 21/06/2024

ទន្ទឹមនឹងនេះ តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាកធ្លាក់ចុះ ០,៦២ ភាគរយ ឬ ៨៥,៦០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈតម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ធ្លាក់ចុះ ០,៧១ ភាគរយ ឬ ៨១,១៥ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

វិភាគ ៖ បេសកកម្មមេដឹកនាំរុស្ស៊ីសប្តាហ៍នេះអាចជាការទាក់ម៉ូយចាស់វៀតណាមយកលុយទិញគ្រាប់ពីកូរ៉េខាងជើង

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 21/06/2024

កាលពីឆ្នាំ២០២៣ វៀតណាមមិនមានធ្វើការបញ្ជាទិញអាវុធថ្មីបន្ថែមណាមួយគួរឲ្យកត់សំគាល់ឡើយ ហើយកំពុងសម្លឹងមើលដៃគូមួយចំនួនសម្រាប់បំពេញផែនការអាវុធ

ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុជាបំណិនជីវិតមួយជួយឱ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហិរញ្ញវបានត្រឹមត្រូវ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 20/06/2024

ស្របពេលចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុក្លាយជាកម្លាំងចលករមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយជំរុញឱ្យមានការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ដែលជាប្រភពទុនដ៏សមស្រប មានតម្លៃទាប ហានិភ័យទាបសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅផ្សេងៗ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក៏ដូចជាសមាគមហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបាននិងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លើការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ក្រុមគោលដៅ និងសាធារណៈជនទូទៅ។